The Jerusalem Bible (CZ) - Acts - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Velekněz se otázal: "Je tomu opravdu tak?"2On odpověděl:,,Bratři a otcové, poslyšte. Bůh slávy se zjevil našemu otci Abrahámovi ještě v Mezopotámii, dříve než se usadil v Charanu,3a řekl mu: Opusť svou zemi a své příbuzné a jdi do země, kterou ti ukáži.4Opustil tedy zemi Chaldejců a usadil se v Charanu. A odtud ho Bůh po smrti jeho otce převedl do země, ve které teď bydlíte.5Nedal mu v té zemi za úděl ani píď, ale slíbil, že ji dá do vlastnictví jemu i jeho potomstvu po něm, ačkoli on žádné dítě neměl.6A Bůh mu oznámil, že jeho potomstvo bude přebývat v cizí zemi, že z nich nadělají otroky a že s nimi budou po čtyři sta let zle nakládat. -7Ale národ, jehož otroky budou, ten budu soudit já, řekl Bůh. Poté odtud odejdou a budou mě uctívat právě na tomto místě.8Potom mu dal smlouvu obřízky; když se mu pak narodil Izák, Abrahám ho osmého dne obřezal. A Izák udělal totéž s Jakubem a Jakub s dvanácti patriarchy.9Patriarchové, kteří žárlili na Josefa, ho prodali do Egypta. Ale Bůh byl s ním:10vysvobodil ho ze všech jeho protivenství a dal mu milosta moudrost před egyptským králem faraonem, který ho ustanovil vladařem nad Egyptem a nad celým svým domem.11Tehdy propukl v celém Egyptě a Kanaánu hlada velká nouze; naši otcové neměli co jíst.12Když se dozvěděl, že v Egyptě jsou potraviny, poslal tam Jakub naše otce, poprvé;13a podruhé se Josef dal svým bratrům poznat a faraon se dozvěděl o jeho původu.14Tehdy poslal Josef pro svého otce Jakuba a veškeré své příbuzenstvo, jež čítalo sedmdesát pět osob.15Jakub sešel tedy dolů do Egypta a zemřel tam on i naši otcové.16Přenesli je do Sichemu a uložili do hrobu, který koupil za peníze Abrahám od synů Sichemova otce Emora.17Jak se přibližoval čas, kdy se měl vyplnit slib, který Bůh dal slavnostně Abrahámovi, lid v Egyptě vzrůstal a rozmnožoval se18až do nástupu nového krále, který Josefa už nepamatoval.19Tento král jednal s naším rodem úskočně, zle nakládals našimi otci, dokonce je nutil odkládat jejich novorozeňata, aby nezůstala naživu.20Tehdy se právě narodil Mojžíš, který byl krásnýpřed Bohem. Tři měsíceho chovali v domě jeho otce;21když byl potom odložen, ujala seho faraonova dceraa vychovala ho jako svého vlastního syna.22Tak byl Mojžíš vzdělán ve veškeré moudrosti Egypťanů a byl mocný ve slovech i činech.23Když dosáhl věku čtyřiceti let, přišlo mu na mysl, že půjde navštívit své bratry Izraelity.24A když viděl, že s jedním z nich je zle nakládáno, zastal se ho a utištěného pomstil tím, že toho Egypťana zabil.25Předpokládal, že jeho bratři pochopí, že to Bůh jim jeho rukou přináší záchranu; ale oni to nepochopili.26Následujícího dne zpozoroval, jak se dva z nich rvou, a chtěl je usmířit. ‘Lidi,’ říkal jim, ‘jste bratři, proč jeden druhému ubližujete?’27Tu ho ten, který ubližoval svému druhovi, odstrčil se slovy: ‘Kdo tě nad námi ustanovil vůdcem a soudcem?28Chceš mě snad zabít, tak jako jsi včera zabil toho Egypťana?29Když to Mojžíš uslyšel, utekl a uchýlil se do madianské země, kde se mu narodili dva synové.30Když uplynulo čtyřicet let, zjevil se mu na poušti u hory Sinaje anděl v plameni hořícího keře.31Mojžíš na to zjevení hleděl s údivem. Jak přistupoval blíž, aby lépe viděl, ozval se hlas Páně:32Jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův.’ Mojžíš se celý třásl a neodvažoval se vzhlédnout.33Tu mu Pán řekl: ‘Zuj si z nohou sandály, neboť místo, na němž stojíš, je posvátná země.34Ano, viděl jsem soužení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem jeho úpění a sestoupil jsem, abych jej osvobodil. Pojď tedy! A já tě pošlu do Egypta.35Toho Mojžíše, kterého se zřekli slovy: Kdo tě ustanovil vůdcem a soudcem?toho jim Bůh prostřednictvím anděla, jenž se mu zjevil v keři, poslal jako vůdce a vykupitele.36To on je vyvedl tím, že konal zázraky a znamení v egyptské zemi, u Rudého moře a po čtyřicet let na poušti.37To on, Mojžíš, Izraelitům řekl: ‘Bůh vám mezi vašimi bratry vzbudí proroka, jako jsem já’.38Při onom shromáždění na poušti byl právě on s andělem, jenž k němu promlouval na hoře Sinaji, i s našimi otci; on obdržel slova života, aby nám je dal.39To jemu naši otcové odepřeli poslušnost. A co víc, odvrhli ho, srdcem se vrátili do Egypta40a řekli Áronovi: ‘Udělej nám bohy, kteří by šli před námi; neboť nevíme, co se stalo s oním Mojžíšem, jenž nás vyvedl z egyptské země.’41V těch dnech zhotovili tele a té modle přinášeli oběť a vesele oslavovali dílo svých rukou. 42Tu se Bůh od nich odvrátil a dopustil, že uctívali nebeské vojsko, jak je psáno v knize proroků: Mně že jste přinášeli krvavé i nekrvavé oběti, po čtyřicet let na poušti, Izraelův dome? 43Vždyť vy jste nosili stánek Molochův a hvězdu boha Refana, obrazy, které jste udělali, abyste se jim klaněli; proto vás přesídlím až za Babylon.44Naši otcové měli na poušti Stan svědectví, jak stanovil Ten, jenž mluvil k Mojžíšovi, přikazuje mu, aby jej udělal dle vzoru, který viděl.45Když jej převzali, vnesli jej naši otcové pod Jozuovým vedením do země dobyté na národech, které před nimi Bůh zahnal; tak tomu bylo až do dnů Davidových.46Ten nalezl před Bohem milost a prosil, aby mu bylo dopřáno vyhledat sídlo pro Jakubův dům.47Jemu Dům nicméně zbudovalŠalomoun.48Nejvyšší ovšem nebydlí v příbytcích udělaných lidskou rukou; tak to říká prorok:49Nebe je můj trůn a země podnož mých nohou: jaký dům mi vystavíte, říká Pán, a jaké bude místo mého odpočinku?50Což to všechno neudělala má ruka?51Vy tvrdošíjní, kteří máte neobřezaná srdce a uši, stále vzdorujete Duchu Svatému! Takoví byli vaši otcové, takoví jste vy!52Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovali? Zabíjeli ty, kteří předpovídali příchod Spravedlivého, toho, kterého jste teď právě zradili a zavraždili;53vy, kteří jste prostřednictvím andělů přijali Zákon, a nezachovávali jste ho.``54Při těch slovech se jim srdce chvěla vzteky a skřípali zuby proti Štěpánovi.55A on, plný Ducha Svatého, upřel oči k nebi; tu uviděl Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici.56"Ejhle," řekl, "vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici."57Tu začali hlasitě křičet, zacpávali si uši a svorně se na něho vrhli,58vyhnali ho za město a kamenovali. Svědkové si odložili šaty k nohám mládence jménem Šavel.59A když Štěpána kamenovali, on vzýval Pána takto: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha."60Potom klesl na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim ten hřích." A když to říkal, zesnul.

Display settings Display settings