The Jerusalem Bible (CZ)Deuteronomy - 30. chapter - Deuteronomy - chapter 30

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Až se na tobě vyplní všechna tato slova, toto požehnání i toto prokletí, která jsem ti předložil, budeš-li totiž o nich rozvažovat ve svém srdci mezi všemi národy, mezi nimiž ti Jahve, tvůj Bůh, dá bloudit,2vrátíš-li se k Jahvovi, svému Bohu, budeš-li ty i tví synové z celého svého srdce a z celé své duše poslouchat jeho hlasu ve všem, co ti dnes nařizuji,3přivede Jahve, tvůj Bůh, nazpět tvé zajatce, slituje se nad tebou, shromáždí tě znovu ze všech oněch národů, mezi něž tě Jahve, tvůj Bůh, rozptýlil.4I kdybys byl vyhoštěn až na sám konec nebes, i odtud by tě Jahve, tvůj Bůh, opět shromáždil a přišel by si tam pro tebe,5aby tě odvedl nazpět do země, kterou vlastnili tví otcové, abys ji vlastnil i ty, abys tam byl šťastný a aby ses tam rozmnožil ještě víc než tví otcové.6Jahve, tvůj Bůh, obřeže srdce tobě a tvému potomstvu, abys miloval Jahva, svého Boha, z celého svého srdce a z celé své duše, a tak byl živ.7Jahve, tvůj Bůh, způsobí, že ty kletby padnou na tvé nepřátele a na tvé protivníky, kteří tě pronásledovali.8A ty budeš znovu poslouchat hlas Jahva, svého Boha, budeš plnit všechna jeho přikázání, která ti dnes předepisuji.9Jahve, tvůj Bůh, ti dopřeje zdar ve všem, co budeš podnikat, v plodu tvého lůna, v plodu tvého dobytka a v plodu tvé půdy. Neboť Jahve bude opět rád tvému štěstí, jako byl rád štěstí tvých otců,10budeš-li poslouchat hlasu Jahva, svého Boha, a dodržovat jeho přikázání a jeho nařízení zapsaná v knize tohoto Zákona, vrátíš-li se k Jahvovi, svému Bohu, z celého svého srdce a z celé své duše. 11Neboť tento Zákon, který ti dnes předepisuji, není pro tebe nesplnitelný, ani ti není nedosažitelný.  12Není na nebesích, abys mohl říkat: „Kdo nám pro něj vystoupí na nebesa, abychom jej slyšeli, a tak jej plnili?“  13Není za mořem, abys mohl říkat: „Kdo nám pro něj půjde za moře, abychom jej slyšeli, a tak jej plnili?“  14Neboť to slovo je zcela blízko u tebe, je v tvých ústech a v tvém srdci, abys je plnil.-  15Hleď, dnes ti předkládám život a štěstí, smrt a neštěstí.  16Budeš-li poslouchat přikázání Jahva, svého Boha, která ti dnes předepisuji, a budeš-li milovat Jahva, svého Boha, budeš-li chodit po jeho cestách, budeš-li dodržovat jeho přikázání, jeho zákony a jeho zvyky, budeš žít a budeš se rozmnožovat, Jahve, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, do níž vcházíš, abys ji převzal.  17Odvrátí-li se však tvé srdce, nebudeš-li poslouchat a dáš-li se svést, aby ses klaněl jiným bohům a sloužil jim,  18dnes vám prohlašuji, že určitě zahynete a že nebudete dlouho živi na zemi, do níž po přechodu Jordánu vkročíte, abyste ji převzali.  19Beru si dnes proti vám za svědka nebe i zemi: předkládám ti život nebo smrt, požehnání nebo prokletí. Vyvol tedy život, abyste ty i tvé potomstvo žili  20v lásce k Jahvovi, svému Bohu, poslouchajíce jeho hlasu a lnouce k němu; neboť v tom je tvůj život, stejně jako dlouhé trvání tvého pobytu na zemi, o které Jahve přísahal tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že jim ji dá. 


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   These verses may be considered either as a conditional promise or as an absolute prediction.
I. They are chiefly to be considered as a conditional promise, and so they belong to all persons and all people, and not to Israel only; and the design of them is to assure us that the greatest sinners, if they repent and be converted, shall have their sins pardoned, and be restored to God's favour. This is the purport of the covenant of grace, it leaves room for repentance in case of misdemeanour, and promises pardon upon repentance, which the covenant of innocency did not. Now observe here,
1. How the repentance is described which is the condition of these promises. (1.) It begins in serious consideration, Deut 30:1. Thou shalt call to mind that which thou hadst forgotten or not regarded. Note, Consideration is the first step towards conversion. Isa 46:8, Bring to mind, O you transgressors. The prodigal son came to himself first, and then to his father. That which they should call to mind is the blessing and the curse. If sinners would but seriously consider the happiness they have lost by sin and the misery they have brought themselves into, and that by repentance they may escape that misery and recover that happiness, they would not delay to return to the Lord their God. The prodigal called to mind the blessing and the curse when he considered his present poverty and the plenty of bread in his father's house, Luke 15:17. (2.) It consists in sincere conversion. The effect of the consideration cannot but be godly sorrow and shame, Ezek 6:9; Ezek 7:16. But that which is the life and soul of repentance, and without which the most passionate expressions are but a jest, is returning to the Lord our God, Deut 30:2. If thou turn (Deut 30:10) with all thy heart and with all thy soul. We must return to our allegiance to God as our Lord and ruler, our dependence upon him as our Father and benefactor, our devotedness to him as our highest end, and our communion with him as our God in covenant. We must return to God from all that which stands in opposition to him or competition with him. In this return to God we must be upright - with the heart and soul, and universal - with all the heart and all the soul. (3.) It is evidenced by a constant obedience to the holy will of God: If thou shalt obey his voice (Deut 30:2), thou and thy children; for it is not enough that we do our duty ourselves, but we must train up and engage our children to do it. Or this comes in as the condition of the entail of the blessing upon their children, provided their children kept close to their duty. [1.] This obedience must be with an eye to God: Thou shalt obey his voice (Deut 30:8), and hearken to it, Deut 30:10. [2.] It must be sincere, and cheerful, and entire: With all thy heart, and with all thy soul, Deut 30:2. [3.] It must be from a principle of love, and that love must be with all thy heart and with all thy soul, Deut 30:6. It is the heart and soul that God looks at and requires; he will have these or nothing, and these entire or not at all. [4.] It must be universal: According to all that I command thee, Deut 30:2, and again Deut 30:8, to do all his commandments; for he that allows himself in the breach of one commandment involves himself in the guilt of contemning them all, James 2:10. An upright heart has respect to all God's commandments, Pss 119:6.
2. What the favour is which is promised upon this repentance. Though they are brought to God by their trouble and distress, in the nations whither they were driven (Deut 30:1), yet God will graciously accept of them notwithstanding; for on this errand afflictions are sent, to bring us to repentance. Though they are driven out to the utmost parts of heaven, yet thence their penitent prayers shall reach God's gracious ear, and there his favour shall find them out, Deut 30:4. Undique ad caelos tantundem est viae - From every place there is the same way to heaven. This promise Nehemiah pleads in his prayer for dispersed Israel, Neh 1:9. It is here promised, (1.) That God would have compassion upon them, as proper objects of his pity, Deut 30:3. Against sinners that go on in sin God has indignation (Deut 29:20), but on those that repent and bemoan themselves he has compassion, Jer 31:18, Jer 31:20. True penitents may take great encouragement from the compassions and tender mercies of our God, which never fail, but overflow. (2.) That he would turn their captivity, and gather them from the nations whither they were scattered (Deut 30:3), though ever so remote, Deut 30:4. One of the Chaldee paraphrasts applies this to the Messiah, explaining it thus: The word of the Lord shall gather you by the hand of Elias the great priest, and shall bring you by the hand of the king Messiah; for this was God's covenant with him, that he should restore the preserved of Israel, Isa 49:6. And this was the design of his death, to gather into one the children of God that were scattered abroad, John 11:51, John 11:52. To him shall the gathering of the people be. (3.) That he would bring them into their land again, Deut 30:5. Note, Penitent sinners are not only delivered out of their misery, but restored to true happiness in the favour of God. The land they are brought into to possess it is , though not the same, yet in some respects better than that which our first father Adam possessed, and out of which he was expelled. (4.) That he would do them good (Deut 30:5) and rejoice over them for good, Deut 30:9. For there is joy in heaven upon the repentance and conversion of sinners: the father of the prodigal rejoiced over him for good. (5.) That he would multiply them (Deut 30:5), and that, when they grew numerous, every mouth might have meat: he would make them plenteous in every work of their hand, Deut 30:9. National repentance and reformation bring national plenty, peace, and prosperity. It is promised, The Lord will make thee plenteous in the fruit of thy cattle and land, for good. Many have plenty for hurt; the prosperity of fools destroys them. Then it is for good when with it God gives us grace to use it for his glory. (6.) That he would transfer the curses they had been under to their enemies, Deut 30:7. When God was gathering them in to re-establish them they would meet with much opposition; but the same curses that had been a burden upon them should become a defence to them, by being turned upon their adversaries. The cup of trembling should be taken out of their hand, and put into the hand of those that afflicted them, Isa 51:22, Isa 51:23. (7.) That he would give them his grace to change their hearts, and rule there (Deut 30:6): The Lord thy God will circumcise thy heart, to love the Lord. Note, [1.] The heart must be circumcised to love God. The filth of the flesh must be put away; and the foolishness of the heart, as the Chaldee paraphrase expounds it. See Colos 2:11, Colos 2:12; Roma 2:29. Circumcision was a seal of the covenant; the heart is then circumcised to love God when it is strongly engaged and held by that bond to this duty. [2.] It is the work of God's grace to circumcise the heart, and to shed abroad the love of God there; and this grace is given to all that repent and seek it carefully. Nay, that seems to be rather a promise than a precept (Deut 30:8): Thou shalt return and obey the voice of the Lord. He that requires us to return promises grace to enable us to return: and it is our fault if that grace be not effectual. herein the covenant of grace is well ordered, that whatsoever is required in the covenant is promised. Turn you at my reproof: behold, I will pour out my Spirit, Prov 1:23.
3. It is observable how Moses here calls God the Lord thy God twelve times in these ten verses, intimating, (1.) That penitents may take direction and encouragement in their return to God from their relation to him. Jer 3:22, Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God; therefore to thee we are bound to come, whither else should we go? And therefore we hope to find favour with thee. (2.) That those who have revolted from God, if they return to him and do their first works, shall be restored to their former state of honour and happiness. Bring hither the first robe. In the threatenings of the former chapter he is all along called the Lord, a God of power and the Judge of all: but, in the promises of this chapter, the Lord thy God, a God of grace, and in covenant with thee.
II. This may also be considered as a prediction of the repentance and restoration of the Jews: When all these things shall have come upon thee (Deut 30:1), the blessing first, and after that the curse, then the mercy in reserve shall take place. Though their hearts were wretchedly hardened, yet the grace of God could soften and change them; and then, though their case was deplorably miserable, the providence of God would redress all their grievances. Now, 1. It is certain that this was fulfilled in their return from their captivity in Babylon. It was a wonderful instance of their repentance and reformation that Ephraim, who had been joined to idols, renounced them, and said, What have I to do any more with idols? That captivity effectually cured them of idolatry; and then God planted them again in their own land and did them good. But, 2. Some think that it is yet further to be accomplished in the conversion of the Jews who are now dispersed, their repentance for the sin of their fathers in crucifying Christ, their return to God through him, and their accession to the Christian church. But, alas! who shall live when God doth this?

 11   Moses here urges them to obedience from the consideration of the plainness and easiness of the command.
I. This is true of the law of Moses. They could never plead in excuse of their disobedience that God had enjoined them that which was either unintelligible or impracticable, impossible to be known or to be done (Deut 30:11): It is not hidden from thee. That is, not send messengers to heaven (Deut 30:12), to enquire what thou must do to please God; nor needest thou go beyond sea (Deut 30:13), as the philosophers did, that travelled through many and distant regions in pursuit of learning; no, thou art not put to that labour and expense; nor is the commandment within the reach of those only that have a great estate or a refined genius, but it is very nigh unto thee, Deut 30:14. It is written in thy books, made plain upon tables, so that he that runs may read it; thy priests' lips keep this knowledge, and, when any difficulty arises, thou mayest ask the law at their mouth, Mal 2:7. It is not communicated in a strange language; but it is in thy mouth, that is, in the vulgar tongue that is commonly used by thee, in which thou mayest hear it read, and talk of it familiarly among thy children. It is not wrapped up in obscure phrases or figures to puzzle and amuse thee, or in hieroglyphics, but it is in thy heart; it is delivered in such a manner as that it is level to thy capacity, even to the capacity of the meanest. 2. It is not too hard nor heavy for thee: so the Septuagint reads it, Deut 30:11. Thou needest not say, As good attempt to climb to heaven, or flee upon the wings of the morning to the uttermost part of the sea, as go about to do all the words of this law: no, the matter is not so; it is no such intolerable yoke as some ill-minded people represent it. It was indeed a heavy yoke in comparison with that of Christ (Acts 15:10), but not in comparison with the idolatrous services of the neighbouring nations. God appeals to themselves that he had not made them to serve with an offering, nor wearied them with incense, Isa 43:23; Mic 6:3. But he speaks especially of the moral law, and its precepts: That is very nigh thee, consonant to the law of nature, which would have been found in every man's heart, and every man's mouth, if he would but have attended to it. There is that in thee which consents to the law that it is good, Roma 7:16. Thou hast therefore no reason to complain of any insuperable difficulty in the observance of it.
II. This is true of the gospel of Christ, to which the apostle applies it, and makes it the language of the righteousness which is of faith, Roma 10:6-Roma 10:8. And many think this is principally intended by Moses here; for he wrote of Christ, John 5:46. This is God's commandment now under the gospel that we believe in the name of his Son Jesus Christ, 1John 3:23. If we ask, as the blind man did, Lord, who is he? or where is he, that we may believe on him? (John 9:36), this scripture gives an answer, We need not go up to heaven, to fetch him thence, for he has come down thence in his incarnation; nor down to the deep, to fetch him thence, for thence he has come up in his resurrection. But the word is nigh us, and Christ in that word; so that if we believe with the heart that the promises of the incarnation and resurrection of the Messiah are fulfilled in our Lord Jesus, and receive him accordingly, and confess him with our mouth, we have then Christ with us, and we shall be saved. He is near, very near, that justifies us. The law was plain and easy, but the gospel much more so.

 15   Moses here concludes with a very bright light, and a very strong fire, that, if possible, what he had been preaching of might find entrance into the understanding and affections of this unthinking people. What could be said more moving, and more likely to make deep and lasting impressions? The manner of his treating with them is so rational, so prudent, so affectionate, and every way so apt to gain the point, that it abundantly shows him to be in earnest, and leaves them inexcusable in their disobedience.
I. He states the case very fairly. He appeals to themselves concerning it whether he had not laid the matter as plainly as they could wish before them. 1. Every man covets to obtain life and good, and to escape death and evil, desires happiness and dreads misery. Well, says he, I have shown you the way to obtain all the happiness you can desire and to avoid all misery. Be obedient, and all shall be well, and nothing amiss. Our first parents ate the forbidden fruit, in hopes of getting thereby the knowledge of good and evil; but it was a miserable knowledge they got, of good by the loss of it, and of evil by the sense of it; yet such is the compassion of God towards man that, instead of giving him to his own delusion, he has favoured him by his word with such a knowledge of good and evil as will make him for ever happy if it be not his own fault. 2. Every man is moved and governed in his actions by hope and fear, hope of good and fear of evil, real of apparent. Now, says Moses, I have tried both ways; if you will be either drawn to obedience by the certain prospect of advantage by it, or driven to obedience by the no less certain prospect of ruin in case you be disobedient - if you will be wrought upon either way, you will be kept close to God and your duty; but, if you will not, you are utterly inexcusable. Let us, then, hear the conclusion of the whole matter. (1.) If they and theirs would love God and serve him, they should live and be happy, Deut 30:16. If they would love God, and evidence the sincerity of their love by keeping his commandments - if they would make conscience of keeping his commandments, and do it from a principle of love - then God would do them good, and they should be as happy as his love and blessing could make them. (2.) If they or theirs should at any time turn from God, desert his service, and worship other gods this would certainly be their ruin, Deut 30:17, Deut 30:18. Observe, It is not for every failure in the particulars of their duty that ruin is threatened, but for apostasy and idolatry: though every violation of the command deserved the curse, yet the nation would be destroyed by that only which is the violation of the marriage covenant. The purport of the New Testament is much the same; this, in like manner, sets before us life and death, good and evil; He that believes shall be saved; he that believes not shall be damned, Mark 16:16. And this faith includes love and obedience. To those who by patient continuance in well doing seek for glory, honour, and immortality, God will give eternal life. But to those that are contentious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness (and so, in effect, worship other gods and serve them), will be rendered the indignation and wrath of an immortal God, the consequence of which must needs be the tribulation and anguish of an immortal soul, Roma 2:7-Roma 2:9.
II. Having thus stated the case, he fairly puts them to their choice, with a direction to them to choose well. He appeals to heaven and earth concerning his fair and faithful dealing with them, Deut 30:19. They could not but own that whatever was the issue he had delivered his soul; therefore, that they might deliver theirs, he bids them choose life, that is, choose to do their duty, which would be their life. Note, 1. Those shall have life that choose it: those that choose the favour of God and communion with him for their felicity, and prosecute their choice as they ought, shall have what they choose. 2. Those that come short of life and happiness must thank themselves; they would have had it if they had chosen it when it was put to their choice: but they die because they will die; that is, because they do not like the life promised upon the terms proposed.
III. In the last verse, 1. He shows them, in short, what their duty is, to love God, and to love him as the Lord, a Being most amiable, and as their God, a God in covenant with them; and, as an evidence of this love, to obey his voice in every thing, and by a constancy in this love and obedience to cleave to him, and never to forsake him in affection or practice. 2. He shows them what reason there was for this duty, inconsideration, (1.) Of their dependence upon God: He is thy life, and the length of thy days. He gives life, preserves life, restores life, and prolongs it by his power though it is a frail life, and by his patience though it is a forfeited life: he sweetens life with his comforts, and is the sovereign Lord of life; in his hand our breath is. Therefore we are concerned to keep ourselves in his love; for it is good having him our friend, and bad having him our enemy. (2.) Of their obligation to him for the promise of Canaan made to their fathers and ratified with an oath. And, (3.) Of their expectations from him in performance of that promise: Love God, and serve him, that thou mayest dwell in that land of promise which thou mayest be sure he can give, and uphold to thee who is thy life and the length of thy days. All these are arguments to us to continue in love and obedience to the God of our mercies.


Display settings Display settings