The Jerusalem Bible (CZ)Deuteronomy - 2. chapter - Deuteronomy - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Potom jsme se otočili a odešli jsme na poušť směrem k moři Suf, jak mi přikázal Jahve. Dlouhé dny jsme obcházeli pohoří Seir.2Tehdy mi Jahve řekl:3„To pohoří jste už obcházeli dost dlouho: jděte směrem na sever.4A lidu dej tento příkaz: Budete procházet územím svých bratří, Ezauových synů, kteří obývají Seir. Oni se vás bojí a vy budete ostražitě pozorováni.5Ne abyste je popouzeli, neboť z jejich země vám nedám nic, ani píď: pohoří Seir jsem dal do majetku Ezauovi.6Potravu, kterou budete jíst, si od nich kupte za peníze, za peníze si od nich kupte vodu, kterou budete pít.7Neboť Jahve, tvůj Bůh, požehnal ve všem tvému podnikání: bděl nad tvým pochodem přes velkou poušť. Hle, Jahve, tvůj Bůh, je s tebou už čtyřicet let, aniž ti cokoli chybělo.“8Prošli jsme tedy přes své bratry, Ezauovy syny, kteří bydlí v Seiru, cestou přes Arabu, Elat a Esjon-Geber; pak jsme změnili směr a zamířili jsme k moabské poušti.9Tehdy mi Jahve řekl: „Neútoč na Moab, nepopouzej ho k boji; neboť z jeho území ti nedám nic; Ar jsem dal do majetku Lotovým synům.10(Předtím tam přebývali Emité, velký, početný národ vysoké postavy, jako Anakovci.11Právě tak jako Anakovci byli považováni za Refaity, ale Moabité jim říkají Emité.12Stejně tak v Seiru přebývali dříve Chorité, které Ezauovi synové vyhnali a vyhubili, a pak se usadili na jejich místě, tak jako to ve své zemi, v dědictví, které obdržel od Jahva, udělal Izrael.)13Nyní vzhůru! Překročte potok Zered.“ Překročili jsme tedy potok Zered.14Od Kadeš-Barne k přechodu přes potok Zered trvala naše bludná pouť třicet osm let; takto z tábora zmizelo celé pokolení mužů schopných nosit zbraně, jak jim to přísahal Jahve.15Jahvova ruka byla proti nim, aby jim dala úplně zmizet z tábora.16Když smrt ze středu lidu odstranila až do posledního ty muže schopné nosit zbraň,17obrátil se na mne Jahve těmito slovy:18„Právě procházíš Ar, moabskou zemi,19a brzy se octneš před Amonovými syny. Neútoč na ně, nepopouzej je; neboť ze země Amonových synů ti nedám nic: dal jsem ji do majetku Lotovým synům.20(Pokládala se také za zemi Refaitů; dříve tam bydleli Refaité - Amonité jim říkají Zamzumovci -21velký, početný lid vysoké postavy jako Anakovci. Jahve je vyhladil před Amonity, kteří je vyhnali a usadili se na jejich místě,22tak jako to udělal pro Ezauovy syny, kteří bydlí v Seiru, když před nimi vyhladil Chority, které oni vyhnali a až do dnešního dne se usadili na jejich místě.23Tak se stalo i Avitům, kteří bydleli v táborech až ke Gaze: vyhladili je Kaftorité, kteří přišli z Kaftoru, a usadili se na jejich místě.)24Vzhůru! Vytáhněte a překročte potok Arnon. Pohleď, vydávám ti do rukou chešbonského krále, Amoritu Sichona i jeho zem. Začni s výbojem; popuď ho k boji.25Ode dneška rozšířím hrůzu a strach před tebou mezi národy, které jsou kdekoli pod nebem: kdokoli se doslechne, že přicházíš, propadne zmatku a bude se chvět úzkostí.“26Z pouště Kedemot jsem vypravil k chešbonskému králi Sichonovi posly s těmito slovy pokoje:27„Zamýšlím projít tvou zemí; půjdu svou cestou, aniž bych se odchyloval napravo či nalevo.28Budu jíst potravu, kterou mi prodáš za peníze, a budu pít vodu, kterou mi přenecháš za peníze. Chci jen pěšky projít,29jako mi to dovolili Ezauovi synové, kteří bydlí v Seiru, a Moabité, kteří bydlí v Aru, jen co bych překročil Jordán a vešel do země, kterou nám dává Jahve, náš Bůh.“ 30Ale chešbonský král Sichon nesouhlasil, abychom k němu vkročili; neboť Jahve, tvůj Bůh, mu ochromil ducha a zatvrdil srdce, aby ti ho vydal do rukou, jako je tomu podnes. 31Jahve mi řekl: „Pohleď, začal jsem ti vydávat Sichona a jeho zemi; začni s výbojem a zmocni se jeho země.“32Sichon nám se vším svým lidem pochodoval vstříc do Jahsy, aby s námi bojoval.33Jahve, náš Bůh, nám ho vydal a my jsme porazili jeho i jeho syny a všechen jeho lid.34Pak jsme se zmocnili všech jeho měst a postihli jsme klatbou celá města ženatých mužů, ženy i děti, aniž cokoli uniklo,35s výjimkou dobytka, který byl naší kořistí vedle kořisti z dobytých měst.36Od Aroeru, který leží na okraji údolí Arnonu, a města, které je v údolí, až do Galaadu pro nás nebylo nedosažitelného města, Jahve, náš Bůh, nám je všechna vydal.37Nepřiblížil ses však k zemi Amonitů, ani ke krajině potoka Jabok, ani k městům v pohoří, ani k čemukoli ze všeho, co zakázal Jahve, náš Bůh.

Display settings Display settings