The Jerusalem Bible (CZ) - Ezekiel - chapter 20

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Sedmého roku, v pátém měsíci, desátého toho měsíce, se přišli někteří ze starších Izraele poradit s Jahvem a posadili se přede mnou.2Jahvovo slovo se mi ozvalo takto:3Lidský synu, promluv ke starším Izraele. Řekneš jim: Takto mluví Pán Jahve. Přicházíte proto, abyste se se mnou radili? Jako že žiji! Nedovolím, abyste se se mnou radili, výrok Pána Jahva.4Budeš je soudit? Budeš soudit, lidský synu? Seznam je s ohavnostmi jejich otců.5Řekneš jim: Takto mluví Pán Jahve. V den, kdy jsem vyvolil Izraele, když jsem pozvedl ruku k plemeni Jakubova domu, dal jsem se jim poznat v egyptské zemi, pozvedl jsem k nim ruku a řekl: „Já jsem Jahve, váš Bůh.“6V ten den jsem k nim pozvedl ruku a přísahal, že je vyvedu z egyptské země do země, kterou jsem pro ně prozkoumal a která oplývá mlékem a medem: je to nejkrásnější ze všech zemí.7A řekl jsem jim: Všichni odvrhněte ohyzdy, které vábí vaše oči, neposkvrňujte se egyptskými neřády, já jsem Jahve, váš Bůh.8Ale oni se proti mně vzbouřili a nechtěli mě poslouchat. Žádný neodvrhl ohyzdy, které vábily jeho oči; neopustili egyptské neřády. Přišlo mi na mysl, abych na ně vylil svou rozlícenost a uprostřed egyptské země na nich ukojil svůj hněv.9Ale měl jsem ohled na své jméno a udělal jsem to tak, aby nebylo znesvěceno před národy, v jejichž středu oni byli a před jejichž očima jsem se jim dal poznat, abych je vyvedl z egyptské země.10A tak jsem je vyvedl z egyptské země a vedl je na poušť.11Dal jsem jim své zákony a seznámil jsem je se svými obyčeji, podle nichž má člověk žít, aby tak byl živ.12A šel jsem tak daleko, že jsem jim dal své soboty jako znamení mezi sebou a jimi, aby věděli, že je posvěcuji já, Jahve.13Ale Izraelův dům se proti mně na poušti vzbouřil; nevedli si podle mých zákonů, odvrhli mé obyčeje, podle nichž má člověk žít, aby tak byl živ, a jen a jen znesvěcovali mé soboty. Tu mi přišlo na mysl, abych na ně na poušti vylil svou rozlícenost, a tak je vyhladil.14Ale měl jsem ohled na své jméno a udělal jsem to tak, aby nebylo znesvěceno před národy, před jejichž očima jsem je vyvedl.15Ještě jednou jsem k nim na poušti pozvedl ruku a přísahal jsem, že je nezavedu do země, kterou jsem jim dal, jež oplývá mlékem a medem: je to nejkrásnější ze všech zemí.16Vždyť oni odvrhli mé obyčeje, nevedli si podle mých zákonů a znesvěcovali mé soboty, neboť jejich srdce kráčela za neřády.17Ale pohlédl jsem na ně se slitováním, takže jsem je nevyhladil; a nezničil jsem je.18A jejich synům na poušti jsem řekl: Neveďte si podle zákonů svých otců, nezachovávejte jejich obyčeje, neposkvrňujte se jejich neřády.19Já jsem Jahve, váš Bůh. Veďte si podle mých zákonů, zachovávejte mé obyčeje a žijte podle nich.20Posvěcujte mé soboty; ať jsou znamením mezi mnou a vámi, aby se vědělo, že já jsem Jahve, váš Bůh.21Ale ti synové se proti mně vzbouřili, nevedli si podle mých zákonů, nezachovávali mé obyčeje a nežili podle mých obyčejů, podle nichž má člověk žít, aby tak byl živ, a znesvěcovali mé soboty. Tu mi přišlo na mysl, abych na ně vylil svou rozlícenost a ukojil na nich na poušti svůj hněv.22Ale odtáhl jsem svou ruku a měl jsem ohled na své jméno a udělal jsem to tak, aby nebylo znesvěceno před národy, před jejichž očima jsem je vyvedl.23Ale ještě jednou jsem k nim na poušti pozvedl svou ruku a přísahal, že je rozeseji mezi národy a rozptýlím do cizích zemí.24Vždyť nežili podle mých obyčejů, odvrhli mé zákony, znesvěcovali mé soboty a jejich pohledy přilnuly k neřádům jejich otců.25A šel jsem tak daleko, že jsem jim dal zákony, jež nebyly dobré, a obyčeje, jimiž nemohli být živi, 26a poskvrnil jsem je jejich obětními dary, když jsem dopustil, aby obětovali každého prvorozence, abych je zasáhl hrůzou, a oni tak poznali, že já jsem Jahve. 27Proto promluv k Izraelovu domu, lidský synu. Řekneš jim: Takto mluví Pán Jahve. Ještě i v tom mě vaši otcové uráželi; že mi byli nevěrní.28A přece jsem je zavedl do země, o které jsem slavnostně přísahal, že jim ji dám. Viděli tam všelijaké vyvýšené pahorky, všelijaké husté stromy a přinášeli tam své oběti a předkládali své vyzývavé obětní dary; kladli tam své vůně upokojení a vylévali své úlitby.29A řekl jsem jim: Co je to za výšinu, na niž jdete? A oni ji až do dneška nazývají Bama.30Nuže! Řekni Izraelovu domu: Takto mluví Pán Jahve. Je pravda, že se poskvrňujete tím, že si vedete jako vaši otcové a dopouštíte se smilstva a chodíte za jejich ohyzdami,31tím, že předkládáte své obětní dary a necháváte své děti procházet ohněm? Že se až do dneška poskvrňujete všemi těmi svými neřády? A já mám dovolit, abyste se se mnou radili, Izraelův dome? Jako že žiji! Výrok Pána Jahva, nedovolím, abyste se se mnou radili.32A sen, který pronásleduje vašeho ducha, se nikdy neuskuteční; když říkáte: „ Když budeme sloužit dřevu a kameni, budeme jako národy, jako kmeny z cizích zemí.“33Jako že žiji! Výrok Pána Jahva, přísahám, nad vámi budu vládnout já, silnou rukou a vztaženou paží, a budu vylévat svou rozlícenost.34Vyvedu vás zprostřed národů a shromáždím vás silnou rukou a vztaženou paží z cizích zemí, kam jste byli rozptýleni, a přitom vyleji svou rozlícenost;35dovedu vás na poušť národů a tam vás budu tváří v tvář soudit.36Jako jsem soudil vaše otce na poušti egyptské země, tak budu soudit vás, výrok Pána Jahva.37Nechám vás projít pod pastýřskou holí a přivedu vás k tomu, abyste brali ohled na smlouvu;38oddělím od vás buřiče, ty, kteří proti mně povstali, vyvedu je ze země, kde přebývají, ale do Izraelovy země nevejdou, a vy poznáte, že já jsem Jahve.39A vy, Izraelův dome, takto mluví Pán Jahve: Ať si každý jde sloužit svým neřádům, ale potom se uvidí, nebudete-li mi naslouchat! A nebudete už zneuctívat mé svaté jméno svými obětními dary a svými neřády.-40Neboť na mé svaté hoře, na vysoké Izraelově hoře - výrok Pána Jahva -, tam mi bude sloužit celý Izraelův dům, úplně celý v té zemi. Tam budu přijímat a tam budu vyhledávat vaše obětní dary, nejlepší z vašich darů a všechny vaše posvátné věci.41Jako vůni upokojení vás přijmu, až vás vyvedu zprostřed národů; shromáždím vás ze zemí, do nichž jste rozptýleni, vámi budu posvěcen v očích národů42a vy poznáte, že já jsem Jahve, když vás opět přivedu na Izraelovu půdu, do země, o níž jsem slavnostně přísahal, že ji dám vašim otcům.43Tam si vzpomenete na své chování a na všechny skutky, jimiž jste se poskvrnili, a pocítíte znechucení sami nad sebou kvůli všem zlým činům, jichž jste se dopustili.44A poznáte, že já jsem Jahve, když s vámi budu jednat s ohledem na své jméno, a ne podle vašeho špatného chování a vašich zvrhlých skutků, Izraelův dome, výrok Pána Jahva.

Display settings Display settings