Catholic liturgical translation - Deuteronomy - chapter 17

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Nebudeš obětovat Hospodinu, svému Bohu, býka nebo ovci, která má vadu nebo je jakkoli znetvořená, protože Hospodin, tvůj Bůh, to pokládá za ohavnost.2Vyskytne-li ve tvém středu, v jednom ze tvých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, muž nebo žena, kteří by dělali to, co je podle Hospodina zlé, přestoupili by smlouvu s ním,3odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci, měsíci nebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal,4a bude-li ti to oznámeno, pak až o tom uslyšíš, dobře to přezkoumáš. Prokáže-li se s jistotou, že se ta ohavnost v Izraeli skutečně stala,5vyvedeš toho muže nebo tu ženu, kteří tu zlou věc spáchali, ke svým branám a budeš je kamenovat, až zemřou. 6Kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků; na základě výpovědi jednoho svědka usmrcen nebude. 7Svědkové na něho vztáhnou ruku jako první, aby ho usmrtili; potom všechen ostatní lid. Tak odstraníš zlo ze svého středu.8Bude-li pro tebe příliš obtížná některá soudní záležitost, kdy se bude rozhodovat o prolité krvi, rozepři či poranění, některá ze sporných záležitostí v tvých branách, vstaneš a vystoupíš na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí.9Přijdeš k levijským kněžím a k soudci, který bude působit v těch dnech, požádáš a oni ti oznámí rozsudek.10Budeš pak jednat podle výroku, který ti oznámí z toho místa, jež si Hospodin vyvolí. Budeš dbát na to, abys jednal podle všeho, o čem tě poučí.11Budeš jednat podle pokynu, o kterém tě poučí, a podle rozsudku, který ti sdělí; neodchýlíš se napravo ani nalevo od výroku, který ti oznámí.12Kdo by jednal tak pyšně, že by neuposlechl kněze, který tam koná službu Hospodinu, tvému Bohu, nebo soudce, ten zemře. Tak odstraníš zlo z Izraele.13Všichni lidé o tom uslyší, budou se bát a nebudou už jednat pyšně.14Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, obsadíš ji, usadíš se v ní a řekneš si: ‚Ustanovím nad sebou krále jako všechny národy v mém okolí.’15Ustanovíš však nad sebou jen toho krále, kterého si vyvolí Hospodin, tvůj Bůh. Ustanovíš nad sebou krále ze svých bratrů. Nesmíš nad sebou dosadit cizince, který není tvým bratrem.16Ať však nemá mnoho koní a nepošle lid zpět do Egypta, aby měl koní více. Hospodin vám přece řekl: ‚Touto cestou se už nikdy nevracejte!’17Ať také nemá mnoho žen, aby jeho srdce nezbloudilo; ať nemá ani příliš mnoho stříbra a zlata.18Až usedne na svůj královský trůn, pořídí do knihy opis tohoto zákona, převzatého od levijských kněží.19Bude jej mít u sebe a bude si v něm číst po všechny dny svého života, aby se naučil bát se Hospodina, svého Boha, dbát na všechna slova tohoto zákona a na tato nařízení tak, že bude podle nich jednat,20aby se ve svém srdci nepovyšoval nad své bratry a neodchyloval se od těchto příkazů napravo ani nalevo; aby tak dlouho kraloval uprostřed Izraele on i jeho synové.


Treasury of Scripture Knowledge
 1   Deut 17:1 The things sacrificed must be sound.
Deut 17:2 Idolaters must be slain.
Deut 17:8 Hard controversies are to be determined by the priests and judges.
Deut 17:12 The contemner of that determination must die.
Deut 17:14 The election;
Deut 17:16 and duty of a king.
Thou shalt.
Deut 15:21
See on
Exod 12:5 Lev 22:20 - Lev 22:25 Mal 1:8 Mal 1:13 Mal 1:14 Heb 9:14 1Pet 1:19
sheep. or, goat. any evil favouredness.
Gen 41:3 Gen 41:4 Gen 41:19
for that.
Deut 23:18 Deut 24:4 Deut 25:16 Pro 6:16 Pro 11:1 Pro 15:8 Pro 20:10

 2   within any of thy gates. The expression, "within any of thy gates," denoted all residing in the cities, and all who went in and came out at the gates of them; so that it included the inhabitants of the whole land.
man.
Deut 17:5 Deut 13:6 - Deut 13:18 Deut 29:18
in transgressing.
Deut 4:23 Deut 29:25 Deut 31:20 Lev 26:15 Lev 26:25 Josh 7:11 Josh 7:15 Josh 23:16 Judg 2:20 2Kgs 18:12 Jer 31:32 Ezek 16:38 Hos 6:7 Hos 8:1 Heb 8:9 Heb 8:10

 3   the sun.
Deut 4:19 2Kgs 21:3 Job 31:26 Job 31:27 Jer 8:2 Ezek 8:16
which.
Jer 7:22 Jer 7:23 Jer 7:31 Jer 19:5 Jer 32:35

 4   enquired.
Deut 13:12 - Deut 13:14 Deut 19:18 Pro 25:2 John 7:51

 5   stone them.
Deut 13:10 Deut 13:11 Deut 21:21 Deut 22:21 Deut 22:24 Lev 24:14 Lev 24:16 Josh 7:25

 6   Deut 19:15 Num 35:30 Matt 18:16 John 8:17 John 8:18 2Cor 13:1 1Tim 5:19 Heb 10:28

 7   of the witnesses.
Deut 13:9 Acts 7:58 Acts 7:59
So thou.
Deut 17:12 Deut 13:5 Deut 19:19 Deut 24:7 Judg 20:13 1Cor 5:13

 8   arise.
Deut 1:17 Exod 18:26 1Kgs 3:16 - 1Kgs 3:28 2Chr 19:8 - 2Chr 19:10 Hag 2:11 Mal 2:7
between blood.
Deut 19:4 Deut 19:10 Deut 19:11 Exod 21:12 - Exod 21:14 Exod 21:20 Exod 21:22 Exod 21:28 Exod 22:2 Num 35:11 Num 35:16 Num 35:19 - Num 35:34
get thee up.
Deut 12:5 Deut 19:17 Ps 122:4 Ps 122:5

 9   the priests.
Jer 18:18 Hag 2:11 Mal 2:7
they shall.
Deut 19:17 - Deut 19:21 Ezek 44:24

 10   Matt 22:2 Matt 22:3

 11   According to.
Josh 1:7 Mal 2:8 Mal 2:9 Rom 13:1 - Rom 13:6 Titus 3:1 1Pet 2:13 - 1Pet 2:15 2Pet 2:10 Jude 1:8
to the right.
Deut 17:20 Deut 5:32 Deut 28:14 Josh 1:7 Josh 23:6 2Sam 14:19 Pro 4:27

 12   will do.
Deut 13:5 Deut 13:11 Num 15:30 Ezra 10:8 Ps 19:13 Hos 4:4 Matt 10:14 Heb 10:26 - Heb 10:29
and will not hearken. Heb. not to hearken.
Jer 25:3 - Jer 25:14
the priest.
Deut 10:8 Deut 18:5 Deut 18:7 Luke 10:16 John 12:48 John 20:23 1Thess 4:2 1Thess 4:8
that man.
Heb 10:28
thou shalt.
Deut 17:7 Deut 13:5 Pro 21:11 1Tim 5:20

 13   shall hear.
Deut 13:11 Deut 19:20
presumptuously.
Num 15:30 Num 15:31

 14   When thou.
Deut 7:1 Deut 12:9 Deut 12:10 Deut 18:9 Deut 26:1 Deut 26:9 Lev 14:34 Josh 1:13
I will set.
1Sam 8:5 - 1Sam 8:7 1Sam 8:19 1Sam 8:20 1Sam 12:19

 15   whom.
1Sam 9:15 - 1Sam 9:17 1Sam 10:24 1Sam 16:12 1Sam 16:13 2Sam 5:2 1Chr 12:23 1Chr 22:10 1Chr 28:5 Ps 2:2 Ps 2:6
from among.
Jer 30:21 Matt 22:17
not set.
Jer 2:25

 16   multiply horses. Multiplying horses for chariots of war and cavalry, or for luxury, would increase the splendour of a monarch, and form a ground of confidence distinct from a proper confidence in God, and inconsistent with it, and with considering him as the glory of Israel. Egypt abounded in horses; and the desire of multiplying these would induce the prince to encourage a trade with that kingdom; and this might make way for the Israelites being again subjugated by the Egyptians, or at least corrupted by their idolatries and vices. Whereas, it was the command of God that they should no more return thither, but be totally detached from them. Besides, they might be tempted to extend their dominion by means of cavalry, and so get scattered among the surrounding idolatrous nations, and thus cease to be that distinct, separate people, which God intended they should be.
1Sam 8:11 2Sam 8:4 1Kgs 1:5 1Kgs 4:26 1Kgs 10:26 - 1Kgs 10:28 2Chr 9:25 Ps 20:7 Isa 36:8 Isa 36:9 Hos 14:3
cause.
Isa 31:1 - Isa 31:3 Jer 42:14 Ezek 17:15
Ye shall henceforth.
Deut 28:68 Exod 13:17 Exod 14:13 Num 14:3 Num 14:4 Jer 42:15 Jer 42:16 Hos 11:5

 17   multiply wives.
Gen 2:24 2Sam 3:2 - 2Sam 3:5 1Kgs 11:1 - 1Kgs 11:4 Neh 13:26 Mal 2:15 Matt 19:5
neither shall he.
1Kgs 10:21 Ps 62:10 Pro 30:8 Pro 30:9 Matt 6:19 Matt 6:20 Matt 13:22 Matt 19:23 Matt 19:24 Luke 12:15 1Tim 6:9 1Tim 6:17

 18   that he shall.
2Kgs 11:12
a copy. Mishneh hattorah hazzoth, "a duplicate of this law." translated by the Septuagint, [to deuteronomion touto,] this Deuteronomy. From this version, both the Vulgate and all the modern versions have taken the name of this book; and from it the original word, the Jews call it Mishneh.
out of that which.
Deut 31:9 Deut 31:25 Deut 31:26 2Kgs 22:8 2Chr 34:15

 19   Deut 6:6 - Deut 6:9 Deut 11:18 Josh 1:8 Ps 1:2 Ps 119:97 - Ps 119:100 John 5:39 2Tim 3:15 - 2Tim 3:17

 20   his heart.
Deut 8:2 Deut 8:13 Deut 8:14 2Kgs 14:10 2Chr 25:19 2Chr 26:16 2Chr 32:25 2Chr 32:26 2Chr 33:12 2Chr 33:19 2Chr 33:23 2Chr 34:27 Ps 131:1 Ps 131:2 Isa 2:12 Dan 5:20 - Dan 5:23 Hab 2:4 2Cor 12:7 1Pet 5:5
he turn.
Deut 4:2 Deut 5:32 Deut 12:25 Deut 12:28 Deut 12:32 1Kgs 15:5
right hand.
Deut 17:11 1Sam 13:13 1Sam 13:14 1Sam 15:23 1Kgs 11:12 1Kgs 11:13 1Kgs 11:34 1Kgs 11:36 2Kgs 10:30 Ps 19:11 Ps 132:12 Pro 27:24 Eccl 8:13
that he.
Pro 10:27


Display settings Display settings יהוהיהוה