The Jerusalem Bible (CZ)Song of Solomon - 1. chapter - Song of Solomon - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Šalomounova Píseň písní.2(MILÁ) Kéž by mě zulíbal polibky svých úst. Tvé milování je nad víno lahodnější;3vybraně voní tvé voňavky; rozlévající se olej je tvé jméno, proto tě dívky milují.4Strhni mě za sebou, poběžme! Král mě uvedl do svých komnat; budeš nám radostí a jásotem. Víc než víno oslavíme tvé milování; věru po právu jsi milován!5(MILÁ) Snědá jsem, a přece krásná, jeruzalémské dcery, jako stany kedarské, jako šalmské závěsy. 6Nehleďte na mou osmahlou pleť: to mě slunce ožehlo. Synové mé matky se na mne rozzlobili, poslali mě hlídat vinice. A svou vinici, tu jsem nehlídala! 7Pověz mi tedy, ty, jehož miluje mé srdce: kam zavedeš své stádo pást, kde ho necháš za poledne odpočívat? Abych už nebloudila jako tulačka poblíž stád druhů tvých.8(SBOR) Nevíš-li to, nejkrásnější z žen, jdi po stopách stáda a kůzlata svá zaveď, ať se pasou poblíž obydlí pastýřů.9(MILÝ) Ke své klisně zapřažené do vozu faraonova tebe, má milá, přirovnávám.10Stále krásné jsou tvé líce s náušnicemi i tvé hrdlo v náhrdelnících.11Zhotovíme ti zlaté náušnice a kuličky ze stříbra.12(DVOJZPĚV) - Když král stoluje, vydechuje můj nard svou vůni.13Můj milý je polštářek s myrhou, jenž mi odpočívá mezi ňadry.14Můj milý je hrozen šáchoru ve vinicích v Engadi.15- Jak jsi krásná, milá moje, jak jsi krásná! Tvé oči jsou holubice.16- Jak jsi krásný, můj milý, jak líbezný! Naše lože je samá zeleň.17- Trámoví našeho domu je z cedru, naše ostění z cypřiše.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   This is the Song of songs, excellent above any others, for it is wholly taken up with describing the excellences of Christ, and the love between him and his redeemed people.

 2   The church, or rather the believer, speaks here in the character of the spouse of the King, the Messiah. The kisses of his mouth mean those assurances of pardon with which believers are favoured, filling them with peace and joy in believing, and causing them to abound in hope by the power of the Holy Ghost. Gracious souls take most pleasure in loving Christ, and being loved of him. Christ's love is more valuable and desirable than the best this world can give. The name of Christ is not now like ointment sealed up, but like ointment poured forth; which denotes the freeness and fulness of the setting forth of his grace by the gospel. Those whom he has redeemed and sanctified, are here the virgins that love Jesus Christ, and follow him whithersoever he goes, Revel 14:4. They entreat him to draw them by the quickening influences of his Spirit. The more clearly we discern Christ's glory, the more sensible shall we be that we are unable to follow him suitably, and at the same time be more desirous of doing it. Observe the speedy answer given to this prayer. Those who wait at Wisdom's gate, shall be led into truth and comfort. And being brought into this chamber, our griefs will vanish. We have no joy but in Christ, and for this we are indebted to him. We will remember to give thanks for thy love; it shall make more lasting impressions upon us than any thing in this world. Nor is any love acceptable to Christ but love in sincerity, Ephes 6:24. The daughters of Jerusalem may mean professors not yet established in the faith. The spouse was black as the tents of the wandering Arabs, but comely as the magnificent curtains in the palaces of Solomon. The believer is black, as being defiled and sinful by nature, but comely, as renewed by Divine grace to the holy image of God. He is still deformed with remains of sin, but comely as accepted in Christ. He is often base and contemptible in the esteem of men, but excellent in the sight of God. The blackness was owing to the hard usage that had been suffered. The children of the church, her mother, but not of God, her Father, were angry with her. They had made her suffer hardships, which caused her to neglect the care of her soul. Thus, under the emblem of a poor female, made the chosen partner of a prince, we are led to consider the circumstances in which the love of Christ is accustomed to find its objects. They were wretched slaves of sin, in toil, or in sorrow, weary and heavy laden, but how great the change when the love of Christ is manifested to their souls!

 7   Observe the title given to Christ, O Thou whom my soul loveth. Those that do so, may come to him boldly, and may humbly plead with him. Is it with God's people a noon-time of outward troubles, inward conflicts? Christ has rest for them. Those whose souls love Jesus Christ, earnestly desire to share in the privileges of his flock. Turning aside from Christ is what gracious souls dread more than anything else. God is ready to answer prayer. Follow the track, ask for the good old way, observe the footsteps of the flock, look what has been the practice of godly people. Sit under the direction of good ministers; beside the tents of the under shepherds. Bring thy charge with thee, they shall all be welcome. It will be the earnest desire and prayer of the Christian, that God would so direct him in his worldly business, and so order his situation and employment, that he may have his Lord and Saviour always before him.

 9   The Bridegroom gives high praises of his spouse. In the sight of Christ believers are the excellent of the earth, fitted to be instruments for promoting his glory. The spiritual gifts and graces which Christ bestows on every true believer, are described by the ornaments then in use, Cant 1:10, Cant 1:11. The graces of the saints are many, but there is dependence upon each other. He who is the Author, will be the Finisher of the good work. The grace received from Christ's fulness, springs forth into lively exercises of faith, affection, and gratitude. Yet Christ, not his gifts, is most precious to them. The word translated camphire, signifies atonement or propitiation. Christ is dear to all believers, because he is the propitiation for their sins. No pretender must have his place in the soul. They resolved to lodge him in their hearts all the night; during the continuance of the troubles of life. Christ takes delight in the good work which his grace has wrought on the souls of believers. This should engage all who are made holy, to be very thankful for that grace which has made those fair, who by nature were deformed. The spouse (the believer) has a humble, modest eye, discovering simplicity and godly sincerity; eyes enlightened and guided by the Holy Spirit, that blessed Dove. The church expresses her value for Christ. Thou art the great Original, but I am but a faint and imperfect copy. Many are fair to look at, yet their temper renders them unpleasant: but Christ is fair, yet pleasant. The believer, Cant 1:16, speaks with praise of those holy ordinances in which true believers have fellowship with Christ. Whether the believer is in the courts of the Lord, or in retirement; whether following his daily labours, or confined on the bed of sickness, or even in a dungeon, a sense of the Divine presence will turn the place into a paradise. Thus the soul, daily having fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit, enjoys a lively hope of an incorruptible, undefiled, and unfading inheritance above.


Display settings Display settings