Catholic liturgical translation1 Corinthians - 12. chapter - 1 Corinthians - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Catholic liturgical translation

Český katolický překlad - Nový Zákon čili tzv. "liturgický překlad" (vzniklý pod vedením V. Bognera) vyšel v roce 1988. Překlad vychází z překladu NZ od Ondřeje Petrů.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Catholic liturgical translation


1Bratři, co se týká duchovních darů, rád bych, abyste v té věci měli jasno.2Víte dobře, že když jste byli pohany, byli jste nezadržitelně přitahováni k němým modlám.3Proto vám prohlašuji: Kdo mluví pod vlivem Ducha Božího, nemůže nikdy říci: »Proklet buď Ježíš!« a stejně tak jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: »Ježíš je Pán.«4Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch.5A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán.6A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.7Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.8Jednomu totiž Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž Duch poskytuje poznání,9jinému se opět dostává víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat,10jiný konat zázračné skutky, jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl vykládat, co tím jazykem bylo řečeno.11To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje každému zvlášť, jak chce.12Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista.13Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo - ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní - všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.14Ani tělo se přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha.15Kdyby řekla noha: »Nejsem ruka, a proto nepatřím k tělu«, proto ještě k tělu patří!16A kdyby řeklo ucho: »Nejsem oko, proto k tělu nepatřím«, proto ještě k tělu patří!17Kdyby bylo celé tělo jenom oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo jenom sluch, kde by byl čich?18Takto však umístil Bůh každý z údů v těle, jak sám chtěl.19Kdyby všechno bylo jen jeden úd, kam by se podělo tělo?20Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jedno tělo.21Oko tedy nemůže říci ruce: »Nepotřebuji tě!« nebo zase hlava nohám: »Nepotřebuji vás!«22Spíše naopak: tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou nejpotřebnější.23A zrovna těm údům, které na těle pokládáme za méně ušlechtilé, právě těm v oblékání projevujeme větší pečlivost a údy, za které se stydíme, tím slušněji se zakrývají,24kdežto údy ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. Bůh sestavil tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje větší pečlivost,25aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se údy vzájemně staraly jeden o druhý.26Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují.27Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.28Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří dále mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky.29Jsou snad všichni misionáři? Jsou všichni proroky? Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky?30Mají všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči v neznámém jazyku pronesené vykládat? 31Usilujte však o dary lepší. A teď vám chci ukázat ještě mnohem vzácnější cestu. 


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-3) - Hier fängt der Apostel wieder eine neue Materie an, welche bis auf den Schluß des l4ten Kapitels reicht. Er gibt ihnen nämlich umständlichen Bericht von den mancherlei Beweisungen des Geistes GOttes unter ihnen und zeigt, wie sie sich dabei zuvörderst als Einen Leib, von Einem Haupt, HErrn und Geist belebt, begabt, regiert ansehen, dabei aber doch den Unterschied der Glieder und ihrer Verrichtungen, mithin auch der dazu nötigen Gaben bedenken, selbige aber allermeist durch die Liebe zu gemeinem Nutzen bringen, und aus dieser ausgebreiteten Brauchbarkeit auch den Wert der Gaben selbst richtiger bestimmen solle hieraus sieht man was also den Apostel zu solchen Vorstellungen gedrungen habe. Wie nämlich auf den heutigen Tag der Geist der Welt und der Geist aus GOtt auf diesem Kampfplatz der Sünde und der Gnade zugleich ihr Werk haben, und der Geist der Welt in seinen Geschäften sich immer nach dem richtet, wie der Geist GOttes wirklich sein Werk betreibt, um gerade in solches Licht Finsternis, Verwirrung und Ungewißheit zu bringen, und damit die Menschen müde zu machen; so hat es freilich auch, bei jenen ansehnlichen Wirkungen des Geistes GOttes nicht gefehlt, daß aus dem Judentum und Heidentum Solche aufgestanden sind, die mit ihren Gaben und Geistes - Kräften jenen Wirkungen des Geistes GOttes haben das Gleichgewicht halten, und der Menschen Gewissen verwirren wollen. Denn der Geist der Welt hat bald gemerkt, daß er Christus und sein Reich und die Wahrheit seines Evangeliums nimmer ganz vom Erdboden verdrängen könne; darum hat er sich auf das gelegt, nur aus Allem ein Gemenge zu machen, und seinen Sinn und Werk auch unter das Christentum und des Geistes GOttes Geschäft zu bringen, welches denn zu allen Zeiten die beschwerliche Notwendigkeit aufgelegt hat, daß man falsche Geister prüfen und sich von ihnen scheiden mußte. Daneben haben auch unter den Christen selbst Manche den Unterschied der Gaben nicht gehörig angewendet, sind in wohlgefälliges Aufblasen über einander geraten, haben eine Gabe mit der andern mehr zu verdunkeln, als in gemeinschaftlichen Gebrauch zu setzen und zu erwecken gesucht, sind dabei mehr auf das Großtun, als auf das Gemeinschaftlich Brauchbare gefallen, usw. Darum haben denn auch die apostolischen Zeiten bei sonst so herrlichem Segen des Evangeliums ihre Kirchen - Not gehabt. Um so weniger wollen wir uns unsere jetzigen Tage verächtlich sein lassen, sondern uns eben auch in unserem Teil leiden, und das, was noch da ist, mit demütigen Danke benützen. Bei allen Religionen fand sich etwas Geistliches, entweder wirklich ober doch dem Schein und Vorgeben nach; entweder aus GOtt und seinem Reich des Lichts, oder vom Gott dieser Welt und seiner Obrigkeit der Finsternis. Denn jede Religion wollte höher führen, als die bloße Natur, und diese ihre Mängel erstatten;. und das durch Wirkungen und Gaben, die über die Menschen - Kräfte gingen. So hatten sie selbst im Heidentum ihre Weissagungen, Aussprüche über zukünftige Dinge, Weisheits - Sprüche, Rats - Erteilungen in zweifelhaften Fällen, andere verborgene Hilfeleistungen in Umständen, wo die natürlichen Kräfte nicht hinreichen. Man sehe, was Ac. 16:16 von dem Wahrsager - Geist zu Philippis, Ac. 19:19 von den vorwitzigen Künsten derer zu Ephesus vorkommt. Noch mehr dergleichen fand sich im Judentum und unter dem samaritischen Volk, wo zu dem Falschgeistlichen noch Manches aus der geoffenbarten Wahrheit GOttes gezogen wurde Man Sehe, was Ac. 8:9 von Simon dem Zauberer vorkommt, und wie dieser Ac. 8:18-19 sich um das Geld in die apostolische Macht schwingen wollte. Einen unendlichen überschwang geistlicher Gaben und Kräfte aber gab es bei der Wahrheit Christi und der Bekenntnis Seines Namens aus der - durch Ihn am Pfingstfest aufgeschlossenen Fülle, Ac 2, 17f . Doch war freilich Prüfung der Geister nötig, und Vorsicht, nicht zu viel und nicht zu wenig zu tun. Die heutige Welt ist über so vielem Vorgeben von geistlichen Erkenntnissen, Gaben, Wirkungen und Erfahrungen so ungeduldig und ungläubig geworden, daß sie lieber Alles verdächtig halten und machen will, was Sich nicht sogleich unter das Gebot der Natur und Vernunft will ziehen lassen. Die Mühe, viel zu prüfen, die Gefahr, betrogen zu werden, entleidet ihr Alles. Eben damit aber stürzt sie sich in den größten Selbstbetrug. An Andern will Sie das übertriebene und für falsch Geachtete fliehen und hassen, und von vermessenem Vertrauen auf sich selbst und ihre Einsicht wird sie mehr betrogen, als sie durch fremde Kräfte nimmermehr hätte betrogen werden können. Der ehemalige überschritt vom Heidentum um die Erkenntnis des Einigen und wahrhaftigen GOttes bei dem Licht des Evangeliums fiel so groß aus, daß man einen immer wieder auf selbige Veränderung führen konnte und daher war es auch leicht begreiflich, daß von stummen Götzen keine geistlichen Gaben erwartet werden konnten, sondern was sich dergleichen bei ihrem Dienst geregt hat, das war von dem Gott dieser Welt, der das ungöttliche Wesen des Götzendienstes damit im Ansehen erhalten wollte. Den Glauben oder die Verleugnung der Wahrheit JEsu setzt der Apostel nicht nur für die damalige, sondern für alle Zeiten, zum sichersten Kennzeichen, was aus dem Geist GOttes Sei oder nicht. Man Sehe auch1 Joh. 4:3 Wer auch von den heutigen großen oder schönen Geistern JEsu Namen und Bekenntnis so aus seinem Mund und Schriften wegläßt, daß man sieht, JEsu Name, Kreuz, das daraus erwachsene Evangelium, die Hoffnung des Reichs und der Herrlichkeit ist ihm ein ärgernis, ein verschlossenes Rätsel, und wenn er es frei herauslassen dürfte, ein Fluch, der verrät sich schon genug, wes Geistes Kind er ist. O HErr JEsu! ich lebe oder sterbe, so ist die Gemeinschaft, mit Dir mein Ruhm und meine Hoffnung. Das habe ich vom heiligen Geist gelernt, und in dieser Wahrheit begehre ich fortgeleitet zu werden.

(4-11) - Nun zeigt er näher, wie GOtt bei so mannigfaltiger Austeilung unterschiedlicher Gaben, bei Einrichtung verschiedener ämter, bei Anwendung ungleicher Kräfte, doch Alles so genau auf die Einigkeit und Anwendung zum gemeinen Besten und Erbauung eingerichtet habe. Nächst zuvor hat sie der Apostel bewahrt, daß sie nicht von falschen Geistern und ihren. Wirkungen berückt würden, sondern prüfen lernten, ob Alles aus JEsu Herrlichkeit hergeleitet, und auf Ihn zurückgeführt werde. Jetzt zeigt er, wie sie auch bei der einigen Quelle des Geistes, die durch JEsum Christum geöffnet ist, doch die mancherlei Ausflüsse derselben kennen und brauchen lernen sollten, damit weder der Reichtum und das Mannigfaltige verdrungen, noch auch die Einigkeit gekränkt, sondern das Mannigfaltige benützt, und die Einigkeit doch fest gehalten werde. Unter Gaben, ämtern, Kräften, schafft sich Geist, HErr, GOtt oder Vater, Sohn und Geist in die Hände bei gemeinschaftlicher Ausrüstung der Heiligen und Erbauung des Leibs Christi Kräfte, die GOtt wirkt; ämter die der HErr JEsus ordnet; Gaben, die der Heilige Geist austeilt, beziehen sich auf einander, richten sich nacheinander helfen zur Erreichung des gemeinschaftlichen Endzwecks. Im Kleinen kann es Jeder bei Sich Selbst wahrnehmen, wenn er nachdenkt und findet: ich bin aus der Hand GOttes, meines Schöpfers, gekommen, der hat seine Hand, ewige Kraft und Wirkung auch an mir bewiesen, da Er mir Leib und Seele, beide mit so vielen und unterschiedlichen Kräften und Fähigkeiten versehen, gegeben hat. Diese haben sich bei der Auferziehung und Unterricht, unter beständiger göttlicher Mitwirkung weiter ausgewickelt, da mich GOtt von Jugend auf gelehrt hat. Ich bin auch von Mutterleib an ersehen und ausgesondert worden, dem HErrn JEsu in seinem Reich unter diesen und jenen Umständen, in diesem und jenem Amt zu dienen und das Meinige zu gemeinschaftlichem Nutzen beizutragen. Darnach haben sich dann auch die Gaben seines Geistes gerichtet. Der Heilige Geist ist mir geschenkt worden, mich zuvörderst mit den zu meiner eigenen Seligkeit nötigen Gaben zu erleuchten; so dann auch durch gnädige Einflüsse mich teils auf immerhin, teils auf gewisse nötige Umstände zu dem tüchtig und willig zu machen, worin ich meines Orts dem Willen GOttes zu dienen habe. Diese Ineinander Richtung der Kräfte, ämter und Gaben wohl zu bemerken, ist bei uns um so nötiger, je verborgener jetzt die Gnade wirkt, und ihr Segen unter die Anwendung der Natur - Kräfte hineinfließt. Gnade und deren Gaben bessern und erhöhen freilich die Natur; aber man kann nicht gerade verlangen, daß sie dieselben ganz verändern und verschlingen sollten. Es kann Leute von großen natürlichen Kräften, Einsichten und Mut geben, aber sie bleiben ohne Gnade, und also auch ohne Gaben des Geistes. Bei Andern können natürliche Kräfte und Fähigkeiten vergleichungsweise gering sein, aber die Gnade und aus derselben die Gaben des Geistes ersetzen es überschwenglich. Im Reiche Christi werden Täler angefüllt, wie Berge erniedrigt. Es kann aber auch GOttes allgemeine Wirkung durch die - von Natur in Jemand gelegten Kräfte und Fähigkeiten mit dem, was im Reich JEsu Christi und nach seines Geistes Gnade aus ihm werden soll ziemlich gleich laufen. Die Zwölf Apostel und siebzig Jünger, die der Heiland in den Tagen seines Fleisches aussandte, konnten schon damals Wunder tun, da sie in der geistlichen Erkenntnis und Erfahrung noch schwach waren. Folglich ist eines Menschen Gnaden - Stand und Rechtschaffenheit vor GOtt nicht nach den Gaben zu beurteilen, und sie sind nicht allezeit die Frucht eines großen Glaubens. Man kann nicht sagen, daß der Glaube, wenn er wachse, endlich zu diesen Gaben erwachse, und daß der Mangel derselben einen schwachen Glauben anzeige. GOtt kann diese Gaben auch einem Anfänger im Glauben geben; und der lauterste und stärkste Glauben kann derselben mit gutem Willen entbehren; wie z. B. Johannes der Täufer größer, als alle Wundertäter, gewesen ist, und die Gabe Wunder zu tun nicht gehabt hat. Weisheit ist ausgebreiteter, faßt Mehreres in das Auge, nimmt Vergangenes und Zukünftiges zusammen, weicht auch dem Gefährlichen und Verführerischen aus, Erkenntnis beschäftigt sich mehr mit der Wahrheit im Glauben und Tun, und mit der Unterweisung zur Seligkeit, schöpft näher aus dem Wort GOttes, als aus allen Werken GOttes und der darin bewiesenen Weisheit. Durch das Reden von der Erkenntnis kann man die Wahrheit aus ihren nächsten Gründen lernen glauben; durch das Reden von der Weisheit aber lernt man die Wahrheit in ihrem weiteren Umfang und ihrer freimachenden Kraft erkennen und erfahren. Wenn nun zu einer Zeit diese Gaben die nötigsten und besten sind, und zum gemeinen Nutzen hinreichen, wer will durch sein Gebet erzwingen, daß auch Propheten und Wundertäter da sein müssen? Es läßt sich bei Gaben des Geistes nichts abverdienen, nichts affektieren, nichts erzwingen, sondern der Geist gibt und wirkt, nachdem Er will. Auch die Begabtesten jener Zeit werden nicht Alles vermocht haben, wie es sie im Eigenwillen hätte ankommen mögen. Es wird immer auch eine Decke der Niedrigkeit darüber gebreitet gewesen sein. Zum Beispiel bei der Gabe, mancherlei Sprachen zu reden, war um deswillen nicht alle Zierlichkeit und Schmuck der damaligen weltlichen Beredsamkeit, wie man an den - durch Trieb, des Geistes GOttes gestellten Schriften sehen kann.

(12-31) - Der Apostel zeigt in einer umständlich ausgeführten Gleichnisrede, wie der Unterschied und die Mannigfaltigkeit der Glieder an einem menschlichen Leibe nicht zur Trennung desselben reize, sondern vielmehr zum Wohlstand und vielfacher Brauchbarkeit diene, mithin nicht von einem Glied erfordert werde, was von dem andern, des Geringsten unansehnlicher Dienst aber doch um der Notwendigkeit willen für den ganzen Leib so hoch zu schätzen sei als des Edelsten Brauchbarkeit; eben so solle der Austeiler so mancherlei Gaben, ämter und Kräfte in der Kirche Christi als an seinem geistlichen Leib angesehen, behandelt und benützt werden. Unter den Menschen ist es oft so, ein Jeder will gern mit seiner Arbeit allen andern Arbeitern den Vorzug streitig machen mit seiner Gabe der Andern Gabe verdunkeln. Unter den Christen ist es so: Ein Jeglicher will gern mit der Gabe, die ihm GOtt gegeben hat, dem Andern dienen, damit es am Ende nicht heiße: dieser hat es allein getan; sondern daß es heiße: wir haben miteinander gearbeitet; wir haben ein Jeder nach dem Vermögen, das GOtt darreichte, ein wenig etwas dazu beizutragen begehrt, daß in allen Dingen GOtt gepriesen werde durch JEsum Christum. Die Weisheit GOttes und der herrliche Reichtum Christi offenbart sich darin an der Gemeinde, daß Ein Geist der Kindschaft und Freiheit Alle zu Einem Leib, und die mannigfaltigen Wirkungen und Gaben dieses einigen Geistes sie doch zu so vielerlei brauchbaren Gliedern machten. Daraus zieht der Apostel den Schluß: Geht dir etwas ab von dem, was du siehst, daß es ein Anderer neben dir hat, meine deswegen nicht als ob du nicht zum Leib gehörtest, sondern denke nur: ich bin eben ein anderes Glied. Rechne die mannigfaltigen Bedürfnisse, die einen solchen Unterschied der Gaben erfordern; z. B. es sind Arme und Notleidende, darum braucht man Barmherzige und zum Mitleiden Vermögliche; es sind Kranke, Alte, Schwache; darum braucht man Hände zum Heben Füße zum Tragen es sind Junge, Unwissende, Irrende; darum braucht man Lehrer, die mit Augen versehen sind, die Zungen haben, zu rechter Zeit zu reden; es gibt solche, die noch ferne sind, die GOtt aber herzurufen will; darum braucht man Solche, die fertig sind zu treiben das Evangelium; es gibt aber auch Solche, die nach Weisheit und weiterem Erkenntnis - Grund begierig sind; denen ist dann wieder mit anderen Gaben gedient. Da nun Keiner sich selbst wegschätzen soll, so sollen noch weniger Andere jemals Gaben und Brauchbarkeit verachten, sondern vielmehr soll unter allen Gliedern gemeinschaftliche Sorge für einander, gemeinschaftliche Freude übereinander gemeinschaftliches Leidtragen miteinander sein. Weg also mit dem eigenliebigen, selbstgefälligen Wesen, das Anderer nicht bedürfen will; weg mit der üppigen Freude an Anderer Fall; weg mit dem Ohrenblasen und Verleumden unter den Christen; weg mit Allem, was zum Entrüsten oder Neiden, Trennen und Verwirren führt. Man strebt nach den besten und brauchbarsten Gaben, wo man dem lieben GOtt mit Demut, Glauben und Gebet begegnet, daß Er es seiner Kirche und auch uns an unserem Ort nie wolle fehlen lassen an guten geistlichen Gaben, an Gehorsam und Geschick, selbige zu: gemeinschaftlichem Nutzen zu bringen; und wenn man zu solchem Ende allen seinen Fleiß anwendet, dem Frieden nachzujagen, Alles aus dem weg zu tun, woraus Verdacht, Neid, ärgernis entstehen könnte. Bei der völligsten und lautersten Liebe ist man begabter und brauchbarer, als bei großen Gaben, ohne Liebe. Ach HErr JEsu! beweise Deine Lebens - Kraft in mir so, daß ich als ein anständiges, verträgliches, nützliches Glied an deinem Leib erfunden werde.


Display settings Display settings