Czech Study Bible Translation (CZ)

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Toto jsou jména kmenů: Od severní končiny vedle cesty do Chetlonu, Lebo-Chamátu a Chasar-énanu, u hranice Damašku na sever vedle Chamátu bude mít Dan od východní strany k západní jeden díl. 2Při Danově území pak od východní strany až po stranu západní jeden díl Ašerovi. 3Při Ašerově území pak od východní strany až po stranu západní jeden díl Neftalímu. 4Při území Neftalího od východní strany až po stranu západní jeden díl Manasesovi. 5Při Manasesově území od východní strany až po stranu západní jeden díl Efrajimovi. 6Při Efrajimově území od východní strany až po stranu západní jeden díl Rúbenovi. 7Při Rúbenově území od východní strany až po stranu západní jeden díl Judovi. 8Při Judově území od východní strany až po stranu západní bude dar pozdvihování, který přinesete — o šířce dvacet pět tisíc měr a délce jako každý z jiných dílů od východní strany až po stranu západní — a uprostřed něj bude svatyně. 9Dar pozdvihování, který přinesete Hospodinu, bude mít délku dvacet pět tisíc a šířku deset tisíc měr. 10Těmto pak bude ten svatý dar pozdvihování určen: Kněžím. Na severu dvacet pět tisíc a na západě deset tisíc měr šířky, na východě deset tisíc měr šířky a na jihu dvacet pět tisíc měr délky. Uprostřed něj bude Hospodinova svatyně. 11Bude pro kněze, ty posvěcené ze synů Sádokových, kteří konali mou službu, kteří nezbloudili, když zbloudili synové Izraele, tak jako bloudili Lévijci. 12Bude jim patřit část z daru pozdvihování té svatosvaté země při lévijském území. 13Lévijci pak budou mít podél území kněží díl o délce dvacet pět tisíc a šířce deset tisíc měr. Veškerá délka činí dvacet pět tisíc a šířka deset tisíc měr. 14Nebudou z něj prodávat, vyměňovat ani převádět prvotinu země, protože je svatý pro Hospodina. 15Zbývajících pět tisíc měr na šířku naproti dvaceti pěti tisícům je pak obyčejný díl pro město, pro sídlo i pro pastvinu. Město bude uprostřed něj. 16A toto jsou jeho rozměry: severní strana čtyři tisíce pět set a jižní strana čtyři tisíce pět set měr. Z východní strany čtyři tisíce pět set a západní strana čtyři tisíce pět set měr. 17Město bude mít pastvinu dvě stě padesát měr na sever a dvě stě padesát na jih, dále dvě stě padesát měr na východ a dvě stě padesát na západ. 18Zbývající díl na délku podél svatého daru pozdvihování: Deset tisíc měr na východ a deset tisíc na západ bude podél svatého daru pozdvihování. Jeho úroda bude za pokrm těm, kdo pracují pro město. 19Budou na něm sloužit ti, kdo pracují pro město, ze všech izraelských kmenů. 20Celý dar pozdvihování činí dvacet pět tisíc na dvacet pět tisíc měr. Čtverec přinesete jako svatý dar pozdvihování do vlastnictví města. 21Zbývající díl pak bude pro knížete z jedné i z druhé strany svatého daru pozdvihování a vlastnictví města podél dvaceti pěti tisíců měr daru pozdvihování až k území na východě a na západě podél dvaceti pěti tisíců měr na území na západě vedle dílu pro knížete. Svatý dar pozdvihování a svatyně domu bude uprostřed. 22Též z vlastnictví Lévijců a z vlastnictví města, uprostřed něhož bude patřit díl knížeti. Mezi územím Judovým a územím Benjamínovým bude díl pro knížete. 23Dále zbytek kmenů: Od východní strany až po stranu západní jeden díl Benjamínovi. 24Při Benjamínově území od východní strany až po stranu západní jeden díl Šimeónovi. 25Při Šimeónově území od východní strany až po stranu západní jeden díl Isacharovi. 26Při Isacharově území od východní strany až po stranu západní jeden díl Zabulónovi. 27Při Zabulónově území od východní strany až po stranu západní jeden díl Gádovi. 28Při Gádově území k jižní straně na jih. Území bude dosahovat od Támaru k Vodám sváru v Kádeši, k Nachale u Velikého moře. 29Toto je země, kterou převezmete jako dědictví pro izraelské kmeny. A toto jsou jejich příděly, je výrok Panovníka Hospodina. 30Toto jsou východy z města: Ze severní strany rozměr čtyři tisíce pět set měr. 31Brány města jsou pak podle jmen izraelských kmenů; tři brány na sever: jedna brána Rúbenova, jedna brána Judova a jedna brána Léviho. 32K východní straně čtyři tisíce pět set měr a tři brány: jedna brána Josefova, jedna brána Benjamínova a jedna brána Danova. 33Jižní strana má rozměr čtyři tisíce pět set měr a tři brány: jedna brána Šimeónova, jedna brána Isacharova a jedna brána Zabulónova. 34Západní strana — čtyři tisíce pět set měr a tři jejich brány: jedna brána Gádova, jedna brána Ašerova a jedna brána Neftalího.  35Obvod měří osmnáct tisíc měr. Město má od toho dne jméno: Hospodin tam přebývá.  

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova