Czech Study Bible Translation (CZ)Matthew - 22. chapter - Matthew - chapter 22

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1A Ježíš k nim znovu promluvil v podobenstvích: 2„Království Nebes je podobné králi, který vystrojil svatbu svému synu. 3A poslal své otroky, aby zavolali pozvané na svatbu; ale ti nechtěli přijít. 4Poslal znovu jiné otroky se slovy: ‚Řekněte pozvaným: Hle, přichystal jsem svou hostinu, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, přijďte na svatební hostinu.‘ 5Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. 6Ostatní se zmocnili jeho otroků, ztýrali je a zabili. 7Král se rozhněval, poslal svá vojska, zahubil ony vrahy a jejich město vypálil. 8Potom řekl svým otrokům: ‚Svatba je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. 9Jděte tedy na křižovatky cest a každého, koho naleznete, pozvěte na svatební hostinu.‘ 10I vyšli ti otroci na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. 11Když král vstoupil, aby se na stolovníky podíval, spatřil tam člověka, který na sobě neměl svatební šat. 12I řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem vešel bez svatebního roucha?‘ A on oněměl. 13Tehdy řekl král služebníkům: ‚Svažte mu nohy a ruce a vyhoďte ho do nejzazší temnoty; tam bude pláč a skřípění zubů.‘ 14Neboť je mnoho pozvaných, ale málo vybraných. “ 15Tehdy farizeové šli a poradili se, jak by ho chytili za slovo. 16A poslali k němu své učedníky spolu s herodiány, kteří řekli: „Učiteli, víme, že jsi pravdivý a Boží cestě učíš podle pravdy. A nedbáš na nikoho, neboť nebereš ohled na postavení člověka. 17Řekni nám tedy, co myslíš: Je dovoleno dát daň císaři, nebo ne?“ 18Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: „Proč mne zkoušíte, pokrytci? 19Ukažte mi peníz daně.“ Přinesli mu denár. 20Řekl jim: „Čí je ten obraz a nápis?“ 21Odpověděli mu: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Co je tedy císařovo, odevzdejte císaři, a co je Boží, Bohu.“ 22Když to uslyšeli, užasli, nechali ho a odešli. 23V ten den k němu přišli saduceové, kteří říkají, že není vzkříšení, a zeptali se ho: 24„Učiteli, Mojžíš řekl: ‚Zemře-li někdo bezdětný, jeho bratr si podle řádu švagrovství vezme jeho ženu a svému bratrovi vzbudí potomka. ‘ 25U nás bylo sedm bratrů. První se oženil a zemřel; a protože neměl potomka, zanechal svou ženu svému bratrovi. 26Stejně i druhý a třetí, až do sedmého. 27Poslední ze všech zemřela ta žena. 28Kterému z těch sedmi bude tedy ta žena patřit při vzkříšení? Vždyť ji měli všichni.“ 29Ježíš jim odpověděl: „Bloudíte, protože neznáte Písma ani Boží moc. 30Při vzkříšení se totiž lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako Boží andělé v nebi. 31Pokud jde o vzkříšení mrtvých, nečetli jste, co vám bylo od Boha řečeno slovy: 32‚Já jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův‘? Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. “  33Když to zástupy uslyšely, byly ohromeny jeho učením.  34Když farizeové uslyšeli, že umlčel saduceje, sešli se spolu 35a jeden z nich, zákoník, ho chtěl zkoušet a zeptal se: 36„Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší? “ 37On mu řekl: „‚ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ 38To je největší a první přikázání. 39Druhé je mu podobné: ‚ Miluj svého bližního jako sebe samého.‘ 40Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.“ 41Když se farizeové shromáždili, Ježíš se jich zeptal: 42„Co si myslíte o Mesiáši? Čí je syn?“ Řekli mu: „Davidův.“ 43Řekl jim: „Jak to tedy, že ho David v Duchu nazývá Pánem, když praví: 44‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud tvé nepřátele nepoložím za podnož tvých nohou ‘? 45Jestliže ho tedy David nazývá Pánem, jakpak je jeho synem?“ 46A nikdo mu nemohl odpovědět ani slovo; od toho dne se ho již nikdo neodvážil zeptat.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Matt 22:1 The parable of the marriage of the king's son.
Matt 22:9 The vocation of the Gentiles.
Matt 22:12 The punishment of him that wanted the wedding garment.
Matt 22:15 Tribute ought to be paid to Caesar.
Matt 22:23 Christ confutes the Sadducees for the resurrection;
Matt 22:34 answers the lawyer, which is the first and great commandment;
Matt 22:41 and puzzles the Pharisees by a question about the Messias.
Matt 9:15 - Matt 9:17 Matt 12:43 - Matt 12:45 Matt 13:3 - Matt 13:11 Matt 20:1 - Matt 20:16 Matt 21:28 - Matt 21:46 Mark 4:33 Mark 4:34 Luke 8:10 Luke 14:16

 2   kingdom.
Matt 13:24 Matt 13:31 - Matt 13:33 Matt 13:44 - Matt 13:47 Matt 25:1 Matt 25:14
which.
Matt 25:1 - Matt 25:13 Ps 45:10 - Ps 45:16 John 3:29 John 3:30 2Cor 11:2 Eph 5:24 - Eph 5:32 Rev 19:7 - Rev 19:9

 3   sent.
Matt 3:2 Matt 10:6 Matt 10:7 Ps 68:11 Pro 9:1 - Pro 9:3 Isa 55:1 Isa 55:2 Jer 25:4 Jer 35:15 Mark 6:7 - Mark 6:11 Luke 9:1 - Luke 9:6 Luke 14:15 - Luke 14:17 Rev 22:17
that.
1Sam 9:13 Zeph 1:7
and they would not.
Matt 23:37 Ps 81:10 - Ps 81:12 Pro 1:24 - Pro 1:32 Isa 30:15 Jer 6:16 Jer 6:17 Hos 11:2 Hos 11:7 Luke 13:34 Luke 15:28 Luke 19:27 John 5:40 Acts 13:45 Rom 10:21 Heb 12:25

 4   other.
Luke 10:1 - Luke 10:16 Luke 24:46 Luke 24:47 Acts 1:8 Acts 11:19 Acts 11:20 Acts 13:46 Acts 28:17 - Acts 28:31
Behold.
Pro 9:1 Pro 9:2 Song 5:1 John 6:50 - John 6:57 Rom 8:32 1Cor 5:7 1Cor 5:8
and all.
Matt 22:8 Neh 9:17 Ps 86:5 Luke 14:17

 5   they.
Gen 19:14 Gen 25:34 Ps 106:24 Ps 106:25 Pro 1:7 Pro 1:24 Pro 1:25 Acts 2:13 Acts 24:25 Rom 2:4 Heb 2:3
one.
Matt 13:22 Matt 24:38 Matt 24:39 Luke 14:18 - Luke 14:20 Luke 17:26 - Luke 17:32 Rom 8:6 1Tim 6:9 1Tim 6:10 2Tim 3:4 1John 2:15 1John 2:16

 6   the remnant.
Matt 5:10 - Matt 5:12 Matt 10:12 - Matt 10:18 Matt 10:22 - Matt 10:25 Matt 21:35 - Matt 21:39 Matt 23:34 - Matt 23:37 John 15:19 John 15:20 John 16:2 John 16:3 Acts 4:1 - Acts 4:3 Acts 5:40 Acts 5:41 Acts 7:51 - Acts 7:57 Acts 8:1 1Thess 2:14 1Thess 2:15

 7   he was.
Matt 21:40 Matt 21:41 Dan 9:26 Zech 14:1 Zech 14:2 Luke 19:27 Luke 19:42 - Luke 19:44 Luke 21:21 Luke 21:24 1Thess 2:16 1Pet 4:17 1Pet 4:18
his.
Deut 28:49 - Deut 28:68 Isa 10:5 - Isa 10:7 Isa 13:2 - Isa 13:5 Jer 51:20 - Jer 51:23 Joel 2:11 Joel 2:25 Joel 3:2 Luke 19:27

 8   The wedding.
Matt 22:4
but.
Matt 10:11 - Matt 10:13 Matt 10:37 Matt 10:38 Luke 20:35 Luke 21:36 Acts 13:46 2Thess 1:5 Rev 3:4 Rev 22:14

 9   Pro 1:20 - Pro 1:23 Pro 8:1 - Pro 8:5 Pro 9:4 - Pro 9:6 Isa 55:1 - Isa 55:3 Isa 55:6 Isa 55:7 Mark 16:15 Mark 16:16 Luke 14:21 - Luke 14:24 Luke 24:47 Acts 13:47 Eph 3:8 Rev 22:17

 10   both.
Matt 22:11 Matt 22:12 Matt 13:38 Matt 13:47 Matt 13:48 Matt 25:1 Matt 25:2 1Cor 6:9 - 1Cor 6:11 2Cor 12:21 1John 2:19 Rev 2:14 Rev 2:15 Rev 2:20 - Rev 2:23
and the.
Matt 25:10 Rev 5:9 Rev 7:9 Rev 19:6 - Rev 19:9

 11   when.
Matt 3:12 Matt 13:30 Matt 25:31 Matt 25:32 Zeph 1:12 1Cor 4:5 Heb 4:12 Heb 4:13 Rev 2:23
which.
2Kgs 10:22 Ps 45:13 Ps 45:14 Isa 52:1 Isa 61:3 - Isa 61:10 Isa 64:6 Zech 3:3 Zech 3:4 Lam 5:22 Rom 3:22 Rom 13:14 Gal 3:27 2Cor 5:3 Eph 4:24 Col 3:10 Col 3:11 Rev 3:4 Rev 3:5 Rev 3:18 Rev 16:15 Rev 19:8

 12   Friend.
Matt 20:13 Matt 26:50
how.
Matt 5:20 Acts 5:2 - Acts 5:11 Acts 8:20 - Acts 8:23 1Cor 4:5
And he was.
1Sam 2:9 Job 5:16 Ps 107:42 Jer 2:23 Jer 2:26 Rom 3:19 Titus 3:11

 13   Bind.
Matt 12:29 Matt 13:30 Isa 52:1 Dan 3:20 John 21:18 Acts 21:11 Rev 21:27
outer.
Matt 8:12 Matt 25:30 2Thess 1:9 2Pet 2:4 2Pet 2:17 Jude 1:6 Jude 1:13
there.
Matt 13:42 Matt 13:50 Matt 24:51 Ps 37:12 Ps 112:10 Luke 13:28 Acts 7:54

 14   Matt 7:13 Matt 7:14 Matt 20:16 Luke 13:23 Luke 13:24

 15   went.
Ps 2:2 Mark 12:13 - Mark 12:17 Luke 20:20 - Luke 20:26
how.
Ps 41:6 Ps 56:5 - Ps 56:7 Ps 57:6 Ps 59:3 Isa 29:21 Jer 18:18 Jer 20:10 Luke 11:53 Luke 11:54 Heb 12:3

 16   they sent. The profound malice of the Pharisees appears here in their choice of companions, their affected praise, and the artful and difficult questions they proposed.
the Herodians.
Matt 16:11 Matt 16:12 Mark 3:6 Mark 8:15
Master.
Matt 22:24 Matt 22:26 Matt 26:18 Matt 26:49 Mark 10:17 Luke 7:40
we know.
Ps 5:9 Ps 12:2 Ps 55:21 Pro 29:5 Isa 59:13 - Isa 59:15 Jer 9:3 - Jer 9:5 Ezek 33:30 Ezek 33:31
true.
Mal 2:6 John 7:18 John 14:6 John 18:37 2Cor 2:17 2Cor 4:2 1John 5:20
neither.
Deut 33:9 1Kgs 22:14 Job 32:21 Job 32:22 Mic 3:9 - Mic 3:12 Mal 2:9 Mark 12:14 Luke 20:21 2Cor 5:16 Gal 1:10 Gal 2:6 1Thess 2:4 Jas 3:17

 17   What.
Jer 42:2 Jer 42:3 Jer 42:20 Acts 28:22
is.
Deut 17:14 Deut 17:15 Ezra 4:13 Ezra 7:24 Neh 5:4 Neh 9:37 Acts 5:37 Rom 13:6 Rom 13:7
Caesar.
Luke 2:1 John 19:12 - John 19:15 Acts 17:7 Acts 25:8

 18   perceived.
Mark 2:8 Luke 5:22 Luke 9:47 Luke 20:23 John 2:25 Rev 2:23
Why.
Matt 16:1 - Matt 16:4 Matt 19:3 Mark 12:5 Luke 10:25 John 8:6 Acts 5:9

 19   a penny. "In value sevenpence halfpenny."
Matt 18:28 Matt 20:2 Rev 6:6

 20   superscription. or, inscription.
Luke 20:24

 21   Render.
Matt 17:25 - Matt 17:27 Pro 24:21 Luke 23:2 Rom 13:7
are Caesar's. This conclusion is drawn from their own maxims and premises. They held that "wherever the money of any king is current, there the inhabitants acknowledge that king for their lord." Now, by admitting that this was Cesar's coin, and by consenting to receive it as the current coin of their country, they in fact acknowledged their subjection to his government, and of course their obligation to pay the tribute demanded of them. This answer was full of consummate wisdom, and it completely defeated the insidious designs of his enemies. He avoided rendering himself odious to the Jewish people by opposing their notions of liberty, or appearing to pay court to the emperor, without exposing himself to the charge of sedition and disaffection to the Roman government.
and.
Matt 22:37 Matt 4:10 Dan 3:16 - Dan 3:18 Dan 6:10 Dan 6:11 Dan 6:20 - Dan 6:23 Mal 1:6 - Mal 1:8 Mal 3:8 - Mal 3:10 Acts 4:19 Acts 5:29 1Pet 2:13 - 1Pet 2:17

 22   they marvelled.
Matt 22:33 Matt 22:46 Matt 10:16 Pro 26:4 Pro 26:5 Luke 20:25 Luke 20:26 Luke 21:15 Acts 6:10 Col 4:6

 23   same.
Mark 12:18 - Mark 12:27 Luke 20:27 - Luke 20:40
the Sadducees.
Matt 3:7 Matt 16:6 Acts 4:1 Acts 5:17 Acts 23:6 - Acts 23:8
which.
1Cor 15:12 - 1Cor 15:14 2Tim 2:18

 24   Master.
Matt 22:16 Matt 22:36 Matt 7:21 Luke 6:46
Moses.
Gen 38:8 Gen 38:11 Deut 25:5 - Deut 25:10 Ruth 1:11 Mark 12:19 Luke 20:28

 25   Mark 12:19 - Mark 12:23 Luke 20:29 - Luke 20:33 Heb 9:27

 26   seventh. or, seven.
Matt 22:26

 27   Matt 22:27

 28   Matt 22:28

 29   not.
Job 19:25 - Job 19:27 Ps 16:9 - Ps 16:11 Ps 17:15 Ps 49:14 Ps 49:15 Ps 73:25 Ps 73:26 Isa 25:8 Isa 26:19 Isa 57:1 Isa 57:2 Dan 12:2 Dan 12:3 Hos 13:14 Luke 24:44 - Luke 24:47 John 20:9 Rom 15:4
nor.
Gen 18:14 Jer 32:17 Luke 1:37 Acts 26:8 Phil 3:21

 30   in the.
Mark 12:24 Mark 12:25 Luke 20:34 - Luke 20:36 John 5:28 John 5:29 1Cor 7:29 - 1Cor 7:31 1John 3:1 1John 3:2
as.
Matt 13:43 Matt 18:10 Ps 103:20 Zech 3:7 1John 3:2 Rev 5:9 - Rev 5:11 Rev 19:10

 31   have.
Matt 9:13 Matt 12:3 Matt 12:7 Matt 21:16 Matt 21:42

 32   am.
Exod 3:6 Exod 3:15 Exod 3:16 Acts 7:32 Heb 11:16
God is.
Mark 12:26 Mark 12:27 Luke 20:37 Luke 20:38

 33   they.
Matt 22:22 Matt 7:28 Matt 7:29 Mark 6:2 Mark 12:17 Luke 2:47 Luke 4:22 Luke 20:39 Luke 20:40 John 7:46

 34   when.
Mark 12:28
they.
Matt 12:14 Matt 25:3 - Matt 25:5 Isa 41:5 - Isa 41:7 John 11:47 - John 11:50 Acts 5:24 - Acts 5:28 Acts 19:23 - Acts 19:28 Acts 21:28 - Acts 21:30

 35   a lawyer.
Luke 7:30 Luke 10:25 - Luke 10:37 Luke 11:45 Luke 11:46 Luke 11:52 Luke 14:3 Titus 3:13
tempting.
Matt 22:18 Mark 10:2

 36   Matt 5:19 Matt 5:20 Matt 15:6 Matt 23:23 Matt 23:24 Hos 8:12 Mark 12:28 - Mark 12:33 Luke 11:42

 37   Deut 6:5 Deut 10:12 Deut 30:6 Mark 12:29 Mark 12:30 Mark 12:33 Luke 10:27 Rom 8:7 Heb 10:16 Heb 10:17 1John 5:2 - 1John 5:5

 38   Matt 22:38

 39   Thou.
Matt 19:19 Lev 19:18 Mark 12:31 Luke 10:27 Luke 10:28 Rom 13:9 Rom 13:10 Gal 5:14 Jas 2:8
neighbour.
Luke 10:29 - Luke 10:37 Rom 15:2 Gal 6:10

 40   Matt 7:12 John 1:17 Rom 3:19 - Rom 3:21 Rom 13:9 1Tim 1:5 1John 4:7 - 1John 4:11 1John 4:19 - 1John 4:21 Jas 2:8

 41   Matt 22:15 Matt 22:34 Mark 12:35 - Mark 12:37 Luke 20:41 - Luke 20:44

 42   What.
Matt 2:4 - Matt 2:6 Matt 14:33 Matt 16:13 - Matt 16:17 John 1:49 John 6:68 John 6:69 John 20:28 Phil 2:9 - Phil 2:11 Phil 3:7 - Phil 3:10 Col 3:11 1Pet 2:4 - 1Pet 2:7 Rev 5:12 - Rev 5:14
The Son.
Matt 1:1 Matt 21:9 Isa 7:13 Isa 7:14 Isa 9:6 Isa 9:7 Isa 11:1 - Isa 11:4 Jer 23:5 Jer 23:6 Ezek 34:23 Ezek 34:24 Amos 9:11 Luke 1:69 Luke 1:70 John 7:41 John 7:42 Acts 13:22 Acts 13:23

 43   in the spirit.
2Sam 23:2 Mark 12:36 Luke 2:26 Luke 2:27 Acts 1:16 Acts 2:30 Acts 2:31 Heb 3:7 2Pet 1:21 Rev 4:2

 44   The Lord. This passage is expressly referred to the Messiah by several of the Jews. Rabbi Joden says, "In the world to come, the Holy Blessed God shall cause the king Messiah to sit at his right hand, as it is written, The Lord said to my Lord," etc. So Rabbi Moses Hadarson; and Saadias Gaon says, "This is Messiah our righteousness, as it is written, The Lord said to my Lord," etc.
Ps 110:1 Acts 2:34 Acts 2:35 1Cor 15:25 Heb 1:3 Heb 1:13 Heb 10:12 Heb 10:13 Heb 12:2
my Lord.
John 20:28 1Cor 1:2 Phil 3:8
till.
Gen 3:15 Ps 2:8 Ps 2:9 Ps 21:9 Isa 63:1 - Isa 63:6 Luke 19:27 Rev 19:19 - Rev 19:21 Rev 20:1 - Rev 20:3 Rev 20:11 - Rev 20:15

 45   how.
John 8:58 Rom 1:3 Rom 1:4 Rom 9:5 Phil 2:6 - Phil 2:8 1Tim 3:16 Heb 2:14 Rev 22:16

 46   no.
Matt 21:27 Job 32:15 Job 32:16 Isa 50:2 - Isa 50:9 Luke 13:17 Luke 14:6 John 8:7 - John 8:9 Acts 4:14
neither.
Mark 12:34 Luke 20:40


Display settings Display settings JehošuaJehošua