Catholic liturgical translation - Matthew - chapter 23

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učedníkům:2»Na Mojžíšův stolec zasedli učitelé Zákona a farizeové.3Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte, neboť mluví, ale nejednají.4Svazují těžká a neúnosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.5Všechny své skutky dělají jen proto, aby se ukázali před lidmi. Dávají si zhotovovat zvlášť široké modlitební řemínky a zvlášť velké střapce na šatech,6mají rádi čestná místa na hostinách a přední sedadla v synagógách,7mají rádi pozdravy na ulicích a když jim lidé říkají 'mistře'.8Vy však si nedávejte říkat 'mistr', jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři.9A nikomu na zemi nedávejte jméno 'otec', jenom jeden je váš Otec, a ten je v nebi.10Ani si nedávejte říkat 'učitel', jenom jeden je váš Učitel - Kristus.11Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem.12Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.13Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Zavíráte před lidmi nebeské království. Sami do něho nevstupujete, a těm, kdo chtějí vstoupit, v tom zabraňujete.1415Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho nového věřícího, a když se jím někdo stane, děláte z něho syna pekla, dvakrát horšího, nežli jste sami.16Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: 'Kdo by přísahal při chrámu, není vázán, kdo však by přísahal při chrámovém zlatě, je vázán.'17Pošetilci a slepci! Co je víc: zlato, či chrám, který to zlato posvětil?18Dále říkáte: 'Kdo by přísahal při oltáři, není vázán, ten však, kdo by přísahal při daru, který na něm leží, je vázán.'19Slepci! Co je víc: dar, či oltář, který ten dar posvěcuje?20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co na něm leží;21a kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm i při tom, kdo v něm přebývá;22a kdo přísahá při nebi, přísahá při Božím trůnu i při tom, kdo na něm sedí.23Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat.24Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte.25Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. 26Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek. 27Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Podobáte se obíleným hrobům: zvenčí se zdají pěkné, ale uvnitř jsou samé kosti z mrtvých a všelijaká nečistota.28Tak i vy se navenek lidem zdáte spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a špatnost.29Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých30a říkáte: 'Kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se s nimi proléváním krve proroků'.31Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo proroky vraždili.32Dovršte tedy míru svých předků!33Hadi, zmijí plemeno! Jak budete moci uniknout před odsouzením do pekla?34Hle, proto k vám posílám proroky, lidi moudré a učitele Zákona. Některé z nich zabijete a ukřižujete, jiné budete ve svých synagógách bičovat a pronásledovat z města do města.35Tak na vás padne všechna spravedlivá krev na zemi prolévaná, od krve spravedlivého žbela až po krev Barachiášova syna Zachariáše, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem.36Amen, pravím vám: To všechno padne na toto pokolení.37Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna svoje kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste.38Proto váš dům zůstane opuštěný.39Neboť vám říkám: Neuvidíte mě od nynějška, dokud neřeknete: 'Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!'«


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   DENUNCIATION OF THE SCRIBES AND PHARISEES--LAMENTATION OVER JERUSALEM, AND FAREWELL TO THE TEMPLE. ( = Mark 12:38-Mark 12:40; Luke 20:45-Luke 20:47). (Mat. 23:1-39)
Then spake Jesus to the multitude--to the multitudes, "and to his disciples."

 2   Saying, The scribes and the Pharisees sit--The Jewish teachers stood to read, but sat to expound the Scriptures, as will be seen by comparing Luke 4:16 with Matt 23:20.
in Moses' seat--that is, as interpreters of the law given by Moses.

 3   All therefore--that is, all which, as sitting in that seat and teaching out of that law.
they bid you observe, that observe and do--The word "therefore" is thus, it will be seen, of great importance, as limiting those injunctions which He would have them obey to what they fetched from the law itself. In requiring implicit obedience to such injunctions, He would have them to recognize the authority with which they taught over and above the obligations of the law itself--an important principle truly; but He who denounced the traditions of such teachers (Matt 15:3) cannot have meant here to throw His shield over these. It is remarked by WEBSTER and WILKINSON that the warning to beware of the scribes is given by Mark and Luke (Mark 12:38; Luke 20:46) without any qualification: the charge to respect and obey them being reported by Matthew alone, indicating for whom this Gospel was especially written, and the writer's desire to conciliate the Jews.

 4   For they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders; but they themselves will not move them--"touch them not" (Luke 11:46).
with one of their fingers--referring not so much to the irksomeness of the legal rites, though they were irksome enough (Acts 15:10), as to the heartless rigor with which they were enforced, and by men of shameless inconsistency.

 5   But all their works they do for to be seen of men--Whatever good they do, or zeal they show, has but one motive--human applause.
they make broad their phylacteries--strips of parchment with Scripture--texts on them, worn on the forehead, arm, and side, in time of prayer.
and enlarge the borders of their garments--fringes of their upper garments (Num 15:37-Num 15:40).

 6   And love the uppermost rooms at feasts--The word "room" is now obsolete in the sense here intended. It should be "the uppermost place," that is, the place of highest honor.
and the chief seats in the synagogues. See on Luke 14:7-Luke 14:8.

 7   And greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi--It is the spirit rather than the letter of this that must be pressed; though the violation of the letter, springing from spiritual pride, has done incalculable evil in the Church of Christ. The reiteration of the word "Rabbi" shows how it tickled the ear and fed the spiritual pride of those ecclesiastics.

 8   But be not ye called Rabbi; for one is your Master--your Guide, your Teacher.

 9   And call no man your father upon the earth: for one is your Father, which is in heaven, &c.--To construe these injunctions into a condemnation of every title by which Church rulers may be distinguished from the flock which they rule, is virtually to condemn that rule itself; and accordingly the same persons do both--but against the whole strain of the New Testament and sound Christian judgment. But when we have guarded ourselves against these extremes, let us see to it that we retain the full spirit of this warning against that itch for ecclesiastical superiority which has been the bane and the scandal of Christ's ministers in every age. (On the use of the word "Christ" here, see on Matt 1:1).

 11   But he that is greatest among you shall be your servant--This plainly means, "shall show that he is so by becoming your servant"; as in Matt 20:27, compared with Mark 10:44.

 12   And whosoever shall exalt himself shall be abased--See on Luke 18:14. What follows was addressed more immediately to the scribes and Pharisees.

 13   But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye shut up the kingdom of heaven against men--Here they are charged with shutting heaven against men: in Luke 11:52 they are charged with what was worse, taking away the key--"the key of knowledge"--which means, not the key to open knowledge, but knowledge as the only key to open heaven. A right knowledge of God's revealed word is eternal life, as our Lord says (John 17:3; John 5:39); but this they took away from the people, substituting for it their wretched traditions.

 14   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye devour widows' houses, &c.--Taking advantage of the helpless condition and confiding character of "widows," they contrived to obtain possession of their property, while by their "long prayers" they made them believe they were raised far above "filthy lucre." So much "the greater damnation" awaits them. What a lifelike description of the Romish clergy, the true successors of those scribes!

 15   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte--from heathenism. We have evidence of this in JOSEPHUS.
and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves--condemned, for the hypocrisy he would learn to practice, both by the religion he left and that he embraced.

 16   Woe unto you, ye blind guides--Striking expression this of the ruinous effects of erroneous teaching. Our Lord, here and in some following verses, condemns the subtle distinctions they made as to the sanctity of oaths--distinctions invented only to promote their own avaricious purposes.
which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing--He has incurred no debt.
but whosoever shall swear by the gold of the temple--meaning not the gold that adorned the temple itself, but the Corban, set apart for sacred uses (see on Matt 15:5).
he is a debtor!--that is, it is no longer his own, even though the necessities of the parent might require it. We know who the successors of these men are.
but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty--It should have been rendered, "he is a debtor," as in Matt 23:16.

 19   Ye fools, and blind! for whether is greater, the gift, or the altar that sanctifieth the gift?--(See Exod 29:37).

 20   Whose therefore shall swear by the altar, &c.--See on Matt 5:33-Matt 5:37.

 23   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye pay tithe of mint and anise--rather, "dill," as in Margin.
and cummin--In Luke (Luke 11:42) it is "and rue, and all manner of herbs." They grounded this practice on Lev 27:30, which they interpreted rigidly. Our Lord purposely names the most trifling products of the earth as examples of what they punctiliously exacted the tenth of.
and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith--In Luke (Luke 11:42) it is "judgment, mercy, and the love of God"--the expression being probably varied by our Lord Himself on the two different occasions. In both His reference is to Mic 6:6-Mic 6:8, where the prophet makes all acceptable religion to consist of three elements--"doing justly, loving mercy, and walking humbly with our God"; which third element presupposes and comprehends both the "faith" of Matthew and the "love" of Luke. See on Mark 12:29; Mark 12:32-Mark 12:33. The same tendency to merge greater duties in less besets even the children of God; but it is the characteristic of hypocrites.
these ought ye to have done, and not to leave the other undone--There is no need for one set of duties to jostle out another; but it is to be carefully noted that of the greater duties our Lord says, "Ye ought to have done" them, while of the lesser He merely says, "Ye ought not to leave them undone."

 24   Ye blind guides, which strain at a gnat--The proper rendering--as in the older English translations, and perhaps our own as it came from the translators' hands--evidently is, "strain out." It was the custom, says TRENCH, of the stricter Jews to strain their wine, vinegar, and other potables through linen or gauze, lest unawares they should drink down some little unclean insect therein and thus transgress (Lev 11:20, Lev 11:23, Lev 11:41-Lev 11:42) --just as the Buddhists do now in Ceylon and Hindustan--and to this custom of theirs our Lord here refers.
and swallow a camel--the largest animal the Jews knew, as the "gnat" was the smallest; both were by the law unclean.

 25   within they are full of extortion--In Luke (Luke 11:39) the same word is rendered "ravening," that is, "rapacity."

 26   Thou blind Pharisee, cleanse first that which is within the cup and platter, that the outside of them may be clean also--In Luke (Luke 11:40) it is, "Ye fools, did not He that made that which is without make that which is within also?"--"He to whom belongs the outer life, and of right demands its subjection to Himself, is the inner man less His?" A remarkable example this of our Lord's power of drawing the most striking illustrations of great truths from the most familiar objects and incidents in life. To these words, recorded by Luke, He adds the following, involving a principle of immense value: "But rather give alms of such things as ye have, and behold, all things are clean unto you" (Luke 11:41). As the greed of these hypocrites was one of the most prominent features of their character (Luke 16:14), our Lord bids them exemplify the opposite character, and then their outside, ruled by this, would be beautiful in the eye of God, and their meals would be eaten with clean hands, though much fouled with the business of this everyday world. (See Eccl 9:7).

 27   Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are like whited sepulchres--or, whitewashed sepulchres. (Compare Acts 23:3). The process of whitewashing the sepulchres, as LIGHTFOOT says, was performed on a certain day every year, not for ceremonial cleansing, but., as the following words seem rather to imply, to beautify them.
which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness--What a powerful way of conveying the charge, that with all their fair show their hearts were full of corruption! (Compare Ps 5:9; Rom 3:13). But our Lord, stripping off the figure, next holds up their iniquity in naked colors.
Wherefore ye be witnesses unto yourselves, that ye are the children of them which killed the prophets--that is "ye be witnesses that ye have inherited, and voluntarily served yourselves heirs to, the truth-hating, prophet-killing, spirit of your fathers." Out of pretended respect and honor, they repaired and beautified the sepulchres of the prophets, and with whining hypocrisy said, "If we had been in their days, how differently should we have treated these prophets?" While all the time they were witnesses to themselves that they were the children of them that killed the prophets, convicting themselves daily of as exact a resemblance in spirit and character to the very classes over whose deeds they pretended to mourn, as child to parent. In Luke 11:44 our Lord gives another turn to this figure of a grave: "Ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them." As one might unconsciously walk over a grave concealed from view, and thus contract ceremonial defilement, so the plausible exterior of the Pharisees kept people from perceiving the pollution they contracted frown coming in contact with such corrupt characters.

 33   Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell?--In thus, at the end of His ministry, recalling the words of the Baptist at the outset of his, our Lord would seem to intimate that the only difference between their condemnation now and then was, that now they were ripe for their doom, which they were not then.

 34   Wherefore, behold, I send unto you prophets, and wise men, and scribes--The I here is emphatic: "I am sending," that is, "am about to send." In Luke 11:49 the variation is remarkable: "Therefore also, said the wisdom of God, I will send them," &c. What precisely is meant by "the wisdom of God" here, is somewhat difficult to determine. To us it appears to be simply an announcement of a purpose of the Divine Wisdom, in the high style of ancient prophecy, to send a last set of messengers whom the people would reject, and rejecting, would fill up the cup of their iniquity. But, whereas in Luke it is "I, the Wisdom of God, will send them," in Matthew it is "I, Jesus, am sending them"; language only befitting the one sender of all the prophets, the Lord God of Israel now in the flesh. They are evidently evangelical messengers, but called by the familiar Jewish names of "prophets, wise men, and scribes," whose counterparts were the inspired and gifted servants of the Lord Jesus; for in Luke (Luke 11:49) it is "prophets and apostles."
unto the blood of Zacharias son of Barachias, whom ye slew between the temple and the altar--As there is no record of any fresh murder answering to this description, probably the allusion is not to any recent murder, but to 2Chr 24:20-22, as the last recorded and most suitable case for illustration. And as Zacharias' last words were, "The Lord require it," so they are here warned that of that generation it should be required.

 36   Verily I say unto you, All these things shall come upon this generation--As it was only in the last generation of them that "the iniquity of the Amorites was full" (Gen 15:16), and then the abominations of ages were at once completely and awfully avenged, so the iniquity of Israel was allowed to accumulate from age to age till in that generation it came to the full, and the whole collected vengeance of heaven broke at once over its devoted head. In the first French Revolution the same awful principle was exemplified, and Christendom has not done with it yet.
Lamentation over Jerusalem and Farewell to the Temple (Matt 23:37-Matt 23:39).

 37   O Jerusalem, Jerusalem, thou that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee, &c.--How ineffably grand and melting is this apostrophe! It is the very heart of God pouring itself forth through human flesh and speech. It is this incarnation of the innermost life and love of Deity, pleading with men, bleeding for them, and ascending only to open His arms to them and win them back by the power of this story of matchless love, that has conquered the world, that will yet "draw all men unto Him," and beautify and ennoble Humanity itself! "Jerusalem" here does not mean the mere city or its inhabitants; nor is it to be viewed merely as the metropolis of the nation, but as the center of their religious life--"the city of their solemnities, whither the tribes went up, to give thanks unto the name of the Lord"; and at this moment it was full of them. It is the whole family of God, then, which is here apostrophized by a name dear to every Jew, recalling to him all that was distinctive and precious in his religion. The intense feeling that sought vent in this utterance comes out first in the redoubling of the opening word--"Jerusalem, Jerusalem!" but, next, in the picture of it which He draws--"that killest the prophets, and stonest them which are sent unto thee!"--not content with spurning God's messages of mercy, that canst not suffer even the messengers to live! When He adds, "How often would I have gathered thee!" He refers surely to something beyond the six or seven times that He visited and taught in Jerusalem while on earth. No doubt it points to "the prophets," whom they "killed," to "them that were sent unto her," whom they "stoned." But whom would He have gathered so often? "Thee," truth-hating, mercy-spurning, prophet-killing Jerusalem--how often would I have gathered thee! Compare with this that affecting clause in the great ministerial commission, "that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem!" (Luke 24:47). What encouragement to the heartbroken at their own long-continued and obstinate rebellion! But we have not yet got at the whole heart of this outburst. I would have gathered thee, He says, "even as a hen gathereth her chickens under her wings." Was ever imagery so homely invested with such grace and such sublimity as this, at our Lord's touch? And yet how exquisite the figure itself--of protection, rest, warmth, and all manner of conscious well-being in those poor, defenseless, dependent little creatures, as they creep under and feel themselves overshadowed by the capacious and kindly wing of the mother bird! If, wandering beyond hearing of her peculiar call, they are overtaken by a storm or attacked by an enemy, what can they do but in the one case droop and die, and in the other submit to be torn in pieces? But if they can reach in time their place of safety, under the mother's wing, in vain will any enemy try to drag them thence. For rising into strength, kindling into fury, and forgetting herself entirely in her young, she will let the last drop of her blood be shed out and perish in defense of her precious charge, rather than yield them to an enemy's talons. How significant all this of what Jesus is and does for men! Under His great Mediatorial wing would He have "gathered" Israel. For the figure, see Deut 32:10-Deut 32:12; Ruth 2:12; Ps 17:8; Ps 36:7; Ps 61:4; Ps 63:7; Ps 91:4; Isa 31:5; Mal 4:2. The ancient rabbins had a beautiful expression for proselytes from the heathen--that they had "come under the wings of the Shekinah." For this last word, see on Matt 23:38. But what was the result of all this tender and mighty love? The answer is, "And ye would not." O mysterious word! mysterious the resistance of such patient Love-mysterious the liberty of self-undoing! The awful dignity of the will, as here expressed, might make the ears to tingle.

 38   Behold, your house--the temple, beyond all doubt; but their house now, not the Lord's. See on Matt 22:7.
is left unto you desolate--deserted, that is, of its Divine Inhabitant. But who is that? Hear the next words:

 39   For I say unto you--and these were His last words to the impenitent nation, see on Mark 13:1, opening remarks.
Ye shall not see me henceforth--What? Does Jesus mean that He was Himself the Lord of the temple, and that it became "deserted" when HE finally left it? It is even so. Now is thy fate sealed, O Jerusalem, for the glory is departed from thee! That glory, once visible in the holy of holies, over the mercy seat, when on the day of atonement the blood of typical expiation was sprinkled on it and in front of it--called by the Jews the Shekinah, or the Dwelling, as being the visible pavilion of Jehovah--that glory, which Isaiah (Isa 6:1-Isa 6:13) saw in vision, the beloved disciple says was the glory of Christ (John 12:41). Though it was never visible in the second temple, Haggai foretold that "the glory of that latter house should be greater than of the former" (Hag 2:9) because "the Lord whom they sought was suddenly to come to His temple" (Mal 3:1), not in a mere bright cloud, but enshrined in living humanity! Yet brief as well as "sudden" was the manifestation to be: for the words He was now uttering were to be HIS VERY LAST within its precincts.
till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord--that is, till those "Hosannas to the Son of David" with which the multitude had welcomed Him into the city--instead of "sore displeasing the chief priests and scribes" (Matt 21:15) --should break forth from the whole nation, as their glad acclaim to their once pierced, but now acknowledged, Messiah. That such a time will come is clear from Zech 12:10; Rom 11:26; 2Cor 3:15-16, &c. In what sense they shall then "see Him" may be gathered from Zech 2:10-Zech 2:13; Ezek 37:23-Ezek 37:28; Ezek 39:28-Ezek 39:29, &c.


Display settings Display settings