Bible of Kralice (CZ - 1613) - Genesis - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Bible of Kralice (CZ - 1613)

Bible svatá aneb všechna písma Starého i Nového zákona podle posledního vydání Kralického z roku 1613.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Bible of Kralice (CZ - 1613)


1Nebo byl řekl Hospodin Abramovi: Vyjdi z země své a z příbuznosti své, i z domu otce svého do země, kterouž ukáži tobě. 2A učiním tě v národ veliký, a požehnám tobě, a zvelebím jméno tvé, a budeš požehnání.  3Požehnám také dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě zlořečiti budu; ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země. 4I vyšel Abram, tak jakž mu byl mluvil Hospodin, a šel s ním Lot. (Byl pak Abram v sedmdesáti pěti letech, když vyšel z Cháran.)5A vzal Abram Sarai manželku svou, a Lota syna bratra svého, a všecko zboží své, kteréhož nabyli, i duše, kterýchž dosáhli v Cháran. A vyšedše, brali se do země Kananejské, až i přišli do ní.6I prošel Abram tu zemi až k místu Sichem, to jest až k rovině More. A tehdáž Kananejští byli v zemi.7I ukázal se Hospodin Abramovi a řekl: Semeni tvému dám zemi tuto. Tedy vzdělal tu oltář Hospodinu, kterýž se byl ukázal jemu.8A odtud podal se k hoře, kteráž leží na východ od Bethel, kdežto rozbil stan svůj, tak že mu Bethel byl na západ, Hai pak na východ; i vzdělal tam oltář Hospodinu, a vzýval jméno Hospodinovo.9Potom hnul se Abram dále, a odebral se odtud ku poledni.10Byl pak hlad v té zemi; protož sstoupil Abram do Egypta, aby tam byl pohostinu; nebo veliký byl hlad v té zemi.11I stalo se, že když přicházel blízko k Egyptu, řekl k Sarai manželce své: Aj, nyní znám, že jsi žena krásné tváři.12A stane se, že když tě uzří Egyptští, řeknou: To jest manželka jeho; i zabijí mne, tebe pak živé nechají.13Prav medle, že jsi sestra má, aby mi dobře bylo příčinou tvou, a živa zůstala duše má pro tebe.14I stalo se, když všel Abram do Egypta, viděli Egyptští ženu, že krásná byla náramně.15A vidouce ji knížata Faraonova, schválili ji před ním; i vzata jest žena do domu Faraonova.16Kterýžto i Abramovi dobře učinil pro ni; a měl ovce a voly a osly, i služebníky a děvky, též oslice a velbloudy.17Ale Hospodin trápil Faraona ranami velikými, i dům jeho, pro Sarai manželku Abramovu.18Protož povolal Farao Abrama a řekl: Cos mi to učinil? Pročežs mi neoznámil, že ona manželka tvá jest?19Proč jsi řekl: Sestra má jest? A vzal jsem ji sobě za ženu. Protož nyní, teď máš manželku svou, vezmi a jdi.20I poručil o něm Farao mužům, a propustili ho, i manželku jeho i všecko, což měl.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   God made choice of Abram, and singled him out from among his fellow-idolaters, that he might reserve a people for himself, among whom his true worship might be maintained till the coming of Christ. From henceforward Abram and his seed are almost the only subject of the history in the Bible. Abram was tried whether he loved God better than all, and whether he could willingly leave all to go with God. His kindred and his father's house were a constant temptation to him, he could not continue among them without danger of being infected by them. Those who leave their sins, and turn to God, will be unspeakable gainers by the change. The command God gave to Abram, is much the same with the gospel call, for natural affection must give way to Divine grace. Sin, and all the occasions of it, must be forsaken; particularly bad company. Here are many great and precious promises. All God's precepts are attended with promises to the obedient. 1. I will make of thee a great nation. When God took Abram from his own people, he promised to make him the head of another people. 2. I will bless thee. Obedient believers shall be sure to inherit the blessing. 3. I will make thy name great. The name of obedient believers shall certainly be made great. 4. Thou shalt be a blessing. Good men are the blessings of their country. 5. I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. God will take care that none are losers, by any service done for his people. 6. In thee shall all the families of the earth be blessed. Jesus Christ is the great blessing of the world, the greatest that ever the world possessed. All the true blessedness the world is now, or ever shall be possessed of, is owing to Abram and his posterity. Through them we have a Bible, a Saviour, and a gospel. They are the stock on which the Christian church is grafted.

 4   Abram believed that the blessing of the Almighty would make up for all he could lose or leave behind, supply all his wants, and answer and exceed all his desires; and he knew that nothing but misery would follow disobedience. Such believers, being justified by faith in Christ, have peace with God. They hold on their way to Canaan. They are not discouraged by the difficulties in their way, nor drawn aside by the delights they meet with. Those who set out for heaven must persevere to the end. What we undertake, in obedience to God's command, and in humble attendance on his providence, will certainly succeed, and end with comfort at last. Canaan was not, as other lands, a mere outward possession, but a type of heaven, and in this respect the patriarchs so earnestly prized it.

 6   Abram found the country peopled by Canaanites, who were bad neighbours. He journeyed, going on still. Sometimes it is the lot of good men to be unsettled, and often to remove into various states. Believers must look on themselves as strangers and sojourners in this world, Hebre 11:8, Hebre 11:13, Hebre 11:14. But observe how much comfort Abram had in God. When he could have little satisfaction in converse with the Canaanites whom he found there, he had abundance of pleasure in communion with that God, who brought him thither, and did not leave him. Communion with God is kept up by the word and by prayer. God reveals himself and his favours to his people by degrees; before, he had promised to show Abram this land, now, to give it to him: as grace is growing, so is comfort. It should seem, Abram understood it also as a grant of a better land, of which this was a type; for he looked for a heavenly country, Hebre 11:16. As soon as Abram was got to Canaan, though he was but a stranger and sojourner there, yet he set up, and kept up, the worship of God in his family. He not only minded the ceremonial part of religion, the offering of sacrifice; but he made conscience of seeking his God, and calling on his name; that spiritual sacrifice with which God is well pleased. He preached concerning the name of the Lord; he taught his family and neighbours the knowledge of the true God, and his holy religion. The way of family worship is a good old way, no new thing, but the ancient usage of the saints. Abram was rich, and had a numerous family, was now unsettled, and in the midst of enemies; yet, wherever he pitched his tent, he built an altar: wherever we go, let us not fail to take our religion along with us.

 10   There is no state on earth free from trials, nor any character free from blemishes. There was famine in Canaan, the glory of all lands, and unbelief, with the evils it ever brings, in Abram the father of the faithful. Perfect happiness and perfect purity dwell only in heaven. Abram, when he must for a time quit Canaan, goes to Egypt, that he might not seem to look back, and meaning to tarry there no longer than needful. There Abram dissembled his relation to Sarai, equivocated, and taught his wife and his attendants to do so too. He concealed a truth, so as in effect to deny it, and exposed thereby both his wife and the Egyptians to sin. The grace Abram was most noted for, was faith; yet he thus fell through unbelief and distrust of the Divine providence, even after God had appeared to him twice. Alas, what will become of weak faith, when strong faith is thus shaken! If God did not deliver us, many a time, out of straits and distresses which we bring ourselves into, by our own sin and folly, we should be ruined. He deals not with us according to our deserts. Those are happy chastisements that hinder us in a sinful way, and bring us to our duty, particularly to the duty of restoring what we have wrongfully taken or kept. Pharaoh's reproof of Abram was very just: What is this that thou hast done? How unbecoming a wise and good man! If those who profess religion, do that which is unfair and deceptive, especially if they say that which borders upon a lie, they must expect to hear of it; and they have reason to thank those who will tell them of it. The sending away was kind. Pharaoh was so far from any design to kill Abram, as he feared, that he took particular care of him. We often perplex ourselves with fears which are altogether groundless. Many a time we fear where no fear is. Pharaoh charged his men not to hurt Abram in any thing. It is not enough for those in authority, that they do not hurt themselves; they must keep their servants and those about them from doing hurt.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova