Catholic liturgical translationIsaiah - 58. chapter - Isaiah - chapter 58

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy!2Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha.3„Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?“ Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky!4Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do výšin.5Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu?6Či není půst, jaký si přeji, spíš toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo?7Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu?8Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva.9Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: „Zde jsem!“ Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit,10nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem.11Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy. Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako živé zřídlo, jehož voda nevysychá.12Co od věků leží v troskách, tvůj rod znovu vystaví, obnovíš základy zdivá zašlých pokolení. Budou tě nazývat: Ten, který zazdívá trhliny, ten, který obnovuje trosky k přebývání. 13Zastavíš-li svou nohu v sobotu, nebudeš-li vyřizovat své záležitosti v den mně zasvěcený, nazveš-li sobotu svou rozkoší a Hospodinův svátek úctyhodným, oslavíš-li ho tím, že nebudeš cestovat, že nebudeš vyřizovat své záležitosti a zbytečně tlachat, 14tu bude tvá radost v Hospodinu. Povznesu tě na výšiny země a nasytím tě dědictvím Jakuba, tvého otce. Ano, Hospodinova ústa to řekla.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Isa 58:1 The prophet, being sent to reprove hypocrisy, shews the difference between a counterfeit fast and a true.
Isa 58:8 He declares what promises are due unto godliness,
Isa 58:13 and to the keeping of the sabbath.
aloud. Heb. with the throat. spare.
Isa 56:10 Ps 40:9 Ps 40:10 Jer 1:7 - Jer 1:10 Jer 1:17 - Jer 1:19 Jer 7:8 - Jer 7:11 Jer 15:19 Jer 15:20 Ezek 2:3 - Ezek 2:8 Ezek 3:5 - Ezek 3:9 Ezek 3:17 - Ezek 3:21 Ezek 20:4 Ezek 22:2 Mic 3:8 - Mic 3:12 Matt 3:7 - Matt 3:9 Acts 7:51 Acts 7:52 Acts 20:26 Acts 20:27 Titus 2:15 Rev 14:9 Rev 14:10
lift up.
Isa 40:9 Isa 40:10
like.
Isa 27:13 Hos 8:1 Rev 1:10 Rev 4:1

 2   they seek.
Isa 1:11 - Isa 1:15 Isa 29:13 Isa 48:1 Isa 48:2 Deut 5:28 Deut 5:29 1Sam 15:21 - 1Sam 15:25 Pro 15:8 Ezek 33:30 - Ezek 33:33 Matt 15:7 - Matt 15:9 Mark 4:16 Mark 4:17 Mark 6:20 John 5:35 Titus 1:16 Heb 6:4 - Heb 6:6
they ask.
Jer 42:2 Jer 42:20 Mark 12:14 Jas 1:21 Jas 1:22 1Pet 2:1 1Pet 2:2

 3   have we fasted.
Num 23:4 Mic 3:9 - Mic 3:11 Zech 7:5 - Zech 7:7 Mal 3:14 Matt 20:11 Matt 20:12 Luke 15:29 Luke 18:9 - Luke 18:12
afflicted.
Lev 16:29 Lev 16:31 Lev 23:27 Ps 69:10
in.
Dan 10:2 Dan 10:3 Jonah 3:6 - Jonah 3:8
exact.
Neh 5:7 Pro 28:9 Jer 34:9 - Jer 34:17 Matt 18:28 - Matt 18:35
labours. or, things wherewith ye grieve others. Heb. griefs.
Isa 47:6 Exod 2:23 Exod 2:24

 4   ye fast.
1Kgs 21:9 - 1Kgs 21:13 Pro 21:27 Matt 6:16 Matt 23:14 Luke 20:47 John 18:28
and to smite.
Acts 23:1 Acts 23:2 Phil 1:14 Phil 1:15
shall not fast as ye do this day. or, fast not as this day. to make.
Joel 2:13 Joel 2:14 Jonah 3:7 Matt 6:16 - Matt 6:18

 5   it such.
2Chr 20:3 Ezra 10:6 Neh 9:1 Neh 9:2 Esth 4:3 Esth 4:16 Dan 9:3 - Dan 9:19 Zech 7:5
a day for a man to afflict his soul. or, to afflict his soulfor a day.
Isa 58:3 Lev 16:29
to spread.
1Kgs 21:27 - 1Kgs 21:29 2Kgs 6:30 Job 2:8 Jonah 3:5 - Jonah 3:8
an acceptable.
Isa 49:8 Isa 61:2 Ps 69:13 Luke 4:19 Rom 12:2 1Pet 2:5

 6   to loose.
Neh 5:10 - Neh 5:12 Jer 34:8 - Jer 34:11 Mic 3:2 - Mic 3:4
heavy burdens. Heb. bundles of the yoke. oppressed. Heb. broken. ye break.
1Tim 6:1

 7   to deal.
Isa 58:10 Job 22:7 Job 31:18 - Job 31:21 Ps 112:9 Pro 22:9 Pro 25:21 Pro 28:27 Eccl 11:1 Eccl 11:2 Ezek 18:7 Ezek 18:16 Dan 4:27 Matt 25:35 - Matt 25:40 Luke 11:41 Luke 19:8 Rom 12:20 Rom 12:21 2Cor 9:6 - 2Cor 9:10 1Tim 5:10 Phlm 1:7 Jas 2:15 Jas 2:16 1John 3:17 1John 3:18
bring.
Isa 16:3 Isa 16:4 Gen 18:2 - Gen 18:5 Gen 19:2 Judg 19:20 Judg 19:21 Acts 16:15 Acts 16:34 Rom 12:13 Heb 13:2 Heb 13:3
cast out. or, afflicted. the naked.
2Chr 28:15 Job 31:19 Job 31:20 Ezek 18:7 Matt 25:35 - Matt 25:45 Luke 3:11
thine own.
Gen 19:14 Judg 9:2 Neh 5:5 Luke 10:26 - Luke 10:36 1John 3:17

 8   thy light.
Isa 58:10 Isa 58:11 Job 11:17 Ps 37:6 Ps 97:11 Ps 112:4 Pro 4:18 Hos 6:3 Mal 4:2
and thine.
Isa 57:18 Jer 33:6 Hos 6:2 Hos 14:4 Matt 13:15
and thy.
Ps 85:13 Acts 10:4 Acts 10:31 Acts 10:35
the glory.
Isa 52:12 Exod 14:19
be thy rereward. Heb. gather thee up.


 9   shalt thou.
Isa 1:15 Isa 30:19 Isa 65:24 Ps 34:15 - Ps 34:17 Ps 37:4 Ps 50:15 Ps 66:18 Ps 66:19 Ps 91:15 Ps 118:5 Jer 29:12 Jer 29:13 Matt 7:7 Matt 7:8 1John 3:21 1John 3:22
Here.
Gen 27:18 1Sam 3:4 - 1Sam 3:8
the yoke.
Isa 58:6
the putting.
Isa 57:4 Pro 6:13
speaking.
Isa 59:3 Isa 59:4 Ps 12:2 Ezek 13:8 Zech 10:2

 10   thou draw.
Isa 58:7 Deut 15:7 - Deut 15:10 Ps 41:1 Ps 112:5 - Ps 112:9 Pro 11:24 Pro 11:25 Pro 14:31 Pro 28:27 Luke 18:22
thy soul. Instead of naphshecha, "thy soul," eleven MSS. read lachmecha, "thy bread," which is adopted by Bp. Lowth; but "to draw out the soul" in relieving the poor, probably means to do it not of constraint, but cheerfully.
then.
Isa 58:8 Isa 29:18 Job 11:17 Ps 37:6

 11   the Lord.
Isa 49:10 Ps 25:9 Ps 32:8 Ps 48:14 Ps 73:24 John 16:13 1Thess 3:11
and satisfy.
Isa 33:16 Job 5:20 Ps 33:19 Ps 34:9 Ps 34:10 Ps 37:19 Jer 17:8 Hos 13:5
drought. Heb. droughts. make fat.
Ps 92:14 Pro 3:8 Pro 11:25 Pro 13:4 Pro 28:25
be like.
Isa 61:11 Song 4:15 Jer 31:12 Ezek 36:35
fail. Heb. lie, or deceive.
Job 6:15 - Job 6:20

 12   build.
Isa 61:4 Neh 2:5 Neh 2:17 Neh 4:1 - Neh 4:6 Jer 31:38 Ezek 36:4 Ezek 36:8 - Ezek 36:11 Ezek 36:33 Amos 9:14
waste.
Isa 51:3 Isa 52:9
The repairer.
Neh 4:7 Neh 6:1 Dan 9:25 Amos 9:11

 13   turn.
Isa 56:2 - Isa 56:6 Exod 20:8 - Exod 20:11 Exod 31:13 - Exod 31:17 Exod 36:2 Exod 36:3 Deut 5:12 - Deut 5:15 Neh 13:15 - Neh 13:22 Jer 17:21 - Jer 17:27
call.
Ps 27:4 Ps 42:4 Ps 84:2 Ps 84:10 Ps 92:1 Ps 92:2
*title
Isa 58:13 Ps 122:1 Rev 1:10

 14   delight.
Job 22:26 Job 27:10 Job 34:9 Ps 36:8 Ps 37:4 Ps 37:11 Hab 3:18 Phil 4:4 1Pet 1:8
to ride.
Isa 33:16 Deut 32:13 Deut 33:29 Hab 3:19
and feed.
Isa 1:19 Ps 105:9 - Ps 105:11 Ps 135:12 Ps 136:21 Jer 3:19
the mouth.
Isa 1:20 Isa 40:5 Mic 4:4 Matt 24:35


Display settings Display settings יהוהיהוה