The Jerusalem Bible (CZ)1 Samuel - 25. chapter - 1 Samuel - chapter 25

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Samuel zemřel. Celý Izrael se shromáždil a oplakával ho; pochovali ho u něho doma, v Ramě. David odešel a sešel do pouště Maon.2V Maonu byl jeden muž, který měl hospodářství na Karmelu; byl to velice bohatý člověk, měl tři tisíce ovcí a tisíc koz a tehdy byl právě na Karmelu na stříži svého stáda.3Ten muž se jmenoval Nabal a jeho žena Abigail; ale zatímco žena byla velmi rozšafná a krásná na pohled, muž byl hrubý a zlomyslný; byl to Kalebovec.4Když se David na poušti dozvěděl, že Nabal stříhá své stádo,5vyslal deset hochů a řekl jim: „Jděte vzhůru na Karmel, zajděte za Nabalem a pozdravujte ho ode mne.6K mému bratrovi promluvíte takto: „Zdar tobě, zdar tvému domu, zdar všemu, co ti patří!7A teď, dozvídám se, že máš stříhače. A tví pastýři byli s námi, my jsme je neobtěžovali a po celou dobu, kdy byli na Karmelu, nezmizelo nic z toho, co jim patřilo.8Zeptej se svých služebníků a oni ti to povědí. Kéž se hochům u tebe dostane dobrého přijetí, neboť jsme přišli ve sváteční den. Dej, prosím tě, co máš při ruce, svým služebníkům a svému synovi Davidovi.’“9Když Davidovi hoši přišli, vyřídili Nabalovi od Davida všechna tato slova a čekali.10Ale Nabal se obrátil na Davidovy služebníky a řekl jim: „Kdo je to David, kdo je to Jišajův syn? Dnes je až moc služebníků, kteří utíkají od svých pánů.11To mám vzít svůj chléb, své víno, maso ze svých porážek pro své stříhače a věnovat je lidem, kteří přicházejí já nevím odkud?“12Davidovi hoši se vydali opět na cestu a vrátili se. Když přišli, zopakovali všechna ta slova Davidovi.13Tu David řekl svým mužům: „Všichni se opásejte mečem!“ Všichni se opásali meči, i David se opásal svým mečem a asi čtyři sta mužů vytáhlo za Davidem, zatímco dvě stě jich zůstalo u zavazadel.14Nabalovu ženu Abigail upozornil jeden z jejích služebníků a řekl jí: „David vypravil z pouště posly, aby pozdravili našeho pána, ale on se na ně osopil.15A ti muži se k nám přece chovali moc dobře, neobtěžovali nás a nic jsme neztratili po celou dobu, když jsme byli venku a pohybovali se v jejich blízkosti.16V noci i ve dne kolem nás byli jako hradba po celou dobu, kdy jsme s nimi byli a pásli stádo.17Teď se podívej a uznej, co bys mohla udělat, neboť záhuba našeho pána a celého jeho domu je hotová věc, a on je budižkničemu, jemu se nic říci nedá.“18Abigail rychle vzala dvě stě chlebů, dva měchy s vínem, pět upravených ovcí, pět satů praženého zrní, sto sušených hroznů, dvě stě fíkových koláčů a naložila to na osly.19Řekla svým služebníkům: „Jděte přede mnou a já jdu za vámi,“ ale svého manžela Nabala o tom nezpravila.20Zatímco jela na oslu a sjížděla za ohybem hory, David a jeho muži sestupovali naproti ní a ona se s nimi setkala.21A David si říkal: „Bylo to tedy nadarmo, když jsem v poušti chránil všechno, co tomu chytrákovi patří, a když nic z toho, co mu náleží, nezmizelo! Splácí mi dobré zlým!22Toto zlo ať Bůh na Davida dopustí a tamto ještě přidá, ponechám-li do zítřejšího rána naživu ze všech jeho příbuzných někoho, kdo je mužského pohlaví.“23Jakmile Abigail spatřila Davida, spěšně seskočila z osla, padla před Davidem na tvář a klaněla se mu až k zemi.24Vrhla se mu k nohám a řekla: „Ať je ta vina na mně, můj pane! Ať tvá služebnice smí promluvit do tvých uší a vyslechni, prosím, slova své služebnice!25Ať můj pán nedbá na toho ničemu, toho Nabala, neboť on nosí právem své jméno: jmenuje se Tupec a opravdu úplně otupěl. Ale já, tvá služebnice, jsem neviděla hochy, které poslal můj pán.26Nyní, můj pane, jako že žije Jahve, jako že žiješ ty, při Jahvovi, který ti zabránil, aby ses dopustil krveprolití a aby sis zjednal právo vlastní rukou, ať se stejně jako Nabalovi stane tvým nepřátelům a těm, kteří hledí mému pánovi uškodit!27A ten dar, který tvá služebnice přináší svému pánovi, buď odevzdán hochům, kteří chodí ve stopách mého pána.28Odpusť, prosím tě, své služebnici tu urážku! Jahve beztoho zajistí mému pánovi trvalý dům, neboť můj pán bojuje Jahvovy války a po celý tvůj život se na tobě nenajde nic zlého.29A povstane-li nějaký muž, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, bude duše mého pána uložena v míšku života u Jahva, tvého Boha, zatímco duši tvých nepřátel on vystřelí z kapsy praku.30Až tedy Jahve vyplní mému pánovi všechno to dobré, co o tobě řekl, a až tě ustanoví vévodou nad Izraelem,31ať tě neznepokojuje a ať si můj pán nemusí vyčítat, že prolil zbytečně krev a že si zjednal právo vlastní rukou. Až Jahve prokáže mému pánovi dobro, vzpomeň si na svou služebnici.“ 32David Abigail odpověděl: „Buď veleben Jahve, Bůh Izraele, který mi tě dnes poslal naproti. 33Buď požehnána tvá moudrost a ty buď požehnána, že jsi mě dnes zadržela, abych neprolil krev a nezjednal si právo vlastní rukou.34Ale jako že žije Jahve, Bůh Izraele, který mi zabránil, abych ti ublížil, kdybys nebyla ke mně tak rychle přišla, přísahám ti, Nabalovi by do ranního svítání nebyl zůstal vůbec nikdo z mužského pohlaví.“35David přijal, co mu přinesla, a řekl jí: „Odejdi v pokoji domů. Hleď, vyslyšel jsem tě a dal jsem ti milost.“36Když Abigail přišla k Nabalovi, on ve svém domě hodoval. Královská hostina: Nabal se veselil a byl úplně opilý; a tak mu až do úsvitu nic neprozradila.37Když se Nabal ráno vyspal z opilosti, vyprávěla mu jeho žena o té věci: tu mu v hrudi zmrtvělo srdce a on jakoby zkameněl.38Asi za deset dní Jahve Nabala zasáhl a on zemřel.39Když se David dozvěděl, že je Nabal mrtev, řekl: „Buď veleben Jahve, jenž mi zjednal právo za urážku, které se mi dostalo od Nabala, a jenž zadržel svého služebníka, aby nespáchal zlo. Jahve způsobil, že Nabalova špatnost padla zpět na jeho hlavu.“ David poslal k Abigail s žádostí o sňatek.40Davidovi služebníci tedy vyhledali Abigail na Karmelu a řekli jí: „Poslal nás k tobě David, aby si tě vzal za ženu.“41Ona se v mžiku poklonila tváří k zemi a řekla: „Tvá služebnice je jako otrokyně, která má umývat nohy služebníkům svého pána.“42Abigail rychle povstala a nasedla na osla; s doprovodem pěti služek odešla za Davidovými posly a stala se jeho ženou.43David se oženil také s Achinoam z Jizreelu a měl je za ženy obě.44Saul dal svou dceru Mikal, Davidovu ženu, Lajišovu synovi Paltimu z Galimu.

Display settings Display settings