Catholic liturgical translationAmos - 7. chapter - Amos - chapter 7

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Toto mi ukázal Pán, Hospodin: Hle, on sám utvořil kobylky, když začala růst otava; bylo to po senoseči odvedené jako daň králi.2Když už téměř sežraly zeleň země, prosil jsem: „Odpusť, prosím, Pane, Hospodine! Jak obstojí Jakub, vždyť je malý!“3Slitoval se tedy Hospodin kvůli tomu. „Nestane se to“ – řekl Pán, Hospodin.4Toto mi ukázal Pán, Hospodin: Hle, Pán, Hospodin, povolal k soudu oheň a ten zhltal velkou propast a hltá i Hospodinův úděl.5Prosil jsem: „Přestaň, prosím, Pane, Hospodine! Jak obstojí Jakub, vždyť je malý!“6Slitoval se tedy Hospodin kvůli tomu: „Ani to se nestane“ – řekl Pán, Hospodin.7Toto mi ukázal Pán, Hospodin: Hle, muž stal na omítnuté zdi a v ruce měl zednickou lžíci.8Hospodin mi pravil: „Co vidíš, Amosi?“ Odpověděl jsem: „Zednickou lžíci.“ Pán pravil: „Položím zednickou lžíci doprostřed svého izraelského lidu, už mu neodpustím.9Budou zbořeny Izákovy výšiny, izraelské svatyně budou zpustošeny, s mečem povstanu proti Jorobeamovu domu.“10Betelský kněz Amasjáh vzkázal izraelskému králi Jorobeamovi: „Amos štve proti tobě uprostřed izraelského domu. Země nemůže snést všechny jeho řeči.11Tak totiž mluví Amos: Jorobeam zahyne mečem a Izrael bude vyhnán ze své země!“ 12Amasjáh řekl také Amosovi: „Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam prorokuj!  13V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám.“  14Amos odpověděl Amasjáhovi: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní.  15Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi: Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu!' 16Nyní slyš Hospodinovo slovo: Ty říkáš: 'Neprorokuj proti Izraeli, neslintej na Izákův dům.17Proto tak praví Hospodin: 'Tvá žena bude v městě nevěstkou, tvoji synové a tvé dcery padnou mečem, tvé pozemky budou rozděleny měřickým provazem, ty sám zemřeš v nečisté zemi; Izrael bude vyhnán ze své země.'“


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   showed . . . me; and, behold--The same formula prefaces the three visions in this chapter, and the fourth in Amos 8:1.
grasshoppers--rather, "locusts" in the caterpillar state, from a Hebrew root, "to creep forth." In the autumn the eggs are deposited in the earth; in the spring the young come forth [MAURER].
the latter growth--namely, of grass, which comes up after the mowing. They do not in the East mow their grass and make hay of it, but cut it off the ground as they require it.
the king's mowings--the first-fruits of the mown grass, tyrannically exacted by the king from the people. The literal locusts, as in Joel, are probably symbols of human foes: thus the "growth" of grass "after the king's mowings" will mean the political revival of Israel under Jeroboam II (2Kgs 14:25), after it had been mown down, as it were, by Hazael and Ben-hadad of Syria (2Kgs 13:3), [GROTIUS].

 2   by whom shall Jacob arise?--If Thou, O God, dost not spare, how can Jacob maintain his ground, reduced as he is by repeated attacks of the Assyrians, and erelong about to be invaded by the Assyrian Pul (2Kgs 15:19-20)? Compare Isa 51:19. The mention of "Jacob" is a plea that God should "remember for them His covenant" with their forefather, the patriarch (Ps 106:45).
he is small--reduced in numbers and in strength.

 3   repented for this--that is, of this. The change was not in the mind of God (Num 2:19; Jas 1:17), but in the effect outwardly. God unchangeably does what is just; it is just that He should hear intercessory prayer (Jas 5:16-Jas 5:18), as it would have been just for Him to have let judgment take its course at once on the guilty nation, but for the prayer of one or two righteous men in it (compare Gen 18:23-Gen 18:33; 1Sam 15:11; Jer 42:10). The repentance of the sinner, and God's regard to His own attributes of mercy and covenanted love, also cause God outwardly to deal with him as if he repented (Jonah 3:10), whereas the change in outward dealing is in strictest harmony with God's own unchangeableness.
It shall not be--Israel's utter overthrow now. Pul was influenced by God to accept money and withdraw from Israel.

 4   called to contend--that is with Israel judicially (Job 9:3; Isa 66:16; Ezek 38:22). He ordered to come at His call the infliction of punishment by "fire" on Israel, that is, drought (compare Amos 4:6-Amos 4:11), [MAURER]. Rather, war (Num 21:28), namely, Tiglath-pileser [GROTIUS].
devoured the . . . deep--that is a great part of Israel, whom he carried away. Waters are the symbol for many people (Rev 17:15).
did eat up a part--namely, all the land (compare Amos 4:7) of Israel east of Jordan (1Chr 5:26; Isa 9:1). This was a worse judgment than the previous one: the locusts ate up the grass: the fire not only affects the surface of the ground, but burns up the very roots and reaches even to the deep.

 7   wall made by a plumb-line--namely, perpendicular.

 8   plumb-line in . . . midst of . . . Israel--No longer are the symbols, as in the former two, stated generally; this one is expressly applied to Israel. God's long-suffering is worn out by Israel's perversity: so Amos ceases to intercede (compare Gen 18:33). The plummet line was used not only in building, but in destroying houses (2Kgs 21:13; Isa 28:17; Isa 34:11; Lam 2:8). It denotes that God's judgments are measured out by the most exact rules of justice. Here it is placed "in the midst" of Israel, that is, the judgment is not to be confined to an outer part of Israel, as by Tiglath-pileser; it is to reach the very center. This was fulfilled when Shalmaneser, after a three years' siege of Samaria, took it and carried away Israel captive finally to Assyria (2Kgs 17:3, 2Kgs 17:5-6, 2Kgs 17:23).
not . . . pass by . . . any more--not forgive them any more (Amos 8:2; Pro 19:11; Mic 7:18).

 9   high places--dedicated to idols.
of Isaac--They boasted of their following the example of their forefather Isaac, in erecting high places at Beer-sheba (Amos 5:5; compare Gen 26:23-Gen 26:24; Gen 46:1); but he and Abraham erected them before the temple was appointed at Jerusalem--and to God; whereas they did so, after the temple had been fixed as the only place for sacrifices--and to idols. In the Hebrew here "Isaac" is written with s, instead of the usual ts; both forms mean "laughter"; the change of spelling perhaps expresses that their "high places of Isaac" may be well so called, but not as they meant by the name; for they are only fit to be laughed at in scorn. Probably, however, the mention of "Isaac" and "Israel" simply expresses that these names, which their degenerate posterity boasted in as if ensuring their safety, will not save them and their idolatrous "sanctuaries" on which they depended from ruin (compare Amos 8:14).
house of Jeroboam with . . . sword--fulfilled in the extinction of Zachariah, son of Jeroboam II, the last of the descendants of Jeroboam I, who had originated the idolatry of the calves (2Kgs 15:8-10).

 10   AMAZIAH'S CHARGE AGAINST AMOS: HIS DOOM FORETOLD. (Amos 7:10-Amos 7:17)
priest of Beth-el--chief priest of the royal sanctuary to the calves at Beth-el. These being a device of state policy to keep Israel separate from Judah. Amaziah construes Amos words against them as treason. So in the case of Elijah and Jeremiah (1Kgs 18:17; Jer 37:13-Jer 37:14). So the antitype Jesus was charged (John 19:12); political expediency being made in all ages the pretext for dishonoring God and persecuting His servants (John 11:48-John 11:50). So in the case of Paul (Acts 17:6-Acts 17:7; Acts 24:5).
in the midst of . . . Israel--probably alluding to Amos' own words, "in the midst of . . . Israel" (Amos 7:8), foretelling the state's overthrow to the very center. Not secretly, or in a corner, but openly, in the very center of the state, so as to upset the whole utterly.
land is not able to bear all his words--They are so many and so intolerable. A sedition will be the result. The mention of his being "priest of Beth-el" implies that it was for his own priestly gain, not for the king or state, he was so keen.

 11   Jeroboam shall die, &c.--Amos had not said this: but that "the house of Jeroboam" should fall "with the sword" (Amos 7:9). But Amaziah exaggerates the charge, to excite Jeroboam against him. The king, however, did not give ear to Amaziah, probably from religious awe of the prophet of Jehovah.

 12   Also--Besides informing the king against Amos, lest that course should fail, as it did, Amaziah urges the troublesome prophet himself to go back to his own land Judah, pretending to advise him in friendliness.
seer--said contemptuously in reference to Amos visions which precede.
there eat bread--You can earn a livelihood there, whereas remaining here you will be ruined. He judges of Amos by his own selfishness, as if regard to one's own safety and livelihood are the paramount considerations. So the false prophets (Ezek 13:19) were ready to say whatever pleased their hearers, however false, for "handfuls of barley and pieces of bread."

 13   prophesy not again-- (Amos 2:12).
at Beth-el--Amaziah wants to be let alone at least in his own residence.
the king's chapel--Beth-el was preferred by the king to Dan, the other seat of the calf-worship, as being nearer Samaria, the capital, and as hallowed by Jacob of old (Gen 28:16, Gen 28:19; Gen 35:6-Gen 35:7). He argues by implication against Amos' presumption, as a private man, in speaking against the worship sanctioned by the king, and that in the very place consecrated to it for the king's own devotions.
king's court--that is, residence: the seat of empire, where the king holds his court, and which thou oughtest to have reverenced. Samaria was the usual king's residence: but for the convenience of attending the calf-worship, a royal palace was at Beth-el also.

 14   I was no prophet--in answer to Amaziah's insinuation (Amos 7:12), that he discharged the prophetical office to earn his "bread" (like Israel's mercenary prophets). So far from being rewarded, Jehovah's prophets had to expect imprisonment and even death as the result of their prophesying in Samaria or Israel: whereas the prophets of Baal were maintained at the king's expense (compare 1Kgs 18:19). I was not, says Amos, of the order of prophets, or educated in their schools, and deriving a livelihood from exercising the public functions of a prophet. I am a shepherd (compare Amos 7:15, "flock"; the Hebrew for "herdsman" includes the meaning, shepherd, compare Amos 1:1) in humble position, who did not even think of prophesying among you, until a divine call impelled me to it.
prophet's son--that is, disciple. Schools of prophets are mentioned first in First Samuel; in these youths were educated to serve the theocracy as public instructors. Only in the kingdom of the ten tribes is the continuance of the schools of the prophets mentioned. They were missionary stations near the chief seats of superstition in Israel, and associations endowed with the Spirit of God; none were admitted but those to whom the Spirit had been previously imparted. Their spiritual fathers travelled about to visit the training schools, and cared for the members and even their widows (2Kgs 4:1-2). The pupils had their common board in them, and after leaving them still continued members. The offerings which in Judah were given by the pious to the Levites, in Israel went to the schools of the prophets (2Kgs 4:42). Prophecy (for example, Elijah and Elisha) in Israel was more connected with extraordinary events than in Judah, inasmuch as, in the absence of the legal hierarchy of the latter, it needed to have more palpable divine sanction.
sycamore--abounding in Palestine. The fruit was like the fig, but inferior; according to PLINY, a sort of compound, as the name expresses, of the fig and the mulberry. It was only eaten by the poorest (compare 1Kgs 10:27).
gatherer--one occupied with their cultivation [MAURER]. To cultivate it, an incision was made in the fruit when of a certain size, and on the fourth day afterwards it ripened [PLINY, Natural History, 13.7,14]. GROTIUS from JEROME says, if it be not plucked off and "gathered" (which favors English Version), it is spoiled by gnats.

 15   took me as I followed the flock--So David was taken (2Sam 7:8; Ps 78:70-Ps 78:71). Messiah is the antitypical Shepherd (Ps 23:1-Ps 23:6; John 10:1-18).
unto my people--"against" [MAURER]; so Amos 7:16. Jehovah claims them still as His by right, though slighting His authority. God would recover them to His service by the prophet's ministry.

 16   drop--distil as the refreshing drops of rain (Deut 32:2; Ezek 21:2; compare Mic 2:6, Mic 2:11).

 17   Thy wife shall be an harlot in the city--that is, shall be forced by the enemy, while thou art looking on, unable to prevent her dishonor (Isa 13:16; Lam 5:11). The words, "saith the Lord," are in striking opposition to "Thou sayest (Amos 7:16).
divided by line--among the foe.
a polluted land--Israel regarded every foreign land as that which really her own land was now, "polluted" (Isa 24:5; Jer 2:7).


Display settings Display settings יהוהיהוה