The Jerusalem Bible (CZ)2 Chronicles - 30. chapter - 2 Chronicles - chapter 30

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Ezechiáš vypravil posly k celému Izraeli a Judovi a dokonce napsal listy Efraimovi a Manasesovi, aby přišli do Jahvova Chrámu v Jeruzalémě slavit Velikonoce Jahvovi, Bohu Izraele.2Král, jeho hodnostáři a celé jeruzalémské shromáždění usoudili, že by se měly slavit ve druhém měsíci,3protože v té chvíli už to udělat nebylo možné, když se kněží v dostatečném množství neposvětili a lid se neshromáždil v Jeruzalémě.4Králi a celému shromáždění se to zdálo být správné.5Rozhodli, že se pošle po celém Izraeli od Beršeby po Dan výzva, aby přišli slavit do Jeruzaléma Velikonoce Jahvovi, Bohu Izraele; málokteří se totiž předtím podřizovali Písmu.6Rychlí poslové s listy od krále a hodnostářů odešli do celého Izraele a Judy. Podle králova příkazu měli říkat: „Izraelité, vraťte se k Jahvovi, Bohu Abrahámovu, Izákovu a Izraelovu, a on se vrátí k těm z vás, kdo zůstávají, když unikli z moci asyrského krále.7Nebuďte jako vaši otcové a vaši bratři, kteří se zpronevěřili vůči Jahvovi, Bohu svých otců, a které on, jak vidíte, vydal zkáze.8Nebuďte už tvrdošíjní, jako byli vaši otcové. Poddejte se Jahvovi, pojďte do jeho svatyně, kterou on navždy posvětil, služte Jahvovi, svému Bohu, a on od vás odvrátí svůj planoucí hněv.9Vrátíte-li se opravdu k Jahvovi, naleznou vaši bratři a vaši synové milost před svými dobyvateli, vrátí se do této země, neboť Jahve, váš Bůh, je plný slitování a něžné lásky. Vrátíte-li se k němu, on od vás neodvrátí svou tvář.“10Od města k městu probíhali rychlí poslové Efraimovu a Manasesovu a dokonce i Zabulonovu zemi, ale posmívali se jim a tropili si z nich žerty.11Nicméně někteří muži z Ašera, z Manasesa a ze Zabulona se pokořili a do Jeruzaléma přišli.12Boží ruka působila spíše v Judovi, kde dala všem jediné srdce, aby vykonali, co podle Jahvova slova předepsali král a hodnostáři.13V Jeruzalémě se shromáždil početný lid, aby ve druhém měsíci oslavil Svátky nekvašených chlebů. Nesmírně velké shromáždění14začalo odnášet oltáře, které byly v Jeruzalémě, a všechna vykuřovadla a odhodili je do údolí Cedronu.15Čtrnáctého druhého měsíce zabili paschu. Kněží a levité byli velice zahanbení, posvětili se a mohli nést celopaly do Jahvova Chrámu.16Potom se postavili na svá místa dle svých stanov podle zákona Božího muže Mojžíše. Kněží rozlévali krev, kterou brali z rukou levitů,17neboť ve shromáždění bylo mnoho mužů, kteří se neposvětili, a levité byli pověřeni, aby zabíjeli velikonoční oběti za ty, kteří nebyli náležitě čistí, aby je Jahvovi zasvětili.18Většina lidu, mnoho Efraimovců, Manasesovců, Izacharových a Zabulonových synů, se totiž neočistila; jedli paschu, aniž se podřizovali Písmu. Ale Ezechiáš se za ně modlil; řekl: „Ať Jahve ve své dobrotě přikryje vinu19kohokoli, kdo se srdcem naklonil, aby hledal Boha Jahva, Boha svých otců, i když není patřičně čistý pro svaté věci!“20Jahve Ezechiáše vyslyšel a ponechal lid bez pohromy.21Izraelité, kteří byli v Jeruzalémě, oslavovali po sedm dní ve velké radosti Svátek nekvašených chlebů, zatímco kněží a levité každý den ze všech sil chválili Jahva.22Ezechiáš povzbuzoval levity, kteří se vesměs vyznali v Jahvových věcech a po sedm dní se účastnili hodů té slavnosti, slavili pokojné oběti a přitom chválili Jahva, Boha svých otců.23Potom celé shromáždění usoudilo, že bude slavit sedm dalších dní svátků, a udělali z nich sedm dní radosti.24Neboť judský král Ezechiáš pro shromáždění vykonal vyzdvihnutí tisíce býků a sedmi tisíc ovcí, další vykonali hodnostáři: tisíc býků a deset tisíc ovcí. Kněží se hromadně posvětili25a celé shromáždění Judovců se zaradovalo, stejně tak i kněží, levité, celé shromáždění, jež přišlo z Izraele; uprchlíci, kteří přišli z izraelské země, stejně jako ti, kdo bydleli v Judovi.26V Jeruzalémě byla velká radost, protože od dnů izraelského krále Davidova syna Šalomouna se nic podobného v Jeruzalémě neudálo. 27Kněží a levité začali lidu žehnat. Jejich hlas byl vyslyšen a jejich modlitba přijata v jeho svatém Příbytku na nebesích. 

Display settings Display settings