Czech Study Bible Translation (CZ)Philemon - 1. chapter - Philemon - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Pavel, vězeň Krista Ježíše, a bratr Timoteus milovanému Filemonovi, našemu spolupracovníku, 2sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archippovi a církvi ve tvém domě: 3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. 4Děkuji svému Bohu vždycky, když se o tobě zmiňuji ve svých modlitbách, 5neboť slyším o tvé lásce a víře, kterou máš vůči Pánu Ježíši a ke všem svatým. 6Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista. 7Neboť jsem měl mnoho radosti a povzbuzení ze tvé lásky, protože skrze tebe, bratře, byla občerstvena srdce svatých.  8Ačkoli mám v Kristu plnou svobodu ti přikazovat, co se patří,  9pro lásku raději prosím já, Pavel, stařec a nyní i vězeň Krista Ježíše: 10Prosím tě za svého syna, kterého jsem zplodil ve vězení, za Onezima, 11který ti byl kdysi neužitečný, avšak nyní je tobě i mně prospěšný. 12Toho ti posílám nazpět, jeho, to jest moje srdce. 13Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi místo tebe sloužil v mém vězení pro evangelium, 14ale bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvůj dobrý skutek nebyl jakoby z vynucení, ale z ochoty. 15Snad právě proto byl pryč na chvíli, abys jej navždy přijal nazpět — 16ne již jako otroka, nýbrž více než otroka, jako milovaného bratra. Je obzvláště drahý mně, ale tím víc tobě: i jako člověk, i jako bratr v Pánu. 17Máš-li mě tedy za společníka, přijmi ho jako mne. 18Jestliže ti nějak uškodil nebo je ti něco dlužen, přičti to na můj účet. 19Já Pavel jsem to napsal vlastní rukou: já to nahradím. Abych ti nakonec nemusel říci, že mi dlužíš i sám sebe! 20Ano, bratře, ať mám z tebe radost v Pánu. Občerstvi mé srdce v Kristu! 21Píšu ti přesvědčen o tvé poslušnosti, neboť vím, že uděláš více, než říkám. 22Zároveň mi také připrav hostinskou místnost, neboť mám naději, že vám skrze vaše modlitby budu darován. 23Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, 24a moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. 25Milost Pána našeho Ježíše Krista s vaším duchem. Amen.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   ADDRESS. THANKSGIVING FOR PHILEMON'S LOVE AND FAITH. INTERCESSION FOR ONESIMUS. CONCLUDING REQUEST AND SALUTATIONS. (Phm. 1:1-25)
prisoner of Jesus Christ--one whom Christ's cause has made a prisoner (compare "in the bonds of the Gospel," (Phlm 1:13). He does not call himself, as in other Epistles, "Paul an apostle," as he is writing familiarly, not authoritatively.
our . . . fellow labourer--in building up the Church at Colosse, while we were at Ephesus. See my Introduction to Colossians.

 2   Apphia--the Latin, "Appia"; either the wife or some close relative of Philemon. She and Archippus, if they had not belonged to his family, would not have been included with Philemon in the address of a letter on a domestic matter.
Archippus--a minister of the Colossian Church (Col 4:17).
fellow soldier-- (2Tim 2:3).
church in thy house--In the absence of a regular church building, the houses of particular saints were used for that purpose. Observe Paul's tact in associating with Philemon those associated by kindred or Christian brotherhood with his house, and not going beyond it.

 4   always--joined by ALFORD with, "I thank my God."

 5   Hearing--the ground of his thanksgiving. It is a delicate mark of authenticity, that he says "hearing" as to churches and persons whom he had not seen or then visited. Now Colosse, Philemon's place of residence, he had never yet seen. Yet Phlm 1:19 here implies that Philemon was his convert. Philemon, doubtless, was converted at Ephesus, or in some other place where he met Paul.
love and faith--The theological order is first faith then love, the fruit of faith. But he purposely puts Philemon's love in the first place, as it is to an act of love that he is exhorting him.
toward . . . toward--different Greek words: "towards" . . . "unto." Towards implies simply direction; unto, to the advantage of.

 6   That--The aim of my thanksgiving and prayers for thee is, in order that the, &c.
the communication of thy faith--the imparting of it and its fruits (namely, acts of love and beneficence: as Heb 13:16, "to communicate," that is, to impart a share) to others; or, the liberality to others flowing from thy faith (so the Greek is translated, "liberal distribution," 2Cor 9:13).
effectual by--Greek, "in"; the element in which his liberality had place, that is, may be proved by acts in, &c.
acknowledging--Greek, "the thorough knowledge," that is, the experimental or practical recognition.
of every good thing which is in you--The oldest manuscripts read, "which is in US," that is, the practical recognition of every grace which is in us Christians, in so far as we realize the Christian character. In short, that thy faith may by acts be proved to be "a faith which worketh by love."
in Christ Jesus--rather as Greek, "unto Christ Jesus," that is, to the glory of Christ Jesus. Two of the oldest manuscripts omit "Jesus." This verse answers to Phlm 1:5, "thy love and faith toward all saints"; Paul never ceases to mention him in his prayers, in order that his faith may still further show its power in his relation to others, by exhibiting every grace which is in Christians to the glory of Christ. Thus he paves the way for the request in behalf of Onesimus.

 7   For--a reason for the prayer, Phlm 1:4-Phlm 1:6.
we have--Greek, "we had."
joy and consolation--joined in 2Cor 7:4.
saints are refreshed by thee--His house was open to them.
brother--put last, to conciliate his favorable attention to the request which follows.

 8   Wherefore--Because of my love to thee, I prefer to "beseech," rather than "enjoin," or authoritatively command.
I might . . . enjoin--in virtue of the obligation to obedience which Philemon lay under to Paul, as having been converted through his instrumentality.
in Christ--the element in which his boldness has place.

 9   for love's sake--mine to thee, and (what ought to be) thine to Onesimus. Or, that Christian love of which thou showest so bright an example (Phlm 1:7).
being such an one--Explain, Being such a one as thou knowest me to be, namely,
Paul--the founder of so many churches, and an apostle of Christ, and thy father in the faith.
the aged--a circumstance calculated to secure thy respect for anything I request.
and now also a prisoner of Jesus Christ--the strongest claim I have on thy regard: if for no other reason, at least in consideration of this, through commiseration gratify me.

 10   I beseech thee--emphatically repeated from Phlm 1:9. In the Greek, the name "Onesimus" is skilfully put last, he puts first a favorable description of him before he mentions the name that had fallen into so bad repute with Philemon. "I beseech thee for my son, whom I have begotten in my bonds, Onesimus." Scripture does not sanction slavery, but at the same time does not begin a political crusade against it. It sets forth principles of love to our fellow men which were sure (as they have done) in due time to undermine and overthrow it, without violently convulsing the then existing political fabric, by stirring up slaves against their masters.

 11   Which . . . was . . . unprofitable--belying his name Onesimus, which means "profitable." Not only was he "unprofitable," but positively injurious, having "wronged" his master. Paul uses a mild expression.
now profitable--Without godliness a man has no station. Profitable in spiritual, as well as in temporal things.

 12   mine own bowels--as dear to me as my own heart [ALFORD]. Compare Phlm 1:17, "as myself." The object of my most intense affection as that of a parent for a child.

 13   I--emphatical. I for my part. Since I had such implicit trust in him as to desire to keep him with me for his services, thou mayest.
I would have retained--different Greek from the "would," Phlm 1:14, "I could have wished," "I was minded" here; but "I was not willing," Phlm 1:14.
in thy stead--that he might supply in your place all the services to me which you, if you were here, would render in virtue of the love you bear to me (Phlm 1:19).
bonds of the gospel--my bonds endured for the Gospel's sake (Phlm 1:9).

 14   without thy mind--that is, consent.
should not be as--"should not appear as a matter of necessity, but of free will." Had Paul kept Onesimus, however willing to gratify Paul Philemon might be, he would have no opportunity given him of showing he was so, his leave not having been asked.

 15   perhaps--speaking in human fashion, yet as one believing that God's Providence probably (for we cannot dogmatically define the hidden purposes of God in providence) overruled the past evil to ultimately greater good to him. This thought would soften Philemon's indignation at Onesimus' past offense. So Joseph in Gen 45:5.
departed--literally, "was parted from thee"; a softening term for "ran away," to mitigate Philemon's wrath.
receive him--Greek, "have him for thyself in full possession" (see on Phil 4:18). The same Greek as in Matt 6:2.
for ever--in this life and in that to come (compare Exod 21:6). Onesimus' time of absence, however long, was but a short "hour" (so Greek) compared with the everlasting devotion henceforth binding him to his master.

 16   No longer as a mere servant or slave (though still he is that), but above a servant, so that thou shalt derive from him not merely the services of a slave, but higher benefits: a servant "in the flesh," he is a brother "in the Lord."
beloved, specially to me--who am his spiritual father, and who have experienced his faithful attentions. Lest Philemon should dislike Onesimus being called "brother," Paul first recognizes him as a brother, being the spiritual son of the same God.
much more unto thee--to whom he stands in so much nearer and more lasting relation.

 17   a partner--in the Christian fellowship of faith, hope, and love.
receive him as myself--resuming "receive him that is mine own bowels."

 18   Greek, "But it (thou art not inclined to 'receive him' because) he hath wronged thee"; a milder term than "robbed thee." Onesimus seems to have confessed some such act to Paul.
put that on mine account--I am ready to make good the loss to thee if required. The latter parts of Phlm 1:19, Phlm 1:21, imply that he did not expect Philemon would probably demand it.

 19   with mine own hand--not employing an amanuensis, as in other Epistles: a special compliment to Philemon which he ought to show his appreciation of by granting Paul's request. Contrast Col 4:18, which shows that the Epistle to the Colossian Church, accompanying this Epistle, had only its closing "salutation" written by Paul's own hand.
albeit, &c.--literally, "that I may not say . . . not to say," &c.
thou owest . . . even thine own self--not merely thy possessions. For to my instrumentality thou owest thy salvation. So the debt which "he oweth thee" being transferred upon me (I making myself responsible for it) is cancelled.

 20   let me--"me" is emphatic: "Let me have profit (so Greek 'for joy,' onainen, referring to the name Onesimus, 'profitable') from thee, as thou shouldst have had from Onesimus"; for "thou owest thine ownself to me."
in the Lord--not in worldly gain, but in thine increase in the graces of the Lord's Spirit [ALFORD].
my bowels--my heart. Gratify my feelings by granting this request.
in the Lord--The oldest manuscripts read, "in Christ," the element or sphere in which this act of Christian love naturally ought to have place.

 21   Having confidence in thy obedience--to my apostolic authority, if I were to "enjoin" it (Phlm 1:8), which I do not, preferring to beseech thee for it as a favor (Phlm 1:9).
thou will also do more--towards Onesimus: hinting at his possible manumission by Philemon, besides, being kindly received.

 22   This prospect of Paul's visiting Colosse would tend to secure a kindly reception for Onesimus, as Paul would know in person how he had been treated.
your . . . you--referring to Philemon, Apphia, Archippus, and the Church in Philemon's house. The same expectation is expressed by him, Phil 2:23-Phil 2:24, written in the same imprisonment.

 23   The same persons send salutations in the accompanying Epistle, except that "Jesus Justus" is not mentioned here.
Epaphras, my fellow prisoner--He had been sent by the Colossian Church to inquire after, and minister to, Paul, and possibly was cast into prison by the Roman authorities on suspicion. However, he is not mentioned as a prisoner in Col 4:12, so that "fellow prisoner" here may mean merely one who was a faithful companion to Paul in his imprisonment, and by his society put himself in the position of a prisoner. So also "Aristarchus, my fellow prisoner," Col 4:10, may mean. Benson conjectures the meaning to be that on some former occasion these two were Paul's "fellow prisoners," not at the time.

 25   be with your spirit-- (Gal 6:18; 2Tim 4:22).


Display settings Display settings JehošuaJehošua