Czech Study Bible Translation (CZ)Jeremiah - 17. chapter - Jeremiah - chapter 17

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

hide translators notes

1Judův hřích je zapsán železným rydlem,a diamantovýmv1 hrotem; je vyryt na tabulku jejich srdcít2 a na rohyv3 vašich oltářů. v1 [ekv. je přizpůsoben dnešní době; diamant nebyl tehdy asi znám, ale ekv. pro tvrdý kámen se stal metaforou pro tvrdost; srv. Ez 3:9: křemen] t2 [členění dle TM; &př. upravuje] v3 Lv 4:7.Lv 4:18.Lv 4:20; [místo očištění se rohy oltáře stávají trvalou připomínkou jejich hříchu] a Jb 19:24; Ex 31:18srv
2Jejich synové myslít4 na své oltáře a na své posvátné kůly,t5 na zelenéa stromy, na vyvýšená návrší, t4 h.: pamatují; srv. Ex 13:3; Ex 20:8; 2Tm 2:8 t5 h.: ašery; Dt 7:5; Iz 17:8; [tj. kůly (nebo obrazy, NBS s. 74) zasvěcené bohyni Ašeře; 1K 15:13] a Jr 2:20; Ez 6:13
3(na horách, na poli. Tvůj)t6 majetek a všechny tvé poklady vydám za kořist, tvá návrší kvůli hříchu páchanému na celém tvém území.a t6 dle některých strv. rkpp. Var: Moje horo na poli, tvůj a Jr 15:13
4Opustíš, a to kvůli sobě, své dědictví, které jsem ti dal, a nechám tě otročit tvým nepřátelům v zemi, kterou neznáš; protože jste zanítili oheňa mého hněvu, a ten bude hořet navěky. a Jr 15:14
 5Toto praví Hospodin: Prokletýa je muž, který spoléhát7 na člověka, tělo pokládát8 za svou sílut9 a jeho srdce se odvracíb od Hospodina. t7 Jr 46:25; Ez 16:15; Iz 31:1; Iz 36:6; n.: doufá v; ::Jr 39:18; Jr 48:6 t8 h.: činí t9 h.: paži (symbol síly) a Jr 11:3 b 1S 12:20; Oz 7:14; 1Kr 15:5::  
6Bude jako jaloveca v pustině,t10 neuvidí,t11 když přijde dobro, usídlí se na vyprahlých místech v pustině, v solné, neobydlenéb zemi. t10 h.: v Aravě / Nížině t11 n.: nezažije; Jr 5:12 a Jr 48:6 b Jr 50:13; Jr 50:39
7Požehnaný je muž, který spoléháa na Hospodina a jehož nadějíb je Hospodin. a Př 28:25; Iz 12:2; Iz 26:4; Jr 7:4:: b Jr 2:37; Jr 48:13::; Ž 40:5; Ž 65:6
8Bude jako stroma zasazenýb u vody, zapustí své kořenyc u potoka; nebojít12 se, když přijde žár, jeho listíd bude zelené; neobává se ani v roce velkého sucha,e nepřestává nést ovoce. t12 dle Q; K: neuvidí; [možno chápat buď jako masorety správně opravenou paralelu k v. Jr 17:6 nebo slovní hříčku podobných h. slov - jirá a jir’e a Ž 1:3 b Ez 17:8 c Oz 14:6; Ez 31:7; Př 12:3; Am 2:9; Oz 9:16 d Př 11:28; Iz 1:30:: e Jr 14:1
9Srdce je (lstivé nade vše,)t13 je nevyléčitelné.a Kdo mu porozumí? t13 n.: nejlstivější ze všeho; Gn 27:36; 2Kr 10:19; Dt 29:18 - Dt 29:19 a Jr 15:18
10Já, Hospodin, zkoumám (srdce a zkouším ledví,)t14 abych každému dala podle jeho cest, podle ovoce jeho činů.b t14 n~: mysl … nitro; Jr 11:20; Př 17:3 a Př 24:12; Zj 2:23 b Jr 4:18
11Podobný koroptvi, která sedí na vejcích, (ale nezplodí mladé,)t15 je ten, kdo neprávem získává bohatství; uprostřed (svého života)t16 ho opustí a na koncia bude vypadat jako blázen. t15 n.: jež nesnesla; $ t16 h.: svých dnů a Jr 5:31; Am 4:2; Iz 41:22
12Trůnea slávy, vyvýšený od počátku, místo naší svatyně! a Jr 14:21; Jr 3:17
13Nadějea Izraele, Hospodine! Všichni, kdo tě opouštějí,b se budou stydět. Ti, kteří se (od tebe)t17 odvrátili, budou zapsáni do země stínů, protože opustili pramen živét18 vody, Hospodina. t17 h.: ode mne t18 Jr 2:13; Gn 26:19; n~: čerstvé a Jr 14:8; Jr 50:7 b Jr 2:17; Iz 1:28; Oz 4:10; Joz 24:16::
14Uzdrava mě, Hospodine, a budu uzdraven, zachraňb mě a budu zachráněn, (protože ty jsi má chvála.)t19 t19 n~: Proto tě budu chválit; Dt 10:21; Ž 71:6 a Ž 6:3 b Ž 3:8
15Hle, oni mi říkají: Kde je Hospodinovo slovo? konečně přijde!
16(Já jsem se nedral, abych byl tvým pastýřem,)t20 netoužil jsem po žalostném dni. Ty znáš to, co vyšlo z mých rtů, bylo to před tvou tváří. t20 var: Nenaléhal jsem na tebe, abys přivedl pohromu; $
17Nebuď mi postrachem, ty jsi moje útočištěa ve zlý den. a Jl 4:16; Jr 16:19vsrv; 2S 22:3
18 jsou zahanbeni ti, kdo mě pronásledují, ale já ať zahanben nejsem; oni jsou vyděšeni, ale já ať vyděšen nejsem. Přiveď na ně zlý den, zlom je dvojnásobnýma zlomením. a Jr 16:18
19Hospodin mi řekl toto: Jdi a postav se v bráněa synů lidu,v21 kterou vcházejí a vycházejí judští králové, a ve všech jeruzalémských branách v21 [její umístění není jisté, někteří ji ztotožňují s benjamínskou bránou v Jr 37:13] a Jr 7:2
20a řekni jim: Slyštea Hospodinovo slovo, judští králové, všichni Judejci i všichni obyvatelé Jeruzaléma, kteří vcházíte těmito branami. a Jr 7:2; Jr 19:3
21Toto praví Hospodin: (Kvůli svému životu se mějte na pozoru)t22 a v sobotní den nenoste nákladt23 ani ho nevnášejte jeruzalémskými branami. t22 n.: Dejte si na sebe (h.: na své duše) pozor; srv. Př 7:23 t23 h.: břemeno; Neh 13:15.Neh 13:19; [šlo o náklad obchodního zboží]
22Nevynášejte v sobotní den nákladt23 ze svých domů, nedělejte žádnou práci, ale svěťte sobotní den, jak jsem přikázal vašim otcům. t23 h.: břemeno; Neh 13:15.Neh 13:19; [šlo o náklad obchodního zboží]
23Avšak neposlouchalia a nenaklánělib ucho, ale zatvrdili svou šíji, aby neposlouchali a nepřijímali kázeň.t24 t24 Jr 7:28; Jr 32:33* a Jr 16:12; Jr 18:10 b Jr 7:24; Jr 7:26; Jr 19:15
24Stane se, jestliže mě opravdu uposlechnete, je Hospodinův výrok, a nebudete v sobotní den vnášet branami tohoto města žádný náklad,a ale budete světit sobotní den a nebudete v něm dělat žádnou práci, a Jr 17:21
25že pak budou vcházet branami tohoto města králové a knížata, kteří sedí na Davidově trůnu,a kteří jezdí na vozet25 a na koních, oni i jejich knížata, judští muži a obyvatelé Jeruzaléma a toto město bude obydlené navěky. t25 n.: vozech; 1S 8:11; 1Kr 1:5 a Jr 22:2; Jr 22:30; 2S 3:10
26Pak přijdout26 lidé z judských měst, z okolí Jeruzaléma, ze země Benjamín, ze Šefely,a z pohoří a z Negebu a přinesou zápalnou oběť, obětní hod, přídavnou oběť a kadidlo a přinesou oběť díků do Hospodinova domu. t26 n.: budou přicházet a Jr 32:44; Jr 33:13; Dt 1:7p; Joz 11:16
27Ale jestliže mě neuposlechnete, abyste světili sobotní den a nenosili náklada a nevcházeli v sobotní den jeruzalémskými branami, potom zapálím v jeho branách oheňb a stráví jeruzalémské paláce a neuhasne. a Jr 17:21 b Jr 49:27; Jr 50:32; Joz 6:24srv

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova