Bible 21 (CZ - 2009) - Malachi - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible 21 (CZ - 2009)

Přináší nadčasové poselství Bible v současné, čtivé češtině. Usiluje o maximální věrnost původním hebrejským, aramejským a řeckým textům, zároveň však chce oslovit dnešní čtenáře, ať už jsou zvyklí čerpat z této knihy inspiraci pro každý den, anebo ji otevírají poprvé.

Copyright: Vedoucí projektu: Alexandr Flek, B.A., M.Th. Odborná spolupráce: Mgr. Jiří Hedánek (hebrejština, aramejština) Pavel Hoffman, B.A., M.A., M.Div. (řečtina) Zdeněk Sýkora, M.Div. (textová kritika). Vydal BIBLION, o. s., © 2009 Krocínovská 6, 160 00 Praha 6 za podpory Nadačního fondu NBK Vydání první, 2009 Citace nepřesahující 500 biblických veršů nebo 50% díla, ve kterém jsou užity, je možné publikovat v jakékoli formě bez písemného svolení vydavatele, pokud taková citace neobsahuje celou knihu nebo více knih Bible. V díle citujícím tento překlad uveďte laskavě následující anotaci: „Citáty označené zkratkou B21 jsou z Bible, překladu 21. století © 2009 BIBLION, o. s. Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.“ Pro kratší citace v neprodejných materiálech není výše uvedená plná anotace nutná, citát je však na konci potřeba označit zkratkou „Bible21“ nebo „B21“. Adresa pro objednávky a veškerou korespondenci: BIBLE21, 756 45, Branky 11

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible 21 (CZ - 2009)

© 2015 BIBLION, o. s.
Použito se svolením vydavatele. Všechna práva vyhrazena.

1Teď tedy, kněží, varování pro vás:2Jestliže neposlechnete a nerozhodnete se vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupů, sešlu na vás prokletí a prokleji i vaše žehnání. A už jsem je také proklel, protože jste si to nevzali k srdci.3Hle, potrestám vaše potomky a vám vmetu lejna do tváří, lejna vašich svátečních obětí, aby vás s nimi vynesli!4Tehdy poznáte, že jsem vám poslal toto varování, aby byla zachována má smlouva s Levim, praví Hospodin zástupů.5Má smlouva s ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on mě ctil a před mým jménem se chvěl strachy.6V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od jejich vin.7Ano, rty kněze mají střežit poznání a z jeho úst se má čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů.8Vy jste však z té cesty sešli a svým učením jste mnohé srazili! Porušili jste Leviho smlouvu, praví Hospodin zástupů.9Proto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na mé cesty a při výkladu zákona nejste nestranní.10Nemáme všichni jednoho Otce? Nestvořil nás jeden Bůh? Proč tedy znesvěcujeme smlouvu svých otců, když jsme jedni druhým nevěrní? 11Juda je nevěrný, v Izraeli a v Jeruzalémě se děje ohavnost: Juda poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha. 12Ať Hospodin vyhladí z Jákobových stanů každého, kdo to provádí, ať je to kdokoli - i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti!13A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzami, pláčete a naříkáte, že už si nevšímá vašich obětí, že už ho z vašich rukou netěší.14Ptáte se: "Proč?" Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle smlouvy!15Neučinil dva jedním? Měl přece ducha nazbyt. Proč tedy jedním? Šlo mu o símě Boží. Chraňte se tedy, abyste nebyli nevěrní manželce svého mládí.16Nenávidím rozvod! praví Hospodin, Bůh Izraele. Nenávidím ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní.17Unavujete Hospodina svými řečmi. "Jak ho unavujeme?" ptáte se. Tak, že říkáte: "Hospodinu se líbí kdejaký zločinec; takové má zřejmě v oblibě!" Také se ptáte: "Kde je ten Bůh soudu?"


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Mal 2:1 He sharply reproves the priests for neglecting their covenant;
Mal 2:10 and the people for marrying strange wives;
Mal 2:13 and for putting away their former ones,
Mal 2:17 and for infidelity.
Mal 1:6 Jer 13:13 Lam 4:13 Hos 5:1

 2   ye will not hear.
Lev 26:14 - Lev 26:46 Deut 28:15 - Deut 28:68 Deut 30:17 Deut 30:18 Ps 81:11 Ps 81:12 Isa 30:8 - Isa 30:13 Jer 6:16 - Jer 6:20 Jer 13:17 Jer 25:4 - Jer 25:9 Jer 34:17 Ezek 3:7 Zech 1:3 - Zech 1:6 Zech 7:11 - Zech 7:14
if ye will not lay.
Isa 42:25 Isa 47:7 Isa 57:11
to give.
Josh 7:19 Jer 13:16 Luke 17:18 1Pet 4:11 Rev 14:7 Rev 16:9
and I.
Deut 28:16 - Deut 28:18 Deut 28:53 - Deut 28:57 Ps 69:22 Ps 109:7 - Ps 109:15 Hos 4:7 - Hos 4:10 Hos 9:11 - Hos 9:14 Hag 1:6 Hag 1:9 Hag 2:16 Hag 2:17 Luke 23:28 - Luke 23:30
I have cursed. By sending them unfruitful seasons.
Mal 3:9

 3   I will.
Joel 1:17
corrupt. or reprove. spread. Heb. scatter.
Mal 2:9 1Sam 2:29 1Sam 2:30 1Kgs 14:10 2Kgs 9:36 2Kgs 9:37 Job 20:7 Ps 83:10 Jer 8:2 Nah 3:6 Luke 14:35 1Cor 4:13
one shall take you away with it. or, it shall take you away to it.


 4   ye.
1Kgs 22:25 Isa 26:11 Jer 28:9 Ezek 33:33 Ezek 38:23 Luke 10:11
that my.
Isa 1:24 - Isa 1:28 Isa 27:9 Ezek 20:38 - Ezek 20:41 Ezek 44:9 - Ezek 44:16 Matt 3:12 John 15:2

 5   covenant.
Num 3:45 Num 8:15 Num 16:9 Num 16:10 Num 18:8 - Num 18:24 Num 25:12 Num 25:13 Deut 33:8 - Deut 33:10 Ps 106:30 Ps 106:31 Ezek 34:25 Ezek 37:26
I gave.
Exod 32:26 - Exod 32:29 Deut 33:8 - Deut 33:11

 6   law.
Ps 37:30 Ezek 44:23 Ezek 44:24 Hos 4:6 Matt 22:16 Mark 12:14 Luke 20:21 2Tim 2:15 2Tim 2:16 Titus 1:7 - Titus 1:9 Rev 14:5
he walked.
Gen 5:21 - Gen 5:24 Gen 6:9 Gen 17:1 Luke 1:6
and did.
Jer 23:22 Dan 12:3 Luke 1:16 Luke 1:17 Acts 26:18 1Thess 1:9 1Thess 1:10 Jas 5:19 Jas 5:20

 7   the priest's.
Lev 10:11 Deut 17:8 - Deut 17:11 Deut 21:5 Deut 24:8 2Chr 17:8 2Chr 17:9 2Chr 30:22 Ezra 7:10 Neh 8:2 - Neh 8:8 Jer 15:19 Jer 18:18 Hag 2:11 - Hag 2:13 2Tim 2:24 2Tim 2:25
the messenger.
Mal 3:1 Isa 42:19 Isa 44:26 Hag 1:13 John 13:20 John 20:21 Acts 16:17 2Cor 5:20 Gal 4:14 1Thess 4:8

 8   ye are.
Ps 18:21 Ps 119:102 Isa 30:11 Isa 59:13 Jer 17:5 Jer 17:13 Ezek 44:10 Dan 9:5 Dan 9:6 Heb 3:12
ye have caused.
Mal 2:9 1Sam 2:17 1Sam 2:24 1Sam 2:30 Isa 9:16 Jer 18:15 Jer 23:11 - Jer 23:15 Matt 15:2 - Matt 15:5 Luke 11:45 Luke 11:46 Rom 2:19 - Rom 2:24 Rom 14:21
stumble at. or, fall in. ye have corrupted.
Mal 2:5 Mal 2:10 Lev 21:15 Neh 13:29

 9   made.
Mal 2:3 1Sam 2:30 Pro 10:7 Dan 12:2 Dan 12:3 Mic 3:6 Mic 3:7
before.
1Kgs 22:28 Jer 28:15 Jer 28:16 Jer 29:20 - Jer 29:22 Jer 29:31 Jer 29:32 Ezek 13:12 - Ezek 13:16 Ezek 13:21 Mark 7:13 Mark 7:14 Luke 20:45 - Luke 20:47
but.
Mal 2:8 Matt 5:21 Matt 5:22 Matt 5:27 Matt 5:28 Matt 5:33 - Matt 5:37 Matt 5:43 Matt 5:44 Matt 19:17 Matt 19:18 Matt 23:16 - Matt 23:24 Mark 7:8 - Mark 7:13 Luke 10:29 Luke 11:42 Rom 7:7 - Rom 7:10
have been partial in. or, lifted up the face against. Heb. accepted faces.
Deut 1:17
*marg:
Mal 2:9 Gal 2:6

 10   all.
Mal 1:6 Josh 24:3 Isa 51:2 Isa 63:16 Isa 64:8 Ezek 33:24 Matt 3:9 Luke 1:73 Luke 3:8 John 8:39 John 8:53 John 8:56 Acts 7:2 Rom 4:1 Rom 9:10 1Cor 8:6 Eph 4:6 Heb 12:9
hath.
Job 31:15 Ps 100:3 Isa 43:1 Isa 43:7 Isa 43:15 Isa 44:2 John 8:41 Acts 17:25
why.
Mal 2:11 Mal 2:14 Mal 2:15 Jer 9:4 Jer 9:5 Mic 7:2 - Mic 7:6 Matt 10:21 Matt 22:16 Acts 7:26 1Cor 6:6 - 1Cor 6:8 Eph 4:25 1Thess 4:6
by.
Mal 2:8 Mal 2:11 Exod 34:10 - Exod 34:16 Josh 23:12 - Josh 23:16 Ezra 9:11 - Ezra 9:14 Ezra 10:2 Ezra 10:3 Neh 13:29

 11   and an.
Lev 18:24 - Lev 18:30 Jer 7:10 Ezek 18:13 Ezek 22:11 Rev 21:8
profaned.
Exod 19:5 Exod 19:6 Lev 20:26 Deut 7:3 - Deut 7:6 Deut 14:2 Deut 33:26 - Deut 33:29 Ps 106:28 Ps 106:34 - Ps 106:39 Jer 2:3 Jer 2:7 Jer 2:8 Jer 2:21 Jer 2:22
loved. or, ought to love. and hath.
Gen 6:1 Gen 6:2 Judg 3:6 1Kgs 11:1 - 1Kgs 11:8 Ezra 9:1 Ezra 9:2 Ezra 9:12 Ezra 10:2 Neh 13:23 - Neh 13:29 Hos 6:7 2Cor 6:14 - 2Cor 6:18

 12   cut.
Lev 18:29 Lev 20:3 Num 15:30 Num 15:31 Josh 23:12 Josh 23:13 1Sam 2:31 - 1Sam 2:34
the master and the scholar. or, him that waketh, and himthat answereth.
1Chr 25:8 Ezra 10:18 Ezra 10:19 Neh 13:28 Neh 13:29 Isa 9:14 - Isa 9:16 Isa 24:1 Isa 24:2 Ezek 14:10 Hos 4:4 Hos 4:5 Matt 15:14 2Tim 3:13 Rev 19:20
out.
Num 24:5 Zech 12:7
and him.
Mal 2:10 Gen 4:3 - Gen 4:5 1Sam 3:14 1Sam 15:22 1Sam 15:23 Isa 61:8 Isa 66:3 Amos 5:22

 13   covering.
Deut 15:9 1Sam 1:9 1Sam 1:10 2Sam 13:19 2Sam 13:20 Ps 78:34 - Ps 78:37 Eccl 4:1
insomuch.
Deut 26:14 Neh 8:9 - Neh 8:12 Pro 15:8 Pro 21:27 Isa 1:11 - Isa 1:15 Jer 6:20

 14   Wherefore.
Mal 1:6 Mal 1:7 Mal 3:8 Pro 30:20 Isa 58:3 Jer 8:12
the Lord.
Mal 3:5 Gen 31:50 Judg 11:10 1Sam 12:5 Jer 42:5 Mic 1:2
the wife.
Mal 2:15 Pro 5:18 Pro 5:19 Eccl 9:9 Isa 54:6
thy companion.
Gen 2:18 Pro 2:17 Song 1:15
*marg:
Mal 2:14 Ezek 16:8

 15   did.
Gen 1:27 Gen 2:20 - Gen 2:24 Matt 19:4 - Matt 19:6 Mark 10:6 - Mark 10:8 1Cor 7:2
residue. or, excellency. the spirit.
Gen 2:7 Job 27:3 Eccl 12:7 John 20:22
That he.
Gen 24:3 - Gen 24:7 Gen 24:44 Gen 26:34 Gen 26:35 Gen 27:46 Gen 28:2 - Gen 28:4 Deut 7:4 Ezra 9:4 Neh 13:24 Jer 2:21 1Cor 7:14 Eph 6:4 1Tim 3:4 1Tim 3:5 1Tim 3:11 1Tim 3:12 Titus 1:6
godly seed. Heb. seed of God.
Gen 6:2 Hos 1:10 Acts 3:25 2Cor 6:18
take.
Mal 2:14 Pro 4:23 Pro 6:25 Pro 7:25 Matt 5:28 Matt 5:29 Matt 15:19 Jas 1:14 Jas 1:15
treacherously. or, unfaithfully.


 16   the Lord.
Deut 24:1 - Deut 24:4 Isa 50:1 Matt 5:31 Matt 5:32 Matt 19:3 - Matt 19:9 Mark 10:2 - Mark 10:12 Luke 16:18
that he hateth putting away. or, if he hate her, put heraway. Heb. to put away. covereth.
Pro 28:13 Isa 28:20 Isa 59:6 Mic 7:2 Mic 7:3

 17   wearied.
Ps 95:9 Ps 95:10 Isa 1:14 Isa 7:13 Isa 43:24 Jer 15:6 Ezek 16:43 Amos 2:13
Wherein.
Mal 2:14 Mal 1:6 Mal 1:7 Mal 3:8
Every.
Mal 3:13 - Mal 3:15 Job 34:5 - Job 34:9 Job 34:17 Job 34:36 Job 36:17 Ps 73:3 - Ps 73:15 Matt 11:18 Matt 11:19
Where.
Deut 32:4 1Sam 2:3 Ps 10:11 - Ps 10:13 Eccl 8:11 Isa 5:18 Isa 5:19 Isa 30:18 Ezek 8:12 Ezek 9:9 Zeph 1:12 2Pet 3:3 2Pet 3:4


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova