Czech Study Bible Translation (CZ)Galatians - 6. chapter - Galatians - chapter 6

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti a dávej si každý pozor sám na sebe, abys i ty neupadl do pokušení. 2Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte zákon Kristův.  3Myslí-li si totiž někdo, že je něco, ačkoli nic není, klame sám sebe.  4Každý ať zkoumá své jednání, a pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe, a ne na druhého. 5Neboť každý ponese svůj vlastní náklad. 6Ten, kdo je vyučován slovu, nechť se sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. 7Nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. 8Kdo zasévá pro své tělo, z těla sklidí zkázu; kdo zasévá pro Ducha, z Ducha sklidí život věčný. 9V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. 10Tak tedy dokud máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. 11Pohleďte, jak velkými písmeny jsem vám napsal vlastní rukou! 12Ti, kteří chtějí vypadat dobře před lidmi, vás nutí dávat se obřezat, jen aby nebyli pronásledováni pro kříž Kristův. 13Neboť ani ti obřezaní sami Zákon nezachovávají, ale na vás chtějí, abyste se dávali obřezat, aby se mohli pochlubit vaším tělem. 14Kéž se mi nestane, abych se chlubil, leda křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. 15Neboť ani obřízka ani neobřízka nic není, nýbrž nové stvoření. 16A na ty, kdo se budou držet tohoto pravidla, ať přijde pokoj a milosrdenství, též na Boží Izrael. 17Ať mi už nikdo nepůsobí potíže, vždyť já nosím na svém těle znaky toho, že patřím Ježíši. 18Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vaším duchem, bratři. Amen.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
Die wiederholte Ermahnung, im Geist zu wandeln, belegt ihnen der Apostel mit solchen Exempeln, wozu sie besonders häufige Gelegenheit hatten, nämlich daß Jeder am gernsten bei sich selbst bleibe, und an seiner eigenen Erfahrung lerne: ich habe mit mir und meiner Last genug zu tun, mithin nicht fürwitzig, vielweniger richterisch auf Andere und ihr Gebrechen zu sehen, oder mich in Alles zu mengen. Bei dem gekreuzigt gehaltenen Fleisch kann erst der Geist aufkommen; dessen Leben zeigt sich bei anwachsender Stärke im Wandeln. Wenn schon Wandeln eine vom Leben unzertrennliche Folge ist, so ermuntert doch der Apostel dazu, als zu einer Pflicht, wegen der Gefahr der sich ansetzenden Trägheit, und weil zu dem regelmäßigen Wandeln auch eine eigene Sorgfalt gehört. Auch die im Geist leben, sind noch versuchlichen Anfällen vom Gesuch eitler Ehre ausgesetzt, wobei, entweder der, so es besser hat, und seine Sache mehr in das Gesicht richten kann, den Anderen entrüstet, und herausfordert; oder der, so dem Anderen zusehen soll, und nicht in Allem so nachkommen kann, in das Neiden und Hassen gerät. Schon der Vortrag, den der Apostel von dem Verhalten bei Anderer Fehlern tut, ist so eingerichtet, daß man dabei auf die gelindere Seite gezogen wird. EinMensch (wie leicht kann der fehlen)wird übereilt von der Behendigkeit der Versuchung, vom Zusammenschlagen vieler Umstände, die ihm die Durchsicht erschwert haben. Bei solchen Umständen aber kann Ermahnen, Bestrafen, überzeugen, Trösten und dgl. den Dienst desZurechthelfens tun, wie ein verrenktes Glied wieder kann eingerichtet werden. Dazu gehört aber Geist ; mithin auf der einen Seite nicht blinde Liebe, nicht nachlässige Geringschätzung des Fehlers; auf der anderen Seite aber auch nicht Strenge, sondern Einsicht in das Evangelium, und daraus sanftmütige Beherzigung, wie es mit der Kreuzigung des Fleisches und mit dem Erstarken des inwendigen Menschen bei uns zugehe. Den schönen Namen derGeistlichen hat sich in vorigen Zeiten der Lehrstand allein anmaßen wollen. Er gehört aber Allen, die an sich selbst die Gnadenkur redlich aushalten, und daher auch Anderen zu begegnen wissen. O ein eitler Ehre geiziges Herz, das oft nicht anders zur Demut und zur sanftmütigen Behandlung seines Nebenmenschen gebracht werden kann, als durch Ausbruch seiner eigenen Fehler. GOtt duldete ihre Weise, heißt esApg. 13, 18 von der Führung GOttes mit seinem Volk in der Wüste; und so hat freilich noch Jeder seine eigne Weise; aus seiner eigenen Lust erwächst ihm eine eigene Last, etwas, das ihm selbst in seinem unanstößlichen Lauf zum Aufenthalt wird, und das auch Anderen an ihm beschwerlich fällt. Aber durch tragsame Liebe erfüllen wir an ihm das Gesetz Christi, der gekommen ist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, und der uns gern zu solchen Werkzeugen seiner Gnade bereiten will, die diesem gnädigen Willen GOttes an Anderen dienen. Wer sich aber dünken läßt, etwas zu sein, weniger Fehler zu haben, Anderer tragende Liebe nicht so zu bedürfen, der kann in einer solchen verführten Sicherheit einen schweren Fall tun. In Vergleichung mit Anderen, oder gar in Verkleinerung Anderer, in Ausbreitung ihrer Fehler Ruhm suchen wollen, ist sehr mißlich, und wird nichts helfen, wenn einmal Jeder seine Last tragen, für sich selbst GOtt wird Rechenschaft geben müssen. Sich selbst richten, sein eigen Werk prüfen, und in dieser Absicht sich fleißig in das Licht jenes Tages hineinstellen, trägt viel Bewahrung aus.

(6-10) - Je sorgfältiger man die richterischen Zudringlichkeiten und anderes unbefugtes Meistern an einander verhütet, je mehr wird Raum gemacht, einander sonst nützlich mit Reizen zur Liebe und guten Werken zu begegnen. Wie ehemals in der jüdischen Kirche viel Verderben durch die Pharisäer entstanden ist, denen der Heiland sagen mußte: ihr freßt der Witwen Häuser, und wendet lange Gebete vor; oder durch die bösen Priester, deren Eigennützigkeit GOttMal. 1 . bestraft, als solcher, die nicht gern ein Feuer umsonst anzünden auf dem Altar des HErrn, und denen GOtt deswegen droht, Er wolle sie verachtet machen vor allem Volk; so hat es auch in der christlichen Kirche viel Schaden getan, daß der Drache so Viele, die mit himmlischem Sinn wie Sterne leuchten sollten, so auf die Erde und in den irdischen Sinn geschleudert hat, daß ihnen nirgends mehr genug werden kann, und daß sie ihren Geiz so künstlich zu stellen wissen, dabei aber Wort und Unterricht aus demselben durch ihre scheelsüchtigen Absichten dabei so verdächtig und unwert machen. Gleichwohl hat der Alles voraussehende Geist in der Schrift es nicht für überflüssig geachtet, in sein auf alle Zeiten hinein bleibendes Wort auch die Ermahnung vom Mitteilen dem, der unterrichtet, zu setzen. Eben diesem Geist aber und dessen Anregung ist es lauterlich zu überlassen, wo er die Ausübung dieses Worts so in den Gang bringen will, daß es Glauben übt, und Glauben stärkt. An Anania und Saphira ist ein auf alle Zeiten hinein denkwürdiges Exempel statuiert worden, daß GOtt sich nicht spotten lasse, auch in dem, was Jeder zur Erhaltung der Kirchen und Schulen, zur Unterstützung der Armen beizutragen schuldig ist. Samen und Ernte, ein oft in der Schrift gebrauchtes lebhaftes Bild, in was für gewissen und bleibenden Folgen GOtt Jeglichem sein Tun zu vergelten wissen wird. Wie klein und gering sieht es oft im Bösen und Guten bei der Saat aus. Wie wächst es aber Tag und Nacht ohne des Menschen Denken fort! Wie spät, aber unfehlbar, kommt es in der Ernte hervor! Wie unwiederbringlich ist Zeit und Versäumnis, wenn nicht gesät ist! Wer wird die Ernte erzwingen? Das Fleisch sucht in Allem das Seine, hat sein Leben lieb auf dieser Welt, will es auf alle Weise erhalten, rechnet es für Weisheit, wenn man Alles so einrichtet, daß baldige Wiedervergeltung geschieht. Allein mit dem Fleisch und seiner Hinfälligkeit wird auch aller davon gehoffte Genuß dahin sein; und wenn man nach dem Gesetz Christi wird gerichtet werden: ihr habt mich nicht gespeist, nicht getränkt zc. so wird es noch Ursache zum ewigen Verderben werden. Weil das Fleisch unser eigen ist, und in Allem das Seine sucht, so heißt es: auf sein Fleisch säen. Weil der Geist aber nicht so von Natur unser eigen ist, auch nicht bloß das Seine sucht, sondern sich ausbreitet, wenn nur des Geistes Sinn und Trieb befolgt, und seine Frucht gefördert wird, der Vorteil falle, auf wen er wolle, so heißt es insgemein hin: auf den Geist säen, d. i. bei aller Anwendung seines Vermögens und seiner Angelegenheiten Gutes zu wirken, nach des Geistes Sinn handeln, auf das Schwache, Verachtete, Unedle vor der Welt, das aber GOtt erwählt hat, sehen, und die Vergeltung hinaus auf die Auferstehung der Gerechten borgen. Man erntet freilich nicht aus Verdienst der Werke, aber doch durch eine von GOtt nun in reichen Gnaden gemachte Einrichtung und durch die im Geist darauf unverrückt gehabte Absicht. Das Fleisch und die im Fleisch anklebende Sünde macht freilich träge; die Welt fällt einem mit so vielen Urteilen auf den Hals, daß der Geist sich genug vor dem Ermüden zu wehren hat. Mit dem Betracht der kurzen Zeit hat sich der liebe Heiland selbst zur wackeren Vollendung seines Tagwerks ermuntert(Joh. 9, 4) . Die aus dem Juden = und Heidentum zum Christentum übergetretenen Glaubensgenossen hatten oft viel Welthaß zu tragen und waren also einer brüderlichen Erquickung besonders bedürftig. Heutiges Tages hat man die aus dem Dienst des Buchstabens in das Kraftwesen, in den Dienst des Geistes Durchgedrungenen aufzusuchen, und sie für die allermeist empfohlenen Glaubensgenossen zu achten, die uns der gemeinschaftliche Glaube wie zu Hausgenossen gemacht hat.

(11-18) - Beschluß des Briefs, darin der Apostel seinen bisherigen gesamten Vortrag noch mit etlichen durchdringenden Spießen und Nägeln bei ihnen anheftet, indem er ihnen seinen für ihr Heil bezeugten Eifer, der falschen Apostel böse Absicht, den zwischen dem wahren und falschen Christentum obwaltenden großen Unterschied sehr ernstlich zu Gemüt führt, und sich endlich unter apostolischem Segen von ihnen verabschiedet. Wenn die Apostel hin und wieder in ihren Briefen etwas von ihren Amtsleiden wissen lassen, so war es nicht, um sich kostbar zu machen, oder die Anderen zu beschämen; sondern sie nur auch aus ihrer Gleichgültigkeit zu mehrerem Ernst zu erwecken. Wenn man aus etwas viel macht, oder es als zur Seligkeit nötig ausgibt, wenigstens viel Förderung davon verspricht, so legt man damit einen den Gewissen beschwerlichen Zwang an.Es hat zu jeder Zeit seine Punkte, worin die Welt will, daß man ihr nachgeben soll, wofür sie dann hernach das übrige unangefochten lassen wolle. Wer sich aber nicht in diese unlautere Vermischung einläßt, der muß nicht nur Verfolgung leiden, sondern dazu auch den Vorwurf tragen, er sei selbst schuldig; man verfolge nicht die Wahrheit; er leide um seines Eigensinns willen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, weist der Apostel, auch gegen diese Art falscher Propheten, den Galatern an. Mir, sagt der Apostel, begegne es nicht, in irgend etwas Ruhm zu suchen. Damit schüttelt er allen bei der Kreuzflüchtigkeit gesuchten Ruhm von sich ab als eine Sache, die er für Schaden achtete. Christi Kreuz aber umfaßt er nicht nur mit Glauben und Liebe, sondern um der daran hängenden Hoffnung der Herrlichkeit willen, auch mit Rühmen. Unter dem Kreuz aber faßt er Alles zusammen, was Christus am Kreuz gelitten, erbeten, vermittelt, erworben hat; also dem im Gericht GOttes getragenen Fluch, und uns vermittelten Segen(Kap. 3, 13) gegen das Unvermögen des Gesetzes, die Sünde im Fleisch anzugreifen, die nun bereitete Macht, das Fleisch mit seinen Lüsten gekreuzigt zu halten(Kap. 5, 24) . Wie Paulus zu diesem Ruhm gekommen, und was ihn dringe, selbigen so ungeschmälert zu bewahren, davon istKap. 2, 1921 nachzusehen. Daher kann die Welt weder mit ihrem Tugendkram, noch mit ihrem wüsten unordentlichen Wesen, sich mehr eindringen, sondern sie wird als zum Kreuz und Tod verdammt angesehen und behandelt.Man verliert auch alles Geschick, sich ihr angenehm zu machen ; man weiß auch, daß sonst nichts in den Läuterungsstunden und in der letzten Feuerprobe besteht, als die neue Kreatur, die man durch den Glauben an JEsum Christum wird(2.Kor. 5, 17) . Kann man schon mit denen, die sich angenehm machen nach dem Fleisch, den ungöttlichen Frieden nicht eingehen, den sie anbieten, so hat man doch beim geraden Bleiben in seines Glaubens Schranken, auch wenn man sich über der Wahrheit manche Feinde machen muß, einen göttlichen Frieden zu genießen; und was Mancher mit einem unbarmherzigen Gericht auf uns legen will, darüber widerfährt uns Barmherzigkeit. Religions = Streitigkeiten sind für ein gern im Frieden GOttes ruhendes Herz etwas Mühsames. Die Gnade unseres HErrn JEsu Christi helfe uns auch gegen die Versuchungen unserer Zeit, gegen alle im Fleisch gesuchte Ruhe und davon verschafften Ruhm, über diesem Wort vom Kreuz unseres HErrn JEsu Christi halten! Amen!


Display settings Display settings JehošuaJehošua