Czech Study Bible Translation (CZ)Philippians - 2. chapter - Philippians - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství Ducha, je-li nějaký soucit a slitování, 2naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, 3nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. 4Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. 5Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši.  6Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu,   7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka,   8ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.   9Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno,   10aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí,   11a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.  12Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. 13Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle. 14Všechno dělejte bez reptání a pochybování, 15abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. 16Držte pevně slovo života, abyste mi byli chloubou ke dni Kristovu, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. 17Ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi; 18a stejně i vy se radujte a spoluradujte se mnou. 19Doufám v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. 20Nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro; 21neboť všichni hledají svých věcí, a ne věcí Ježíše Krista. 22Víte sami, jak se Timoteus osvědčil; vždyť se mnou sloužil evangeliu jako dítě otci. 23Jeho tedy, doufám, ihned pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. 24Jsem přesvědčen v Pánu, že i sám brzo přijdu. 25Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji. 26Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. 27A opravdu byl nemocen, blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. 28Poslal jsem ho tedy tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a já abych byl méně zarmoucen. 29Přijměte ho v Pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě; 30neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. Vlastní život dal v sázku, aby doplnil, co chybělo ve vaší službě pro mne.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Phil 2:1 Paul exhorts them to unity, and to all humbleness of mind, by the example of Christ's humility and exaltation;
Phil 2:12 to a careful proceeding in the way of salvation, that they be as lights to the wicked world,
Phil 2:16 and comforts to him their apostle, who is now ready to be offered up to God.
Phil 2:19 He hopes to send Timothy to them, and Epaphroditus also.
any consolation.
Phil 3:3 Luke 2:10 Luke 2:11 Luke 2:25 John 14:18 John 14:27 John 15:11 John 16:22 - John 16:24 John 17:13 Rom 5:1 Rom 5:2 Rom 15:12 Rom 15:13 1Cor 15:31 2Cor 1:5 2Cor 1:6 2Cor 2:14 2Thess 2:16 2Thess 2:17 Heb 6:18 1Pet 1:6 - 1Pet 1:8
if any comfort.
Ps 133:1 John 15:10 - John 15:12 Acts 2:46 Acts 4:32 Gal 5:22 Eph 4:30 - Eph 4:32 Col 2:2 1John 4:7 1John 4:8 1John 4:12 1John 4:16
if any fellowship.
Rom 5:5 Rom 8:9 - Rom 8:16 Rom 8:26 1Cor 3:16 1Cor 6:19 1Cor 6:20 1Cor 12:13 2Cor 13:14 Gal 4:6 Eph 1:13 Eph 1:14 Eph 2:18 - Eph 2:22 Eph 4:4 1Pet 1:2 1Pet 1:22 1Pet 1:23 1John 3:24
if any bowels.
Phil 1:8 Col 3:12

 2   Fulfil.
Phil 2:16 Phil 1:4 Phil 1:26 Phil 1:27 John 3:29 2Cor 2:3 2Cor 7:7 Col 2:5 1Thess 2:19 1Thess 2:20 1Thess 3:6 - 1Thess 3:10 2Thess 2:13 2Tim 1:4 Phlm 1:20 1John 1:3 1John 1:4 2John 1:4 3John 1:4
that.
Phil 1:27
like minded.
Phil 2:20 Phil 3:15 Phil 3:16 Phil 4:2 Rom 12:16 Rom 15:5 Rom 15:6 1Cor 1:10 2Cor 13:11 1Pet 3:8 1Pet 3:9
one accord.
Acts 1:14 Acts 2:1 Acts 2:46 Acts 5:12

 3   nothing.
Phil 2:14 Phil 1:15 Phil 1:16 Pro 13:10 Rom 13:13 1Cor 3:3 2Cor 12:20 Gal 5:15 Gal 5:20 Gal 5:21 Gal 5:26 Col 3:8 1Tim 6:4 Jas 3:14 - Jas 3:16 Jas 4:5 Jas 4:6 1Pet 2:1 1Pet 2:2
but.
Luke 14:7 - Luke 14:11 Luke 18:14 Rom 12:10 1Cor 15:9 Eph 4:2 Eph 5:21 1Pet 5:5

 4   Matt 18:6 Rom 12:15 Rom 14:19 - Rom 14:22 Rom 15:1 1Cor 8:9 - 1Cor 8:13 1Cor 10:24 1Cor 10:32 1Cor 10:33 1Cor 12:22 - 1Cor 12:26 1Cor 13:4 1Cor 13:5 2Cor 6:3 2Cor 11:29 Jas 2:8

 5   Matt 11:29 Matt 20:26 - Matt 20:28 Luke 22:27 John 13:14 John 13:15 Acts 10:38 Acts 20:35 Rom 14:15 Rom 15:3 Rom 15:5 1Cor 10:33 1Cor 11:1 Eph 5:2 1Pet 2:21 1Pet 4:1 1John 2:6

 6   in.
Isa 7:14 Isa 8:8 Isa 9:6 Jer 23:6 Mic 5:2 Matt 1:23 John 1:1 John 1:2 John 1:18 John 17:5 Rom 9:5 2Cor 4:4 Col 1:15 Col 1:16 1Tim 1:17 1Tim 3:16 Titus 2:13 Heb 1:3 Heb 1:6 Heb 1:8 Heb 13:8
thought.
Gen 32:24 - Gen 32:30 Gen 48:15 Gen 48:16 Ezek 8:2 - Ezek 8:6 Josh 5:13 - Josh 5:15 Hos 12:3 - Hos 12:5 Zech 13:7 John 5:18 John 5:23 John 8:58 John 8:59 John 10:30 John 10:33 John 10:38 John 14:9 John 20:28 Rev 1:17 Rev 1:18 Rev 21:6

 7   made.
Ps 22:6 Isa 49:7 Isa 50:5 Isa 50:6 Isa 52:14 Isa 53:2 Isa 53:3 Dan 9:26 Zech 9:9 Mark 9:12 Rom 15:3 2Cor 8:9 Heb 2:9 - Heb 2:18 Heb 12:2 Heb 13:3
the form.
Isa 42:1 Isa 49:3 Isa 49:6 Isa 52:13 Isa 53:11 Ezek 34:23 Ezek 34:24 Zech 3:8 Matt 12:18 Matt 20:28 Mark 10:44 Mark 10:45 Luke 22:27 John 13:3 - John 13:14 Rom 15:8
in the.
Phil 2:6 John 1:14 Rom 1:3 Rom 8:3 Gal 4:4 Heb 2:14 - Heb 2:17 Heb 4:15
likeness. or, habit.


 8   in.
Matt 17:2 Mark 9:2 Mark 9:3 Luke 9:29
he.
Pro 15:33 Acts 8:33 Heb 5:5 - Heb 5:7 Heb 12:2
and became.
Ps 40:6 - Ps 40:8 Isa 50:5 Isa 50:6 Matt 26:39 Matt 26:42 John 4:34 John 15:10 Heb 5:8 Heb 5:9 Heb 10:7 - Heb 10:9
the death.
Deut 21:23 Ps 22:16 John 10:18 John 12:28 - John 12:32 John 14:31 Gal 3:13 Titus 2:14 Heb 12:2 1Pet 2:24 1Pet 3:18

 9   God.
Gen 3:15 Ps 2:6 - Ps 2:12 Ps 8:5 - Ps 8:8 Ps 45:6 Ps 45:7 Ps 69:29 Ps 69:30 Ps 72:17 - Ps 72:19 Ps 91:14 Ps 110:1 Ps 110:5 Isa 9:7 Isa 49:6 - Isa 49:8 Isa 52:13 Isa 53:12 Dan 2:44 Dan 2:45 Dan 7:14 Matt 11:27 Matt 28:18 Luke 10:22 John 3:35 John 3:36 John 5:22 - John 5:27 John 13:3 John 17:1 - John 17:3 John 17:5 Acts 2:32 - Acts 2:36 Acts 5:31 Rom 14:9 - Rom 14:11 1Cor 15:24 - 1Cor 15:27 Heb 2:9 Heb 12:2 2Pet 1:17 Rev 1:5 Rev 3:21 Rev 5:12 Rev 11:15 Rev 19:16
given.
Ps 89:27 Eph 1:20 - Eph 1:23 Col 1:18 Heb 1:4 1Pet 3:22

 10   every.
Gen 41:43 Isa 45:23 - Isa 45:25 Matt 27:29 Matt 28:18 Rom 11:4 Rom 14:10 Rom 14:11 Eph 3:14 Heb 1:6 Rev 4:10 Rev 5:13 Rev 5:14
under.
Matt 12:40 John 5:28 John 5:29 Eph 4:9 Rev 20:13

 11   every.
Ps 18:49
*marg:
Phil 2:11 Matt 10:32 John 9:22 John 12:42 Rom 10:9 Rom 15:9 1John 4:2 1John 4:15 2John 1:7 Rev 3:5
is Lord.
Ps 110:1 Jer 23:6 Luke 2:11 John 13:13 John 20:28 Acts 2:36 Acts 10:36 Rom 10:9 - Rom 10:12 Rom 14:9 Rom 14:11 1Cor 8:6 1Cor 12:3 1Cor 15:47
to the.
John 5:23 John 13:31 John 13:32 John 14:13 John 14:23 John 16:14 John 16:15 John 17:1 1Pet 1:21

 12   my beloved.
Phil 4:1 1Cor 4:14 1Pet 2:11
as ye.
Phil 1:5 Phil 1:27 Phil 1:29
work.
Phil 3:13 Phil 3:14 Pro 10:16 Pro 13:4 Matt 11:12 Matt 11:29 Luke 13:23 Luke 13:24 John 6:27 - John 6:29 Rom 2:7 1Cor 9:24 - 1Cor 9:27 1Cor 15:58 Gal 6:7 - Gal 6:9 1Thess 1:3 Heb 4:11 Heb 6:10 Heb 6:11 Heb 12:1 2Pet 1:5 - 2Pet 1:10 2Pet 3:18
own.
Phil 2:19 Rom 13:11 - Rom 13:14 1Cor 9:20 - 1Cor 9:23 2Tim 2:10
with.
Ezra 10:3 Ps 2:11 Ps 119:120 Isa 66:2 Isa 66:5 Acts 9:6 Acts 16:29 1Cor 2:3 2Cor 7:15 Eph 6:5 Heb 4:1 Heb 12:28 Heb 12:29

 13   God.
2Chr 30:12 Isa 26:12 Jer 31:33 Jer 32:38 John 3:27 Acts 11:21 2Cor 3:5 Heb 13:21 Jas 1:16 - Jas 1:18
to will.
1Kgs 8:58 1Chr 29:14 - 1Chr 29:18 Ezra 1:1 Ezra 1:5 Ezra 7:27 Neh 2:4 Ps 110:3 Ps 119:36 Ps 141:4 Pro 21:1 John 6:45 John 6:65 Eph 2:4 Eph 2:5 2Thess 2:13 2Thess 2:14 Titus 3:4 Titus 3:5 1Pet 1:3
good.
Luke 12:32 Rom 9:11 Rom 9:16 Eph 1:5 Eph 1:9 Eph 1:11 Eph 2:8 2Thess 1:11 2Tim 1:9

 14   without.
Phil 2:3 Exod 16:7 Exod 16:8 Num 14:27 Ps 106:25 Matt 20:11 Mark 14:5 Acts 6:1 1Cor 10:10 Jas 5:9 1Pet 4:9 Jude 1:16
disputings.
Pro 13:10 Pro 15:17 Pro 15:18 Mark 9:33 Mark 9:34 Acts 15:2 Acts 15:7 Acts 15:39 Rom 12:18 Rom 14:1 Rom 16:17 1Cor 1:10 - 1Cor 1:12 1Cor 3:3 - 1Cor 3:5 2Cor 12:20 Gal 5:15 Gal 5:26 Eph 4:31 Eph 4:32 1Thess 5:13 1Thess 5:15 1Tim 6:3 - 1Tim 6:5 Heb 12:14 Jas 1:20 Jas 3:14 - Jas 3:18 Jas 4:1 1Pet 3:11

 15   blameless.
Luke 1:6 1Cor 1:8 Eph 5:27 1Thess 5:23 1Tim 3:2 1Tim 3:10 1Tim 5:7 Titus 1:6 2Pet 3:14
and.
Matt 10:16 Rom 16:19 Heb 7:26
harmless. or, sincere.
Phil 1:10
sons.
Matt 5:45 Matt 5:48 Luke 6:35 2Cor 6:17 Eph 5:1 Eph 5:2 Eph 5:7 1Pet 1:14 - 1Pet 1:17 1Pet 2:9 1John 3:1 - 1John 3:3
rebuke.
1Tim 5:14 1Tim 5:20 Titus 2:10 Titus 2:15 Rev 3:9
a crooked.
Deut 32:5 Ps 122:5 Matt 17:17 Acts 20:30 1Pet 2:12
ye shine. or, shine ye.
Isa 60:1 Matt 5:14 - Matt 5:16 John 5:35 Eph 5:8

 16   Holding.
Phil 1:27 Ps 40:9 Ps 71:17 Matt 10:27 Luke 12:8 Rom 10:8 - Rom 10:16 Rev 22:17
the word.
John 6:63 John 6:68 Acts 13:26 2Tim 2:15 - 2Tim 2:17 Heb 4:12 1Pet 1:23 1John 1:1
that I may.
Phil 1:26 2Cor 1:14 1Thess 2:19
that I have.
Isa 49:4 1Cor 9:26 Gal 2:2 Gal 4:11 1Thess 3:5

 17   and if.
Phil 2:30 Phil 1:20 Acts 20:24 Acts 21:13 2Cor 12:15 1Thess 2:8 2Tim 4:6 1John 3:16
offered. Gr. poured forth. the sacrifice.
Phil 4:18 Rom 12:1 Rom 15:16 Heb 13:15 Heb 13:16 1Pet 2:5
I joy.
2Cor 7:4 Col 1:24 1Thess 3:7 - 1Thess 3:9

 18   do.
Phil 3:1 Phil 4:4 Eph 3:13 Jas 1:2 - Jas 1:4

 19   But. or, Moreover.
Phil 2:24 Jer 17:5 Matt 12:21 Rom 15:12 Eph 1:13 2Tim 1:12
*marg:
Phil 2:19 Jas 4:15 1Pet 1:21
to send.
Phil 2:23 Phil 2:25 Phil 1:1 Rom 16:21 1Cor 4:17 Eph 6:21 Eph 6:22 Col 4:8 Col 4:9 1Thess 3:2 1Thess 3:6
that I.
Phil 2:28 1Thess 3:6 - 1Thess 3:8 2Thess 1:3 Phlm 1:5 - Phlm 1:7 3John 1:3 3John 1:4

 20   I have.
Phil 2:2 Phil 2:22 Ps 55:13 Pro 31:29 John 10:13 John 12:6 1Cor 1:10 1Cor 1:11 Col 4:11 1Tim 1:2 2Tim 1:5
like-minded. or, so dear unto me.
1Sam 18:1 1Sam 18:3

 21   all.
Phil 2:4 Isa 56:11 Mal 1:10 Matt 16:24 Luke 9:57 - Luke 9:62 Luke 14:26 Acts 13:13 Acts 15:38 1Cor 10:24 1Cor 10:33 1Cor 13:5 2Tim 1:15 2Tim 3:2 2Tim 4:10 2Tim 4:16
the.
Phil 1:20 Phil 1:21 2Cor 1:5 2Cor 5:14 2Cor 5:15

 22   ye.
Acts 16:3 - Acts 16:12 2Cor 2:9 2Cor 8:8 2Cor 8:22 2Cor 8:24
as.
Phil 2:20 1Cor 4:17 1Tim 1:2 1Tim 1:18 2Tim 1:2 Titus 1:4

 23   so.
1Sam 22:3

 24   Phil 2:19 Phil 1:25 Phil 1:26 Rom 15:28 Rom 15:29 Phlm 1:22 2John 1:12 3John 1:14

 25   Epaphroditus.
Phil 4:18
my brother.
2Cor 2:13 2Cor 8:22 Phlm 1:1
companion.
Phil 4:3 1Cor 3:9 2Cor 8:23 Col 1:7 Col 4:11 1Thess 3:2 Phlm 1:1 Phlm 1:24
fellowsoldier.
2Tim 2:3 2Tim 2:4 Phlm 1:2
but.
Pro 25:13 John 17:18 2Cor 8:23 Heb 3:1
*Gr:
Phil 2:25
and he.
Phil 4:18 2Cor 11:7 - 2Cor 11:9

 26   he longed.
Phil 1:3 Phil 1:8 Phil 4:1 2Sam 13:39 Rom 1:11 2Cor 9:14
full.
Job 9:27 Ps 69:20 Pro 12:25 Isa 61:3 Matt 11:28 Matt 26:37 Rom 9:2 1Pet 1:6
ye had.
2Sam 24:17 John 11:35 John 11:36 Acts 21:13 Rom 12:15 1Cor 12:26 Gal 6:2 Eph 3:13

 27   nigh.
Phil 2:30 2Kgs 20:1 Ps 107:18 Eccl 9:1 Eccl 9:2 John 11:3 John 11:4 Acts 9:37
but God.
Job 5:19 Ps 30:1 - Ps 30:3 Ps 30:10 Ps 30:11 Ps 34:19 Ps 103:3 Ps 103:4 Ps 107:19 - Ps 107:22 Isa 38:17 Isa 43:2 Acts 9:39 - Acts 9:41
but on.
Isa 27:8 Jer 8:18 Jer 10:24 Jer 45:3 Hab 3:2 1Cor 10:13 2Cor 2:7

 28   ye see.
Phil 2:26 Gen 45:27 Gen 45:28 Gen 46:29 Gen 46:30 Gen 48:11 John 16:22 Acts 20:38 2Tim 1:4
and that.
Phil 2:27 2Cor 2:3 1John 1:3 1John 1:4

 29   Receive.
Matt 10:40 Matt 10:41 Luke 9:5 John 13:20 Rom 16:2 1Cor 16:10 2Cor 7:2 Col 4:10 3John 1:10
with.
Isa 52:7 Luke 2:10 Luke 2:11 Acts 2:46 Acts 8:8 Rom 10:15 Eph 4:9 - Eph 4:12
and.
2Cor 10:18 1Thess 5:12 Heb 13:17
hold such in reputation. or, honour such.
Acts 28:10 1Cor 16:18 1Tim 5:17

 30   the work.
1Cor 15:53 1Cor 16:10
nigh.
Phil 2:17 Phil 2:27 Phil 1:19 Phil 1:20 Matt 25:36 - Matt 25:40 Acts 20:24 Rom 16:4 2Cor 12:15 Rev 12:11
to.
Phil 4:10 Phil 4:18 1Cor 16:17 Phlm 1:13


Display settings Display settings JehošuaJehošua