New Testament - Dr. Rudolf Col (1947)Matthew - 1. chapter - Matthew - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

New Testament - Dr. Rudolf Col (1947)

Prof. Rudolf Col (29. října 1902 Vsetín – 21. srpna 1964 Olomouc) byl katolický kněz, biblista, profesor teologické fakulty v Olomouci a překladatel Nového zákona. Po maturitě na gymnáziu v Kroměříži vystudoval teologii v Olomouci a roku 1927 byl vysvěcen na kněze. Působil jako středoškolský profesor, od roku 1936 jako docent a později profesor biblistiky na teologické fakultě v Olomouci. Napsal několik odborných prací, jeho hlavním dílem je ale vlastní překlad Nového zákona z řečtiny, který poprvé vyšel roku 1947 a pak znovu 1961 a 1969.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

New Testament - Dr. Rudolf Col (1947)


1Rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.2Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jakuba, Jakub zplodil Judu a jeho bratry.3Juda zplodil Faresa a Zaru z Tamary, Fares zplodil Esrona, Esron zplodil Arama,4Aram zplodil Aminabada, Aminabad zplodil Naasona, Naason zplodil Salmona,5Salmon zplodil Booza z Rahaby, Booz zplodil Obeda z Rut, Obed zplodil Jessea, Jesse zplodil krále Davida.6David král zplodil Šalomouna z té, která byla manželkou Uriášovou,7Šalomoun zplodil Roboama, Roboam zplodil Abiama, Abiam zplodil Asu,8Asa zplodil Josafata, Josafat zplodil Jorama, Joram zplodil, Oziáše,9Oziáš zplodil Joatama, Joatam zplodil Achaza, Achaz zplodil, Ezechiáše,10Ezechiáš zplodil Manassa, Manasses zplodil Amona, Amon zplodil Josiáše,11Josiáš zplodil Jechoniáše a jeho bratry za babylonského stěhování.12A po babylonském stěhování zplodil Jechoniáš Salatiela, Salatiel zplodil Zorobabela,13Zorobabel zplodil Abiuda, Abiud zplodil Eliakima, Eliakim zplodil Azora,14Azor zplodil Sadoka, Sadok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda,15Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jakuba,16Jakub pak zplodil Josefa, muže Marie, a z ní se narodil JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.17Všech tedy rodů od Abrahama až po Davida bylo čtrnáct; od Davida až do babylonského stěhování (také) čtrnáct rodů a od babylonského stěhování až do Krista (rovněž) čtrnáct rodů.18Početí a narození Ježíše Krista. Kristovo narození se stalo takto: Když jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ukázalo se, že jest, ještě dříve než se sešli, v požehnaném stavu z Ducha svatého.19Josef pak, její muž, jsa spravedlivý a nechtěje ji vydati veřejné pohaně, chtěl ji tajně propustit.20Když o tom přemýšlel, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snách a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmouti Marii, svou manželku, k sobě; neboť co se v ní počalo, jest z Ducha svatého.21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť On spasí svůj lid z jeho hříchů.“22Toto všechno se stalo, aby se naplnilo, co předpověděl Pán slovy proroka:23„Ejhle, panna počne a porodí syna, a nazvou ho jménem Emanuel,“ to jest v překladě „S námi Bůh“.24Když se pak probudil Josef ze sna, učinil, jak mu přikázal anděl Páně, a přijal svou manželku k sobě.25Avšak nepoznal ji dříve, dokud neporodila svého [prvorozeného] syna. A nazval ho jménem Ježíš.

Display settings Display settings