The Jerusalem Bible (CZ)1 Samuel - 15. chapter - 1 Samuel - chapter 15

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Samuel řekl Saulovi: „Mne poslal Jahve, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem Izraelem. Slyš tedy Jahvova slova.2Takto mluví Jahve Sabaot: Rozhodl jsem se potrestat to, co Amalek udělal Izraeli, když se mu při odchodu z Egypta postavil do cesty.3Nyní jdi, udeř na Amaleka, uvrhni klatbu na něho i na vše, co má, neměj s ním slitování, pobij muže i ženy, děti i kojence, skot i ovce, velbloudy i osly.“4Saul svolal lid a provedl v Telamu jeho přehlídku: dvě stě tisíc pěšáků (a deset tisíc mužů z Judy).5Saul postoupil až k Amalekovu městu a položil se do zálohy v rokli.6Saul řekl Kenitům: „Odejděte, odlučte se od Amalečanů, abych vás nesmetl spolu s nimi, vy jste totiž byli ke všem Izraelitům, když odcházeli z Egypta, laskaví.“ A Kenité se od Amalečanů odloučili.7Saul pobíjel Amalečany od Chavily směrem na Šur, který leží na východ od Egypta.8Krále Amalečanů Agaga zajal živého a vykonávaje klatbu pobil všechen lid ostřím meče.9Ale Saul a vojsko ušetřili Agaga a nejlepší kusy z bravu a skotu, tučná zvířata a beránky, zkrátka vše, co bylo dobré; nechtěli je postihnout klatbou. Ale veškeré podřadné a bezcenné stádo klatbou postihli.10Samuelovi se takto ozvalo Jahvovo slovo:11„Lituji, že jsem Saulovi dal královskou moc, on se totiž ode mne odvrátil a nevykonal mé příkazy.“ Samuel se rozohnil a volal k Jahvovi po celou noc.12Ráno Samuel vyšel vstříc Saulovi. Dali mu tuto zprávu: „Saul odešel na Karmel, aby tam vztyčil vítězný památník, pak zase šel dále a sešel do Gilgalu.“13Samuel přišel k Saulovi a Saul mu řekl: „Ať ti Jahve žehná! Vyplnil jsem Jahvův příkaz.“14Ale Samuel se zeptal: „Co je to za bečení, které mi stoupá do uší, a to bučení, jež slyším?“ -15„Přivedli je od Amaleka,“ odpověděl Saul, „lid totiž ušetřil nejlepší kusy z bravu a skotu, aby je přinesl v oběť Jahvovi, tvému Bohu. Zbytek jsme postihli klatbou.“16Ale Samuel Saulovi řekl: „Přestaň už a nech mě, abych ti ohlásil, co mi Jahve zjevil této noci.“ On mu řekl: „Mluv.“17Samuel tedy řekl: „Což nejsi, jakkoli jsi ve vlastních očích malý, vévodou kmenů Izraele? Jahve tě pomazal za krále nad Izraelem.18Vyslal tě na výpravu a řekl ti: ‘Jdi, postihni klatbou ty hříšníky, Amalečany, veď s nimi válku až do vyhlazení.’19Proč jsi neuposlechl Jahva? Proč ses vrhl na kořist a udělal, co se Jahvovi nelíbí?“20Saul Samuelovi odpověděl: „Uposlechl jsem Jahva! Vydal jsem se na výpravu, na niž mě on poslal, přivedl jsem krále Amalečanů Agaga a Amaleka jsem postihl klatbou.21Z kořisti lid vzal z bravu a skotu to nejlepší z toho, co propadlo klatbě, aby to obětoval Jahvovi, tvému Bohu, v Gilgalu.“22Ale Samuel řekl: „Líbí se Jahvovi celopaly a oběti tak jako poslušnost vůči Jahvovu slovu? Ano, poslušnost je lepší než oběť, učenlivost lepší než tuk beranů.-23Vzpoura je jako hřích čarodějství, jako zločin s terafim je vypínavost! Protože jsi odvrhl Jahvovo slovo, odvrhl tě on, už nebudeš králem!“24Saul řekl Samuelovi: „Zhřešil jsem, že jsem překročil Jahvův příkaz a tvá přikázání, protože jsem měl strach z lidu a poslechl jsem jej.25Nyní, prosím tě, odpusť mou vinu, vrať se se mnou, abych se klaněl Jahvovi.“26Ale Samuel Saulovi odpověděl: „Nevrátím se s tebou: jelikož jsi odvrhl Jahvovo slovo, Jahve odvrhl tebe, už nebudeš králem nad Izraelem.“27Když se Samuel obracel k odchodu, chytil se Saul cípu jeho pláště, ten se odtrhl28a Samuel mu řekl: „Dnes od tebe Jahve odtrhl královskou moc nad Izraelem a dal ji tvému bližnímu, který je lepší než ty.“29(Sláva Izraele přece nelže a nelituje, neboť to není člověk, aby litoval.)30Saul řekl: „Zhřešil jsem, ale přece tě prosím, prokaž mi čest před staršími mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, ať se pokloním Jahvovi, tvému Bohu.“31Samuel se vrátil spolu se Saulem a Saul se klaněl Jahvovi.32Potom Samuel řekl: „Přiveďte mi krále Amalečanů Agaga,“ a Agag k němu vrávoravě přišel a řekl: „Opravdu, smrt je hořká!“33Samuel řekl: „Za to, že tvůj meč zbavoval ženy dětí, bude tvá matka mezi ženami zbavena svého dítěte!“ A Samuel podřezal Agaga před Jahvem v Gilgalu.34Samuel odešel do Ramy a Saul šel vzhůru domů, do Saulovy Gibey.35Samuel už Saula až do smrti nespatřil. Samuel totiž nad Saulem plakal, ale Jahve litoval, že ho udělal králem nad Izraelem.

Display settings Display settings