Czech Study Bible Translation (CZ)Philippians - 2. chapter - Philippians - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Je-li tedy nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství Ducha, je-li nějaký soucit a slitování, 2naplňte mou radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, 3nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. 4Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. 5Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši.  6Ačkoli byl ve způsobu Božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu,   7nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka,   8ponížil se, stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži.   9Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno,   10aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí,   11a k slávě Boha Otce aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.  12Proto, moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázní a chvěním uvádějte ve skutečnost svou záchranu. 13Neboť Bůh je ten, který ve vás působí i chtění i činění podle své dobré vůle. 14Všechno dělejte bez reptání a pochybování, 15abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného, v němž záříte jako světla ve světě. 16Držte pevně slovo života, abyste mi byli chloubou ke dni Kristovu, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal. 17Ale i kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší víry, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi; 18a stejně i vy se radujte a spoluradujte se mnou. 19Doufám v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi. 20Nemám nikoho jiného stejně smýšlejícího, jenž by se upřímně staral o vaše dobro; 21neboť všichni hledají svých věcí, a ne věcí Ježíše Krista. 22Víte sami, jak se Timoteus osvědčil; vždyť se mnou sloužil evangeliu jako dítě otci. 23Jeho tedy, doufám, ihned pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou. 24Jsem přesvědčen v Pánu, že i sám brzo přijdu. 25Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji. 26Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. 27A opravdu byl nemocen, blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. 28Poslal jsem ho tedy tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a já abych byl méně zarmoucen. 29Přijměte ho v Pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě; 30neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti. Vlastní život dal v sázku, aby doplnil, co chybělo ve vaší službě pro mne.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-5) - Nachdem der Apostel im Beschluß des vorigen Kapitels die Philipper ermahnt hatte, sie sollten ihm Freude machen mit einem dem Evangelio würdigen Wandel und unerschrockenem Kämpfen über demselben; so fährt er nun fort, sie auf das Beweglichste zu bitten, seine Freude vollkommen zu machen durch Einigkeit im Geist, und durch Demut und Christi Sinn. Seinem Zuspruch bereitet der Apostel auf eine Art den Weg, wobei sie Herz und Gehorsam ja nicht sollten entziehen können. Denn er fordert sie auf: da könnt ihr zeigen, was eine Ermahnung in Christi Namen bei euch gilt; wenn es tröstliche Zeugnisse von der Liebe GOttes gibt, die euer Herz erweichen, wenn ihr als teilhaftig des Geistes mit dem Haupt und Gliedern in gesegneter Verbindung steht; mithin ist es im Grunde so viel, als ob er sie im Namen des dreieinigen GOttes beschwören wollte. Das nun zum Grund gelegt, erweckt er ihren lauteren Sinn, nach welchem sie auch in herzlicher Liebe und grundweichem Erbarmen gegen einander stehen; und dann hat er Mut, seine große Bitte vorzubringen: Erfüllt meine Freude. Wie alle andere Freude, so soll auch unsere Amtsfreude immer völliger werden. Und dazu hilft nichts sicherer, als wahre Einigkeit. Aus einem Geist wird man eines Sinnes und einhellig; aus einer Seele kommt man zu gleicher Liebe und einträchtigem Wesen, d. i. man hat und erlangt vom Evangelio und dem würdigen Wandel darnach einerlei Einsicht und überzeugung; dabei kann man auch von seinem Stand und damit verbundenen Vorzügen herabsteigen, und auf gleiche Liebe kommen; auch den Unterschied des Naturells, die daraus entstehenden ungleichen Neigungen so voreinander verbergen, daß Trennung verhütet und Einhelligkeit befördert wird. Hingegen die Herzenshärtigkeit, die auf ihrem Recht besteht, veranlaßt Zank; die Eigenliebe die ihren eigenen Einsichten zu viel traut, mit Anderer gliedlicher Handreichung anzustehen, für zu gering hält, wird eitler Ehre geizig. Wer sich über Andere erhebt, meint auch, Andere müssen sich nach Ihm richten, tut, als ob an ihm, seinen Rechten und deren Behauptung am meisten gelegen wäre. Wer durch Demut den Anderen höher achten lernt, als sich selbst, dem wird es auch leicht, des Nächsten Nutzen dem seinen vorzuziehen. Von seinem Sinn, oder von der bei seinen Worten und Werken führenden Absicht, hat der liebe Heiland selbst manchen Aufschluß verliehen, und das Weitere ist aus allen seinen in der evangelischen Geschichte beschriebenen Schritten abzunehmen. Diesen Sinn zuvörderst an Christo lieb gewinnen und gut heißen, sodann aber auch von Ihm zu lernen begehren, und unter wirklichen Schickungen GOttes anziehen; aber auch beim Leiden darüber nicht verdrossen werden, heißt gesinnt sein, wie JEsus Christus auch war.

(6-11) - Der Apostel verleiht uns einen wichtigen Blick über den ganzen Lauf Christi vom Vater durch die Welt wieder zum Vater, oder über seinen gesamten Eingang durch Leiden zur Herrlichkeit, damit man daraus seinen Sinn erkenne und liebgewinne, und selbigen auch anzuziehen desto williger werde. Der Sohn GOttes heißt hin und wieder das Ebenbild GOttes, der Glanz seiner Herrlichkeit, es heißt von Ihm, Er habe bei dem Vater eine Herrlichkeit gehabt, ehe denn die Welt war. Da nun dieser eingeborene Sohn GOttes in das Fleisch gekommen, so kam auch in seine heilige Menschheit das Ebenbild des unsichtbaren GOttes, und konnte bei seinem Wandel in der Welt von sich sagen: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Es gab auch solche unter der Lehre und dem Zug GOttes bereitete Herzen und geöffnete Augen, die bei seinem Wohnen unter uns an ihm eine Herrlichkeit sahen als des eingebornen Sohnes vom Vater. In dieser seiner Gottesgestalt war er auch GOtt gleich; konnte sagen: Alles, was der Vater hat, das ist mein. Wenn Er sich also, als GOtt gleich, beständig aufgeführt, offenbar erwiesen, und daher sich auch von Anderen dafür hätte bedienen, und ausrufen lassen; so wäre es kein Raub gewesen: denn Er hätte sich damit nicht einer fremden Sache ungebührlich angemaßt, sondern nur das Seine gebraucht und geoffenbart. Aber eben dessen enthielt Er sich, weil er nicht das Seine suchte, sondern uns zu suchen und selig zu machen gekommen war. Und Er enthielt sich dessen mit einem so abgeschiedenen Sinn, als ob es ein Raub gewesen wäre, wann Er in der Würde und Ehre, GOtt gleich zu sein, nur geschwind sich und seine Herrlichkeit gesucht hätte, ohne auf uns und unsere Erlösung von der Ungerechtigkeit zu sehen. Denn so sind wir in die Ungerechtigkeit geraten, daß unsere ersten Eltern GOtt gleich sein, und das als einen Raub wider ihres Schöpfers Gebot an sich reißen wollten. In dieser ihrer Ungerechtigkeit werden wir nun Alle geboren, daß wir nur das Unsere suchen, und uns in wahren oder falschen, wirklichen oder eingebildeten Vorzügen so räuberisch verhalten, als ob uns kein Bedacht auf den Willen GOttes, keine Liebe unseres Nächsten darin Einhalt tun dürfte. Das Kind schon reißt mit Wut an sich, was es verlangt; und beraubt ein Anderes neben sich so begierig, als der größte Weltbezwinger, und kehrt sich an keine Billigkeit. Davon nun uns zu erlösen, und uns auf die Spur zu bringen, wie unter Verschmähung unserer selbst das Bild und die Herrlichkeit GOttes erst wieder nach und nach in uns aufgerichtet werden müsse, ist dieser ganze Lauf unseres lieben Heilands verordnet worden. An dem Ausdruck:Er äußerte sich selbst , nehmen Manche Anlaß, unseren lieben Heiland während seines Wandels in der Welt als einen bloßen Menschen vorzustellen. Aber das stimmt weder mit der übrigen Schrift und der Beschreibung Seines Lebens ein, noch bringt es auch dieser Ausdruck mit sich. Denn eben weil Er sich selbst geäußert und ausgeleert hat, so muß ja etwas dagewesen sein, dessen Er sich so begeben hat, nämlich eben die vorgenannte göttliche Gestalt, oder die Ihm zustehende Herrlichkeit, GOtt gleich zu sein; dessen enthielt Er sich freiwillig, stellte sie außer allem Gebrauch; und was Er zuweilen davon in Worten und Werken offenbarte, das geschah nicht in eigener Willkür, nicht in dem Sinn, Seine Ehre darunter zu suchen, sondern so, wie es Ihm der Vater zeigte, wie Er Gebot und Vorschrift dazu vom Vater hatte. Ein bloßer Mensch sein, und als ein solcher durch die Welt etliche und dreißig Jahre wandeln, wäre mehr eine Einrichtung des himmlischen Vaters und ein Gehorsam des dazu ausersehenen Menschen = Sohnes gewesen; aber keine Entäußerung, kein Ausleeren und Enthalten von dem, worin man gleichwohl stand, könnte man dabei gedenken. Aber das GOtt im Fleisch geoffenbart, daß der Sohn GOttes in der Gestalt des sündlichen Fleisches gesandt war, das machte bei Christo zu einem solchen Sinn und dessen beständiger Behauptung Gelegenheit, wobei ein fortwährendes Entäußern, nicht nur ein Verbergen oder Verborgenhalten vor Anderen, sondern eine innere Abgeschiedenheit vorging, um welcher willen der Apostel anderswo sagte: Er hatte nicht Gefallen an sich selbst. Die angenommeneKnechtsgestalt ist nicht die angenommene menschliche Natur selbst: denn die menschliche Natur hat Er noch, und wird sie in Ewigkeit behalten; die Knechtsgestalt aber hat Er in seiner Erhöhung abgelegt. Mithin machten die an seiner menschlichen Natur haftenden besonderen Niedrigkeiten, Armut, Arbeit, Untertänigkeit, der niedrige Sinn, nicht sich dienen zu lassen, sondern selbst zu dienen, auch unter seinen Jüngern Knechtsdienste zu tun, ihnen die Füße zu waschen, wann es zu ihrer Herumholung aus dem Irrtum ihres Weges nötig war, diese Knechtsgestalt aus. Auch der Ausdruck:ward wie ein anderer Mensch , heißt ja nicht: Er war ein bloßer Mensch. Es heißt überhaupt nicht: er war, sondern Er ward, Er hat sich in die Gleichheit der Menschen gegeben, nämlich durch seine freiwillige Entäußerung. Es war aber doch zugleich etwas in Ihm und an Ihm, um deswillen Er mit Grund zu den widersprechenden Juden sagen konnte: Ehe denn Abraham war, bin ich. Wäre der Heiland während seines Laufs in der Welt ein bloßer Mensch gewesen, so würde Er gewiß den Unglauben der Menschen nicht durch dergleichen Reden gereizt haben. In die Gleichheit der Menschen hat Er sich freilich begeben, um in Allem versucht zu werden, gleichwie sie, um Mitleiden zu lernen mit denen, die versucht werden. In Seinem ganzen Betragen ließ Er sich als Mensch erfinden: Er hat gegessen, getrunken, geschlafen, ist müde geworden, hat in Freude und Leid, im Jammern, im Lob GOttes abwechselnde Stunden gehabt; ist unter die Leute gegangen, man hat Seiner Freundlichkeit halber leicht ein Vertrauen zu Ihm fassen können; zu andern Zeiten war Er auch gern wieder allein, und in der Stille usw. Er erniedrigte sich selbst , das geht noch tiefer hinunter. Ein König, der sein Reich niederlegte, äußerte sich damit selbst, aber er könnte sich daneben sonst noch genug Vorzüge und Freiheiten vorbehalten. Aber unser lieber Heiland gab sich unter Alles hinunter. Nicht nur der erste Schritt, nicht nur das einmalige: Ja, Vater, siehe ich komme! Ging aus lauterem Gehorsam, sondern mit jedem Schritt lernte Er Gehorsam. Auch seinen zwar unsündlichen, doch mit Grauen vor dem Leiden behafteten menschlichen Willen brachte Er zu der Unterwürfigkeit unter den Willen seines Vaters. Und darin hielt Er aus, bis Alles an Ihm erfüllt war, was von Ihm beschlossen und geschrieben ist. Auch vom Kreuz stieg Er nicht herab, sondern starb am Kreuz, und ließ seine Verklärung, die Offenbarung seiner Gerechtigkeit bloß auf seinen himmlischen Vater ankommen. Der Sohn GOttes war von Anfang zum Erben über Alles gesetzt, und in dieses angeborene Recht zum Trone trat auch die heilige Menschheit Christi ein, gleich bei seiner Empfängnis und Geburt. Aus dem Grund bittet auch der Heiland um seine Verklärung mit der Klarheit oder Herrlichkeit, die Er bei dem Vater hatte, ehe denn die Welt war (Joh. 17, 5) . Mithin hat Er sich freilich Seine Erhöhung nicht verdient durch Seine Erniedrigung. Aber Seine vorhergegangene Erniedrigung und der darin bewiesene Gehorsam war so ein wichtiger Dienst zur Verklärung GOttes auf Erden, daß GOtt gleich an die verordneten Leiden auch die Verheißung Seiner Erhöhung hängte (Jes. 53) , und der Heiland deswegen jedesmal bei Verkündigung Seines Leidens auch die Hoffnung der Herrlichkeit hinzutat, auch nach dem Antritt Seiner Erhöhung immer noch in Verbindung mit einander davon sprach: Mußte nicht Christus solches Leiden, und in Seine Herrlichkeit eingehen. Ich war tot, und siehe ich bin nun lebendig in die ewige Ewigkeiten. Das Lämmlein ist würdig zu nehmen Preis und Ehre: denn es hat sich schlachten lassen. Bei der Erniedrigung hieß es immer:sich selbst , um den Gehorsam und die Willigkeit des Geistes anzuzeigen. Jetzt bei der Erhöhung heißt es immer:GOtt hat Ihn erhöht, lebendig gemacht, gesetzt zc., um Ihn darunter als den Anfänger und Vollender des Glaubens, als den Durchbrecher auszuzeichnen auf dem Glaubenswege, auf welchem wir nun zu GOtt kommen müssen. Der Name über alle Namen , den er in Seiner Erhöhung bekommen, ist nicht eigentlich der Name JEsus, denn den trug Er ja schon von seiner Beschneidung an. Aber das für alle Sünder Heilwertige, die Kraft, selig zu machen, bekam dieser Name aus der vorhergegangenen Erhöhung mit welcher der Heiland auch in die Macht eintrat, selig zu machen immerdar. Eigentlich aber heißt einen Namen bekommen, der über alle Namen ist, eben so viel, als was die Apostel anderwärts so ausdrücken: über Alles gesetzt werden, was genannt mag werden in dieser und in der zukünftigen Welt. Unter dem Namen JEsu wird nun die ganze Person unseres durch das Leiden zur Herrlichkeit eingeführten Herzogs der Seligkeit auch nach ihren amtlichen Verhältnissen angedeutet. Und so wird auch durch das Kniebeugen nicht nur ein Zeichen äußerlicher Ehrerbietung auferlegt, sondern völliges Anerkennen Seiner Herrlichkeit und Unterwürfigkeit unter Ihn angedeutet. Das geschieht im Himmel von Engeln und allen Geistern der vollendeten Gerechten. Die auf Erden sind, stehen in der Mitte, als auf der Wegscheide, daß sie sich im Glauben und Liebe zu dem HErrn JEsu so fassen, und mit Freuden zu denen im Himmel hinüberkommen können; aber auch GOttes Gnade und den Gehorsam gegen dem Evangelio so versäumen, und darüber mit Schrecken hinunterfallen können zu denen unter der Erden, denen ein ungewisses schreckliches Warten des Gerichts eingejagt ist, und so von Zeit zu Zeit erneuert wird. Alles läuft zuletzt da hinaus, daß der Vater geehrt werde in dem Sohn über dem den Menschen bereiteten Heil. O wie tut es einer redlichen Seele so wohl, wenn sie klein ist, das JEsus ihr groß werde; wie gern gibt sie sich hin, einen gleichen Gang zu tun, und unter Gemeinschaft der Leiden und ähnlichkeit des Todes JEsu in die Hoffnung der Herrlichkeit einzudringen! Alles Hohe außer dem wird geniedrigt werden, alle auf das Verderben der Erde hinauslaufenden Grundsätze, wobei man das Seine sucht, und nicht auf den Anderen sieht, werden gestürzt werden. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Hallelujah!

(12-16) - Nach dem vollständigen Zeugnis von dem Sinn Christi unter seinem ganzen Lauf kommt nun der Apostel wieder auf das Ermahnen zu einem ganzen Ernst im Geschäft seiner Seligkeit und zu einem unsträflichen Verhalten um derer willen, denen zum Zeugnis GOtt sie hingestellt habe, auch zu treuer Bewahrung des angenommenen Worts, dem Apostel selbst zum fröhlichen Ruhm auf den Tag Christi. Die Gegenwart eines so geist = und gnadenreichen Apostels konnte freilich viel tun, wie noch jetzt Auge und Hand eines treuen Hirten oder wackeren Gefährten. Aber doch muß eines Jeden innerer Ernst noch eine tiefere Wurzel haben, daß man auch bei Abkunft eines Lehrers, bei Abgang solcher Anstalten, die einem sonst zur Förderung sind, nicht zurückkommt. Wie alle die Ermunterungen in der Schrift: ringt darnach, trachtet, überwindet zc. so ist auch dies Wort, schafft, daß ihr selig werdet, anzusehen. Nämlich nicht als ob wir und unsere Seligkeit erst bereiten müßten, sondern das Kommen auf den himmlischen Beruf, und das Durchbrechen durch so viele unserem Heil gefährliche Hindernisse erfordert einen solchen anhaltenden Ernst, wobei man aus dem Seligwerden sein ganzes Werk macht. Darum legt es die Schrift, allen Mißverstand zu verhüten, oft so neben einander hin, z. B.Mt. 11, 12 . Das Himmelreich dringt mit Gewalt herein, und die ihm Gewalt antun, reißen es zu sich; oder hier: Schafft, daß ihr denn GOtt ist es, der in euch wirkt. Dieser ganze Brief ist sonst so in guter Zuversicht geschrieben, und muntert zum fröhlichen Leben im Willen GOttes auf. Aber der Gefahr, worin sich unser Heil befindet, so lange wir noch im Leibe der Sünden und des Todes und unter den Versuchungen der Welt wohnen, soll man nie vergessen, und daher sich nicht überFurcht und Zittern hinaus dünken. Man hört heutigen Tages oft den Einwurf, der Fleiß der Gottseligkeit, der Eifer in guten Werken werde niedergeschlagen, wenn man die Menschen und ihr Vermögen so herabsetze, wenn man vom natürlichen Unvermögen zu allem Guten, von der tödlichen Schwachheit aus der Erbsünde, von der Notwendigkeit der Gnade und den Wirkungen des Geistes GOttes zu viel mache. Aber hier sieht man gerade das Gegenteil; eben zu der dringendsten Ermahnung: schafft euer Heil, nimmt der Apostel den Beweggrund von GOttes vielvermögender Kraft und Wirkung her. Bei jedem Herzen, das aus der Wahrheit ist, wird sich es auch der Erfahrung nach so finden, daß, je tiefer es seine Untüchtigkeit zu allem Guten, seinen schweren Abfall, die große Kluft zwischen GOtt und einem von seinem Leben entfremdeten Menschen empfindet, je sorgfältiger wird es sein, die Wirkungen GOttes und seiner Gnade zu beobachten, und ihnen ihre Kraft zur Wieder = Erneuerung in das Bild GOttes an seinem Herzen zu lassen. Man kann keinen reineren Ausdruck vom Geschäft unseres Heils finden, als der Apostel hier führt. GOtt wirkt, wir könnten nichts ohne Ihn. Wir kommen auf seinen Zug durch eine fremde Kraft dahin, wohin wir aus eigener Vernunft und Kraft nimmermehr kämen. Aber GOtt wirkt dasWollen . GOtt zwingt und überwältigt uns mit Seiner Wirkung nicht, wie einen Klotz. Der Mensch kann nichts ohne GOtt, und GOtt will nichts ohne den Menschen, und dessen erwecktes Wollen. Mit Worten läßt sich es freilich nicht ausmachen, wie GOtt seine Wirkung mäßigt, daß sie kräftig genug ist, und doch dem Menschen Prüfung seiner Neigung und Liebe zum Licht übrig bleibt; oder auch, warum die Gnade an Einem so kräftig werde, an dem Anderen nicht? Wer in gehöriger Furcht und Zittern steht, wird sich nicht zuviel in solche Fragen einlassen. Am Vollbringen hängt Fortgang, Sieg, Beständigkeit, auch bei veränderten Umständen im äußeren. Je mehr dem Wohlgefallen GOttes und Seiner freien Gnade eingeräumt wird, je heilsamer wird dieFurcht , sie nicht vergeblich zu empfangen, erweckt und unterhalten. Soviel der Mensch noch im Vertrauen auf sich selbst steht, soviel ist ihm das, was er vom freien Wohlgefallen GOttes hört, noch ein Stein des Anstoßes; so viel er in GOtt wahrhaftig ruht, so kann er das, was ihm vorher ein Stein des Anstoßes gewesen, nehmen, und zum sanften Hauptkissen machen, und mit Jakob die Himmelsleiter sehen. So gewiß GOtt nichts wider Seine Ehre tut, so gewiß tut Er nichts wider unser Heil. Steckt Mancher lange Zeit zwischen Tür und Angel, daß er sagen muß: Wollen habe ich wohl, aber Vollbringen finde ich nicht; so gehen ihm endlich doch die ersten Stufen der gebrochenen Freiheitsbahn auf. Den Abweg, auf den man bei Furcht und Zittern könnte hinausgetrieben werden, desto gewisser zu verhüten, heißt sie nun der ApostelAlles ohne Murmeln und Zweifeln tun .Zweifeln ist wider den Glauben,Murmeln wider die Liebe. Wer Ernst im Geschäft seiner Seligkeit brauchen, und den Betrug der Sünde vermeiden will, hat sich zu hüten, daß er an der Liebe GOttes nicht zweifelhaft werde, und auch die Schuld seiner Schwierigkeiten nicht mürrischer Weise bei Anderen suche. Je mehr man aber im Licht und Liebe steht, desto eher kann man auch ohne Tadel und lauter bleiben, daß man von Anderen nicht Schaden nimmt durch Eingeben in ihren Sinn; aber auch Anderen durch mürrische Strenge nicht Schaden tut. Durch Annahme des göttlichen Worts wird man von der Welt und ihrem verkehrten Geschlecht errettet, und durch Halten an dem Wort des Lebens bleibt man vom Weltsinn geschieden. Der Anderen Rückfall hätte zwar des Apostels Amtstreue und den davon zu erwartenden Lohn nicht vernichtet; doch ist die Freude völliger, wenn man auch an der Anderen Beharrlichkeit Freude und Wonne haben kann.

(17-24) - Der Apostel bezeugt, wie er auch gefaßt sei, wenn es mit seiner Gefangenschaft dahin ausschlagen sollte, daß er GOtt mit seinem Tod preisen dürfte, und rüstet auch die Philipper auf diesen Fall aus; wiederholt aber doch seine noch anhaltende Zuversicht, daß er ihnen wieder werde geschenkt werden, wovon er sie durch seinen rechtschaffenen Sohn Timotheum ungesäumt wollte benachrichtigen lassen. Seinen ihm vor Augen schwebenden Tod heißt der Apostel mehrmals ein Geopfertwerden, nicht nur weil es ein gewaltsamer und mit Blutvergießen verbundener Tod war, sondern weil darin Alles GOtt zu preisen eingerichtet war. Und so heißt er auch die Ursache seiner Bande, und des etwa daraus erfolgenden Todes, den Gottesdienst, oder die priesterliche Bedienung, die er bei ihrem Glauben gehabt, und wodurch er sie zu einem Eigentum und Opfer GOttes ausgerüstet habe. Die oben Kap. 1,25 bezeugte Zuversicht, daß er noch weiter im Fleisch bleiben werde, kam nicht daher, daß er das, was er gern geglaubt, sich leicht überredet, und von den Gedanken des Todes als von einem verdrießlichen Bild sich bald abgewendet hätte. Nein, er hat sich auch gern das Gegenteil vorgestellt, und seine Ausrüstung auch auf selbigen Fall geprüft. Auch von seinem Tod besorgt er sich keinen Schaden für das Reich GOttes, sondern rechnet, GOtt könne ihn zur Bestätigung des Glaubens und also Vermehrung der Freude in manchem Herzen segnen, und um solcher dabei kund gewordenen Gotteskraft und Erweis von dem Beistand des heiligen Geistes würden sich auch die Philipper freuen, und besonders ihm seinen im Sterben gefundenen Gewinn wohl gönnen. Noch jetzt versüßt beim Abscheiden begnadigter Kinder GOttes die an ihnen kund werdende Gnade alle Schmerzen über ihren Verlust merklich, und läßt keinen Wunsch, sie wieder zurück zu holen, aufkommen. übrigens lebte Paulus auch nach diesem Betracht im Glauben des Sohnes GOttes, daß er all sein Künftiges in dessen Hand stellte, und in das Weitere hinaus nicht gerade Gewißheit zu haben verlangte; sich es auch vor Anderen gern anspüren ließ, daß ihn GOtt durch Verborgenhalten des Zukünftigen so gut im Glauben übe, als jeden andern Pilgrim. Es zeigt eine gründliche Bescheidenheit und Nüchternheit des Gemüts an, von nichts mit mehr angemaßter Gewißheit zu sprechen, als einem von Oben verliehen ist. So nötig ihm selbst Timotheus war, so gern wollte er ihn doch entbehren, um die Philipper zu erquicken. Und das zu befördern, gibt er dem Timotheo das gute Zeugnis: es darf euch sein, als käme ich selbst, so gar meines Sinnes ist er. Wie er aber schon obenKap. 1, 15 einen merklichen Unterschied unter den Brüdern, womit er sich umgeben sah, zu machen genötigt war, so führt er hier noch eine empfindlichere Klage, die anzudeuten scheint, daß auch bei denen, die sonst noch im Grund der Liebe gegen ihn standen, sich doch ein Mangel der nötigen Selbst = und Weltverleugnung äußerte. Damit hat er sie aber doch nicht weggeworfen, noch für Feinde des Kreuzes Christi erklärt, sondern wie der HErr JEsus sagen kann: welche ich lieb habe, die unterweise und züchtige ich; so kann ein im Geist Christi stehender Arbeiter auch dergleichen Gebrechen merken, und je und je ein freimütiges, aber liebreiches Zeugnis davon ablegen. Da sollte man dann nicht so überzärtlich gewöhnt sein, daß man nur immer das Gute ins Auge faßt, und die Gebrechen zugedeckt haben wollte. Ja, das, was Jeder selbst als vom Fleisch hinterstellige Schwachheit an sich erkennt, was er als seine Last an sich beseufzet, das sollte er auch an Anderen mit vertragsamer Liebe zu tragen bedacht sein. Aber was so tief sitzt, daß man für sich so leicht nicht darauf käme, da kann ein Liebhabers = Schlag einem wohl tun. Was man um Christi und seiner Sache willen oft sollte fahren lassen, wie man über der Verteidigung einer guten Sache aushalten, wie man einen guten Streiter JEsu Christi unterstützen sollte, daß er nicht sagen müsse, sie verließen mich Alle; das ist nicht allemal so offenbar, und darum braucht es oft eine Anmahnung. Seine gehoffte Befreiung begehrte der Apostel auch nicht zur Ruhe und Untätigkeit anzuwenden, noch zu rechnen: Jetzt habe ich das Meinige getan, und genug darüber ausgestanden; sondern wie er auch in seiner Gefangenschaft nicht müßig war, so dachte er auch bei wieder erlangter Lebensfristung kein anderes Leben zu haben, als das er ihm Dienst des HErrn JEsu verzehren könnte. Und so ist es ihm gelungen, seinen Lauf zu vollenden mit Freuden. HErr JEsu! Laß es mir auch so gelingen.

(25-30) - Er macht ihnen von Epaphrodito und seinen Umständen eine solche Beschreibung, daß sie aus seiner Rückkunft zu ihnen desto mehr Glaubensstärkung ziehen, und ihn mit desto fröhlicherem Lob GOttes aufnehmen möchten. Die Liebe nimmt gar einen zarten Bedacht auf das, was Anderen eine Förderung im Glauben machen, oder doch einen Stein des Anstoßes heben kann. Den Epaphrodito hatten die Philipper zu Paulo gesandt, ihm durch eine überschickte Liebessteuer und sonstige Handreichung seine Gefangenschaft zu erleichtern (Kap. 4, 18) . Paulus gibt ihm auch das Zeugnis, daß er an ihm nicht nur einen Gehilfen, der ihm den Glauben zu pflanzen beigestanden, sondern auch einen Mitstreiter, der auch unter den Trübsalen nicht müde geworden sei, gehabt; mithin die Philipper in ihrer Wahl, ihn zu ihrem Abgeordneten zu gebrauchen, gar nicht gefehlt haben. Unter dem Verlangen des Epaphroditus nach seiner Rückkehr mag viel Natürliches gewesen sein; doch hat der Apostel darauf geachtet; wie man denn in gleichen Fällen des Anderen Willen ohne wichtigen Grund nicht hintertreiben soll. überhaupt muß man von der Gnade nicht erwarten, daß sie uns über alle Abwechslungen hinüber in eine völlige Gleichmütigkeit über Alles setze. Denn sonst könnte GOtt durch äußerliche Schickungen weder wohl noch wehe tun. Es muß uns viel mehr auf unserem Lauf durch abwechselnde Umstände Alles offenbar werden, was in unserem Herzen ist. Die natürlichen und mit allen Menschen gemeinen Zufälle dieses Lebens demütigen oft mehr, als wenn Jemanden etwas Besonderes von Christi Schmach und Kreuz träfe. Unter Pauli eigenen Händen hat es mit dem Epaphroditus so weit kommen, und Paulus also seine sonstige Gabe, gesund zu machen, nicht zur Abwendung dieser Demütigung gebrauchen können. Bei aller guten Hoffnung des Zukünftigen halben, und bei aller daraus fließenden Geringschätzung seines Lebens kann es doch für ein Erbarmen und Wohltat gerechnet werden, wenn uns GOtt wieder aufrichtet. Des Glaubens Freudigkeit, wenn er sich auch der Trübsalen rühmt, und sein Leben selbst nicht teuer achtet, unterscheidet sich weit von einer in Naturkraft angenommenen Unempfindlichkeit. Paulus hatte aber doch den Abgang des Epaphroditus tief empfunden. Es ist ein Mißverstand, wenn man meint, man müsse Einmal wie das Andere ausgerüstet sein. Selbst in der heiligen Seele unseres lieben Heilandes hat es abwechselnde Empfindungen gegeben. So war es auch keine verwerfliche Anhänglichkeit an Menschen, wenn sich die Philipper über Epaphroditi Zurückkunft gefreut haben, sondern es war gliedliche Gemeinschaft am Leib Christi; und Paulus durch seine Ermahnung versichert sie wirklich des göttlichen Wohlgefallens darüber. O JEsu! Verborgenes Leben der Seelen, wer dich kennt, kann sein Leben in dieser Welt gering achten, ja hassen; damit er es bei Dir erhalte zum ewigen Leben.


Display settings Display settings JehošuaJehošua