The Jerusalem Bible (CZ)Song of Solomon - 1. chapter - Song of Solomon - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

The Jerusalem Bible (CZ)

Jeruzalémská bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři berou v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se můžou stát inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale není měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. Manželé Dagmar a František X. Halasovi zahájili práci na českém překladu v roce 1980, v polistopadové době se začalo s publikováním prvních sešitů pracovního vydání. Průběžně pokračují redakční práce, aby česká Jeruzalémská bible vyšla co nejdřív jako celek. Pracovní vydání české verze Jeruzalémské bible je určeno k diskusi mezi odbornou i laickou veřejností. Vyzýváme tedy všechny čtenáře, aby své diskusní příspěvky, připomínky k českému překladu a textové korektury zasílali na adresu redakce: nakladatelství KRYSTAL OP, Husova 8, 110 00 Praha 1, e-mail: krystalop@volny.cz

Copyright: Copyright © František X. a Dagmar Halasovi, Copyright © Krystal OP s.r.o
URL: http://krystal.op.cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

The Jerusalem Bible (CZ)

display translators notes

1Šalomounova Píseň písní.2(MILÁ) Kéž by mě zulíbal polibky svých úst. Tvé milování je nad víno lahodnější;3vybraně voní tvé voňavky; rozlévající se olej je tvé jméno, proto tě dívky milují.4Strhni mě za sebou, poběžme! Král mě uvedl do svých komnat; budeš nám radostí a jásotem. Víc než víno oslavíme tvé milování; věru po právu jsi milován!5(MILÁ) Snědá jsem, a přece krásná, jeruzalémské dcery, jako stany kedarské, jako šalmské závěsy.6Nehleďte na mou osmahlou pleť: to mě slunce ožehlo. Synové mé matky se na mne rozzlobili, poslali mě hlídat vinice. A svou vinici, tu jsem nehlídala!7Pověz mi tedy, ty, jehož miluje mé srdce: kam zavedeš své stádo pást, kde ho necháš za poledne odpočívat? Abych už nebloudila jako tulačka poblíž stád druhů tvých.8(SBOR) Nevíš-li to, nejkrásnější z žen, jdi po stopách stáda a kůzlata svá zaveď, ať se pasou poblíž obydlí pastýřů.9(MILÝ) Ke své klisně zapřažené do vozu faraonova tebe, má milá, přirovnávám.10Stále krásné jsou tvé líce s náušnicemi i tvé hrdlo v náhrdelnících.11Zhotovíme ti zlaté náušnice a kuličky ze stříbra. 12(DVOJZPĚV) - Když král stoluje, vydechuje můj nard svou vůni. 13Můj milý je polštářek s myrhou, jenž mi odpočívá mezi ňadry.14Můj milý je hrozen šáchoru ve vinicích v Engadi.15- Jak jsi krásná, milá moje, jak jsi krásná! Tvé oči jsou holubice.16- Jak jsi krásný, můj milý, jak líbezný! Naše lože je samá zeleň.17- Trámoví našeho domu je z cedru, naše ostění z cypřiše.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   (CANTICLE I)--THE BRIDE SEARCHING FOR AND FINDING THE KING. (Son. 1:2-2:7)
The song of songs--The most excellent of all songs, Hebrew idiom (Exod 29:37; Deut 10:14). A foretaste on earth of the "new song" to be sung in glory (Rev 5:9; Rev 14:3; Rev 15:2-Rev 15:4).
Solomon's--"King of Israel," or "Jerusalem," is not added, as in the opening of Proverbs and Ecclesiastes, not because Solomon had not yet ascended the throne [MOODY STUART], but because his personality is hid under that of Christ, the true Solomon (equivalent to Prince of Peace). The earthly Solomon is not introduced, which would break the consistency of the allegory. Though the bride bears the chief part, the Song throughout is not hers, but that of her "Solomon." He animates her. He and she, the Head and the members, form but one Christ [ADELAIDE NEWTON]. Aaron prefigured Him as priest; Moses, as prophet; David, as a suffering king; Solomon, as the triumphant prince of peace. The camp in the wilderness represents the Church in the world; the peaceful reign of Solomon, after all enemies had been subdued, represents the Church in heaven, of which joy the Song gives a foretaste.

 2   him--abruptly. She names him not, as is natural to one whose heart is full of some much desired friend: so Mary Magdalene at the sepulchre (John 20:15), as if everyone must know whom she means, the one chief object of her desire (Ps 73:25; Matt 13:44-Matt 13:46; Phil 3:7-Phil 3:8).
kiss--the token of peace from the Prince of Peace (Luke 15:20); "our Peace" (Ps 85:10; Col 1:21; Eph 2:14).
of his mouth--marking the tenderest affection. For a king to permit his hands, or even garment, to be kissed, was counted a great honor; but that he should himself kiss another with his mouth is the greatest honor. God had in times past spoken by the mouth of His prophets, who had declared the Church's betrothal; the bride now longs for contact with the mouth of the Bridegroom Himself (Job 23:12; Luke 4:22; Heb 1:1-Heb 1:2). True of the Church before the first advent, longing for "the hope of Israel," "the desire of all nations"; also the awakened soul longing for the kiss of reconciliation; and further, the kiss that is the token of the marriage contract (Hos 2:19-Hos 2:20), and of friendship (1Sam 20:41; John 14:21; John 15:15).
thy love--Hebrew, "loves," namely, tokens of love, loving blandishments.
wine--which makes glad "the heavy heart" of one ready to perish, so that he "remembers his misery no more" (Pro 31:6-Pro 31:7). So, in a "better" sense, Christ's love (Hab 3:17-Hab 3:18). He gives the same praise to the bride's love, with the emphatic addition, "How much" (Song 4:10). Wine was created by His first miracle (John 2:1-John 2:11), and was the pledge given of His love at the last supper. The spiritual wine is His blood and His spirit, the "new" and better wine of the kingdom (Matt 26:29), which we can never drink to "excess," as the other (Eph 5:18; compare Ps 23:5; Isa 55:1).

 3   Rather, "As regards the savor of thy ointments, it is good" [MAURER]. In Song 4:10-Song 4:11, the Bridegroom reciprocates the praise of the bride in the same terms.
thy name--Christ's character and office as the "Anointed" (Isa 9:6; Isa 61:1), as "the savor of ointments" are the graces that surround His person (Ps 45:7-Ps 45:8). Eccl 7:1, in its fullest sense, applies to Him. The holy anointing oil of the high priest, which it was death for anyone else to make (so Acts 4:12), implies the exclusive preciousness of Messiah's name (Exod 30:23-Exod 30:28, Exod 30:31-Exod 30:38). So Mary brake the box of precious ointment over Him, appropriately (Mark 14:5), the broken box typifying His body, which, when broken, diffused all grace: compounded of various spices, &c. (Col 1:19; Col 2:9); of sweet odor (Eph 5:2).
poured-- (Isa 53:12; Rom 5:5).
therefore--because of the manifestation of God's character in Christ (1John 4:9, 1John 4:19). So the penitent woman (Luke 7:37-Luke 7:38, Luke 7:47).
virgins--the pure in heart (2Cor 11:2; Rev 14:4). The same Hebrew is translated, "thy hidden ones" (Ps 83:3). The "ointment" of the Spirit "poured forth" produces the "love of Christ" (Rom 5:5).

 4   (1) The cry of ancient Israel for Messiah, for example, Simeon, Anna, &c. (2) The cry of an awakened soul for the drawing of the Spirit, after it has got a glimpse of Christ's loveliness and its own helplessness.
Draw me--The Father draws (John 6:44). The Son draws (Jer 31:3; Hos 11:4; John 12:32). "Draw" here, and "Tell" (Song 1:7), reverently qualify the word "kiss" (Song 1:2).
me, we--No believer desires to go to heaven alone. We are converted as individuals; we follow Christ as joined in a communion of saints (John 1:41, John 1:45). Individuality and community meet in the bride.
run--Her earnestness kindles as she prays (Isa 40:31; Ps 119:32, Ps 119:60).
after thee--not before (John 10:4).
king . . . brought me into-- (Ps 45:14-Ps 45:15; John 10:16). He is the anointed Priest (Song 1:3); King (Song 1:4).
chambers--Her prayer is answered even beyond her desires. Not only is she permitted to run after Him, but is brought into the inmost pavilion, where Eastern kings admitted none but the most intimate friends (Esth 4:11; Esth 5:2; Ps 27:5). The erection of the temple of Solomon was the first bringing of the bride into permanent, instead of migratory, chambers of the King. Christ's body on earth was the next (John 2:21), whereby believers are brought within the veil (Eph 2:6; Heb 10:19-Heb 10:20). Entrance into the closet for prayer is the first step. The earnest of the future bringing into heaven (John 14:3). His chambers are the bride's also (Isa 26:20). There are various chambers, plural (John 14:2).
be glad and rejoice--inward and outward rejoicing.
in thee-- (Isa 61:10; Phil 4:1, Phil 4:4). Not in our spiritual frames (Ps 30:6-Ps 30:7).
remember--rather, "commemorate with praises" (Isa 63:7). The mere remembrance of spiritual joys is better than the present enjoyment of carnal ones (Ps 4:6-Ps 4:7).
upright--rather, "uprightly," "sincerely" (Ps 58:1; Rom 12:9); so Nathanael (John 1:47); Peter (John 21:17); or "deservedly" [MAURER].

 5   black--namely, "as the tents of Kedar," equivalent to blackness (Ps 120:5). She draws the image from the black goatskins with which the Scenite Arabs ("Kedar" was in Arabia-Petrća) cover their tents (contrasted with the splendid state tent in which the King was awaiting His bride according to Eastern custom); typifying the darkness of man's natural state. To feel this, and yet also feel one's self in Jesus Christ "comely as the curtains of Solomon," marks the believer (Rom 7:18, &c.; Rom 8:1); 1Tim 1:15, "I am chief"; so she says not merely, "I was," but "I am"; still black in herself, but comely through His comeliness put upon her (Ezek 16:14).
curtains--first, the hangings and veil in the temple of Solomon (Ezek 16:10); then, also, the "fine linen which is the righteousness of saints" (Rev 19:8), the white wedding garment provided by Jesus Christ (Isa 61:10; Matt 22:11; 1Cor 1:30; Col 1:28; Col 2:10; Rev 7:14). Historically, the dark tents of Kedar represent the Gentile Church (Isa 60:3-Isa 60:7, &c.). As the vineyard at the close is transferred from the Jews, who had not kept their own, to the Gentiles, so the Gentiles are introduced at the commencement of the Song; for they were among the earliest enquirers after Jesus Christ (Matt 2:1-Matt 2:12): the wise men from the East (Arabia, or Kedar).
daughters of Jerusalem--professors, not the bride, or "the virgins," yet not enemies; invited to gospel blessings (Song 3:10-Song 3:11); so near to Jesus Christ as not to be unlikely to find Him (Song 5:8); desirous to seek Him with her (Song 6:1; compare Song 6:13; Song 7:1, Song 7:5, Song 7:8). In Song 7:8-Song 7:9, the bride's Beloved becomes their Beloved; not, however, of all of them (Song 8:4; compare Luke 23:27-Luke 23:28).

 6   She feels as if her blackness was so great as to be gazed at by all.
mother's children-- (Matt 10:36). She is to forget "her own people and her father's house," that is, the worldly connections of her unregenerate state (Ps 45:10); they had maltreated her (Luke 15:15-Luke 15:16). Children of the same mother, but not the same father [MAURER], (John 8:41-John 8:44). They made her a common keeper of vineyards, whereby the sun looked upon, that is, burnt her; thus she did "not keep her own" vineyard, that is, fair beauty. So the world, and the soul (Matt 16:26; Luke 9:25). The believer has to watch against the same danger (1Cor 9:27). So he will be able, instead of the self-reproach here, to say as in Song 8:12.

 7   my soul loveth--more intense than "the virgins" and "the upright love thee" (Song 1:3-Song 1:4; Matt 22:37). To carry out the design of the allegory, the royal encampment is here represented as moving from place to place, in search of green pastures, under the Shepherd King (Ps 23:1-Ps 23:6). The bride, having first enjoyed communion with him in the pavilion, is willing to follow Him into labors and dangers; arising from all absorbing love (Luke 14:26); this distinguishes her from the formalist (John 10:27; Rev 14:4).
feedest--tendest thy flock (Isa 40:11; Heb 13:20; 1Pet 2:25; 1Pet 5:4; Rev 7:17). No single type expresses all the office of Jesus Christ; hence arises the variety of diverse images used to portray the manifold aspects of Him: these would be quite incongruous, if the Song referred to the earthly Solomon. Her intercourse with Him is peculiar. She hears His voice, and addresses none but Himself. Yet it is through a veil; she sees Him not (Job 23:8-Job 23:9). If we would be fed, we must follow the Shepherd through the whole breadth of His Word, and not stay on one spot alone.
makest . . . to rest--distinct from "feedest"; periods of rest are vouchsafed after labor (Isa 4:6; Isa 49:10; Ezek 34:13-Ezek 34:15). Communion in private must go along with public following of Him.
turneth aside--rather one veiled, that is, as a harlot, not His true bride (Gen 38:15), [GESENIUS]; or as a mourner (2Sam 15:30), [WEISS]; or as one unknown [MAURER]. All imply estrangement from the Bridegroom. She feels estranged even among Christ's true servants, answering to "thy companions" (Luke 22:28), so long as she has not Himself present. The opposite spirit to 1Cor 3:4.

 8   If--she ought to have known (John 14:8-John 14:9). The confession of her ignorance and blackness (Song 1:5) leads Him to call her "fairest" (Matt 12:20). Her jealousy of letting even "His companions" take the place of Himself (Song 1:7) led her too far. He directs her to follow them, as they follow Him (1Cor 11:1; Heb 6:10, Heb 6:12); to use ordinances and the ministry; where they are, He is (Jer 6:16; Matt 18:19-Matt 18:20; Heb 10:25). Indulging in isolation is not the way to find Him. It was thus, literally, that Zipporah found her bridegroom (Exod 2:16). The bride unhesitatingly asks the watchmen afterwards (Song 3:3).
kids-- (John 21:15). Christ is to be found in active ministrations, as well as in prayer (Pro 11:25).
shepherds' tents--ministers in the sanctuary (Ps 84:1).

 9   horses in Pharaoh's chariots--celebrated for beauty, swiftness, and ardor, at the Red Sea (Exod 14:15). These qualities, which seem to belong to the ungodly, really belong to the saints [MOODY STUART]. The allusion may be to the horses brought at a high price by Solomon out of Egypt (2Chr 1:16-17). So the bride is redeemed out of spiritual Egypt by the true Solomon, at an infinite price (Isa 51:1; 1Pet 1:18-19). But the deliverance from Pharaoh at the Red Sea accords with the allusion to the tabernacle (Song 1:5; Song 3:6-Song 3:7); it rightly is put at the beginning of the Church's call. The ardor and beauty of the bride are the point of comparison; (Song 1:4) "run"; (Song 1:5) "comely." Also, like Pharaoh's horses, she forms a great company (Rev 19:7, Rev 19:14). As Jesus Christ is both Shepherd and Conqueror, so believers are not only His sheep, but also, as a Church militant now, His chariots and horses (Song 6:4).

 10   rows of jewels-- (Ezek 16:11-Ezek 16:13). OLERIUS says, Persian ladies wear two or three rows of pearls round the head, beginning on the forehead and descending down to the cheeks and under the chin, so that their faces seem to be set in pearls (Ezek 16:11). The comparison of the horses (Song 1:9) implies the vital energy of the bride; this verse, her superadded graces (Pro 1:9; Pro 4:9; 1Tim 2:9; 2Pet 1:5).

 11   We--the Trinity implied by the Holy Ghost, whether it was so by the writer of the Song or not (Gen 1:26; Pro 8:30; Pro 30:4). "The Jews acknowledged God as king, and Messiah as king, in interpreting the Song, but did not know that these two are one" [LEIGHTON].
make--not merely give (Eph 2:10).
borders of gold, with studs of silver--that is, "spots of silver"--Jesus Christ delights to give more "to him that hath" (Matt 25:29). He crowns His own work in us (Isa 26:12). The "borders" here are equivalent to "rows" (Song 1:10); but here, the King seems to give the finish to her attire, by adding a crown (borders, or circles) of gold studded with silver spots, as in Esth 2:17. Both the royal and nuptial crown, or chaplet. The Hebrew for "spouse" (Song 4:8) is a crowned one (Ezek 16:12; Rev 2:10). The crown is given at once upon conversion, in title, but in sensible possession afterwards (2Tim 4:8).

 12   While--It is the presence of the Sun of Righteousness that draws out the believer's odors of grace. It was the sight of Him at table that caused the two women to bring forth their ointments for Him (Luke 7:37-Luke 7:38; John 12:3; 2Cor 2:15). Historically fulfilled (Matt 2:11); spiritually (Rev 3:20); and in church worship (Matt 18:20); and at the Lord's Supper especially, for here public communion with Him at table amidst His friends is spoken of, as Song 1:4 refers to private communion (1Cor 10:16, 1Cor 10:21); typically (Exod 24:9-Exod 24:11); the future perfect fulfilment (Luke 22:30; Rev 19:9). The allegory supposes the King to have stopped in His movements and to be seated with His friends on the divan. What grace that a table should be prepared for us, while still militant (Ps 23:5)!
my spikenard--not boasting, but owning the Lord's grace to and in her. The spikenard is a lowly herb, the emblem of humility. She rejoices that He is well pleased with her graces, His own work (Phil 4:18).

 13   bundle of myrrh--abundant preciousness (Greek), (1Pet 2:7). Even a little myrrh was costly; much more a bundle (Col 2:9). BURROWES takes it of a scent-box filled with liquid myrrh; the liquid obtained by incision gave the tree its chief value.
he--rather, "it"; it is the myrrh that lies in the bosom, as the cluster of camphire is in the vineyards (Song 1:14).
all night--an undivided heart (Eph 3:17; contrast Jer 4:14; Ezek 16:15, Ezek 16:30). Yet on account of the everlasting covenant, God restores the adulteress (Ezek 16:60, Ezek 16:62; Hos 2:2, &c.). The night is the whole present dispensation till the everlasting day dawns (Rom 13:12). Also, literally, "night" (Ps 119:147-Ps 119:148), the night of affliction (Ps 42:8).

 14   cluster--Jesus Christ is one, yet manifold in His graces.
camphire--or, "cypress." The "hennah" is meant, whose odorous flowers grow in clusters, of a color white and yellow softly blended; its bark is dark, the foliage light green. Women deck their persons with them. The loveliness of Jesus Christ.
vineyards--appropriate in respect to Him who is "the vine." The spikenard was for the banquet (Song 1:12); the myrrh was in her bosom continually (Song 1:13); the camphire is in the midst of natural beauties, which, though lovely, are eclipsed by the one cluster, Jesus Christ, pre-eminent above them all.
En-gedi--in South Palestine, near the Dead Sea (Josh 15:62; Ezek 47:10), famed for aromatic shrubs.

 15   fair--He discerns beauty in her, who had said, "I am black" (Song 1:5), because of the everlasting covenant (Ps 45:11; Isa 62:5; Eph 1:4-Eph 1:5).
doves' eyes--large and beautiful in the doves of Syria. The prominent features of her beauty (Matt 10:16), gentleness, innocence, and constant love, emblem of the Holy Ghost, who changes us to His own likeness (Gen 8:10-Gen 8:11; Matt 3:16). The opposite kind of eyes (Ps 101:5; Matt 20:15; 2Pet 2:14).

 16   Reply of the Bride. She presumes to call Him beloved, because He called her so first. Thou callest me "fair"; if I am so, it is not in myself; it is all from Thee (Ps 90:17); but Thou art fair in Thyself (Ps 45:2).
pleasant-- (Pro 3:17) towards Thy friends (2Sam 1:26).
bed . . . green--the couch of green grass on which the King and His bride sit to "rest at noon." Thus her prayer in Song 1:7 is here granted; a green oasis in the desert, always found near waters in the East (Ps 23:2; Isa 41:17-Isa 41:19). The scene is a kiosk, or summer house. Historically, the literal resting of the Babe of Beth-lehem and his parents on the green grass provided for cattle (Luke 2:7, Luke 2:12). In this verse there is an incidental allusion, in Song 1:15, to the offering (Luke 2:24). So the "cedar and fir" ceiling refers to the temple (1Kgs 5:6-10; 1Kgs 6:15-18); type of the heavenly temple (Rev 21:22).

 17   our house--see on Song 1:16; but primarily, the kiosk (Isa 11:10), "His rest." Cedar is pleasing to the eye and smell, hard, and never eaten by worms.
fir--rather, "cypress," which is hard, durable, and fragrant, of a reddish hue [GESENIUS, WEISS, and MAURER]. Contrasted with the shifting "tents" (Song 1:5), His house is "our house" (Ps 92:13; Eph 2:19; Heb 3:6). Perfect oneness of Him and the bride (John 14:20; John 17:21). There is the shelter of a princely roof from the sun (Ps 121:6), without the confinement of walls, and amidst rural beauties. The carved ceiling represents the wondrous excellencies of His divine nature.


Display settings Display settings