Catholic liturgical translationRomans - 12. chapter - Romans - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba.2A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.3Protože mi byla dána ta milost, říkám každému z vás: Nikdo ať si o sobě nemyslí více, než co se patří myslet, ale skromně ve shodě s tím, v jaké míře udělil Bůh každému víru.4Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy nemají všechny stejnou činnost,5tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy.6Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře.7Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování,8kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milosrdenství, ať to činí s radostí.9Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidržujte se dobra. 10V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. 11V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu,12v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí.13S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochotně poskytujte pohostinství.14Žehnejte těm, kdo vás pronásledují, žehnejte, a neproklínejte.15Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.16Buďte mezi sebou stejného smýšlení. Nedychtěte po věcech vysokých, ale spíše se sklánějte k věcem obyčejným. Nemyslete si, že jenom vy sami jste moudří.17Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Usilujte o dobro pro všechny lidi.18Jak je to jen možné - pokud záleží na vás - žijte v pokoji se všemi lidmi.19Nezjednávejte si svoje právo sami, moji drazí, ale nechte Boha, aby on spravedlivě potrestal. Stojí totiž v Písmu: 'Mně patří pomsta, já odplatím', praví Pán.20Ale spíše naopak: 'Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst, když má žízeň, dej mu napít. Budeš-li to tak dělat, nahrneš mu na hlavu žhavé uhlí.'21Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-21) - Hier fängt nun der vierte und letzte Hauptteil dieses Briefs an, darin der Apostel unterschiedliche Ermahnungen vorträgt, wie sie der bisher bezeugten Lehre vom Glauben gemäß wandeln sollen, oder ihren Leib und ganzen Wandel im Fleisch GOtt darstellen, welches freilich eine vom Wesen der Welt ganz abgehende Umgestaltung und öftere Erneuerung auf den - im Vorhergehenden bezeugten Glaubens = Sinn erfordert, wobei man aber auch in den Stand kommt, GOttes Willen immer genauer zu prüfen, auch sein eigenes Maß, womit man den übergebenen Glauben gefaßt, zu beobachten, und nach selbigem GOttes Willen zu dienen, und die verliehenen Gnaden = Gaben zu gemeinschaftlichem Nutzen zu bringen. Bei diesem gesamten Vorhalt wackerer Christen =Pflichten sieht man deutlich, wie der Apostel Alles aus der gesunden und Maß haltenden Prüfung des Willens GOttes herleite, und wie er einen Jeden auf das ihm von GOtt angewiesene gliedliche Geschäft führe, wobei man versichert sein kann, daß GOtt mit einem wirke: und wie er endlich Alles mit der Hoffnung und Aussicht ins Zukünftige belebt. Die Haupttugend im Christentum, und die Wurzel aller übrigen ist die Fertigkeit, in Allem, auch gegen unsere Neigung, dem Willen GOttes zu dienen. Dazu fördert freilich die Einsicht in die Haushaltung der Gnade am besten. Denn was man mit Grimm angreifen will, unseren Leib zur Unterwürfigkeit zu bringen, das tut nicht gut. Aber GOttes Rat in Christo, und sein barmherziges Heraushelfen aus der Sünde, zeugt einen willigen Geist, wie zu einem GOtt wohlgefälligen Opfer gehört. Weil aber die Welt, mit Hintansetzung des göttlichen Willens, bloß der Liebe des einen Lebens nachhängt: so muß man sich in seinem Christen = Sinn, durch öftere Erneuerung auf denselben, von aller Gleichstellung mit der Welt scheiden; außer dem man gewiß zu keinen geübten Sinnen im Unterschied des Guten und Bösen kommt; vielweniger ein prüfendes Gemerk erlangt, was das beste sei. Da doch aller Gottesdienst nicht bloß vom guten Willen, Meinung und Absicht dabei, sondern allermeist vom Merken auf GOttes willen, sein Lob hat. Der Glaube ist die Quelle aller Gaben, die zur Heiligung am Menschen selbst, und zum Geschäft an Anderen gehören. Darum soll sich Jeder in seiner gliedlichen Ringfügigkeit, in seiner noch übrigen Gebrechlichkeit, Andere aber in ihrer Brauchbarkeit zu Ausfüllung auch seiner Glaubens = Mängel so ansehen, daß er weder mehr noch weniger unternehme, als ihm von GOtt angewiesen ist; sonderlich soll man bei der Weissagung, wodurch man GOttes Geheimnis zum gemeinen Nutzen bringen will, nicht mehrt aussprechen, als einem im Glauben zu erkennen gegeben ist. Luther sagt, es wird aus GOttes Wort und unserer Zuversicht ein Kuchen; mithin ist meine Glaubensähnlichkeit eigentlich das mit meinem Glauben vermengte Wort GOttes. Darum ist das Maß des Herzens = Glaubens so geschickt zu bestimmen und zu unterscheiden, was zu viel ist. Solch Ebenmaß zu halten ist aber nicht nur bei den Stücken nötig, die zur Handreichung nach dem Geist gehören, sondern auch was in die sonstige übung der Liebe, der Sanftmut, der Geduld einschlägt, bekommt dadurch seine beste Annehmlichkeit und Dauer, wenn das, was zu viel und zu wenig sein könnte, dabei vermieden wird. Z. E. alle Lieblosigkeit kommt her aus der Eigenliebe oder ungeordneten Selbstliebe. Die rechte Liebe besteht darin, daß man seinen Sinn bricht. Es hat nicht ein Mensch einen Sinn wie der Andere, aus Unterschied der Temperamente, Auferziehung und Gewohnheiten: Der eine ist still, und hat gern stille Leute, bei dem anderen schlägt eine andere Neigung vor. Wenn sich einer nun selbst für klug, und seine Weise eben für die Beste hält, so stößt er sich überall, und veranlaßt Zorn, Argwohn, übelreden, Bitterkeit. Wo man aber seinen Sinn bricht, aus Erkenntnis, wie es bei uns so leicht ins Allzuviele oder ins Allzuwenige ausarten kann; wie wir deswegen schuldig sind, unsere Neigung zu verbergen, das, was ein Stein des Anstoßens, ein Anlaß zum Friedensbruch werden könnte, wegzuräumen, des Anderen Gabe auch für brauchbar erkennen, so kann es einen viel ruhigeren Gang mit allen Menschen geben. HErr JEsu! Deiner Demut Bild, deiner Sanftmut Schild, mir anlege, in mich präge, daß kein Zorn noch Stolz sich rege: vor Dir sonst nichts gilt, als Dein eigen Bild!


Display settings Display settings