The Jerusalem Bible (CZ) - Psaumes - chapitre 103

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Livre d’or 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

afficher les notes de traducteurs

 1Davidův. Veleb Jahva, má duše, celé mé nitro - veleb jeho svaté jméno.  2Veleb Jahva, má duše, nezapomínej na žádné z jeho dobrodiní.  3Na něho, jenž ti odpouští všechny urážky, jenž tě léčí z každé nemoci,  4jenž vykupuje z jámy tvůj život, jenž tě věnčí láskou a něhou;  5jenž sytí dobrými věcmi tvá léta - a tvé mládí se obnovuje jako orel.  6Jahve, jenž koná dílo spravedlnosti a zjednává právo všem utlačovaným,  7zjevil své záměry Mojžíšovi, synům Izraele své hrdinské činy.  8Jahve je laskavost a slitování, pomalý ke hněvu a plný lásky,  9nevede až do konce svůj spor, netrvá navždy jeho nevraživost;  10nenakládá s námi podle našich vin, nesplácí nám podle našich urážek. 11Jak vysoko jsou nebesa nad zemí, tak mocná je jeho láska k tomu, kdo se ho bojí;12jak daleko je východ od západu, tak od nás vzdaluje naše hříchy.13Jak laskavý je otec ke svým synům, tak laskavý je Jahve k tomu, kdo se ho bojí,14ví, z čeho jsme uhněteni, má v paměti, že jsme prach.15Člověk! Jeho dny jsou jako tráva, jako polní květ rozkvétá;-16jen závan po něm přejde a už není, už nikdy jej nepozná místo, kde býval.17Ale Jahvova láska k tomu, kdo se ho bojí, je odevždy navždy i jeho spravedlnost pro syny jejich synů,18pro ty, kdo dodržují jeho smlouvu, kdo pamatují na to, aby plnili jeho vůli.19Jahve si postavil trůn v nebesích, nade vším vládne jeho královská moc.20Velebte Jahva, všichni jeho andělé, mocní hrdinové, kteří plní jeho slovo, pozorní k hlasu jeho slova.21Velebte Jahva, všechna jeho vojska, služebníci, vykonavatelé jeho přání.22Velebte Jahva, všechna jeho díla všude, kde se prostírá jeho panství. Veleb Jahva, má duše.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   David is here communing with his own heart, and he is no fool that thus talks to himself and excites his own soul to that which is good. Observe,
I. How he stirs up himself to the duty of praise, Pss 103:1, Pss 103:2. 1. It is the Lord that is to be blessed and spoken well of; for he is the fountain of all good, whatever are the channels or cisterns; it is to his name, his holy name, that we are to consecrate our praise, giving thanks at the remembrance of his holiness. 2. It is the soul that is to be employed in blessing God, and all that is within us. We make nothing of our religious performances if we do not make heart-work of them, if that which is within us, nay, if all that is within us, be not engaged in them. The work requires the inward man, the whole man, and all little enough. 3. In order to our return of praises to God, there must be a grateful remembrance of the mercies we have received from him: Forget not all his benefits. If we do not give thanks for them, we do forget them; and that is unjust as well as unkind, since in all God's favours there is so much that is memorable. O my soul! to thy shame be it spoken, thou hast forgotten many of his benefits; but surely thou wilt not forget them all, for thou shouldst not have forgotten any.
II. How he furnishes himself with abundant matter for praise, and that which is very affecting: Come, my soul, consider what God has done for thee. 1. He has pardoned thy sins (Pss 103:3); he has forgiven, and does forgive, all thy iniquities. This is mentioned first because by the pardon of sin that is taken away which kept good things from us, and we are restored to the favour of God, which bestows good things on us. Think what the provocation was; it was iniquity, and yet pardoned; how many the provocations were, and yet all pardoned. He has forgiven all our trespasses. It is a continued act; he is still forgiving, as we are still sinning and repenting. 2. He has cured thy sickness. The corruption of nature is the sickness of the soul; it is its disorder, and threatens its death. This is cured in sanctification; when sin is mortified, the disease is healed; though complicated, it is all healed. Our crimes were capital, but God saves our lives by pardoning them; our diseases were mortal, but God saves our lives by healing them. These two go together; for, as for God, his work is perfect and not done by halves; if God take away the guilt of sin by pardoning mercy, he will break the power of it by renewing grace. Where Christ is made righteousness to any soul he is made sanctification, 1Cor 1:30. 3. He has rescued thee from danger. A man may be in peril of life, not only by his crimes, or his diseases, but by the power of his enemies; and therefore here also we experience the divine goodness: Who redeemed thy life from destruction (Pss 103:4), from the destroyer, from hell (so the Chaldee), from the second death. The redemption of the soul is precious; we cannot compass it, and therefore are the more indebted to divine grace that has wrought it out, to him who has obtained eternal redemption for us. See Job 33:24, Job 33:28. 4. He has not only saved thee from death and ruin, but has made thee truly and completely happy, with honour, pleasure, and long life. (1.) He has given thee true honour and great honour, no less than a crown: He crowns thee with his lovingkindness and tender mercies; and what greater dignity is a poor soul capable of than to be advanced into the love and favour of God? This honour have all his saints. What is the crown of glory but God's favour? (2.) He has given thee true pleasure: He satisfies thy mouth with good things (Pss 103:5); it is only the favour and grace of God that can give satisfaction to a soul, can suit its capacities, supply its needs, and answer to its desires. Nothing but divine wisdom can undertake to fill its treasures (Prov 8:21); other things will surfeit, but not satiate, Qoh 6:7; Isa 55:2. (3.) He has given thee a prospect and pledge of long life: Thy youth is renewed like the eagle's. The eagle is long-lived, and, as naturalists say, when she is nearly 100 years old, casts all her feathers (as indeed she changes them in a great measure every year at moulting time), and fresh ones come, so that she becomes young again. When God, by the graces and comforts of his Spirit, recovers his people from their decays, and fills them with new life and joy, which is to them an earnest of eternal life and joy, then they may be said to return to the days of their youth, Job 33:25.

 6   Hitherto the psalmist had only looked back upon his own experiences and thence fetched matter for praise; here he looks abroad and takes notice of his favour to others also; for in them we should rejoice and give thanks for them, all the saints being fed at a common table and sharing in the same blessings.
I. Truly God is good to all (Pss 103:6): He executes righteousness and judgment, not only for his own people, but for all that are oppressed; for even in common providence he is the patron of wronged innocency, and, one way or other, will plead the cause of those that are injured against their oppressors. It is his honour to humble the proud and help the helpless.
II. He is in a special manner good to Israel, to every Israelite indeed, that is of a clean and upright heart.
1. He has revealed himself and his grace to us (Pss 103:7): He made known his ways unto Moses, and by him his acts to the children of Israel, not only by his rod to those who then lived, but by his pen to succeeding ages. Note, Divine revelation is one of the first and greatest of divine favours with which the church is blessed; for God restores us to himself by revealing himself to us, and gives us all good by giving us knowledge. He has made known his acts and his ways (that is, his nature, and the methods of his dealing with the children of men), that they may know both what to conceive of him and what to expect from him; so Dr. Hammond. Or by his ways we may understand his precepts, the way which he requires us to walk in; and by his acts, or designs (as the word signifies), his promises and purposes as to what he will do with us. Thus fairly does God deal with us.
2. He has never been rigorous and severe with us, but always tender, full of compassion, and ready to forgive.
(1.) It is in his nature to be so (Pss 103:8): The Lord is merciful and gracious; this was his way which he made known unto Moses at Mount Horeb, when he thus proclaimed his name (Exod 34:6, Exod 34:7), in answer to Moses's request (Pss 33:13), I beseech thee, show me thy way, that I may know thee. It is my way, says God, to pardon sin. [1.] He is not soon angry, Pss 103:8. He is slow to anger, not extreme to mark what we do amiss nor ready to take advantage against us. He bears long with those that are very provoking, defers punishing, that he may give space to repent, and does not speedily execute the sentence of his law; and he could not be thus slow to anger if he were not plenteous in mercy, the very Father of mercies. [2.] He is not long angry; for (Pss 103:9) he will not always chide, though we always offend and deserve chiding. Though he signify his displeasure against us for our sins by the rebukes of Providence, and the reproaches of our own consciences, and thus cause grief, yet he will have compassion, and will not always keep us in pain and terror, no, not for our sins, but, after the spirit of bondage, will give the spirit of adoption. How unlike are those to God who always chide, who take every occasion to chide, and never know when to cease! What would become of us if God should deal so with us? He will not keep his anger for ever against his own people, but will gather them with everlasting mercies, Isa 54:8; Isa 57:16.
(2.) We have found him so; we, for our parts, must own that he has not dealt with us after our sins, Pss 103:10. The scripture says a great deal of the mercy of God, and we may all set to our seal that it is true, that we have experienced it. If he had not been a God of patience, we should have been in hell long ago; but he has not rewarded us after our iniquities; so those will say who know what sin deserves. He has not inflicted the judgments which we have merited, nor deprived us of the comforts which we have forfeited, which should make us think the worse, and not the better, of sin; for God's patience should lead us to repentance, Roma 2:4.
3. He has pardoned our sins, not only my iniquity (Pss 103:3), but our transgressions, Pss 103:12. Though it is of our own benefit, by the pardoning mercy of God, that we are to take the comfort, yet of the benefit others have by it we must give him the glory. Observe, (1.) The transcendent riches of God's mercy (Pss 103:11): As the heaven is high above the earth (so high that the earth is but a point to the vast expanse), so God's mercy is above the merits of those that fear him most, so much above and beyond them that there is no proportion at all between them; the greatest performances of man's duty cannot demand the least tokens of God's favour as a debt, and therefore all the seed of Jacob will join with him in owning themselves less than the least of all God's mercies, Gen 32:10. Observe, God's mercy is thus great towards those that fear him, not towards those that trifle with him. We must fear the Lord and his goodness. (2.) The fulness of his pardons, an evidence of the riches of his mercy (Pss 103:12): As far as the east is from the west (which two quarters of the world are of greatest extent, because all known and inhabited, and therefore geographers that way reckon their longitudes) so far has he removed our transgressions from us, so that they shall never be laid to our charge, nor rise up in judgment against us. The sins of believers shall be remembered no more, shall not be mentioned unto them; they shall be sought for, and not found. If we thoroughly forsake them, God will thoroughly forgive them.
4. He has pitied our sorrows, Pss 103:13, Pss 103:14. Observe, (1.) Whom he pities - those that fear him, that is, all good people, who in this world may become objects of pity on account of the grievances to which they are not only born, but born again. Or it may be understood of those who have not yet received the spirit of adoption, but are yet trembling at his word; those he pities, Jer 31:18, Jer 31:20. (2.) How he pities - as a father pities his children, and does them good as there is occasion. God is a Father to those that fear him and owns them for his children, and he is tender of them as a father. The father pities his children that are weak in knowledge and instructs them, pities them when they are froward and bears with them, pities them when they are sick and comforts them (Isa 66:13), pities them when they have fallen and helps them up again, pities them when they have offended, and, upon their submission, forgives them, pities them when they are wronged and gives them redress; thus the Lord pities those that fear him. (3.) Why he pities - for he knows our frame. He has reason to know our frame, for he framed us; and, having himself made man of the dust, he remembers that he is dust, not only by constitution, but by sentence. Dust thou art. He considers the frailty of our bodies and the folly of our souls, how little we can do, and expects accordingly from us, how little we can bear, and lays accordingly upon us, in all which appears the tenderness of his compassion.
5. He has perpetuated his covenant-mercy and thereby provided relief for our frailty, Pss 103:15-Pss 103:18. See here, (1.) How short man's life is and of what uncertain continuance. The lives even of great men and good men are so, and neither their greatness nor their goodness can alter the property of them: As for man, his days are as grass, which grows out of the earth, rises but a little way above it, and soon withers and returns to it again. See Isa 40:6, Isa 40:7. Man, in his best estate, seems somewhat more than grass; he flourishes and looks gay; yet then he is but like a flower of the field, which, though distinguished a little from the grass, will wither with it. The flower of the garden is commonly more choice and valuable, and, though in its own nature withering, will last the longer for its being sheltered by the garden wall and the gardener's care; but the flower of the field (to which life is here compared) is not only withering in itself, but exposed to the cold blasts, and liable to be cropped and trodden on by the beasts of the field. Man's life is not only wasting of itself, but its period may be anticipated by a thousand accidents. When the flower is in its perfection a blasting wind, unseen, unlooked for, passes over it, and it is gone; it hangs the head, drops the leaves, dwindles into the ground again, and the place thereof, which was proud of it, now knows it no more. Such a thing is man: God considers this, and pities him; let him consider it himself, and be humble, dead to this world and thoughtful of another. (2.) How long and lasting God's mercy is to his people (Pss 103:17, Pss 103:18): it will continue longer than their lives, and will survive their present state. Observe, [1.] The description of those to whom this mercy belongs. They are such as fear God, such as are truly religious, from principle. First, They live a life of faith; for they keep God's covenant; having taken hold of it, they keep hold of it, fast hold, and will not let it go. They keep it as a treasure, keep it as their portion, and would not for all the world part with it, for it is their life. Secondly, They live a life of obedience; they remember his commandments to do them, else they do not keep his covenant. Those only shall have the benefit of God's promises that make conscience of his precepts. See who those are that have a good memory, as well as a good understanding (Pss 111:10), those that remember God's commandments, not to talk of them, but to do them, and to be ruled by them. [2.] The continuance of the mercy which belongs to such as these; it will last them longer than their lives on earth, and therefore they need not be troubled though their lives be short, since death itself will be no abridgment, no infringement, of their bliss. God's mercy is better than life, for it will out-live it. First, To their souls, which are immortal; to them the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting; from everlasting in the councils of it to everlasting in the consequences of it, in their election before the world was and their glorification when this world shall be no more; for they are predestinated to the inheritance (Ephes 1:11) and look for the mercy of the Lord, the Lord Jesus, unto eternal life. Secondly, To their seed, which shall be kept up to the end of time (Pss 102:28): His righteousness, the truth of his promise, shall be unto children's children; provided they tread in the steps of their predecessors' piety, and keep his covenant, as they did, then shall mercy be preserved to them, even to a thousand generations.

 19   Here is, I. The doctrine of universal providence laid down, Pss 103:19. He has secured the happiness of his peculiar people by promise and covenant, but the order of mankind, and the world in general, he secures by common providence. The Lord has a throne of his own, a throne of glory, a throne of government. He that made all rules all, and both by a word of power: He has prepared his throne, has fixed and established it that it cannot be shaken; he has afore-ordained all the measures of his government and does all according to the counsel of his own will. He has prepared it in the heavens, above us, and out of sight; for he holds back the face of his throne, and spreads a cloud upon it (Job 26:9); yet he can himself judge through the dark cloud, Job 22:13. Hence the heavens are said to rule (Dan 4:26), and we are led to consider this by the influence which even the visible heavens have upon this earth, their dominion, Job 38:33; Gen 1:16. But though God's throne is in heaven, and there he keeps his court, and thither we are to direct to him ( Our Father who art in heaven ), yet his kingdom rules over all. He takes cognizance of all the inhabitants, and all the affairs, of this lower world, and disposes all persons and things according to the counsel of his will, to his own glory (Dan 4:35): His kingdom rules over all kings and all kingdoms, and from it there is no exempt jurisdiction.
II. The duty of universal praise inferred from it: if all are under God's dominion, all must do him homage.
1. Let the holy angels praise him (Pss 103:20, Pss 103:21): Bless the Lord, you his angels; and again, Bless the Lord, all you his hosts, you ministers of his. David had been stirring up himself and others to praise God, and here, in the close, he calls upon the angels to do it; not as if they needed any excitement of ours to praise God, they do it continually; but thus he expresses his high thoughts of God as worthy of the adorations of the holy angels, thus he quickens himself and others to the duty with this consideration, That it is the work of angels, and comforts himself in reference to his own weakness and defect in the performance of this duty with this consideration, That there is a world of holy angels who dwell in God's house and are still praising him. In short, the blessed angels are glorious attendants upon the blessed God. Observe, (1.) How well qualified they are for the post they are in. They are able; for they excel in strength; they are mighty in strength (so the word is); they are able to bring great things to pass, and to abide in their work without weariness. And they are as willing as they are able; they are willing to know their work; for they hearken to the voice of his word; they stand expecting commission and instructions from their great Lord, and always behold his face (Matt 18:10), that they may take the first intimation of his mind. They are willing to do their work: They do his commandments (Pss 103:20); they do his pleasure (Pss 103:21); they dispute not any divine commands, but readily address themselves to the execution of them. Nor do they delay, but fly swiftly: They do his commandments at hearing, or as soon as they hear the voice of his word; so Dr. Hammond. To obey is better than sacrifice; for angels obey, but do not sacrifice. (2.) What their service is. They are his angels, and ministers of his - his, for he made them, and made them for himself - his, for he employs them, though he does not need them - his, for he is their owner and Lord; they belong to him and he has them at his beck. All the creatures are his servants, but not as the angels that attend the presence of his glory. Soldiers, and seamen, and all good subjects, serve the king, but not as the courtiers do, the ministers of state and those of the household. [1.] The angels occasionally serve God in this lower world; they do his commandments, go on his errands (Dan 9:21), fight his battles (2Kgs 6:17), and minister for the good of his people, Hebre 1:14. [2.] They continually praise him in the upper world; they began betimes to do it (Job 38:7), and it is still their business, from which they rest not day nor night, Revel 4:8. It is God's glory that he has such attendants, but more his glory that he neither needs them nor is benefited by them.
2. Let all his works praise him (Pss 103:22), all in all places of his dominion; for, because they are his works, they are under his dominion, and they were made and are ruled that they may be unto him for a name and a praise. All his works, that is, all the children of men, in all parts of the world, let them all praise God; yea, and the inferior creatures too, which are God's works also; let them praise him objectively, though they cannot praise him actually, Pss 145:10. Yet all this shall not excuse David from praising God, but rather excite him to do it the more cheerfully, that he may bear a part in this concert; for he concludes, Bless the Lord, O my soul! as he began, Pss 103:1. Blessing God and giving him glory must be the alpha and the omega of all our services. He began with Bless the Lord, O my soul! and, when he had penned and sung this excellent hymn to his honour, he does not say, Now, O my soul! thou hast blessed the Lord, sit down, and rest thee, but, Bless the Lord, O my soul! yet more and more. When we have done ever so much in the service of God, yet still we must stir up ourselves to do more. God's praise is a subject that will never be exhausted, and therefore we must never think this work done till we come to heaven, where it will be for ever in the doing.


Display settings Display settings