Czech Study Bible Translation (CZ) - Mark - chapter 9

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1A říkal jim: „Amen, pravím vám, že jsou někteří z těch, kdo zde stojí, kteří určitě neokusí smrti, dokud neuvidí Boží království, přišlé v moci.“ 2A po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a Jana a je jediné vyvedl na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. 3Jeho šaty se rozzářily a velmi zbělely, tak jak by je žádný bělič na zemi nemohl vybělit. 4A ukázal se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem. 5Petr na to Ježíšovi řekl: „Rabbi, je pro nás dobré tu být. Udělejme tři stánky, tobě jeden, Mojžíšovi jeden a Eliášovi jeden.“ 6Nevěděl totiž, co by na to řekl, neboť se velmi vyděsili. 7A objevil se oblak a zastiňoval je, a z oblaku se ozval hlas: „Toto je můj Syn, ten Milovaný, poslouchejte ho.“ 8A náhle, když se rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho, kromě samotného Ježíše. 9A když sestupovali z hory, nařídil jim, aby to, co spatřili, nikomu nevypravovali, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. 10Chytili se toho slova a mezi sebou se tázali, co to znamená ‚vstát z mrtvých‘. 11A ptali se ho: „Proč učitelé Zákona říkají, že nejprve musí přijít Eliáš?“ 12On jim říkal: „Nejprve opravdu přijde Eliáš a všechno obnoví. Ale jak to, že je napsáno o Synu člověka, že má mnoho vytrpět a být znevážen? 13Avšak pravím vám, že Eliáš již nejen přišel, ale také mu učinili, co chtěli, jak je o něm napsáno.“ 14A když přišli k učedníkům, uviděli kolem nich veliký zástup a učitele Zákona, jak se s nimi přou. 15A hned všichni v zástupu, jakmile ho uviděli, byli velmi překvapeni; běželi k němu a zdravili ho. 16I zeptal se jich: „O čem se s nimi přete?“ 17A jeden člověk ze zástupu mu odpověděl: „Učiteli, přivedl jsem k tobě svého syna, který má němého ducha. 18Kdekoli se ho zmocní, trhá jím, a on pění, skřípe zuby a strne. Řekl jsem tvým učedníkům, aby ho vyhnali, ale nemohli.“ 19On jim na to říká: „Ach, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu u vás? Jak dlouho ještě vás budu snášet? Přiveďte ho ke mně.“ 20I přivedli ho k němu. Jakmile ho duch spatřil, ihned s ním zalomcoval, chlapec padl na zem, válel se a měl pěnu u úst. 21Ježíš se zeptal jeho otce: „Jak je to dlouho, co se mu to stává?“ On řekl: „Od dětství. 22Často ho hodil i do ohně a do vody, aby ho zahubil. Avšak můžeš-li něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám.“ 23Ježíš mu řekl: „Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří.“ 24Otec toho chlapce hned vykřikl a říkal: „Věřím, pomáhej mé nevíře!“ 25Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, pohrozil tomu nečistému duchu: „ Duchu němý a hluchý, já ti přikazuji, vyjdi z něho a už do něho nikdy nevstupuj!“ 26Ten vykřikl a silně jím zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. 27Ježíš uchopil jeho ruku, probudil ho a on vstal. 28Když Ježíš vešel do domu, jeho učedníci se ho v soukromí ptali: „Proč jsme ho nemohli vyhnat my?“ 29Řekl jim: „Tento rod nemůže vyjít jinak, než v modlitbě a půstu.“ 30A vyšli odtamtud a procházeli Galileou a nechtěl, aby ho někdo poznal. 31Vyučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka je vydáván do rukou lidí a ti ho zabijí. A až bude zabit, po třech dnech vstane.“ 32Oni však tomu výroku nerozuměli, ale báli se ho zeptat. 33A přišli do Kafarnaum. Když byl v domě, tázal se jich: „O čem jste cestou hovořili?“ 34Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší.  35Posadil se, zavolal Dvanáct a řekl jim: „Chce-li být někdo první, bude poslední ze všech a služebník všech.“  36A vzal dítě a postavil je doprostřed nich; pak je vzal do náručí a řekl jim: 37„Kdokoli přijme jedno z takových dětí na základě mého jména, mne přijímá; a kdo by mne přijímal, nepřijímá mne, ale toho, který mne poslal.“ 38Jan mu říkal: „Učiteli, viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vyhání démony, a bránili jsme mu v tom, protože nechodil s námi.“ 39Ježíš však řekl: „Nebraňte mu, neboť není nikdo, kdo na základě mého jména učiní mocný čin, aby o mně mohl brzy nato promluvit zle. 40Vždyť kdo není proti nám, je pro nás. 41Neboť kdo by vám dal napít číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám, že určitě nepřijde o svou odměnu.“ 42„Ale pro toho, kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto maličkých, kteří věří ve mne, by bylo mnohem lepší, kdyby mu přivázali velký mlýnský kámen na krk a hodili ho do moře. 43Svádí-li tě tvá ruka, utni ji. Lépe je pro tebe do života vejít zmrzačený, než mít obě ruce a odejít do Gehenny do neuhasitelného ohně, 44kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. 45A svádí-li tě tvá noha, utni ji. Lepší je pro tebe do života vejít chromý, než mít obě nohy a být hozen do Gehenny, 46kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. 47A svádí-li tě tvé oko, vyjmi je. Lépe je pro tebe do Božího království vejít jednooký, než mít obě oči a být hozen do Gehenny, 48kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. 49Neboť každý bude osolen ohněm a každá oběť bude osolena solí. 50Sůl je dobrá. Kdyby se však sůl stala neslanou, čím ji ochutíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou pokojně.“


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 14   HEALING OF A DEMONIAC BOY--SECOND EXPLICIT ANNOUNCEMENT OF HIS APPROACHING DEATH AND RESURRECTION. ( = Matt 17:14-Matt 17:23; Luke 9:37-Luke 9:45). (Mark 9:14-32)
And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them--This was "on the next day, when they were come down from the hill" (Luke 9:37). The Transfiguration appears to have taken place at night. In the morning, as He came down from the hill on which it took place--with Peter, and James, and John--on approaching the other nine, He found them surrounded by a great multitude, and the scribes disputing or discussing with them. No doubt these cavillers were twitting the apostles of Jesus with their inability to cure the demoniac boy of whom we are presently to hear, and insinuating doubts even of their Master's ability to do it; while they, zealous for their Master's honor, would no doubt refer to His past miracles in proof of the contrary.

 15   And straightway all the people--the multitude.
when they beheld him, were greatly amazed--were astounded.
and running to him saluted him--The singularly strong expression of surprise, the sudden arrest of the discussion,and the rush of the multitude towards Him, can be accounted for by nothing less than something amazing in His appearance. There can hardly be any doubt that His countenance still retained traces of His transfiguration-glory. (See Exod 34:29-Exod 34:30). So BENGEL, DE WETTE, MEYER, TRENCH, ALFORD. No wonder, if this was the case, that they not only ran to Him, but saluted Him. Our Lord, however, takes no notice of what had attracted them, and probably it gradually faded away as He drew near; but addressing Himself to the scribes, He demands the subject of their discussion, ready to meet them where they had pressed hard upon His half-instructed and as yet timid apostles.

 16   And he asked the scribes, What question ye with them?--Ere they had time to reply, the father of the boy, whose case had occasioned the dispute, himself steps forward and answers the question; telling a piteous tale of deafness, and dumbness, and fits of epilepsy--ending with this, that the disciples, though entreated, could not perform the cure.

 17   And one of the multitude answered, and said, Master, I have brought unto thee my son--"mine only child" (Luke 9:38).
which hath a dumb spirit--a spirit whose operation had the effect of rendering his victim speechless, and deaf also (Mark 9:25). In Matthew's report of the speech (Matt 17:15), the father says "he is lunatic"; this being another and most distressing effect of the possession.

 18   And wheresoever he taketh him, he teareth him; and he foameth, and gnasheth with his teeth, and pineth away--rather, "becomes withered," "dried up," or "paralyzed"; as the same word is everywhere else rendered in the New Testament. Some additional particulars are given by Luke, and by our Evangelist below. "Lo," says he in Luke 9:39, "a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly [or with difficulty] departeth from him."
and I spake to thy disciples that they should cast him out; and they could not--Our Lord replies to the father by a severe rebuke to the disciples. As if wounded at the exposure before such a multitude, of the weakness of His disciples' faith, which doubtless He felt as a reflection on Himself, He puts them to the blush before all, but in language fitted only to raise expectation of what He Himself would do.

 19   He answereth him, and saith, O faithless generation--"and perverse," or "perverted" (Matt 17:17; Luke 9:41).
how long shall I be with you? how long shall I suffer you?--language implying that it was a shame to them to want the faith necessary to perform this cure, and that it needed some patience to put up with them. It is to us surprising that some interpreters, as CHRYSOSTOM and CALVIN, should represent this rebuke as addressed, not to the disciples at all, but to the scribes who disputed with them. Nor does it much, if at all, mend the matter to view it as addressed to both, as most expositors seem to do. With BENGEL, DE WETTE, and MEYER, we regard it as addressed directly to the nine apostles who were unable to expel this evil spirit. And though, in ascribing this inability to their "want of faith" and the "perverted turn of mind" which they had drunk in with their early training, the rebuke would undoubtedly apply, with vastly greater force, to those who twitted the poor disciples with their inability, it would be to change the whole nature of the rebuke to suppose it addressed to those who had no faith at all, and were wholly perverted. It was because faith sufficient for curing this youth was to be expected of the disciples, and because they should by that time have got rid of the perversity in which they had been reared, that Jesus exposes them thus before the rest. And who does not see that this was fitted, more than anything else, to impress upon the by-standers the severe loftiness of the training He was giving to the Twelve, and the unsophisticated footing He was on with them?
Bring him unto me--The order to bring the patient to Him was instantly obeyed; when, lo! as if conscious of the presence of his Divine Tormentor, and expecting to be made to quit, the foul spirit rages and is furious, determined to die hard, doing all the mischief he can to this poor child while yet within his grasp.

 20   And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him--Just as the man with the legion of demons, "when he saw Jesus, ran and worshipped Him" (Mark 5:6), so this demon, when he saw Him, immediately "tare him." The feeling of terror and rage was the same in both cases.
and he fell on the ground, and wallowed foaming--Still Jesus does nothing, but keeps conversing with the father about the case--partly to have its desperate features told out by him who knew them best, in the hearing of the spectators; partly to let its virulence have time to show itself; and partly to deepen the exercise of the father's soul, to draw out his faith, and thus to prepare both him and the by-standers for what He was to do.

 21   And he asked his father, How long is it ago since this came unto him? And he said, Of a child, &c.--Having told briefly the affecting features of the case, the poor father, half dispirited by the failure of the disciples and the aggravated virulence of the malady itself in presence of their Master, yet encouraged too by what he had heard of Christ, by the severe rebuke He had given to His disciples for not having faith enough to cure the boy, and by the dignity with which He had ordered him to be brought to Him--in this mixed state of mind, he closes his description of the case with these touching words:

 22   but if thou canst do anything, have compassion on us, and help us--"us," says the father; for it was a sore family affliction. Compare the language of the Syrophśnician woman regarding her daughter, "Lord, help me." Still nothing is done: the man is but struggling into faith: it must come a step farther. But he had to do with Him who breaks not the bruised reed, and who knew how to inspire what He demanded. The man had said to Him, "If Thou canst do."

 23   Jesus said unto him, If thou canst believe--The man had said, "If Thou canst do anything." Jesus replies.
all things are possible to him that believeth--"My doing all depends on thy believing." To impress this still more, He redoubles upon the believing: "If thou canst believe, all things are possible to him that believeth." Thus the Lord helps the birth of faith in that struggling soul; and now, though with pain and sore travail, it comes to the birth, as TRENCH, borrowing from OLSHAUSEN, expresses it. Seeing the case stood still, waiting not upon the Lord's power but his own faith, the man becomes immediately conscious of conflicting principles, and rises into one of the noblest utterances on record.

 24   And straightway the father of the child cried out, and said with tears, Lord, I believe: help thou mine unbelief--that is, "It is useless concealing from Thee, O Thou mysterious, mighty Healer, the unbelief that still struggles in this heart of mine; but that heart bears me witness that I do believe in Thee; and if distrust still remains, I disown it, I wrestle with it, I seek help from Thee against it." Two things are very remarkable here: First, The felt and owned presence of unbelief, which only the strength of the man's faith could have so revealed to his own consciousness. Second, His appeal to Christ for help against his felt unbelief--a feature in the case quite unparalleled, and showing, more than all protestations could have done, the insight he had attained into the existence of a power in Christ more glorious them any he had besought for his poor child. The work was done; and as the commotion and confusion in the crowd was now increasing, Jesus at once, as Lord of spirits, gives the word of command to the dumb and deaf spirit to be gone, never again to return to his victim.

 26   And the spirit cried, and rent him sore, and came out of him; and he was as one dead; insomuch that many said, He is dead--The malignant, cruel spirit, now conscious that his time was come, gathers up his whole strength, with intent by a last stroke to kill his victim, and had nearly succeeded. But the Lord of life was there; the Healer of all maladies, the Friend of sinners, the Seed of the woman, "the Stronger than the strong man armed," was there. The very faith which Christ declared to be enough for everything being now found, it was not possible that the serpent should prevail. Fearfully is he permitted to bruise the heel, as in this case; but his own head shall go for it--his works shall be destroyed (1John 3:8).

 27   But Jesus took him by the hand, and lifted him up; and he arose.

 28   Why could not we cast him out?

 29   And he said unto them, This kind can come forth by nothing but by prayer and fasting--that is, as nearly all good interpreters are agreed, "this kind of evil spirits cannot be expelled," or "so desperate a case of demoniacal possession cannot be cured, but by prayer and fasting." But since the Lord Himself says that His disciples could not fast while He was with them, perhaps this was designed, as ALFORD hints, for their after-guidance--unless we take it as but a definite way of expressing the general truth, that great and difficult duties require special preparation and self-denial. But the answer to their question, as given in Matt 17:20-Matt 17:21 is fuller: "And Jesus said unto them, Because of your unbelief. For verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place, and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you" (Matt 17:20). See on Mark 11:23. "Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting" (Matt 17:21), that is, though nothing is impossible to faith, yet such a height of faith as is requisite for such triumphs is not to be reached either in a moment or without effort--either with God in prayer or with ourselves in self-denying exercises. Luke (Luke 9:43) adds, "And they were all amazed at the mighty power of God"--"at the majesty" or "mightiness of God," in this last miracle, in the Transfiguration, &c.; or, at the divine grandeur of Christ rising upon them daily.
Second Explicit Announcement of His Approaching Death and Resurrection (Mark 9:30-Mark 9:32).

 30   And they departed thence, and passed--were passing along.
through Galilee; and he would not that any man should know it--By comparing Matt 17:22-Matt 17:23 and Luke 9:43-Luke 9:44 with this, we gather, that as our Lord's reason for going through Galilee more privately than usual on this occasion was to reiterate to them the announcement which had so shocked them at the first mention of it, and thus familiarize them with it by little and little, so this was His reason for enjoining silence upon them as to their present movements.

 31   For he taught his disciples, and said unto them--"Let these sayings sink down into your ears" (Luke 9:44); not what had been passing between them as to His grandeur, but what He was now to utter.
The Son of man is delivered--The use of the present tense expresses how near at hand He would have them to consider it. As BENGEL says, steps were already in course of being taken to bring it about.
into the hands of men--This remarkable antithesis, "the Son of man shall be delivered into the hands of men," it is worthy of notice, is in all the three Evangelists.
and they shall kill him--that is, "Be not carried off your feet by all that grandeur of Mine which ye have lately witnessed, but bear in mind what I have already told you and now distinctly repeat, that that Sun in whose beams ye now rejoice is soon to set in midnight gloom."
and after he is killed, he shall rise the third day.

 32   But they understood not that saying--"and it was hid from them, [so] that they preceived it not" (Luke 9:45).
and were afraid to ask him--Their most cherished ideas were so completely dashed by such announcements, that they were afraid of laying themselves open to rebuke by asking Him any questions. But "they were exceeding sorry" (Matt 17:23). While the other Evangelists, as WEBSTER and WILKINSON remark, notice their ignorance and their fear, Matthew, who was one of them, retains a vivid recollection of their sorrow.

 33   STRIFE AMONG THE TWELVE WHO SHOULD BE GREATEST IN THE KINGDOM OF HEAVEN, WITH RELATIVE TEACHING--INCIDENTAL REBUKE OF JOHN FOR EXCLUSIVENESS. ( = Matt 18:1-Matt 18:9; Luke 9:46-Luke 9:50). (Mark 9:33-50)
What was it that ye disputed among yourselves by the way?--From this we gather that after the ,painful communication He had made to them, the Redeemer had allowed them to travel so much of the way by themselves; partly, no doubt, that He might have privacy for Himself to dwell on what lay before Him, and partly that they might be induced to weigh together and prepare themselves for the terrible events which He had announced to them. But if so, how different was their occupation!

 34   But they held their peace: for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest--From Matt 18:1 we should infer that the subject was introduced, not by our Lord, but by the disciples themselves, who came and asked Jesus who should be greatest. Perhaps one or two of them first referred the matter to Jesus, who put them off till they should all be assembled together at Capernaum. He had all the while "perceived the thought of their heart" (Luke 9:47); but now that they were all together "in the house," He questions them about it, and they are put to the blush, conscious of the temper towards each other which it had kindled. This raised the whole question afresh, and at this point our Evangelist takes it up. The subject was suggested by the recent announcement of the Kingdom (Matt 16:19-Matt 16:28), the transfiguration of their Master, and especially the preference given to three of them at that scene.

 35   If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all--that is, "let him be" such: he must be prepared to take the last and lowest place. See on Mark 10:42-Mark 10:45.

 36   And he took a child--"a little child" (Matt 18:2); but the word is the same in both places, as also in Luke 9:47.
and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms--This beautiful trait is mentioned by out Evangelist alone.
he said unto them--Here we must go to Matthew (Matt 18:3-Matt 18:4) for the first of this answer: "Verily I say unto you, except ye be converted, and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of Heaven: " that is, "Conversion must be thorough; not only must the heart be turned to God in general, and from earthly to heavenly things, but in particular, except ye be converted from that carnal ambition which still rankles within you, into that freedom from all such feelings which ye see in this child, ye have neither part nor lot in the kingdom at all; and he who in this feature has most of the child, is highest there." Whosoever, therefore, shall "humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven": "for he that is [willing to be] least among you all, the same shall be great" (Luke 9:48).

 37   Whosoever shall receive one of such children--so manifesting the spirit unconsciously displayed by this child.
in my name--from love to Me.
receiveth me; and whosoever shall receive me, receiveth not me, but Him that sent me--(See on Matt 10:40).
Incidental Rebuke of John for Exclusiveness (Mark 9:38-Mark 9:41).

 38   And John answered him, saying, Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbade him, because he followeth not us--The link of connection here with the foregoing context lies, we apprehend, in the emphatic words which our Lord had just uttered, "in My name." "Oh," interposes John--young, warm, but not sufficiently apprehending Christ's teaching in these matters--"that reminds me of something that we have just done, and we should like to know if we did right. We saw one casting out devils "in Thy name," and we forbade him, because he followeth not us. Were we right, or were we wrong?" Answer--"Ye were wrong." "But we did it because he followeth not us." "No matter."

 39   But Jesus said, Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me--soon, that is, readily "speak evil of me."

 40   For he that is not against us is on our part--Two principles of immense importance are here laid down: "First, No one will readily speak evil of Me who has the faith to do a miracle in My name; and second, If such a person cannot be supposed to be against us, ye are to consider him for us." Let it be carefully observed that our Lord does not say this man should not have "followed them," nor yet that it was indifferent whether he did or not; but simply teaches how such a person was to be regarded, although he did not--namely, as a reverer of His name and a promoter of His cause.

 41   For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward--(See on Matt 10:42).
Continuation of Teaching Suggested by the Disciple's Strife (Mark 9:42-Mark 9:50).
What follows appears to have no connection with the incidental reproof of John immediately preceding. As that had interrupted some important teaching, our Lord hastens back from it, as if no such interruption had occurred.

 42   For whosoever shall offend one of these little ones that believe in me--or, shall cause them to stumble; referring probably to the effect which such unsavory disputes as they had held would have upon the inquiring and hopeful who came in contact with them, leading to the belief that after all they were no better than others.
it is better for him that a millstone were hanged about his neck--The word here is simply "millstone," without expressing of which kind. But in Matt 18:6 it is the "ass-turned" kind, far heavier than the small hand-mill turned by female slaves, as in Luke 17:35. It is of course the same which is meant here.
and he were cast into the sea--meaning, that if by such a death that stumbling were prevented, and so its eternal consequences averted, it would be a happy thing for them. Here follows a striking verse in Matt 18:7, "Woe unto the world because of offences!" (There will be stumblings and falls and loss of souls enough from the world's treatment of disciples, without any addition from you: dreadful will be its doom in consequence; see that ye share not in it). "For it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh!" (The struggle between light and darkness will inevitably cause stumblings, but not less guilty is he who wilfully makes any to stumble).

 43   And if thy hand offend thee, cut it off: it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell--See Matt 5:29-Matt 5:30. The only difference between the words there and here is that there they refer to impure inclinations; here, to an ambitious disposition, an irascible or quarrelsome temper, and the like: and the injunction is to strike at the root of such dispositions and cut off the occasions of them.

 47   And if thine eye offend thee, pluck it out: it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell-fire--On the words "hell" and "hell-fire," or "the hell of fire," see on Matt 5:22.

 48   Where their worm dieth not, and the fire is not quenched--See on Matt 5:30; The "unquenchablesness" of this fire has already been brought before us (see on Matt 3:12); and the awfully vivid idea of an undying worm, everlastingly consuming an unconsumable body, is taken from the closing words of the evangelical prophet (Isa 66:24), which seem to have furnished the later Jewish Church with its current phraseology on the subject of future punishment (see LIGHTFOOT).

 49   For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt--A difficult verse, on which much has been written--some of it to little purpose. "Every one" probably means "Every follower of mine"; and the "fire" with which he "must be salted" probably means "a fiery trial" to season him. (Compare Mal 3:2, &c.). The reference to salting the sacrifice is of course to that maxim of the Levitical law, that every acceptable sacrifice must be sprinkled with salt, to express symbolically its soundness, sweetness, wholesomeness, acceptability. But as it had to be roasted first, we have here the further idea of a salting with fire. In this case, "every sacrifice," in the next clause, will mean, "Every one who would be found an acceptable offering to God"; and thus the whole verse may perhaps be paraphrased as follows: "Every disciple of Mine shall have a fiery trial to undergo, and everyone who would be found an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable and well-pleasing to God, must have such a salting, like the Levitical sacrifices." Another, but, as it seems to us, farfetched as well as harsh, interpretation--suggested first, we believe, by MICHAELIS, and adopted by ALEXANDER--takes the "every sacrifice which must be salted with fire" to mean those who are "cast into hell," and the preservative effect of this salting to refer to the preservation of the lost not only in but by means of the fire of hell. Their reason for this is that the other interpretation changes the meaning of the "fire," and the characters too, from the lost to the saved, in these verses. But as our Lord confessedly ends His discourse with the case of His own true disciples, the transition to them in Mark 9:48 is perfectly natural; whereas to apply the preservative salt of the sacrifice to the preserving quality of hell-fire, is equally contrary to the symbolical sense of salt and the Scripture representations of future torment. Our Lord has still in His eye the unseemly jarrings which had arisen among the Twelve, the peril to themselves of allowing any indulgence to such passions, and the severe self-sacrifice which salvation would cost them.

 50   Salt is good; but if the salt have lost his saltness--its power to season what it is brought into contact with.
wherewith will ye season it?--How is this property to be restored? See on Matt 5:13.
Have salt in yourselves--See to it that ye retain in yourselves those precious qualities that will make you a blessing to one another, and to all around you.
and--with respect to the miserable strife out of which all this discourse has sprung, in one concluding word.
have peace one with another--This is repeated in 1Thess 5:13.


Display settings Display settings JehošuaJehošua