The Jerusalem Bible (CZ)1 Samuel - 18. chapter - 1 Samuel - chapter 18

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Po skončení rozhovoru se Saulem přilnula Jonatanova duše k Davidově duši a Jonatan si ho zamiloval jako sebe samého.2Saul ho ještě téhož dne pozdržel a nedovolil mu, aby se vrátil k otci.3Jonatan s Davidem uzavřel úmluvu, neboť ho měl rád jako sebe samého.4Jonatan svlékl plášť, který měl na sobě, a dal ho Davidovi, stejně tak i své odění a dokonce i meč, luk a opasek.5Na svých vyjížďkách, kamkoli ho Saul poslal, sklízel David úspěchy a Saul ho postavil do čela válečníků; byl oblíben mezi vším lidem a dokonce i mezi Saulovými hodnostáři.6Při návratu, když se David vrátil po zabití Filišťana, vyšly ženy ze všech izraelských měst naproti králi Saulovi a zpívaly a tančily za zvuků bubínků, radostných výkřiků a chřestítek.7Tančící ženy zpívaly toto: „Saul pobil své tisíce a David své desetitisíce.“8Saul byl velice pohněván a ta věc se mu nelíbila. Řekl: „Davidovi přisoudili desetitisíce a mně tisíce, už mu chybí jenom královská hodnost!“9A od toho dne pohlížel Saul na Davida žárlivým okem. 10Den potom přepadl Saula zlý duch od Boha a on začal ve svém domě běsnit. David hrál jako jindy na citeru a Saul měl v ruce kopí. 11Saul máchl kopím a řekl: „Přibodnu Davida ke zdi,“ ale David mu dvakrát uhnul.12Saul měl z Davida strach, Jahve byl totiž s ním a od Saula se odvrátil.13Tehdy ho Saul od sebe vzdálil a ustanovil ho náčelníkem tisíce: on vycházel a vracel se v čele lidu.14Na všech svých výpravách měl David úspěchy a Jahve byl s ním.15Když Saul viděl jeho velké úspěchy, bál se ho,16ale všichni v Izraeli i v Judovi měli Davida rádi, neboť v jejich čele vycházel a vracel se.17Saul řekl Davidovi: „Zde je má nejstarší dcera Merab, dám ti ji za ženu, jenom mi statečně služ a vybojuj Jahvovy války.“ Saul si řekl: „Ať nepadne mou rukou, nýbrž rukou Filišťanů!“18David Saulovi odpověděl: „Kdo jsem já a jaký je můj původ, rodina mého otce v Izraeli, abych se stal královým zetěm?“19Ale když přišla chvíle, kdy měla být Saulova dcera Merab dána Davidovi, dali ji Adrielovi z Mecholy.20Saulova dcera Mikal se zamilovala do Davida a ohlásili to Saulovi, jemuž to bylo vhod.21Řekl si: „Dám mu ji, ale ona pro něho bude pastí a spočine na něm ruka Filišťanů.“ (Saul řekl dvakrát Davidovi: „Dnes budeš mým zetěm.“)22Saul tedy dal svým služebníkům tento příkaz: „Promluvte vskrytu s Davidem a řekněte: ‘Líbíš se králi a všichni jeho služebníci tě mají rádi, staň se tedy královým zetěm.’“23Saulovi služebníci opakovali tato slova Davidovi do uší, ale David namítl: „Což je to ve vašich očích maličkost, stát se královým zetěm? Já jsem jen chudý a bezvýznamný člověk.“24Služebníci o tom podali Saulovi zprávu: „Toto jsou slova, jež řekl David.“25Saul odpověděl: „Řeknete Davidovi toto: ‘Král nechce věno, ale sto předkožek Filišťanů, aby se vykonala pomsta na králových nepřátelích.’“ Saul počítal s tím, že David tak padne do rukou Filišťanům.26Saulovi služebníci donesli tato slova Davidovi a on shledal, že je to dobrá cesta, jak se stát královým zetěm. Lhůta ještě neuplynula27a David se vypravil do pole a odešel se svými muži. Zabil Filišťanům dvě stě mužů, přinesl jejich předkožky a odpočítal je králi, aby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal za ženu svou dceru Mikal.28Saul musel uznat, že Jahve je s Davidem a že celý Izraelův dům ho miluje.29Tu měl Saul z Davida ještě větší strach a pojal proti němu nepřátelství na všechny dny.30Filišťanská knížata podnikala tažení, ale pokaždé když podnikla tažení, sklízel David větší úspěchy než všichni Saulovi důstojníci a získal si převelikou proslulost.

Display settings Display settings