The Jerusalem Bible (CZ)2 Kings - 10. chapter - 2 Kings - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1V Samaří bylo sedmdesát Achabových synů. Jehu napsal listy, jež odeslal do Samaří velitelům města, starším a opatrovníkům Achabových dětí. Řekl:2„Nyní - až vám dojde tento list - u sebe máte syny svého pána, máte vozy a koně, opevněné město a zbraně.3Posuďte, který ze synů vašeho pána je nejlepší a nejvhodnější, posaďte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána.“4Oni měli převeliký strach a řekli: „Hle, neodolali mu dva králové, jak bychom mu mohli odolat my?“5Správce paláce, velitel města, starší a opatrovníci poslali Jehuovi toto poselství: „Jsme tví služebníci, uděláme vše, co nařídíš, krále nevyhlásíme, udělej, co se ti zlíbí.“6Jehu jim napsal druhý list, v němž říkal: „Jste-li tedy pro mne a chcete-li mě poslouchat, vezměte s sebou hlavy mužů z rodu svého pána a přijďte za mnou zítra v tuto hodinu do Jizreelu.“ (U předních mužů ve městě bylo sedmdesát králových synů a oni je vychovávali.)7Jakmile jim ten list došel, vzali královy syny, všech sedmdesát pozabíjeli, dali jejich hlavy do košů a poslali mu je do Jizreelu.8Posel přišel Jehuovi ohlásit: „Přinesli hlavy králových synů.“ On řekl: „Složte je až do rána na dvě hromady u vchodu do brány.“9Ráno vyšel, postavil se a řekl všemu lidu: „Nic si nevyčítejte! To já jsem se spikl proti svému pánu a zavraždil jsem ho, ale všichni tihle, kdo zabil je?10Vězte tedy, že nic z výroku, který Jahve pronesl proti Achabově rodině, nepadne na zem: Jahve učinil, co řekl prostřednictvím svého služebníka Eliáše.“11A Jehu pobil všechny, kdo zbývali z Achabova domu v Jizreelu, všechny jeho předáky, jeho důvěrníky, jeho kněze; žádného z nich nenechal uniknout.12Jehu odešel a šel do Samaří. Cestou, když byl v Bet-Ekedu Pastýřů,13se potkal s bratry judského krále Ochoziáše a zeptal se: „Kdo jste?“ Oni odpověděli: „Jsme Ochoziášovi bratři a přicházíme pozdravit královy syny a syny královny matky.“14Přikázal: „Zajměte je živé.“ Zajali je živé a on je pobil v cisterně v Bet-Ekedu, bylo jich dvaačtyřicet, neušetřil z nich ani jediného. 15Když odtud odešel, potkal se s Rekabovým synem Jonadabem, jenž mu přicházel naproti; pozdravil ho a řekl mu: „Je tvé srdce upřímně s mým, jako je mé srdce s tvým?“ Jonadab odpověděl: „Ano.“ - „Když tedy ano, podej mi ruku.“ Jonadab mu podal ruku a Jehu ho posadil vedle sebe na vůz. 16Řekl mu: „Pojeď se mnou, budeš obdivovat mou horlivost pro Jahva,“ a odvezl ho na svém voze.17Vjel do Samaří a pobil všechny, kdo v Samaří byli z Achabovy rodiny ještě naživu, vyhladil ji podle slova, jež Jahve řekl Eliášovi.18Jehu shromáždil všechen lid a řekl mu: „Achab trochu uctíval Baala, Jehu ho bude uctívat velice.19Nyní mi zavolejte všechny Baalovy proroky a všechny jeho kněze, ať ani jeden nechybí, hodlám totiž přinést Baalovi velkou oběť. Kdokoli zůstane stranou, ztratí život.“ - Jehu jednal lstivě, aby Baalovy ctitele zničil. -20Nařídil: „Svolejte svaté shromáždění pro Baala“; a svolali je.21Jehu vypravil posly do celého Izraele a přišli všichni Baalovi ctitelé, nezůstal ani jediný, jenž by nebyl přišel. Odebrali se do Baalova chrámu, jenž se naplnil od jedné zdi ke druhé.22Jehu řekl strážci šatny: „Vynes oděvy pro všechny Baalovy ctitele,“ a on pro ně vynesl oděvy.23Jehu přišel do Baalova chrámu s Rekabovým synem Jonadabem a řekl Baalovým ctitelům: „Dobře se přesvědčte, zda jsou tady výhradně Baalovi ctitelé, zda s vámi nejsou nějací služebníci Jahvovi,“24a předstoupil a přinášel oběti a celopaly. Jehu rozestavěl venku osmdesát svých mužů a řekl: „Nechá-li někdo z vás uniknout jediného z mužů, které vám vydám, zaplatí za jeho život svým životem.“25Když Jehu dokončil celopal, nařídil strážím a zbrojnošům: „Vstupte, bijte je. Ať ani jediný nevyjde!“ Stráže a zbrojnoši vstoupili, pobili je ostřím meče a došli až ke svatyni Baalova chrámu.26Odnesli z Baalova chrámu posvátný kůl a spálili ho.27Zbořili Baalovu stélu, zbořili také Baalův chrám a udělali z něho žumpu a tak to zůstalo až podnes.28Tak Jehu odstranil Baala z Izraele.29Jehu se nicméně neodvrátil od hříchů Nebatova syna Jeroboama, do nichž on strhl Izraele, od zlatých telat v Betelu a v Danu.30Jahve řekl Jehuovi: „Protože jsi dobře provedl, co mi bylo milé, a protože jsi splnil vše, co jsem měl na srdci proti Achabovu domu, budou tví synové sedět na trůně Izraele až do čtvrtého pokolení.“31Ale Jehu se neřídil věrně a z celého svého srdce zákonem Jahva, Boha Izraele, neodvrátil se od hříchů Jeroboama, do nichž on strhl Izraele.32V té době začal Jahve oklešťovat Izraele a Chazael porážel Izraelity na celém území,33od Jordánu k východu slunce, celou galaadskou zemi, zemi Gadovců, Rubenovců, Manasesovců, od Aroeru, který je na potoce Arnonu, Galaad a Bašan.34Zbytek Jehuových příběhů, všechno, co udělal, všechny jeho hrdinské činy, není to snad zapsáno v knize Letopisů izraelských králů?35Ulehl se svými otci a pohřbili ho v Samaří. Namísto něho se stal králem jeho syn Joachaz.36Jehu vládl nad Izraelem v Samaří dvacet osm let.

Display settings Display settings