The Jerusalem Bible (CZ)Isaiah - 61. chapter - Isaiah - chapter 61

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Duch Pána Jahva je nade mnou, neboť Jahve mi dal pomazání; poslal mě, abych nesl zvěst chudým, obvázal poraněná srdce, zvěstoval zajatcům propuštění a vězňům osvobození,2vyhlásil milostivé léto, jež dává Jahve, a den pomsty pro našeho Boha, abych utěšil všechny zarmoucené,3(abych dal zarmouceným ze Sionu), čelenku jim dal namísto popela, olej radosti namísto smutečního šatu, sváteční plášť namísto sklíčeného ducha; a budou je nazývat terebinty spravedlnosti, Jahvovou sadbou, aby se oslavil.4Oni znovu postaví to, co bylo dávno v troskách, znovu pozvednou opuštěné pozůstatky minulosti; obnoví města v rozvalinách, opuštěné pozůstatky minulých pokolení.5Cizinci předstoupí a budou pást vaše stáda, přistěhovalci budou vašimi oráči a vašimi vinaři.6Ale vy se budete jmenovat Jahvovi kněží, vás budou nazývat služebníky našeho Boha. Budete se sytit bohatstvím národů a zdědíte jejich slávu.7Namísto svého zahanbení budete mít dvojí podíl; namísto pokoření budou jejich podílem výkřiky radosti; a tak ve své zemi obdrží dvojí dědictví a budou mít radost věčnou.8Vždyť já Jahve, jenž miluji právo, jenž nenávidím loupež a nespravedlnost, já jim dám věrně jejich odměnu a uzavřu s nimi věčnou smlouvu.9Jejich pokolení bude proslulé mezi pohany i jejich potomci uprostřed národů; všichni, kdo je uvidí, na nich poznají, že jsou pokolení, jemuž požehnal Jahve.10Překypuji jásotem v Jahvovi, má duše plesá v mém Bohu, neboť mě oděl šatem spásy, zahalil mě do pláště spravedlnosti jako ženicha, jenž si nasazuje čelenku, jako nevěstu, jež se zdobí svými šperky.11Vždyť jako země dává vzejít svým výhonkům a zahrada dává vzejít svým semenům, tak Pán Jahve dává vzejít spravedlnosti a chvále přede všemi národy.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Isa 61:1 The office of Christ.
Isa 61:4 The forwardness;
Isa 61:7 and blessing of the faithful.
Spirit.
Isa 11:2 - Isa 11:5 Isa 42:1 Isa 59:21 Matt 3:16 Luke 4:18 Luke 4:19 John 1:32 John 1:33 John 3:34
anointed.
Ps 2:6
*marg:
Isa 61:1 Ps 45:7 Dan 9:24 John 1:41 Acts 4:27 Acts 10:38 Heb 1:9
to preach.
Isa 52:9 Ps 22:26 Ps 25:9 Ps 69:32 Ps 149:4 Matt 5:3 - Matt 5:5 Matt 11:5 Luke 7:22
to bind.
Isa 57:15 Isa 66:2 Ps 34:18 Ps 51:17 Ps 147:3 Hos 6:1 2Cor 7:6
to proclaim. The proclaiming of perfect liberty to the bound, and the year of acceptance with Jehovah, is a manifest allusion to the proclaiming of the year of the jubilee by sound of trumpet; and our Saviour, by applying this text to himself, plainly declares the typical design of that institution.
Isa 42:7 Isa 49:9 Isa 49:24 Isa 49:25 Ps 102:20 Jer 34:8 Zech 9:11 Zech 9:12 John 8:32 - John 8:36 Acts 26:18 Rom 6:16 - Rom 6:22 Rom 7:23 - Rom 7:25 2Tim 2:25 2Tim 2:26

 2   the acceptable.
Lev 25:9 - Lev 25:13 Luke 4:19 2Cor 6:2
and.
Isa 34:8 Isa 35:4 Isa 59:17 Isa 59:18 Isa 63:1 - Isa 63:6 Isa 66:14 Ps 110:5 Ps 110:6 Jer 46:10 Mal 4:1 - Mal 4:3 Luke 21:22 - Luke 21:24 1Thess 2:16 2Thess 1:7 - 2Thess 1:9
to comfort.
Isa 25:8 Isa 57:18 Isa 66:10 - Isa 66:12 Jer 31:13 Matt 5:4 Luke 6:21 Luke 7:44 - Luke 7:50 John 16:20 - John 16:22 2Cor 1:4 2Cor 1:5 2Thess 2:16 2Thess 2:17

 3   beauty.
Isa 12:1 Esth 4:1 - Esth 4:3 Esth 8:15 Esth 9:22 Ps 30:11 Ezek 16:8 - Ezek 16:13
the oil.
Ps 23:5 Ps 45:7 Ps 104:15 Eccl 9:8 John 16:20
the garment.
Isa 61:10 Zech 3:5 Luke 15:22 Rev 7:9 - Rev 7:14
called.
Isa 60:21 Ps 92:12 - Ps 92:15 Jer 17:7 Jer 17:8 Matt 7:17 - Matt 7:19
that he.
Matt 5:16 John 15:8 1Cor 6:20 Phil 1:11 2Thess 1:10 1Pet 2:9 1Pet 4:9 - 1Pet 4:11 1Pet 4:14

 4   Isa 49:6 - Isa 49:8 Isa 58:12 Ezek 36:23 - Ezek 36:26 Ezek 36:33 - Ezek 36:36 Amos 9:14 Amos 9:15

 5   Isa 14:1 Isa 14:2 Isa 60:10 - Isa 60:14 Eph 2:12 - Eph 2:20

 6   named.
Isa 60:17 Isa 66:21 Exod 19:6 Rom 12:1 1Pet 2:5 1Pet 2:9 Rev 1:6 Rev 5:10 Rev 20:6
called.
Ezek 14:11 1Cor 3:5 1Cor 4:1 2Cor 6:4 2Cor 11:23 Eph 4:11 Eph 4:12
ye shall eat.
Isa 23:18 Isa 60:5 - Isa 60:7 Isa 60:10 Isa 60:11 Isa 60:16 Isa 66:12 Acts 11:28 - Acts 11:30 Rom 15:26 Rom 15:27

 7   your shame.
Isa 40:2 Deut 21:17 2Kgs 2:9 Job 42:10 Zech 9:12 2Cor 4:17
everlasting.
Isa 35:10 Isa 51:11 Isa 60:19 Isa 60:20 Ps 16:11 Matt 25:46 2Thess 2:16

 8   I the Lord.
Ps 11:7 Ps 33:5 Ps 37:28 Ps 45:7 Ps 99:4 Jer 9:24 Zech 8:16 Zech 8:17
I hate.
Isa 1:11 - Isa 1:13 1Sam 15:21 - 1Sam 15:24 Jer 7:8 - Jer 7:11 Amos 5:21 - Amos 5:24 Matt 23:14
I will direct.
Ps 25:8 - Ps 25:12 Ps 32:8 Pro 3:6 Pro 8:20 2Thess 3:5
I will make.
Isa 55:3 Gen 17:7 2Sam 23:5 Ps 50:5 Jer 32:40 Heb 13:20 Heb 13:21

 9   their seed.
Isa 44:3 Gen 22:18 Zech 8:13 Rom 9:3 Rom 9:4
they are.
Isa 65:23 Ps 115:14 Acts 3:26 Rom 11:16 - Rom 11:24

 10   will greatly.
Isa 35:10 Isa 51:11 1Sam 2:1 Neh 8:10 Ps 28:7 Hab 3:18 Zech 10:7 Luke 1:46 Luke 1:47 Rom 5:11 Phil 3:1 - Phil 3:3 Phil 4:4 1Pet 1:8 Rev 19:7 Rev 19:8
for.
Isa 61:3 Isa 52:1 2Chr 6:41 Ps 132:9 Ps 132:16 Luke 15:22 Rom 3:22 Rom 13:14 Rom 14:17 Gal 3:27 Phil 3:9 Rev 4:4 Rev 7:9 - Rev 7:14 Rev 21:2
as a.
Isa 49:18 Ps 45:8 Ps 45:9 Ps 45:13 Ps 45:14 Jer 2:32 Ezek 16:8 - Ezek 16:16 Rev 19:7 Rev 19:8 Rev 21:2 Rev 21:9
decketh himself. Heb. decketh as a priest.
Exod 28:2 - Exod 28:43
with her.
Gen 24:53

 11   as the earth.
Isa 55:10 Isa 55:11 Isa 58:11 Song 4:16 Song 5:1 Matt 13:3 Matt 13:8 Matt 13:23 Mark 4:26 - Mark 4:32
so.
Isa 45:8 Isa 62:1 Ps 72:3 Ps 72:16 Ps 85:11
praises.
Isa 60:18 Isa 62:7 1Pet 2:9


Display settings Display settings