Czech Study Bible Translation (CZ)2 Thessalonians - 1. chapter - 2 Thessalonians - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pavel, Silvanus a Timoteus církvi Tesaloničanů v Bohu, našem Otci, a v Pánu Ježíši Kristu: 2Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista. 3Bratři, jsme zavázáni stále za vás Bohu vzdávat díky, jak je to správné, protože převelice roste vaše víra a rozhojňuje se láska všech vás k sobě navzájem. 4I my sami se tedy vámi chlubíme v církvích Božích pro vaši vytrvalost a víru ve všech vašich pronásledováních a souženích, která snášíte. 5Je to jistým znamením spravedlivého soudu Božího, abyste byli uznáni hodnými Božího království, pro něž také trpíte, 6pokud je spravedlivé u Boha to, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužením, 7a vám, kteří jste v soužení, úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anděly 8a v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha, a ty, kteří nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše. 9Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly, 10když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry. 11Proto se za vás také stále modlíme, aby vás náš Bůh učinil hodnými svého povolání a v moci naplnil každý dobrý úmysl a skutek víry, 12aby tak bylo oslaveno jméno našeho Pána Ježíše ve vás a vy v něm podle milosti našeho Boha a Pána Ježíše Krista.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here we have,
I. The introduction (2Thes 1:1, 2Thes 1:2), in the same words as in the former epistle, from which we may observe that as this apostle did not count it grievous to him to write the same things (Phili 3:1) in his epistles that he had delivered in preaching, so he willingly wrote the same things to one church that he did to another. The occurrence of the same words in this epistle as in the former shows us that ministers ought not so much to regard the variety of expression and elegance of style as the truth and usefulness of the doctrines they preach. And great care should be taken lest, from an affectation of novelty in method and phrases, we advance new notions or doctrines, contrary to the principles of natural or revealed religion, upon which this church of the Thessalonians was built, as all true churches are; namely, in God our Father and the Lord Jesus Christ.
II. The apostle's expression of the high esteem he had for them. He not only had a great affection for them (as he had expressed in his former epistle, and now again in his pious wish of grace and peace for them), but he also expresses his great esteem for them, concerning which observe,
1. How his esteem of them is expressed. (1.) He glorified God on their behalf: We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, 2Thes 1:3. He chose rather to speak of what was praiseworthy in them in a way of thanksgiving to God than by commendation of them; and, as what he mentions was matter of his rejoicing, he accounted it matter of thanksgiving, and it was meet or fit it should be so, for we are bound, and it is our duty, to be thankful to God for all the good that is found in us or others: and it not only is an act of kindness to our fellow-christians, but our duty, to thank God on their behalf. (2.) He also glories in them before the churches of God, 2Thes 1:4. The apostle never flattered his friends, but he took pleasure in commending them, and speaking well of them, to the glory of God and for the excitement and encouragement of others. Paul did not glory in his own gifts, nor in his labour among them, but he gloried in the grace of God which was bestowed upon them, and so his glorying was good, because all the commendation he gave to them, and the pleasure he took himself, centered in the praise and glory of God.
2. For what he esteemed them and thanked God; namely, the increase of their faith, and love, and patience. In his former epistle (1Thes 1:3) he gave thanks for their faith, love, and patience; here he gives thanks for the increase of all those graces, that they were not only true Christians, but growing Christians. Note, Where there is the truth of grace there will be increase of it. The path of the just is as the shining light, which shines more and more unto the perfect day. And where there is the increase of grace God must have all the glory of it. We are as much indebted to him for the improvement of grace, and the progress of that good work, as we are for the first work of grace and the very beginning of it. We may be tempted to think that though when we were bad we could not make ourselves good, yet when we are good we can easily make ourselves better; but we have as much dependence on the grace of God for increasing the grace we have as for planting grace when we had it not. The matter of the apostle's thanksgiving and glorying on behalf of the Thessalonians was, (1.) That their faith grew exceedingly, 2Thes 1:3. They were more confirmed in the truth of gospel-revelations, confided in gospel-promises, and had lively expectations of another world. The growth of their faith appeared by the works of faith; and, where faith grows, all other graces grow proportionably. (2.) Their charity abounded (2Thes 1:3), their love to God and man. Note, Where faith grows love will abound, for faith works by love; and not only the charity of some few of them, but of every one to each other, did abound. There were no such divisions among them as in some other churches. (3.) Their patience as well as faith increased in all their persecutions and tribulations. And patience has then its perfect work when it extends itself to all trials. There were many persecutions which the Thessalonians endured for the sake of righteousness, as well as other troubles which they met with in this calamitous life; yet they endured all these, by faith seeing him that is invisible, and looking to the recompence of reward; and endured them with patience, not with an insensibility under them, but with patience arising from Christian principles, which kept them quiet and submissive, and afforded them inward strength and support.

 5   Having mentioned their persecutions and tribulations, which they endured principally for the cause of Christ, the apostle proceeds to offer several things for their comfort under them; as,
I. He tells them of the present happiness and advantage of their sufferings, 2Thes 1:5. Their faith being thus tried, and patience exercised, they were improved by their sufferings, insomuch that they were counted worthy of the kingdom of God. Their sufferings were a manifest token of this, that they were worthy or meet to be accounted Christians indeed, seeing they could suffer for Christianity. And the truth is, Religion, if it is worth any thing, is worth every thing; and those either have no religion at all, or none that is worth having, or know not how to value it, that cannot find in their hearts to suffer for it. Besides, from their patient suffering, it appeared that, according to the righteous judgment of God, they should be counted worthy of the heavenly glory: not by worthiness of condignity, but of congruity only; not that they could merit heaven, but they were made meet for heaven. We cannot by all our sufferings, any more than by our services, merit heaven as a debt; but by our patience under our sufferings we are qualified for the joy that is promised to patient sufferers in the cause of God.
II. He tells them next of the future recompence that shall be given to persecutor and persecuted.
1. In this future recompence there will be, (1.) A punishment inflicted on persecutors: God will recompense tribulation to those that trouble you, 2Thes 1:6. And there is nothing that more infallibly marks a man for eternal ruin than a spirit of persecution, and enmity to the name and people of God: as the faith, patience, and constancy of the saints are to them an earnest of everlasting rest and joy, so the pride, malice, and wickedness of their persecutors are to them an earnest of everlasting misery; for every man carries about with him, and carries out of the world with him, either his heaven or his hell. God will render a recompence, and will trouble those that trouble his people. This he has done sometimes in this world, witness the dreadful end of many persecutors; but especially this he will do in the other world, where the portion of the wicked must be weeping, and wailing, and gnashing of teeth. (2.) A reward for those that are persecuted: God will recompense their trouble with rest, 2Thes 1:7. There is a rest that remains for the people of God, a rest from sin and sorrow. Though many may be the troubles of the righteous now, yet God will deliver them out of them all. The future rest will abundantly recompense all their present troubles. The sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. There is enough in heaven to countervail all that we may lose or suffer for the name of Christ in this world. The apostle says, To you who are troubled rest with us. In heaven, ministers and people shall rest together, and rejoice together, who suffer together here; and the meanest Christian shall rest with the greatest apostle: nay, what is far more, if we suffer for Christ, we shall also reign with him, 2Tim 2:12.
2. Concerning this future recompence we are further to observe,
(1.) The certainty of it, proved by the righteousness and justice of God: It is a righteous thing with God (2Thes 1:6) to render to every man according to his works. The thoughts of this should be terrible to wicked men and persecutors, and the great support of the righteous and such as are persecuted; for, seeing there is a righteous God, there will be a righteous recompence. God's suffering people will lose nothing by their sufferings, and their enemies will gain nothing by their advantages against them.
(2.) The time when this righteous recompence shall be made: When the Lord Jesus shall be revealed from heaven, 2Thes 1:7. That will be the day of the revelation of the righteous judgment of God; for then will God judge the world in righteousness by that man whom he hath appointed, even Jesus Christ the righteous Judge. The righteousness of God does not so visibly appear to all men in the procedure of his providence as it will in the process of the great judgment-day. The scripture has made known to us the judgment to come, and we are bound to receive the revelation here given concerning Christ. As,
[1.] That the Lord Jesus will in that day appear from heaven. Now the heavens retain him, they conceal him; but then he will be revealed and made manifest. He will come in all the pomp and power of the upper world, whence we look for the Saviour.
[2.] He will be revealed with his mighty angels (2Thes 1:7), or the angels of his power: these will attend upon him, to grace the solemnity of that great day of his appearance; they will be the ministers of his justice and mercy in that day; they will summon the criminals to his tribunal, and gather in the elect, and be employed in executing his sentence.
[3.] He will come in flaming fire, 2Thes 1:8. A fire goeth before him, which shall consume his enemies. The earth, and all the works that are therein, shall be burnt up, and the elements shall melt with fervent heat. This will be a trying fire, to try every man's work, - a refining fire, to purify the saints, who shall share in the purity, and partake of the felicity, of the new heaven and the new earth, - a consuming fire to the wicked. His light will be piercing, and his power consuming, to all those who in that day shall be found as chaff.
[4.] The effects of this appearance will be terrible to some and joyful to others.
First, They will be terrible to some; for he will then take vengeance on the wicked. 1. On those that sinned against the principles of natural religion, and rebelled against the light of nature, that knew not God (2Thes 1:8), though the invisible things of him are manifested in the things that are seen. 2. On those that rebel against the light of revelation, that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light. This is the great crime of multitudes - the gospel is revealed to them, and they will not believe it; or, if they pretend to believe it, they will not obey it. Note, Believing the truths of the gospel is in order to our obeying the precepts of the gospel: there must be the obedience of faith. To such persons as are here mentioned the revelation of our Lord Jesus Christ will be terrible, because of their doom, which is mentioned, 2Thes 1:9. Here observe, (1.) They will then be punished. Though sinners may be long reprieved, yet they will be punished at last. Their misery will be a proper punishment for their crimes, and only what they have deserved. They did sin's work, and must receive sin's wages. (2.) Their punishment will be no less than destruction, not of their being, but of their bliss; not that of the body alone, but both as to body and soul. (3.) This destruction will be everlasting. They shall be always dying, and yet never die. Their misery will run parallel with the line of eternity. The chains of darkness are everlasting chains, and the fire is everlasting fire. It must needs be so, since the punishment is inflicted by an eternal God, fastening upon an immortal soul, set out of the reach of divine mercy and grace. (4.) This destruction shall come from the presence of the Lord, that is, immediately from God himself. Here God punishes sinners by creatures, by instruments; but then he will take the work into his own hands. It will be destruction from the Almighty, more terrible than the consuming fire which consumed Nadab and Abihu, which came from before the Lord. (5.) It shall come from the glory of his power, or from his glorious power. Not only the justice of God, but this almighty power, will be glorified in the destruction of sinners; and who knows the power of his anger? He is able to cast into hell.
Secondly, It will be a joyful day to some, even to the saints, unto those that believe and obey the gospel. And then the apostle's testimony concerning this day will be confirmed and believed (2Thes 1:10); in that bright and blessed day, 1. Christ Jesus will be glorified and admired by his saints. They will behold his glory, and admire it with pleasure; they will glorify his grace, and admire the wonders of his power and goodness towards them, and sing hallelujahs to him in that day of his triumph, for their complete victory and happiness. 2. Christ will be glorified and admired in them. His grace and power will then be manifested and magnified, when it shall appear what he has purchased for, and wrought in, and bestowed upon, all those who believe in him. As his wrath and power will be made known in and by the destruction of his enemies, so his grace and power will be magnified in the salvation of his saints. Note, Christ's dealings with those who believe will be what the world one day shall wonder at. Now, they are a wonder to many; but how will they be wondered at in this great and glorious day; or, rather, how will Christ, whose name is Wonderful, be admired, when the mystery of God shall be finished! Christ will not be so much admired in the glorious esteem of angels that he will bring from heaven with him as in the many saints, the many sons, that he will bring to glory.

 11   In these verses the apostle again tells the Thessalonians of his earnest and constant prayer for them. He could not be present with them, yet he had a constant remembrance of them; they were much upon his thoughts; he wished them well, and could not express his good-will and good wishes to them better than in earnest constant prayer to God for them: Wherefore also we pray, etc. Note, The believing thoughts and expectation of the second coming of Christ should put us upon prayer to God for ourselves and others. We should watch and pray, so our Saviour directs his disciples (Luke 21:36), Watch therefore, and pray always, that you may be counted worthy to stand before the Son of man. Observe,
I. What the apostle prayed for, 2Thes 1:11. It is a great concern to be well instructed what to pray for; and without divine instruction we know not what to pray for, as without divine assistance we shall not pray in such a manner as we ought. Our prayers should be suitable to our expectations. Thus the apostle prays for them, 1. That God would begin his good work of grace in them; so we may understand this expression: That our God would count you (or, as it might be read, make you ) worthy of this calling. We are called with a high and holy calling; we are called to God's kingdom and glory; and no less than the inheritance of the saints is the hope of our calling, nothing less than the enjoyment of that glory and felicity which shall be revealed when Christ Jesus shall be revealed from heaven. Now, if this be our calling, our great concern should be to be worthy of it, or meet and prepared for this glory: and because we have no worthiness of our own, but what is owing purely to the grace of God, we should pray that he would make us worthy, and then count us worthy, of this calling, or that he would make us meet to partake of the inheritance of the saints in light, Colos 1:12. 2. That God would carry on the good work that is begun, and fulfil all the good pleasure of his goodness. The good pleasure of God denotes his gracious purposes towards his people, which flow from his goodness, and are full of goodness towards them; and it is thence that all good comes to us. If there be any good in us, it is the fruit of God's good-will to us, it is owing to the good pleasure of his goodness, and therefore is called grace. Now, there are various and manifold purposes of grace and good-will in God towards his people; and the apostle prays that all of them may be fulfilled or accomplished towards these Thessalonians. There are several good works of grace begun in the hearts of God's people, which proceed from this good pleasure of God's goodness, and we should desire that they may be completed and perfected. In particular, the apostle prays that God would fulfil in them the work of faith with power. Note, (1.) The fulfilling of the work of faith is in order to the fulfilling of every other good work. And, (2.) It is the power of God that not only begins, but that carries on and perfects the work of faith.
II. Why the apostle prayed for these things (2Thes 1:12): That the name of the Lord Jesus may be glorified; this is the end we should aim at in every thing we do and desire, that God and Christ in all things may be glorified. Our own happiness and that of others should be subordinate to this ultimate end. Our good works should so shine before men that others may glorify God, that Christ may be glorified in and by us, and then we shall be glorified in and with him. And this is the great end and design of the grace of our God and the Lord Jesus Christ, which is manifested to us and wrought in us. Or thus: it is according to the grace of God and Christ, that is, it is an agreeable thing, considering the grace that is manifested to us and bestowed on us, by God and Christ, that we direct all we do to the glory of our Creator and Redeemer.


Display settings Display settings JehošuaJehošua