Catholic liturgical translation1 Corinthians - 12. chapter - 1 Corinthians - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Bratři, co se týká duchovních darů, rád bych, abyste v té věci měli jasno.2Víte dobře, že když jste byli pohany, byli jste nezadržitelně přitahováni k němým modlám.3Proto vám prohlašuji: Kdo mluví pod vlivem Ducha Božího, nemůže nikdy říci: »Proklet buď Ježíš!« a stejně tak jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: »Ježíš je Pán.«4Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch.5A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. 6A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. 7Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.8Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání,9jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat,10jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno.11To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.12Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista.13Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.14Ani tělo se přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha.15Kdyby řekla noha: »Nejsem ruka, a proto nepatřím k tělu«, proto ještě k tělu patří!16A kdyby řeklo ucho: »Nejsem oko, proto k tělu nepatřím«, proto ještě k tělu patří!17Kdyby bylo celé tělo jenom oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo jenom sluch, kde by byl čich?18Takto však umístil Bůh každý z údů v těle, jak sám chtěl.19Kdyby všechno bylo jen jeden úd, kam by se podělo tělo?20Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jedno tělo.21Oko tedy nemůže říci ruce: »Nepotřebuji tě!« nebo zase hlava nohám: »Nepotřebuji vás!«22Spíše naopak: tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou nejpotřebnější.23A zrovna těm údům, které na těle pokládáme za méně ušlechtilé, právě těm v oblékání projevujeme větší pečlivost a údy, za které se stydíme, tím slušněji se zakrývají,24kdežto údy ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. Bůh sestavil tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje větší pečlivost,25aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se údy vzájemně staraly jeden o druhý.26Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují.27Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.28Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky.29Jsou snad všichni misionáři? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky?30Mají všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči v neznámém jazyku pronesené vykládat?31Usilujte však o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   Spiritual gifts were extraordinary powers bestowed in the first ages, to convince unbelievers, and to spread the gospel. Gifts and graces greatly differ. Both were freely given of God. But where grace is given, it is for the salvation of those who have it. Gifts are for the advantage and salvation of others; and there may be great gifts where there is no grace. The extraordinary gifts of the Holy Spirit were chiefly exercised in the public assemblies, where the Corinthians seem to have made displays of them, wanting in the spirit of piety, and of Christian love. While heathens, they had not been influenced by the Spirit of Christ. No man can call Christ Lord, with believing dependence upon him, unless that faith is wrought by the Holy Ghost. No man could believe with his heart, or prove by a miracle, that Jesus was Christ, unless by the Holy Ghost. There are various gifts, and various offices to perform, but all proceed from one God, one Lord, one Spirit; that is, from the Father, Son, and Holy Ghost, the origin of all spiritual blessings. No man has them merely for himself. The more he profits others, the more will they turn to his own account. The gifts mentioned appear to mean exact understanding, and uttering the doctrines of the Christian religion; the knowledge of mysteries, and skill to give advice and counsel. Also the gift of healing the sick, the working of miracles, and to explain Scripture by a peculiar gift of the Spirit, and ability to speak and interpret languages. If we have any knowledge of the truth, or any power to make it known, we must give all the glory of God. The greater the gifts are, the more the possessor is exposed to temptations, and the larger is the measure of grace needed to keep him humble and spiritual; and he will meet with more painful experiences and humbling dispensations. We have little cause to glory in any gifts bestowed on us, or to despise those who have them not.

 12   Christ and his church form one body, as Head and members. Christians become members of this body by baptism. The outward rite is of Divine institution; it is a sign of the new birth, and is called therefore the washing of regeneration, Titus 3:5. But it is by the Spirit, only by the renewing of the Holy Ghost, that we are made members of Christ's body. And by communion with Christ at the Lord's supper, we are strengthened, not by drinking the wine, but by drinking into one Spirit. Each member has its form, place, and use. The meanest makes a part of the body. There must be a distinction of members in the body. So Christ's members have different powers and different places. We should do the duties of our own place, and not murmur, or quarrel with others. All the members of the body are useful and necessary to each other. Nor is there a member of the body of Christ, but may and ought to be useful to fellow-members. As in the natural body of man, the members should be closely united by the strongest bonds of love; the good of the whole should be the object of all. All Christians are dependent one upon another; each is to expect and receive help from the rest. Let us then have more of the spirit of union in our religion.

 27   Contempt, hatred, envy, and strife, are very unnatural in Christians. It is like the members of the same body being without concern for one another, or quarrelling with each other. The proud, contentious spirit that prevailed, as to spiritual gifts, was thus condemned. The offices and gifts, or favours, dispensed by the Holy Spirit, are noticed. Chief ministers; persons enabled to interpret Scripture; those who laboured in word and doctrine; those who had power to heal diseases; such as helped the sick and weak; such as disposed of the money given in charity by the church, and managed the affairs of the church; and such as could speak divers languages. What holds the last and lowest rank in this list, is the power to speak languages; how vain, if a man does so merely to amuse or to exalt himself! See the distribution of these gifts, not to every one alike, 1Cor 12:29, 1Cor 12:30. This were to make the church all one, as if the body were all ear, or all eye. The Spirit distributes to every one as he will. We must be content though we are lower and less than others. We must not despise others, if we have greater gifts. How blessed the Christian church, if all the members did their duty! Instead of coveting the highest stations, or the most splendid gifts, let us leave the appointment of his instruments to God, and those in whom he works by his providence. Remember, those will not be approved hereafter who seek the chief places, but those who are most faithful to the trust placed in them, and most diligent in their Master's work.


Display settings Display settings