Czech Study Bible Translation (CZ)1 Corinthians - 5. chapter - 1 Corinthians - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi, a to o takovém smilstvu, jaké není ani mezi pohany, že totiž někdo má ženu svého otce. 2A vy jste nadutí, místo abyste raději byli zarmouceni a odstranili ze svého středu toho, kdo se dopustil tohoto činu. 3Neboť já, ač tělem vzdálen, duchem však přítomen, už jsem, jako bych byl přítomen, vynesl rozsudek nad tím, kdo takový čin spáchal: 4ve jménu našeho Pána Ježíše Krista — až se shromáždíte, vy a můj duch spolu s mocí našeho Pána Ježíše — 5vydejte takového člověka Satanu k záhubě těla, aby duch byl zachráněn v den Pána Ježíše. 6Vaše chlouba není správná. Nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? 7Vyčistěte proto starý kvas, abyste byli novým těstem, neboť jste nekvašení. Vždyť Kristus, náš velikonoční Beránek, byl za nás obětován. 8Slavme tedy svátek ne se starým kvasem, ani s kvasem špatnosti a zloby, ale s nekvašenými chleby upřímnosti a pravdy. 9Napsal jsem vám v dopise, abyste se nesměšovali se smilníky; 10nemíním však všeobecně se smilníky tohoto světa nebo s chamtivci, lupiči a modláři, neboť to byste museli z tohoto světa vyjít. 11Napsal jsem vám však, abyste se nesměšovali s tím, kdo si říká bratr, a přitom je smilník nebo chamtivec nebo modlář nebo utrhač nebo opilec nebo lupič; s takovým ani nejezte. 12Proč bych měl soudit i ty, kdo jsou mimo nás? Nesoudíte snad vy ty, kdo jsou uvnitř? 13Ty, kdo jsou mimo, bude soudit Bůh. Odstraňte toho zlého ze svého středu!


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-5) - Nach der im Beschluß des vorigen Kapitels ihnen aufgetanenen Wahl zeigt er ihnen nun an einem leidigen Beispiel, was unter ihnen für erhebliche Umstände zum Bestrafen anzutreffen seien, und welche Schärfe er zu brauchen berechtigt wäre, auch zu welchem Eifer er sich wirklich erweckt finde. Die auch in den vorigen Kapiteln ihnen vorgehaltenen Abweichungen sind schon auch die Veranlassung geworden, aus welchem sich Einer die hier beschriebene fleischliche Freiheit hat herausnehmen können, und sich von der übrigen Gemeinde nicht so einträchtigen Widerstand und genaue Aufsicht zu besorgen hatte. Das Nachlassen im rechten Einverständnis zusammen tut gleich in jedem Haus, noch mehr in einer größeren Verfassung, aller Unordnung die Tür auf. Unter dem Wort: der die Heiden züchtigt, liegt Vieles; daß wenn schon im Finstern schreckliche Werke des Fleisches unter ihnen getrieben wurden, man doch, aus Macht dieser Leuchte GOttes, Manches davon heimlich zu halten angetrieben wurde. Der Fall, von dem Paulus mit so gerechtem Eifer, aber doch nötiger Vorsicht redet, muß nicht nur in einem heimlichen unzüchtigen Zusammenhalten bestanden sein, sondern in einer öffentlichen Gemeinschaft, als welche eben zu verhindern der Gemeinde Pflicht gewesen wäre. Freilich wird Jeder seine Last tragen, und Keiner mit seiner Zeit und deren Verfall sich entschuldigen können. Doch sollen Alle, die zu einer Zeit leben, und in Einer bürgerlichen oder kirchlichen Verfassung miteinander stehen, ernstlich darauf sehen, ob sie einander auf den weg des Lebens oder des Verderbens mit Wort, Beispiel und Nachsicht bringen? Aufgeblasenheit, Wohlgefallen an sich selbst, Erhebung gewisser Erkenntnisse, Beredung, man habe in etwas tiefere Einsichten als Andere zc., sind bei einzelnen Menschen und ganzen Haufen die nächste Veranlassung zur Fleisches - Freiheit; und wenn nur eines Manchen Stolz noch durch dergleichen leidige Ausbrüche gebrochen würde, und er durch die Gnade Christi zur gründlichen Ausheilung an Sinn und Gewissen käme! Die göttliche Traurigkeit, woran sie es Anfangs fehlen ließen, wurde nachmals noch in ihnen gewirkt (2Kor.7). Man muß tief in der Armut des Geistes gegraben haben, wenn man aus Anderer Vergehungen keinen Ruhm mehr sucht. - Wie, von wem, mit welcherlei Vorkehrungen und mit welchem Erfolg der Täter dieser bösen Tat hätte hinausgeschafft werden sollen, davon kann man jetzt viel fragen nach Beschaffenheit der Zeiten, darin jetzt Alles vom Welt - Geist und Welt - Herrschaft auch in diesen Stücken durchdrungen ist. Des Apostels Sinn zunächst war eben der, daß die ganze Gemeinde, freilich aber zuvörderst diejenigen, welche sich des Vorstehens und Regierens allermeist angenommen haben, zum Zeugnis ihres allgemeinen Mißfallens, diesen Menschen aus aller Gemeinschaft dessen, wozu nur ein Christ Zugang haben könnte, hätten ausschließen, und ihm dieses mehr als heidnische Laster auch für einen Rückfall in heidnischen Unglauben anrechnen, also, nach dem Wort unseres Heilands, ihn als einen Heiden achten sollen. Dabei kann doch auch das statt haben, daß ein Glied der Gemeinde an dieser Versäumnis mehr Schuld hatte, als das andere. Doch können auch Solche, die eben nicht viel ändern und helfen können, durch furchtsames Stillschweigen und Nachgeben gegen den herrschenden Teil sich auch verschulden, und bedürfen also durch eine so ins Allgemeine geführte Bestrafung geweckt zu werden. Wer der Rute schont, haßt sein Kind, sagt Salomo, und so ist vieles verschonen der Menschen gegen einander. Die gelindere Zucht spart man, und in ein schärferes Gericht stürzt man einander. Daß der Welt zu ihrem Unwesen so viele zu Gefallen reden, ist ihr größter Schade; und wenn sie das Licht und die Zucht der Wahrheit noch weiter zurücktreiben wird, so wird sie nur desto näher bei ihrem Gericht sein. - Die Abwesenheit des Paulus suchte sich der Versucher auf mancherlei Weise zu Nutzen zu machen. Aber was er hiermit, vom Geist Christi gedrungen verfügte, darin mußten die Korinther eine solche Geistes - Kraft spüren, die nicht an leibliche Gegenwart gebunden sei, sondern die auch in Abwesenheit viel Kräftiges wirken konnte. Sonst setzt der Apostel Manches auf seine Ankunft hinaus, hoffte etwa, es könnte inzwischen noch aus dem Weg getan werden, oder wollte es auf nähere Untersuchung der Umstände ankommen lassen (2Ko.13:1). Aber hier bedurfte es keiner weiteren Untersuchung, es litt auch keinen Aufschub; sondern nach des HErrn JEsu Christi Befehl und Sinn, auch zur Reinhaltung seiner Gemeinde und zur Rettung der Ehre seiner Wahrheit, bei welcher keine solche faule Frucht aufkommen könnte, hält sich der Apostel zu dem vertrauen ermächtigt, sein Schluß werde durch unleugbare Wirkungen der Kraft Christi seinen Nachdruck bekommen; und sie, die Korinther, selbst würden ihm ihren öffentlichen Beifall nicht versagen können, sondern ihre bisherige Versäumnis durch Beitritt zu des Apostels gerechtem Eifer hereinbringen. Und so wendet er seine Apostel - Macht, die er sonst gerne zur Befreiung vom Satan anwendete, nun in diesem Fall so an, daß durch diese - im Geist Christi geschehene Aussprache dem Satan eine gemäße Gewalt über den Menschen eingeräumt wurde, unter deren sein Leib, das Werkzeug dieser unreinen Lust, empfindlich gedemütigt, oder bei ausbleibender Besserung völlig aufgerieben würde. Daß aber auch unter dieser scharfen Zucht - Rute noch väterliche Liebe verborgen sei, zeigt der Apostel durch den Beisatz: daß der Geist selig werde am Tage des HErrn JEsu . Denn das läßt dem großen Sünder noch einen Weg offen, aus dem sich zugezogenen Gericht noch in die rettende Liebe GOttes und Gnade JEsu Christi durch zudringen; so daß, wenn er auch unter diesem Gericht sterben müßte, und seine Sinnes - änderung immer zur Abwendung der leiblichen Strafe wirkte, es doch sein Geist noch mit ewiger Rettung auf den Tag JEsu Christi zu genießen hätte. Wer mit der Hoffnung, auf den Tag JEsu Christi selig zu werden, abscheidet, der wandelt schon nicht in Finsternis. O was wird dieser Tag so vielen aus den Stricken des Satans, aus ihrer eigenen Lust und Last, aus den Versuchungen und ärgernissen der Welt gerissenen und erretteten armen Sündern, für ein allgemeiner Freudentag werden.

(6-8) - Er faßt der Korinther Herz so an, daß sie seiner nächstvorhergehenden Bestrafung nicht ausweichen konnten, sondern das, was ihnen Allen an Wegräumung dieses eingedrungenen ärgernisses gelegen sei, erkennen mußten; worunter er abermals seine Bereitwilligkeit, im Geist der Sanftmut mit ihnen zu handeln, beweist. Der Apostel hatte ihnen oben Kap. 1:31 den an GOtt habenden Ruhm durch unseren HErrn JEsum Christum angewiesen. Und es ist fein, und vor GOtt gefällig, wenn man sich des im Herzen kräftig gewordenen Evangeliums bis zum Rühmen annehmen kann. Aber es auch nichts Kläglicheres, als wenn dieser Ruhm sein Feines, vor GOtt Taugliches und Anderen zur Besserung Dienendes verliert. Ein einziges Beispiel wodurch in einer Gemeinde die Einbildung, ungestraft und ungeahndet durchzukommen, aufgerichtet wird, tut unglaublichen Schaden. Es dringen irrige Vorstellungen und fleischliche Freiheiten ein. Es gewinnen freche Leute die Oberhand, und damit ist der ganze Teig versäuert. Wo man aber solcher Meinung und Einbildung widerstrebt, Werke des Fleisches abtreibt, ärgerliche Personen und Verführer ahndet, da wird der alte Sauerteig ausgefegt. - Und der Eifer in einem wichtigen Fall kann auch wieder in anderen Stücken zu merklicher Erneuerung dienen. Euer Beruf und das in euch kräftig gewordene Evangelium, hat euch ja als ein gereinigtes und geheiligtes Eigentum GOttes dargestellt, und euch zur Reinigkeit an Herz, Sinn und Gewissen verpflichtet. Der Opfer - Tod und das Blut - Vergießen ihres Osterlamms hat die Israeliten erstmals in die Freiheit vor dem Würge - Engel gesetzt, und ihnen die Tür zum Ausgang aus ägypten vollends aufgetan. Zum Gedächtnis dieses Wunders und großen Erlösung wurde das Osterfest jährlich gehalten. Und so sind nun wir durch Christi Tod und Blut - Vergießen vom Tod und dem, der des Todes Gewalt hatte, erlöst, und zum Eingang in das verheißene Erbe GOttes berechtigt. Der Juden Ostern war in wenige Tage eingeschränkt. Christi Aufopferung hat die ganze Zeit des Neuen Testaments zu einer solchen Fest - Zeit gemacht. Das kann aber nicht bei dem unbußfertigen Beharren im alten Sauerteig bestehen, noch auch, wo man seinen aufgegangenen neuen Sinn wieder mit Bösen vermengen läßt, daß es einen Sauerteig der Bosheit abgibt; noch wo man sich das Böse unter gutem Schein einer rechtmäßigen Freiheit aufdringen läßt, daß ein Sauerteig der Schalkheit daraus wird. O der Korinther Spaltungen und Partei - Geist, ihr sträfliches Nachsehen bei dem unter sie gekommenen ärgernis, ihre öfters mit übervorteilung des Nächsten verbundenen Streitigkeiten (Kap.6) , der gefährliche Mißbrauch ihrer Freiheit im unbedachtsamen Umgang mit den Ungläubigen( Kap. 9:10) , ihre bei des HErrn Abendmahl eingerissenen Mißbräuche (Kap.11) , und ihre bösen Geschwätze von der Auferstehung der Toten (Kap.15) , führte manchen Sauerteig der Bosheit und Schalkheit ein. O wie viel ist auch heutigen Tages daran gelegen, daß doch Lauterkeit und Wahrheit nicht Not leide, daß man unter den ärgernissen der Welt nicht gleichgültig gegen die Sünde werde, sich nicht im Handel und Wandel, im Umgang mit Anderen viel zu gut halte, worunter doch Bosheit, Geiz, Schalkheit, Begierde, sich nach dem Fleisch angenehm zu machen, steckt. Ach daß doch unser Leben ein ununterbrochenes Teilnehmen an JEsu Leben, an seinem Geist sei; und also eine eben so ununterbrochene Verleugnung aller aus dem Fleisch und Weltlauf herstammenden Versuchungen!

(9-13) - Der Apostel verhütet allen Mißverstand bei seinen in der bisherigen Materie gegebenen Ermahnungen; hinter welchem Mißverstand man sich dem rechtmäßigen Gehorsam desto eher entzieht. Wie man auch in anderen Stücken der Lehre Christi und ihren Anforderungen oft einen solchen Sinn geben will, der sich mit den jetzigen äußerlichen Umständen nicht zum Besten verträgt, damit man sich unter solchem Vorwand desto eher gar entziehen kann. Er bezeugt hingegen noch einmal seinen Sinn, und ihre deshalb aufhabende Pflicht Daß sich der Apostel in diesen Worten auf eine schon zuvor gegebene Anweisung bezieht, ist offenbar. Ob er aber darunter die allernächst zuvor gemachte Verordnung von Wegräumung der ärgernisse, oder das, was er in gleicher Materie an die Thessalonicher (2Thess.3:6,14) geschrieben hatte, daß auch den Korinthern bekannt sein konnte, oder was, das er schon vorher schriftlich an die Korinther habe gelangen lassen, im Gemüt gehabt habe, das ist nicht ganz zu bestimmen. Kurz, der Apostel setzt es jetzt in ein völligeres Licht, sowohl, was die Personen anbetrifft, als auch die Art, wie man sich ihrer Gemeinschaft entziehen soll. In Absicht auf die Personen breitet er das, was von den Hurern gesagt war, auf andere eben so gefährliche ärgernisse aus; sagt aber, es sei nicht von den zur ungläubigen Welt gehörigen Sündern die Rede: denn wenn man diese richten, und ihren Umgang im äußerlichen Handel und Wandel meiden wollte, so müßte man die Welt räumen. Sondern wenn sich Einer in der christlichen Gemeinschaft einen Bruder nennen lassen wollte, und er fiele in dergleichen Laster, so wäre die Nachsicht gegen ihn viel gefährlicher und zum Anstecken mißlicher, und man habe also ein mehreres Recht und dringendere Pflicht über einen Solchen. Der Lasterhaften, die draußen sind, hat man sich freilich auch so zu entschlagen, daß man keinen willkürlichen Umgang mit ihnen unterhält, noch sich bei ihren vergeblichen Worten und Entschuldigungen aufhält ( Eph. 5:3-7) . Einem - in solchen Verfall geratenen Bruder aber hat man zwar seine Rückkehr durch alles - der Wahrheit und Liebe gemäße Bezeugen zu erleichtern. Bis er sich aber zur Buße bequemt, hat man ihn von allen in der Gemeinschaft der Heiligen sonst zu genießenden Gütern auszuschließen, mithin ihn auch von dem Genuß des heiligen Abendmahls oder anderer zur übung der christlichen Liebe angestellten Mahle abzuhalten. Wer sich durch Annahme des Evangeliums zu der Gemeinde christlicher Kirche getan hat, der hat daher auch die Schuldigkeit auf sich, ihre Zucht anzunehmen. Das übrige in der Welt kann man an sich vorbeigehen lassen, unter dem ernstlichen Bedacht: GOtt wird es richten. Aus Allem sieht man, wie die - vom Apostel hier angegebene Kirchen - Zucht sich so bedächtlich von den beiden Abwegen unterscheidet, deren der eine auf schnöde Gleichgültigkeit und Versäumnis aller Wachsamkeit über der Gemeinde Lauterkeit, und der andere auf Zwang und äußerliche Gewalttätigkeit führt. Unser Abfall davon, und unser Unvermögen zu helfen, soll und alle beugen . Bei uns ist nun Welt und Kirche in Eins zusammengefallen, und man findet jetzt die, die der Apostel Hurer und Ehebrecher dieser Welt geheißen hatte, mitten in der Kirche. Aber das geringe Häuflein der Gläubigen kann sich so wenig Recht und Macht über sie anmaßen, als man vorher über den Haufen der Ungläubigen hatte. Laß mich in der Furcht bestehn, fein schlecht und recht stets einhergehn, unter der jetzigen Zeit, unter den Kirchen - Mängeln, keinen Vorteil für das Fleisch suchen. Gib mir die Einfalt die Dich ehrt, und lieber duldet als beschwert; lieber unter die Last zum Mittragen sich hinstellt, als nur immer Anderen die Schuld auf den Hals schiebt.


Display settings Display settings JehošuaJehošua