František Žilka Translation - NT (CZ)John - 1. chapter - John - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

František Žilka Translation - NT (CZ)

Překlad Nového zákona od evangelického teologa a historika, prof. dr. Františka Žilky (1. června 1871 Dolní Rosička, okres Žďár nad Sázavou – 9. února 1944 Praha), vyšel poprvé v celku roku 1933. Následovalo dalších pět vydání, dosud poslední v roce 1970. Jde o překlad z řečtiny do soudobé češtiny, s využitím historicko-kritické metody jak při volbě originálních textů (edice Nestle – Aland), tak při samotném překladu. Žilkův překlad nese stopy ohledu na tradici bible kralické, která v první polovině 20. století nadále byla v protestantském prostředí hlavním textem k soukromé četbě i bohoslužbě. Nicméně se necítí vázán předchozí českou překladatelskou tradicí ani souběžným úsilím katolických překladatelů (zejména o 20 let starší Sýkorův překlad) a opouští do značné míry archaické tradiční obraty. Tím vyvolal ve své době živý ohlas a zůstává zajímavým dokladem i pro současné zájemce o hlubší poznání Písma.

Copyright: Digitální verze pro tento modul vychází z 6. knižního vydání. Současného držitele autorských práv nebylo možné identifikovat vzhledem k nevypořádaným převodům práv mimo rodinu F. Žilky, k nimž dle dostupných informací v minulosti došlo.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

František Žilka Translation - NT (CZ)


1Na počátku bylo SLOVO, Slovo bylo u Boha, Bůh bylo to Slovo.2Bylo od samého počátku u Boha.3Všecko povstalo skrze ně, bez něho nepovstalo nic, co povstalo.4V něm byl život, a život byl světlo lidí.5To světlo svítí v temnosti, ale temnost ho nepojala.6Objevil se člověk poslaný od Boha, jeho jméno bylo Jan.7Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom světle, tak aby všichni skrze něj uvěřili. 8On nebyl tím světlem, ale objevil se, aby svědčil o tom světle,9Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, byl ten, který přicházel na svět.10Byl na světě, svět povstal skrze něho, ale svět ho nepoznal. 11Přišel do svého vlastnictví, ale jeho vlastní ho nepřijali.12Ale všem těm, kteří ho přijali, dal moc státi se dítkami Božími, těm, kteří věří v jeho jméno,13kteří byli zplozeni ne z krve ani z vůle tělesnosti, ani z vůle mužovy, nýbrž z Boha.14Slovo se stalo tělem a ubytovalo se mezi námi; patřili jsme na jeho slávu, slávu, jakou má jenom jediný Syn od Otce, plný milosti a pravdy.15Jan o něm svědčí a volá: „To je ten, o kterém jsem řekl, že ten, který přichází za mnou, jest přede mnou, poněvadž byl dříve než já.“16Z jeho plnosti jsme my všichni přijali, a to milost za milostí. 17Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda nastala skrze Ježíše Krista.18Boha nikdo nikdy neviděl, jediný Syn, jenž jest v náručí Otcově, ten o něm vypověděl.19Toto jest svědectví Janovo: Když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho zeptali, kdo jest, 20učinil vyznání a nezapřel. Vyznal: „Já nejsem Kristus.“21Zeptali se ho: „Co jsi tedy? Jsi Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ 22Otázali se ho: „Kdo jsi? Ať můžeme dáti odpověď těm, kteří nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“23Děl: „Já jsem Hlas volajícího na poušti; »Vyrovnejte cestu Páně«, jak řekl prorok Izaiáš.“24Vyslaní byli z farizeů. 25I otázali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi Kristus ani Eliáš, ani prorok?“26Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou, ale mezi vámi stojí kdosi, jehož nepoznáváte;27přichází po mně muž, kterému nejsem hoden rozvázati řemínek u sandálů.“28To se stalo v Betanii v Zajordání, kde Jan křtil.29Druhého dne vidí Ježíše, jak k němu přichází, a řekne: „Hle, beránek Boží, jenž snímá hřích světa.30To je ten, o kterém jsem řekl: »Za mnou přichází muž, jenž mě předešel, poněvadž byl dříve než já.« 31Ani já jsem ho neznal, ale aby byl zjeven Izraelovi, k tomu jsem přišel křtít vodou.“32Jan vydal svědectví: „Spatřil jsem Ducha sestupovati jako holubici z nebe, a spočinul na něm.33Já jsem ho také neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: »Ten, na kterého uvidíš sestupovati a na kterém uvidíš spočinouti Ducha, to je ten, jenž křtí Duchem svatým.«34Já pak jsem viděl a dosvědčil, že to je Syn Boží.“35Druhého dne zase stál Jan a dva z jeho učedníků.36Pohleděl na Ježíše, jak jde mimo, a řekl: „Hle, beránek Boží.“37Uslyšeli jeho slovo ti dva učedníci a následovali Ježíše.38Ježíš se obrátil, popatřil na ně, jak ho následují, a zeptal se: „Co hledáte?“ Odpověděli mu: „Rabbi (což přeloženo znamená Mistře), kde bydlíš?“39Řekl jim: „Pojďte, a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali u něho ten den - bylo kolem čtvrté hodiny odpoledne.40Jedním z těch dvou učedníků, kteří slyšeli, co Jan řekl, a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra.41Ten ráno(a) nalezne svého bratra Šimona a řekne mu: „Nalezli jsme Mesiáše“ (což přeloženo znamená »Kristus - Pomazaný«). 42Zavedl jej k Ježíšovi. Ježíš naň pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovati Kefas“ (což se překládá »Petr - Skála«).43Druhého dne se Ježíš rozhodl odejíti do Galileje. Nalezne Filipa a řekne mu: „Následuj mne!“44Filip byl z Betsaidy, z města Ondřejova a Petrova.45Filip nalezne Natanaela a řekne mu: „Nalezli jsme toho, o kterém psal Mojžíš v zákoně a proroci, - Ježíše, syna Jozefova z Nazareta.“46Natanael mu namítl: „Z Nazareta může pojíti něco dobrého?“ Filip odpoví: „Pojď a podívej se!“47Uviděl Ježíš Natanaele, jak k němu přichází, a řekl o něm: „Hle, pravý Izraelita, v kterém není lsti.“48Natanael mu odpověděl: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu řekl: „Dříve než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem.“49Natanael zvolal: „Rabbi, ty jsi Syn Boží, ty jsi král izraelský!“50Ježíš odpověděl: „Proto věříš, že jsem ti řekl: »Viděl jsem tě pod fíkem«? Uvidíš větší věci!“51A dodal: „Vpravdě, vpravdě vám pravím, uvidíte nebe otevřené a anděly Boží vystupující a sestupující na Syna člověka.“

Display settings Display settings