The Jerusalem Bible (CZ)Isaiah - 60. chapter - Isaiah - chapter 60

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

 1Vzhůru! Zaskvěj se! Neboť zde je tvoje světlo, a nad tebou vzchází Jahvova sláva.  2Zatímco nad zemí se rozprostírají temnoty a nad národy tma, nad tebou vzchází Jahve a jeho sláva se zjevuje nad tebou.  3Ve tvém světle budou kráčet národy a králové ve tvé vycházející záři.  4Pozdvihni oči a rozhlédni se: všichni se shromáždili, přicházejí k tobě. Tví synové přicházejí zdaleka a tvé dcery jsou neseny na zádech.  5A tak uvidíš a rozzáříš se, tvé srdce se zachvěje a povznese, neboť k tobě bude proudit bohatství moře a přijdou k tobě poklady národů.  6Pokryje tě množství velbloudů, mladá zvířata z Madianu a z Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo a budou hlásat Jahvovu chválu. 7Shromáždí se u tebe všechna stáda z Kedaru, budou ti k službám berani z Nebajotu, vystoupí na můj oltář jako příjemná oběť a já oslavím svůj skvostný dům.8Co to poletuje jako oblak, jako holubice ke svým holubníkům?9Ve mne doufají ostrovy: lodi z Taršíše se postavily do čela a přivážejí zdaleka tvé syny s jejich stříbrem a jejich zlatem kvůli jménu Jahva, tvého Boha, Svatého Izraele, který tě oslavil.10Synové ciziny postaví znovu tvé hradby a budou ti sloužit jejich králové. Neboť ve svém hněvu jsem tě bil, ale ve své laskavosti jsem se nad tebou slitoval.11Tvé brány budou stále otevřeny, ani ve dne, ani v noci se nebudou zavírat, aby se k tobě nanosilo bohatství národů a uvedli jejich králové.12Vždyť národ a království, které by ti nesloužily, zahynou a národy budou vyhlazeny.13Přijde k tobě sláva Libanonu, cypřiš, platan i zimostráz, všechny naráz, aby oslavily místo mé svatyně, abych poctil místo, kde se zdržuji.14Pokorně k tobě přistoupí synové tvých utlačovatelů, k nohám se ti budou sklánět všichni, kdo tebou pohrdali, a budou tě nazývat: „Jahvovo město“, „Sion Svatého Izraele“.15Namísto toho, abys bylo opuštěné a v nenávisti a nikdo tebou neprocházel, učiním z tebe věčnou chloubu, zdroj radosti od věku do věku.16Budeš sát mléko národů, budeš sát bohatství králů. A poznáš, že tě zachraňuji já, Jahve, že tvým vykupitelem je Jakubův Mocný.17Místo bronzu dám přivézt zlato, místo železa dám přivézt stříbro, místo dřeva bronz, místo kamení železo; jako vládu nastolím Pokoj a jako vládce Spravedlnost.18Už se ve tvé zemi nebude mluvit o násilí, ani o pustošení a o troskách na tvém území. Své hradby pojmenuješ: „Spása“ a své brány: „Chvála“.19Už nebudeš mít slunce za světlo ve dne, už tě nebude ozařovat jas měsíce: věčným světlem ti bude Jahve a tvou září bude tvůj Bůh.20Tvé slunce už nebude zapadat a tvůj měsíc už nezmizí, neboť věčným světlem ti bude Jahve a dny tvého smutku budou skončeny.21Tvůj lid, jen samí spravedliví, bude mít navždy v držení zemi, odnož mé sadby, dílo mých rukou, k mé oslavě.22Z nejmenšího jich bude tisíc, z nejneduživějšího mocný národ. Já, Jahve, budu v příhodný čas jednat rychle.


Comentario de la Biblia de Matthew Henry
Versículos 1-8. Las glorias de la Iglesia de Dios cuando llegue el cumplimiento del tiempo de los gentiles, 9-14, y los judíos sean convertidos y reunidos de su diáspora, 15-22, y los reinos de este mundo se conviertan en el reino de nuestro Jehová y de su Cristo.

Vv. 1-8. Hasta donde tenemos el conocimiento de Dios en nosotros y el favor de Dios para con nosotros, nuestra luz ha llegado. Si la gloria de Dios es vista sobre nosotros para honra nuestra, debemos responder con alabanza, no sólo de nuestros labios, sino en nuestras vidas.
No encontramos nada en la historia de los judíos que sea cumplimiento de la profecía de este capítulo; debemos concluir que se relaciona principalmente con hechos futuros. Predice la pureza y crecimiento de la Iglesia. Aquí describe la conversión de almas. Ellos huyen a Cristo, a la Iglesia, a la palabra y a las ordenanzas como tórtolas a su hogar; de ahí que huyan en busca de refugio y amparo; de ahí que huyan en busca de reposo. ¡Qué grata visión la de esas pobres almas que corren hacia Cristo!

Vv. 9-14. Dios mostrará su gracia abundante. Debemos empezar con su promesa, y luego vendrán todas sus misericordias. Muchos serán recibidos en la Iglesia aun de países lejanos. Cristo siempre está dispuesto para recibir a todos los que acuden a Él; la puerta de la misericordia siempre está abierta, día y noche.
Todos los que están en la Iglesia serán hechos útiles para ella. Pero los que no se sometan al cetro de oro de Cristo, a su palabra y a su Espíritu, los que no se sometan a las leyes y reglas de su familia, serán quebrantados por su vara de hierro.
Las ventajas peculiares de toda nación y de toda clase de hombres se reunirán para embellecer la Iglesia de Cristo. Debemos suponer que esto se cumple en la belleza de la santidad y en las gracias y consolaciones del Espíritu con que están adornadas y enriquecidas las ordenanzas del evangelio. Bendito sea su nombre, las puertas de Sion están siempre abiertas para los pecadores arrepentidos.

Vv. 15-22. Debemos buscar el pleno cumplimiento en épocas y cosas que van más allá de los de la Iglesia del Antiguo Testamento.
Las naciones y sus reyes se pondrán a disposición para el bien de la Iglesia. Tal salvación, tal redención, será realizada para ti, cuando se revela que es la obra del Señor. Todo cambiará para mejor. En tu tierra no se oirán más las amenazas de los violentos, ni quejas de los que sufren la violencia. Tus muros serán medios de seguridad, tus puertas serán escritas con alabanzas a Dios.
Al terminar este capítulo hay imágenes y expresiones usadas para describir la Nueva Jerusalén, Apocalipsis xxi, 23; xxii, 5. Nada puede corresponder a esto excepto un estado futuro de gloria de la Iglesia en la tierra o el estado de la Iglesia triunfante en el cielo.
Los que hacen de Dios su única luz, lo tendrán como su luz suficiente para todo. La felicidad no conocerá cambio ni mezcla. Nadie en la tierra es totalmente justo, pero en el cielo no habrá mezclas. Ellos serán íntegramente justos. Los espíritus de los justos serán hechos perfectos allá. La gloria de la Iglesia será ser la honra de Dios. Cuando esté terminada, se manifestará como obra maravillosa.
Puede parecer demasiado difícil de realizar, pero el Dios todopoderoso la ha emprendido. Puede parecer demorada y postergada; pero el Señor apresurará el tiempo establecido por su sabiduría, aunque no el tiempo prescrito por nuestra necedad. Que esta esperanza nos alegre en todas las dificultades y nos incite a toda diligencia, para que tengamos entrada abundante en este reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

Display settings Display settings