Bible of Kralice (CZ - 1613) - Romans - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Což tedy díme? Zůstaneme v hříchu, aby se milost rozhojnila?2Nikoli. Kdož jsme zemřeli hříchu, kterakž ještě živi budeme v něm?3Zdaliž nevíte, že kteřížkoli pokřtěni jsme v Krista Ježíše, v smrt jeho pokřtěni jsme?4Pohřbeni jsme tedy s ním skrze křest v smrt, abychom, jakož z mrtvých vstal Kristus k slávě Otce, tak i my v novotě života chodili.5Nebo poněvadž jsme s ním vštípeni připodobněním smrti jeho, tedyť i vzkříšením budeme,6To vědouce, že starý člověk náš s ním spolu ukřižován jest, aby bylo umrtveno tělo hřícha, abychom již potom nesloužili hříchu.7Nebo kdožť umřel, ospravedlněn jest od hříchu.8Jestližeť jsme pak zemřeli s Kristem, věřímeť, že spolu s ním také živi budeme,9Vědouce, že Kristus vstav z mrtvých, již více neumírá, smrt nad ním již více nepanuje.10Nebo žeť umřel, hříchu umřel jednou; že pak jest živ, živ jest Bohu.11Tak i vy za to mějte, že jste zemřeli zajisté hříchu, ale živi jste Bohu v Kristu Ježíši, Pánu našem.12Nepanujž tedy hřích v smrtelném těle vašem, abyste povolovali jemu v žádostech jeho.13Aniž vydávejte oudů svých za odění nepravosti hříchu, ale vydávejte se k službě Bohu, jako byvše mrtví, již živí, a oudy své za odění spravedlnosti Bohu.14Nebo hřích nebude panovati nad vámi; nejste zajisté pod zákonem, ale pod milostí.15Což pak? Hřešiti budeme, když nejsme pod zákonem, ale pod milostí? Nikoli.16Zdaliž nevíte, že komuž se vydáváte za služebníky ku poslušenství, toho jste služebníci, kohož posloucháte, buď hříchu k smrti, buď poslušenství k spravedlnosti?17Ale díka Bohu, že byvše služebníci hřícha, uposlechli jste z srdce způsobu učení toho, v kteréž uvedeni jste.18Vysvobozeni pak jsouce od hříchu, učiněni jste služebníci spravedlnosti.19Po lidsku pravím, pro mdlobu těla vašeho: Jakž jste vydávali oudy své v službu nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní vydávejte oudy své v službu spravedlnosti ku posvěcení.20Nebo když jste byli služebníci hřícha, cizí jste byli od spravedlnosti.21Jaký jste pak užitek měli tehdáž toho, začež se nyní stydíte? Konec zajisté těch věcí jest smrt.22Nyní pak vysvobozeni jsouce od hříchu, a podmaněni v službu Bohu, máte užitek svůj ku posvěcení, cíl pak život věčný.23Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   The apostle is very full in pressing the necessity of holiness. He does not explain away the free grace of the gospel, but he shows that connexion between justification and holiness are inseparable. Let the thought be abhorred, of continuing in sin that grace may abound. True believers are dead to sin, therefore they ought not to follow it. No man can at the same time be both dead and alive. He is a fool who, desiring to be dead unto sin, thinks he may live in it.

 3   Baptism teaches the necessity of dying to sin, and being as it were buried from all ungodly and unholy pursuits, and of rising to walk with God in newness of life. Unholy professors may have had the outward sign of a death unto sin, and a new birth unto righteousness, but they never passed from the family of Satan to that of God. The corrupt nature, called the old man, because derived from our first father Adam, is crucified with Christ, in every true believer, by the grace derived from the cross. It is weakened and in a dying state, though it yet struggles for life, and even for victory. But the whole body of sin, whatever is not according to the holy law of God, must be done away, so that the believer may no more be the slave of sin, but live to God, and find happiness in his service.

 11   The strongest motives against sin, and to enforce holiness, are here stated. Being made free from the reign of sin, alive unto God, and having the prospect of eternal life, it becomes believers to be greatly concerned to advance thereto. But, as unholy lusts are not quite rooted out in this life, it must be the care of the Christian to resist their motions, earnestly striving, that, through Divine grace, they may not prevail in this mortal state. Let the thought that this state will soon be at an end, encourage the true Christian, as to the motions of lusts, which so often perplex and distress him. Let us present all our powers to God, as weapons or tools ready for the warfare, and work of righteousness, in his service. There is strength in the covenant of grace for us. Sin shall not have dominion. God's promises to us are more powerful and effectual for mortifying sin, than our promises to God. Sin may struggle in a real believer, and create him a great deal of trouble, but it shall not have dominion; it may vex him, but it shall not rule over him. Shall any take occasion from this encouraging doctrine to allow themselves in the practice of any sin? Far be such abominable thoughts, so contrary to the perfections of God, and the design of his gospel, so opposed to being under grace. What can be a stronger motive against sin than the love of Christ? Shall we sin against so much goodness, and such love?

 16   Every man is the servant of the master to whose commands he yields himself; whether it be the sinful dispositions of his heart, in actions which lead to death, or the new and spiritual obedience implanted by regeneration. The apostle rejoiced now they obeyed from the heart the gospel, into which they were delivered as into a mould. As the same metal becomes a new vessel, when melted and recast in another mould, so the believer has become a new creature. And there is great difference in the liberty of mind and spirit, so opposite to the state of slavery, which the true Christian has in the service of his rightful Lord, whom he is enabled to consider as his Father, and himself as his son and heir, by the adoption of grace. The dominion of sin consists in being willingly slaves thereto, not in being harassed by it as a hated power, struggling for victory. Those who now are the servants of God, once were the slaves of sin.

 21   The pleasure and profit of sin do not deserve to be called fruit. Sinners are but ploughing iniquity, sowing vanity, and reaping the same. Shame came into the world with sin, and is still the certain effect of it. The end of sin is death. Though the way may seem pleasant and inviting, yet it will be bitterness in the latter end. From this condemnation the believer is set at liberty, when made free from sin. If the fruit is unto holiness, if there is an active principle of true and growing grace, the end will be everlasting life; a very happy end! Though the way is up-hill, though it is narrow, thorny, and beset, yet everlasting life at the end of it is sure. The gift of God is eternal life. And this gift is through Jesus Christ our Lord. Christ purchased it, prepared it, prepares us for it, preserves us to it; he is the All in all in our salvation.


Display settings Display settings JehošuaJehošua