The Jerusalem Bible (CZ)2 Chronicles - 6. chapter - 2 Chronicles - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Tu Šalomoun řekl: „Jahve se rozhodl, že bude bydlet v temném oblaku.2Já jsem ti postavil knížecí obydlí, sídlo, kde bys bydlel navěky.“3Potom se král obrátil a požehnal celému shromáždění Izraele. Celé shromáždění Izraele stálo;4řekl: „Buď veleben Jahve, Bůh Izraele, který svou rukou splnil, co svými ústy slíbil mému otci Davidovi těmito slovy:5‘Ode dne, kdy jsem vyvedl svůj lid z egyptské země, jsem si ve všech kmenech Izraele nevyvolil město, aby se tam postavil dům, kde by bylo mé Jméno, ani jsem si nevyvolil muže, jenž by byl vévodou mého lidu Izraele.6Ale vyvolil jsem Jeruzalém, aby tam bylo mé Jméno, a vyvolil jsem Davida, aby velel mému lidu Izraeli!’7Můj otec David se obíral myšlenkou, že postaví dům Jménu Jahva, Boha Izraele,8ale Jahve mému otci Davidovi řekl: ‘Obíral ses myšlenkou, že postavíš dům mému Jménu, a dobře jsi udělal.9Jenomže ten dům nepostavíš ty, dům mému Jménu postaví tvůj syn vzešlý z tvých beder.’10Jahve uskutečnil slovo, které vyřkl: nastoupil jsem po svém otci Davidovi a usedl jsem na Izraelův trůn, jak řekl Jahve, vystavěl jsem dům Jménu Jahva, Boha Izraele,11a umístil jsem v něm archu, v níž je smlouva, kterou Jahve uzavřel s Izraelity.“12Potom se Šalomoun před celým shromážděním Izraele postavil před Jahvův oltář a vztáhl ruce. 13Šalomoun udělal bronzový podstavec, který postavil doprostřed dvora; byl pět loket dlouhý, pět široký a tři vysoký. Šalomoun na něj vystoupil, postavil se tam a před veškerým shromážděním Izraele tam poklekl. Vztáhl ruce k nebi 14a řekl: „Jahve, Bože Izraele! Není žádný Bůh tobě podobný na nebesích ani na zemi, tobě, jenž jsi věrný smlouvě a zachováváš přízeň svým služebníkům, když před tebou chodí celým svým srdcem.15Dodržel jsi svému služebníku, mému otci Davidovi, slib, který jsi mu dal, a co jsi řekl svými ústy, splnil jsi dnes svou rukou.16A nyní, Jahve, Bože Izraele, dodrž svému služebníku, mému otci Davidovi, slib, který jsi mu dal, když jsi řekl: ‘Nebudeš nikdy bez potomka, který bude přede mnou sedět na trůně Izraele, pod podmínkou, že tví synové budou dbát na své chování a kráčet podle mého zákona tak, jako jsi přede mnou chodil ty sám.’17Ať se tedy nyní, Jahve, Bože Izraele, ověří slovo, které jsi řekl svému služebníku Davidovi!18Bude však Bůh opravdu bydlet s lidmi na zemi? Hle, nebesa a nebesa nebes ho nemohou obsáhnout, tím méně tento Dům, který jsem postavil!19Dbej na modlitbu a na snažnou prosbu svého služebníka, Jahve, můj Bože, slyš volání a modlitbu, které tvůj služebník před tebou vznáší!20Ať jsou tvé oči ve dne v noci otevřeny nad tímto Domem, nad tímto místem, kam, jak jsi řekl, má být vloženo tvé Jméno. Slyš modlitbu, kterou tvůj služebník bude na tomto místě konat.21Slyš snažné prosby svého služebníka a svého lidu Izraele, když se budou na tomto místě modlit. Ty slyš z místa, kde sídlíš, z nebe, slyš a odpusť.22Zhřeší-li nějaký člověk proti svému bližnímu a ten nad ním vyřkne zaklínací přísahu a uloží mu přísahat před tvým oltářem v tomto Chrámě,23ty slyš z nebe a jednej; rozsuď mezi svými služebníky: odplať zlému člověku, co mu patří, tím že dáš, aby jeho chování padlo na jeho hlavu, a ospravedlň nevinného, tím že mu odplatíš podle jeho spravedlnosti.24Bude-li tvůj lid Izrael poražen před nepřítelem, protože proti tobě zhřešil, a obrátí-li se, bude chválit tvé Jméno a modlit se a snažně před tebou v tomto Chrámě prosit,25ty z nebe slyš, odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď ho nazpět do země, kterou jsi dal jemu stejně jako jeho otcům.26Když bude nebe zavřené a nebude deště, protože proti tobě zhřešili, budou-li se modlit na tomto místě, chválit tvé Jméno, kát se ze svých hříchů, protože jsi je pokořil,27ty z nebe slyš, odpusť hřích svých služebníků a svého lidu Izraele - ukážeš jim dobrou cestu, po níž mají chodit - a svlaž deštěm svou zemi, kterou jsi dal svému lidu za dědictví.28Když zemi zasáhne hlad, mor, rez nebo sněť, když se objeví kobylky nebo sarančata, když nepřítel tohoto lidu oblehne některou z jeho bran, když přijde jakákoli metla nebo jakákoli nákaza,29ať je to jakákoli modlitba nebo snažná prosba, ať je od kteréhokoli muže nebo od veškerého tvého lidu Izraele, zakouší-li se strast nebo bolest a vztahují-li se ruce k tomuto Chrámu,30ty slyš z nebe, kde sídlíš, odpusť a odplať každému člověku podle jeho chování, protože ty znáš jeho srdce - ty jediný znáš srdce lidí -,31takže oni se tě budou bát a budou chodit po tvých cestách po všechny dny, pokud budou žít na zemi, kterou jsi dal našim otcům.32I cizince, který není z tvého lidu Izraele, přijde-li z daleké země kvůli velikosti tvého Jména, tvé silné ruce a tvé vztažené paži, přijde-li a bude se modlit v tomto Chrámě,33ty slyš z nebe, kde sídlíš, vyslyš všechny prosby toho cizince, aby všechny národy země uznaly tvé Jméno a bály se tě, jako to dělá tvůj lid Izrael, a aby poznaly, že tento Chrám, který jsem vystavěl, nese tvé Jméno.34Odejde-li tvůj lid do války proti svým nepřátelům po cestě, po které ho pošleš, a bude-li se k tobě modlit obrácen směrem k městu, které sis vyvolil, a k Chrámu, který jsem postavil tvému Jménu,35slyš z nebe jeho modlitbu a jeho snažnou prosbu a zjednej mu právo.36Když budou proti tobě hřešit - neboť není člověka, který by nehřešil -, když se na ně rozhněváš, když je vydáš nepříteli a když je dobyvatelé odvedou do zajetí do daleké nebo blízké země,37půjdou-li v zemi, kam budou odvlečeni, do sebe, budou-li se kát a snažně tě v zemi svého zajetí prosit a říkat: ‘Zhřešili jsme, jednali jsme špatně, zvrhli jsme se,’38vrátí-li se v zemi svého zajetí, kam byli odvlečeni, z celého svého srdce a z celé své duše k tobě a budou-li se modlit obrácení k zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které sis vyvolil, a Chrámu, který jsem vystavěl tvému Jménu,39slyš z nebe, kde sídlíš, slyš jejich modlitbu a jejich snažnou prosbu, zjednej jim spravedlnost a odpusť svému lidu hříchy, jichž se proti tobě dopustil.40Nyní ať jsou, můj Bože, tvé oči otevřeny a tvé uši pozorné k modlitbám, jež se konají na tomto místě.41A nyní Povstaň, Jahve, Bože, spočiň ty i archa tvé síly! Ať se tví kněží, Jahve, Bože, odějí spásou a tví věrní ať plesají ve štěstí!42Jahve, Bože, neodvracej tvář od svého pomazaného, vzpomeň si na milosti prokázané tvému služebníku Davidovi!“

Display settings Display settings