Poslední příspěvky

Stran: [1] 2 3 ... 10
1
Novinky v SOB / Český interlineární překlad
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Květen 15*, 2018, 07:26:50 dopoledne »
Milí přátelé,

   občas se na mne někdo obrátí s tím, že má v úmyslu přeložit Novou smlouvu (Nový "zákon"). Českých i slovenských překladů Nové smlouvy máme docela dost, ale chybí zde interlineární (meziřádkový) překlad. Sice jsem osadil Bibli Kralickou Strongovými čísly a morfologií, ale hodil by se podobně přesný překlad v současné češtině či slovenštině. Přemýšlel jsem, zda by bylo možné nějakým způsobem zobrazit interlineární překlad v SOB, a udělal jsem již i funkční test (http://obohu.cz/bible/index.php?styl=CIP&k=Jk&kap=1):

729-0


   Jako ukázku možné podoby interlineárního (meziřádkového) překladu jsem připravil a přeložil první dvě kapitoly z Jakubova listu.

   U překladu můžete volit mezi průběžným textem a zobrazením každého verše na nové řádce.

   Pod interlineárním překladem najdete "uhlazený překlad", osazený Strongovými čísly a případnými komentáři:

731-1   Strongova čísla máte možnost skrýt pomocí tlačítka "S" v patičce SOB:

733-2   Plynulý text/zobrazení každého verše na nové řádce se samozřejmě týká i finálního (uhlazeného) překladu:

735-3


   Vytvoření kompletního meziřádkového překladu podobným způsobem je nejen časově velmi náročný úkol. Chtěl bych proto nabídnout pomoc komukoli, kdo by se do toho chtěl pustit - např. ve formě přípravy potřebných podkladů, pomoci s vytvořením vhodného a později použitelného formátu dat a podobně.

                Libor Diviš

2
Novinky v SOB / Morfologie hebrejského textu OSHB (i v češtině) v SOB
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Duben 18*, 2018, 10:04:58 dopoledne »
Milí přátelé,

   rád bych Vás upozornil na Westminster Leningradský kodex se Strongovými čísly a morfologií ve Studijní on-line bibli (SOB). Jedná se o zpracování projektu OpenScriptures Hebrew Bible. Data v podobě XML souborů jsem upravil do formátu blízkému SOB, samotnou morfologii jsem přeložil z angličtiny do češtiny. Jazyk morfologie se mění automaticky, pro české a slovenské jazykové rozhraní se zobrazuje morfologie v češtině, pro ostatní jazyky v angličtině. Morfologický rozbor se vám objeví po najetí kurzorem myši na slovo, které vás zajímá.

   Hebrejský text je v OSHB pomocí lomítek v případě spojek, předložek a přípon (sufixů) rozdělen. Na následujícím obrázku vidíte právě takový příklad z  1. žalmu ("ú/v/tórát/ó"  = spojka/předložka/podstatné jméno/ukazovací zájmeno [a v zákoně jeho]):

719-0


   To je jistě zajímavé i samo o sobě, ale domnívám se, že největším přínosem tohoto modulu v SOB jsou pokročilé možnosti vyhledávání. Tento modul nabízí jak jednoduché, tak pokročilé vyhledávání, navíc pak nabízí i takové vychytávky, jako je vyhledávání bez ohledu na punktaci, počítání s možností změny souhlásek v případě, že budou na konci slova, nebo "pokročilé morfologické vyhledávání".

   Funkce, která počítá s možností změny koncových konsonant (ךםןףץ) je k dispozici i v jednoduchém vyhledávání. Pokud došlo ke změně koncové souhlásky, bude nalezené slovo zvýrazněno oranžově namísto žlutě. Do multifunkčního políčka pro vyhledávání můžete hledaný text zadávat jak s libovolnou punktací (samohlásky, akcenty, kantilizační značky), tak pouze samotné souhlásky (konsonanty). Je to jedno. Vyhledaná slova budou zvýrazněna v textu s punktací.  [PŘÍKLAD]


   Podobnou funkci jednoduchého vyhledávání najdete v pokročilém vyhledávání, v tomto případě však nebude zjišťována možnost změny koncových hlásek. Máte tak k dispozici obě varianty.  [PŘÍKLAD]


   Pokud chcete najít přesnou shodu včetně punktace, můžete použít funkci pokročilého vyhledávání "Hledání přesné fráze".  [PŘÍKLAD]


   Pomocí pokročilého vyhledávání můžete vyhledávat i více slov najednou - pomocí funkce "Hledat všechna slova (nebo jejich části)".  [PŘÍKLAD]


   Další funkcí pokročilého vyhledávání, kterou můžete využít, je možnost "Hledat alespoň jedno ze slov (nebo jejich částí)".  [PŘÍKLAD]


   V tomto modulu můžete využívat i funkcí pro hledání jednoho či více Strongových čísel, a to jak všech, tak alespoň jednoho z nich.  [PŘÍKLAD]
====================
Morfologické vyhledávání
====================
   Modul morfologického vyhledávání představuje formulář umožňující zvolit kromě hledaného hebrejského či aramejského slova (např. kořene slova) konkrétní slovesný typ a tvar. Vyhledávání je navíc možné provádět nejen na základě hebrejského či aramejského slova, ale i na základě Strongových čísel. Funkce morfologického vyhledávání navíc počítá s možností změny koncových hlásek.


   Po kliknutí na odkaz "Morfologické vyhledávání" se symbolem lupy se vám zobrazí základ formuláře (červeně zobrazené položky jsou povinné):
721-1


   Podle toho, jaký slovní druh pro své hledání zvolíte, zobrazí se vám automaticky další možnosti pro upřesnění hledání. Výběr dalších upřesnění povinný, můžete si ze všech možných nabízených upřesnění vybrat např. pouze ty, které vás zajímají. Změny výběru nemusíte potvrzovat, formulář se aktualizuje automaticky. Na následujícím obrázku vidíte možný příklad použití. Chceme najít sloveso od kořene (d-v-r) ["mluvit"], kmen slovesa "piel", v imperfektu, v jednotném čísle, rodu mužského:  [PŘÍKLAD]
723-2


   Abyste neztratili přehled o tom, co vlastně hledáte, zobrazí se Vám tato informace nad výpisem vyhledaných míst (na obrázku zvýrazněno zeleně):
727-3


   V morfologii můžete vybírat z 12 slovních druhů:
725-4


3
Překlady bible / Re:Překlad nového světa svatých písem
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Prosinec 4*, 2017, 08:27:20 dopoledne »
On-line překlad Nového Světa neřeší možnost jeho jednoduchého porovnání s jinými překlady a hlavně s originálním textem. To extrémně jednoduše umožňuje právě SOB (Studijní on-line bible). Ověřit si kvalitu překladu tak mohou i lidé bez znalosti Koine řečtiny:

http://obohu.cz/bible/index.php?styl=PR&k=1J&kap=1&v=5&por[]=CSP&por[]=BKRS&por[]=KJ&por[]=NWTEN&por[]=TRA&por[]=GNTV&vyberpor=porovnat#v5

(musíte zkopírovat celý odkaz a pak jej vložit do prohlížeče!!!)
4
Překlady bible / Re:Překlad nového světa svatých písem
« Poslední příspěvek od Mah kdy Prosinec 3*, 2017, 11:06:54 odpoledne »
Překlad NS je snadno dostupný online na stránkách SJ zde: https://wol.jw.org/cs/wol/binav/r29/lp-b/Rbi8/B/2000
Velmi doporučuji nainstalovat z google play nebo store appku jw library, kde je dostupná Bible v cca 150 jazycích
5
Basic Informations about SOB / SOB (new version 2017) - detailed description
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Duben 29*, 2017, 09:45:25 dopoledne »
SOB (Online Bible Study) - www.obohu.cz/bible
new version 2017 - detailed description


   Basic environment introduction
608-0

  1) Reset all settings - except the language, font size and font type
  2) Selection of a bible-translation, the original text or concordance
  3) Main application settings - the pop-up menu
  4) Audio player
  5) Smart Search Field
  6) Search button
  7) Virtual keyboard
  8) Help for using the search box
  9) Another pop-up menu with informative content
10) Module name (the name of Bible translation, etc.).
11) The selection of book of the Bible
12) The selection of chapter number
13) Go to the previous book of the Bible
14) Go to the previous chapter
15) Go to the next chapter
16) Go to the next book of the Bible
17) The text of the Bible translation, the original text or concordance
18) The selection of biblical commentaries
19) Selecting the Interface Language
20) Font size selection
21) Advanced Search
22) Comparing mode
23) Display as a flowing text / each verse on a new line
24) Touchscreen device [Y/N]
25) Strong‘s numbers show / hide
26) The ability to use Chinese Dictionary
27) Change national nicknames of God to the name of God - יהוה
28) Links to other versions of SOB;
   The main program features
SOB offers a large number of Bible translations and original texts of the Bible (about 230), dictionaries, concordances, commentaries, audio bibles with online listening option (about 40), possibility of font size and font type settings, interface language settings (9 languages), simple and advanced search function (9 types), comparing any of translations (and any number of translations), direct links, Strong‘s numbers based study (Strong‘s dictionaries in 6 languages, the morphology of the Greek text in 8 languages) and more. In the following lines I would like to presented the main functions in detail, including screenshots for better understanding.
   Selection of Bible translation
Choosing a Bible translation I solved by drop-down list, located at the top left - under book icon. Here you can find translations divided into several sections, according to language translation. At the beginning you can find „Comparing mode“ and at the end of list you can find Bible Concordances based on the Strong‘s numbers. Choosing a translation is very simply - clicking it - without confirmation.
614-1


   Navigation
Navigation on the site is very intuitive. Selection of book of the Bible can be done easy by using the drop-down list, which is under the name of translation. In this list you can also see number of the chapter where you are. Selection shall be done without confirmation. Right next you can find a similar list, allowing you to select a specific chapter from selected book of the Bible (the number of a chapter is generated automatically - corresponds to the actual number of chapters in the book). Even here you do not confirm the chapter selection. This drop-down list at the same time provides you with the information about chapter you are in. In addition, you have the buttons for a comfortable navigation to the next or previous chapter, and also to the next or previous book of the Bible. The last (and fastest) navigation option are the „direct links“.
616-2   Searching
The search function is one of the most important functions of any Bible program. In the SOB you can currently use the simple and advanced search functions and also Strong‘s numbers searching. All occurrences are also active links to verses (abbreviations of Bible-books correspond to the selected SOB interface language). In the header of SOB you can find multifunctional search box. Here you can enter search words (or parts of words), Strong‘s numbers or direct links to books, chapters, verses or ranges of verses. Recognition is automatic.
618-3


   Simple search
622-4
   Advanced search
Into SOB I‘ve added the advanced search feature. This feature greatly expands the capabilities of the basic search words. The advanced search feature currently offers 8 types of search, with additional display options for further translation of the Bible for comparison and with the possibility of limiting the range of the search on the part of the Bible or a particular book. The advanced search feature is available in two different ways - from the settings menu (the gear icon) or at the bottom of the SOB through the magnifying glass button with a + symbol inside.
624-5

626-6
   Advanced search types
SOB now offers the following types of advanced search feature: Simple quick search for strings (words or parts of them), searching for exact phrases, search all words (or parts thereof), finding all the words (whole words), finding at least one of the words (or parts thereof), finding at least one of the words (full words) and also search using regular expressions. A new feature is the ability to search one or several Strong‘s numbers.
628-7


The basic function is a simple quick search for strings (words or its parts) without having to use so called Wildcards. It means, that you can not only search for whole words, but also their parts. In practice, this means, that as the search string you enter eg. root of some search word (common part) and searching will find all words this the same root.

You also have a search function for exact phrase. This function is useful, when you want to find a specific verse from the Bible, and if you know a part of it. Note: In this case it is necessary to keep the order of words!

If you are unsure about the exact phrase or a sequence of words in the verse, you can use the search function of all words. This feature offers two options - either whole words or parts of searched words. This feature will find verses, in which they occur all your searched words (or searched parts of words), but it does not matter their order or position in the verse.

Another type of search is a search at least one from the words. This function offers also two options - either search only whole words or parts of searched words. This function can be used with success eg. if you have in your head several translations of the Bible, and you‘re not sure, which word is used in the selected translation. You can enter eg. 2 or 3 options, and this function will display all occurrences of any of the words.

A new feature is the ability to search one or several Strong‘s numbers. This is a great help in the study of Scripture in depth. This is a way to reduce errors and inaccuracies in the translations of the Bible. Here is an example, how you can find all occurrences of „My Name“ in the New Testament. We‘ll look at the original, and for comparison we can choose some translation.
630-8


The last type of the advanced search option is a search with using regular expressions. This search option uses the MySQL REGEXP function, which offers only limited functionality, but it can still be of great help in the search. After using a search regular expression beside the selection box will appear a question mark icon, which is a link to the help file for using of regular expressions in SOB (help for now I wrote in Czech and English). See the "advanced search types" image above.

Another functionality is the ability to let you view some another translation to compare. Especially if you search for a specific word in a translation by comparison with verses from other Bible translation, you will find this option useful. Similarly useful this feature is, when you want some translation of the Bible compare e.g. with the original text.
632-9


The last advanced search functionality is the ability to limit your search to a part of the Bible. This option reduces search time and also allows you to limit the range, if they know, where the searched text placed. For simplicity, I prepared limit the search to 14 main areas, plus the ability to limit the selection to a some book of the Bible:
634-10
   Strong‘s numbers searching
In addition to the search functionality, you can in SOB use also the Strong‘s number search function. This feature is of course available only for translations, that are with so called Strong‘s numbers equipped. This feature is something like concordance - enables you to find all the places, where the searched Greek (G1 ~ G5624) or Hebrew (H1 ~ H8674) word in the Bible occur. Strong‘s numbers you can search not only through the advanced search feature, one Strong‘s number you can search also directly - from the search box in the header of SOB:
636-11


In this new version SOB you can also use a simpler way of operating with Strong‘s numbers than their searches using the aforementioned methods. Highlight (select) Strong‘s number, which you are interested in, and besides meaning of this word will appear also offer to find all verses, where the words with this Strong‘s number are („Strong‘s number search“), or search word with this Strong‘s number in a concordance („Search in a concordance“).
638-12


In concordance you can find besides all the places of occurrence also amount of available dictionaries in several languages, the possibility of comparing the original Hebrew or Greek text with translation of the Bible, ... Both functions in the pop-up menu I set up so, that the search results are displayed in a new window (new tab), and the original text will remain available. In this case you may not have pressed CTRL.

Another concordances can be found at the end of the list of translations:
640-13


At the beginning of concordances see box for entering searched Strong‘s number. Below you‘ll find a range neighboring Strong‘s numbers (± 5). Below this you can find "Cognate Strong's numbers" (if any cognate words exist). Below that you will find Strong‘s dictionaries in several languages - Czech, English (2), Spanish (3x), Russian, French, German and Chinese dictionary.
642-14


At the end of the list you will find concordance - including the number of occurrences, ways of translating searched word and all occurrences:
644-15


If you are looking in the Greek part of the Bible, and if the word with the corresponding Strong‘s number is also in the Septuagint (a translation of the Old Covenant in Greek - from the 3rd century BC), under a concordance you will find offer to find all the relevant verses in the Septuagint. It is often very good help, when you need to verify the meaning of a word, and often the only possibility of understanding in case, when the searched word in the New Testament occurs only once or a few times. Concordance for the Analytic Septuagint I created for version without accents and with God‘s name:
646-16


Directly in our example we can use the the possibilities mentioned concordance to the Analytical Septuagint. Searched Greek word „σποδός“ [spodos = ashes] in the text of the New Testament occurs only 3 times, while in the Septuagint 22 times. It is already for the verification meaning of the word relatively „sufficient“.
648-17


You may click on the abbreviations of linked verses. Then you‘ll see the verse in the comparing mode (in the a new tab) - together with a translation in the selected interface language and the original biblical text:
658-18

   Font size
With respect to the fact that between SOB users are people with varying screen resolution, and especially with respect to the user with varying degrees of visual disturbances, I programmed into the SOB a simple possibility to set font size. Currently SOB offers 10 presets of font size. Changing the font size is very simple - click on any of the numbers 1 to 10. SOB will your choice remember for a long time, so you do not need to confirm it with every change on the page. Depending on the selected font size are changing also the font size in a tooltip. Newly You can also change the font size using the button at the bottom of the SOB.
652-19     654-20

   The interface language
SOB has become a bit of an „international application software.“ For this reason I have prepared its localization into 9 languages (Czech, Slovak, English, German, Russian, Polish, Spanish, French and Greek). Selecting the interface language can be done two ways - either from the menu in the header of SOB (gear icon) - by clicking on the corresponding flag, or from the drop-down menu in the bottom of the SOB. Besides, I‘m programmed into SOB automatic detection of browser language. Therefore SOB automatically offer worthiest interface language setting, and also suitable translation of the Bible. The choice of the interface language also determines the selection of dictionaries, language of the greek morphology, translations in concordances, cross references with comments and so on.
660-21     662-22

   Dictionaries
Important part of the SOB are also dictionaries. In particular, the Greek-Czech Dictionary from prof. Tichý (where I added missing Greek words, which occur in the Textus Recceptus), Strong‘s Hebrew-English Dictionary, Strong‘s Greek-English Dictionary, Greek-English dictionary IPD (Theological Dictionary of the New Testament), Hebrew-English dictionary Brown-Driver-Briggs‘ Hebrew Definitions, auxiliary German dictionaries that I have created from Luther and Elberfelder Bible, Strong‘s Hebrew-Spanish Dictionary and Strong‘s Greek-Spanish dictionary (Español Multiléxico Strong-Chávez-Tuggy-Vine-Swanson), Strong‘s Hebrew-French Dictionary and Strong‘s Greek-French dictionary, Strong‘s Hebrew-Russian Dictionary and Strong‘s Greek-Russian Dictionary (Лексикон по Стронгу и Дворецкому), and newly also Hebrew-Chinese and Greek-Chinese Dictionary. Dictionary language changes automatically - depending on the SOB interface language.

   Select a font type
Newly you can choose from the menu in the header of SOB the font type - either a classic Arial, a wide and elegant font Verdana (the default) or Times New Roman:


   On-line listening Audio Bibles
SOB offers the possibility of online listening the Audio Bibles (currently about 40 translations). Newly I chose audio player in HTML5, which does not need the Flash player. The player will appear in the header of SOB only if narrated bible for this translation available.
 666-24


As an innovation in the SOB you can find also the possibility of reading aloud, using a speech synthesizer (TTS) - for about 170 translations in 25 languages. Just hide the numbers of verses and mark text to be read aloud (eg. text of the entire chapter). If you at the bottom see the following picture, you can use this function:
 

   Biblical commentaries
Currently SOB offers 7 biblical commentaries. These comments you can simply activate for currently displayed chapter. The most detailed Biblical database cross-references TSK (Treasury of Scripture Knowledge) offers about 500,000 cross-references. Commentaries are now available from the dropdown menu at the bottom of SOB:
670-26     672-27

   Direct links
Direct links are the quickest way to move to a specific place of the Bible, they are also very useful, eg. if using links on the SOB on the discussion forums, blogs and personal websites (just copy the address).

Direct link to enter the name of the book (or an abbreviation), separator (space, comma, colon, dash), chapter number, separator, verse number (optional), separator (optional), final verse (optional) - eg: John 3 16 (John 3:16) or eg John 3,12-16 (John 3:12-16). Instructions for use direct links including books abbreviations will be displayed after clicking on the icon with a question mark:
674-28


Abbreviations name of the books: Gen, Exod, Lev, Num, Deut, Josh, Judg, Ruth, 1Sam, 2Sam, 1Kgs, 2Kgs, 1Chr, 2Chr, Ezra, Neh, Esth, Job, Ps, Pro, Eccl, Song, Isa, Jer, Lam, Ezek, Dan, Hos, Joel, Amos, Obad, Jonah, Mic, Nah, Hab, Zeph, Hag, Zech, Mal, Matt, Mark, Luke, John, Acts, Rom, 1Cor, 2Cor, Gal, Eph, Phil, Col, 1Thess, 2Thess, 1Tim, 2Tim, Titus, Phlm, Heb, Jas, 1Pet, 2Pet, 1John, 2John, 3John, Jude, Rev.

You can also use lower case letters as well as Czech, Slovak, Russian, Polish, German or French common abbreviations, names or even whole books.

Here you can see a direct link to the verse John 3:16-17 and the result:
676-29

   List of verses
Newly (4/2017) you can also use several direct links to verses separated by a semicolon (with no space!). This option is (as well as direct links) especially useful for the discussion forums, blogs and personal websites (just copy the address). Example: „John 3:16;Gen 2 4-7;Ps 1,1-4;Pro 2,6“.

   Deuterocanonical books
Into SOB I programmed the support to view deuterocanonical and apocryphal books. The search function can also be used for searching in these books. The only restriction is, that these books can not be used in Comparing mode. If some of the deuterocanonical (or apocryphal) books are in the selected translation available, the names of specific books you will find at the end of the drop-down list selected book.


   Comparing mode
SOB offers the possibility of comparing any of translations, even any number of translations simultaneously. Selecting the comparing mode can be done two ways - either from the menu in the header of SOB (gear icon), or from the bottom of the SOB - by clicking on the button


Click on down arrows beside the text „Selecting translations to compare“ . Press the CTRL key and hold it. By clicking select the translation you want to compare. Then release the CTRL key and click on the button „compare“! Besides translations here, you can choose as well as Czech or English pronunciation of the Hebrew original text or for example commentaries (for example Jamieson Fausset Brown Bible Commentary [JFB], Treasury of Scripture Knowledge [TSK] etc).
681-32

683-33

Click again on the already selected translation to deselect. When you want to return to normal display mode, simply eg. from the drop-down list in the header of SOB choose the translation you want to see. If you really get lost, just click on the icon SOB, which works also as a „reset“.


   Study of the Hebrew texts
SOB offers the option of easy studying the original Hebrew text of the Old Testament. In SOB You can find now texts Westminster Leningrad Codex and Aleppo Codex (German Bible Society unfortunately banned the use of Biblia Hebraica Stuttgartensia in SOB). Westminster Leningrad Codex are provided with vowels and with Strong‘s numbers (with links to the dictionary. You can also view the transliteration (transcript of pronunciation) - in Czech or English (or in both languages). There is also narrated version with online listening possibility. Dictionaries linked to Strong‘s numbers are changing automatically - depending on the selected interface language. Besides the mentioned texts in the SOB You can find also Modern Hebrew Bible and the Hebrew New Testament with vocalization.
686-35

   Study of the Greek texts
SOB offers comfortable study all major Greek texts of the New Testament, and in addition the Septuagint (the Old Testament in Greek). You can find here the Textus Receptus, the Byzantine/Majority text, Tischendorf NT - 8 editions, Westcott-Hort text NT. All these texts are provided with Strong‘s numbers and morphology. In the SOB is also available text UBS - 3. edition (NA27) and SBL - Greek text of the New Testament (Society of Biblical Literature - 2010).

You have several variants of narrated NT, with online listening possibility.
688-36


SOB also offers the Septuagint - in several versions: original - with or without accents, Alfred Rahlfs Septuagint and several versions of Analytical Septuagint - with Strong‘s numbers and morphology, with or without accents, and also versions with with God‘s name „ יהוה “ (according to the Hebrew texts of the Old Covenant). Language of the dictionary and morphology changes automatically - according to the interface language. With these utilities you can easy find out what is truly in the original texts of the Bible.

Another useful tool for in-depth study of the Bible is the Greek New Testament with variants, in which you can transparently see the differences between the main sources of the Greek New Testament:
690-37

   Support for „exotic“ Bible translations
SOB and Bible translations are in UTF-8. It offers the ability to view and work with „exotic“ translations, respectively with „exotic“ fonts. SOB offers also for these translations search function and their use in comparing mode:
692-38

   Morphology of the Greek texts
As I have mentioned, SOB offers Greek texts not only with Strong‘s numbers and dictionaries, but also with morphology. This means that you have (even without knowledge Koine Greek) the possibility of knowing not only the words used in the original Greek text, but also their grammatical type - gender, tense, number, person, etc. Currently SOB offers not only corrected morphology in English, but also in Czech, Slovak, German, Polish, Spanish, French and Russian. Language selection of morphology is also automatic - by language interface SOB.
694-39


Show or hide Strong‘s numbers and morphology you can either from the menu in the header, or using the buttons at the bottom of the SOB. If the Strong‘s numbers are displayed, appears also a button with the possibility of switching to a Chinese dictionary.
696-40

698-41

   Displaying verses on separate lines / flowing text
SOB offers a choice of displaying texts as a continuous text or display each verse on a new line. The style of displaying you can set either from the menu in the header of SOB (gear icon), or from the bottom of the SOB - by clicking on the button:
700-42     702-43

   Show / hide the numbers of verses
SOB offers the possibility to show or hide the numbers of verses. This allows you to read the Bible simply as a book - without distraction due to numbers of verses. Another useful way to use this option is possibility to read the text by using speech synthesizers. This option is especially useful for owners of tablets and smartphones, as well as for people with impaired vision. The style of displaying you can select from the menu in the header of SOB (gear icon).
704-44

   Virtual keyboard
In the case you want to search words in a foreign language text, and if you have not installed on the computer keyboard in the required character set, you can easily use the virtual keyboard, which is part of the SOB. Language of the virtual keyboard is preset depending on the language of the currently displayed translation of the Bible. The virtual keyboard offers more than 100 variants - the selection you can at any time change manually. The virtual keyboard can be activated by clicking on the keyboard icon next to the search box in the header SOB.
706-45

   Replacement of national nicknames into God‘s name
A very common practice of translators of the Bible in many nations and languages is replacing God‘s name some common word or „nickname“ (eg. LORD, Pán, Hospodin, GOTT, ER etc.). Usually this step masquerades as a reverence for God‘s name, but the opposite is true. Anyway, I did (for about 60 Bible translations) option, with one click change a substitute of the divine name into Hebrew Tetragrammaton „ יהוה “. Settings can be changed either from the menu in the header of SOB (gear icon), or from the bottom of the SOB - by clicking on the button
     709-47

   Using links to SOB on other websites
SOB can of course use for example even the authors of the Christian sites. The easiest solution is simply copy the internet address (např. http://obohu.cz/bible/index.php?styl=KJ3&k=Mt&kap=4). This is the link to the fourth chapter of Matthew‘s Gospel - King James 3 translation. In the same way you can use eg links to concordances, comparative mode, search results for some term or Strong‘s numbers. In addition, you can use also links to a specific verse, or even to the range of verses. For this purpose you can in the SOB use attributes „v“ (verse) and possibly also „kv“ (final verse). Link to the Matthew chapter 4, verse 23 to 24 will therefore look as follows:

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KJ3&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24


SOB in addition offers the possibility to make a link directly to the verse. This means, that the listing of the chapter move directly to the referenced verse (if the length of the chapter allows it). This is an optional attribute on the end of the link, in the form „#vX“, where X is the number of referenced verse. So if we like to use this functionality in the previous case, the link would look like this:

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=KJ3&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24#v23

This functionality can also be found in listing all variants of the search, and also in the list of verses on separate lines.


The most effective ways to integrate SOB into the websites is displaying links in window - either in the Pop-up window, or even better using some variants of lightbox. I prepared a simple JavaScript solution for all authors of existing Christian sites, thanks to which can their existing websites during a time transform into pages with active links to Bible verses. This solution I prepared for Czech, Slovak, German, French and Spanish authors of the Christian sites, because for English users exist similar and great solution - Reftagger (https://reftagger.com). But in the case of interest I can try prepare variant also for the English users.


The code, that must be inserted into the websites, can be very simple, eg .:

<script type=“text/javascript“language=“javascript“src=“http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_cz_kompr.js“></script><script type=“text/javascript“><script type=“text/javascript“>var p=“CSPP“;var o=“POPUP“;var s=750;var v=400;var t=document.body.innerHTML;var t=zamen(t,p,o,s,v);document.body.innerHTML=t;</script>

Lightbox pop-ups can also be easily integrated into the content management systems, and may look like this:
711-48     713-49


For the Czech and German authors of Christian websites I programmed also a multifunctional generator of links to Bible verses, which offers great freedom in the choice of translations of the Bible, appearance, pop-ups or lightbox variant, and so on.
715-50

   SOB - version for mobile devices
I prepared SOB version designed for mobile phones, PDAs, tablets and other mobile devices with low resolution displays. This version is adapts to „any“ resolution, has a bit limited graphics, has a slightly modified controls, redesigned advanced search his statement and so on. However, the features and options remain the same. This „mobile“ version you can find on the easy to remember address: www.obohu.cz/mbible.

Link to switch to the „mobile“ version (and also to the older version of SOB) is at the bottom the SOB.


   The current offer of the translations
At the moment (April 25, 2017) SOB contains about 230 translations and original texts of the Bible, dictionaries, concordances, commentaries and narrated Bibles with on-line listening. Translation of the Bible or part of the Bible is in the SOB available in 68 languages...

   Discussion forum about SOB
I prepared this Internet SOB forum, even now in 3 languages (CZ, DE, EN). Here you you can write your suggestions, reviews, questions, etc...

   Conclusion
If you want to study the Bible really deep, you can solve this problem through free Bible programs (Davar, ISA, Theophilos, TheWord, E-Sword, Sword etc.), or pay extra and buy one of the paid biblical programs. SOB is a free, powerful biblical program - and you need just an Internet connection. No installation is needed, no free space on your hard drive is needed. No advertising, spam, viruses and Trojans - it is commonplace. SOB works without problems on any operating system. I would like, that SOB become your favorite helper on the way to a deeper understanding of Scripture.


            Libor Diviš (author of SOB)

6
Hodnocení, komentáře, návrhy / Re:SOB
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Leden 3*, 2017, 05:06:54 odpoledne »
Díky za upozornění, ale název asi nechám být. Jednak je to převážně aplikace pro Čechy a Slováky, jednak je to již několik let zažitý název (hovorově v ČR obvykle "Sobík", na Slovensku "Sobka"), jednak zkratka odpovídá i např. v němčině (Studien Online Bibel), která je třetím nejpoužívanějším jazykem rozhraní v SOB, a jednak to jen v angličtině má minimálně 85 významů (http://www.acronymfinder.com/SOB.html).
7
Hodnocení, komentáře, návrhy / SOB
« Poslední příspěvek od littlepond kdy Leden 3*, 2017, 03:07:30 odpoledne »
Dobrý den,

jen mě napadlo, jestli jste neuvažovali o změně zkratky :D Přece jenom se odkazovat ke zdroji SOB (což je běžná anglická zkratka pro son of a bitch) není moc vhodné :D

Jinak díky :-)
8
Základní informace o SOB / Nová verze SOB - podrobný návod
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Září 29*, 2016, 06:20:36 odpoledne »
(aktualizováno 20.5.2017)
SOB (Studijní on-line bible) - www.obohu.cz/bible

Hlavní funkce programu
SOB (Studijní on-line bible) - www.obohu.cz/bible - nabízí velké množství překladů a originálních textů bible (aktuálně cca 230 překladů v 68 jazycích, z toho cca 20 českých překladů), slovníky, konkordance, komentáře, namluvené bible s možností on-line poslechu (cca 40), možnost pohodlné volby velikosti písma (10 velikostí), výběr jazyka rozhraní (9 jazyků), funkci jednoduchého i pokročilého vyhledávání (celkem 9 typů), porovnávání libovolných překladů (i libovolného počtu překladů), možnost používání přímých odkazů na kapitoly, verše či rozsahy veršů, možnost zobrazení seznamu veršů, studium na základě Strongových čísel, Strongovy slovníky v 7 jazycích, morfologii řeckého textu v 8 jazycích, virtuální klávesnici, volbu fontu písma, samostatnou verzi pro mobilní telefony a zařízení s nízkým rozlišením displeje a další. Na dalších řádcích bych rád jednotlivé funkce představil podrobněji, včetně náhledů pro lepší pochopení.
514-0


Popis rozhraní SOB:
1 - Reset všech nastavení - kromě jazyka, velikosti a typu písma
2 - Výběr překladu bible, originálního textu či konkordance
3 - Hlavní nastavení aplikace - rozbalovací menu
4 - Inteligentní vyhledávací pole
5 - Virtuální klávesnice
6 - Nápověda k možnostem a používání vyhledávacího pole
7 - Další rozbalovací menu s informativním obsahem
8 - Název překladu bible, originálního textu či konkordance
9 - Informace o modulu (pokud jsou k dispozici)
10 - Výběr knihy bible
11 - Výběr čísla kapitoly
12 - Doplňkové funkce - poznámky, transliterace apod.
13 - Přechod na předchozí knihu bible
14 - Přechod na předchozí kapitolu
15 - Přechod na následující kapitolu
16 - Přechod na následující knihu bible
17 - Text překladu bible, originálního textu či konkordance
18 - Výběr komentářů
19 - Volba jazyka rozhraní
20 - Pokročilé vyhledávání
21 - Porovnávací režim
22 - Zobrazit jako plynulý text / každý verš na novém řádku
23 - Možnost nahradit národní přezdívky Božím jménemVýběr překladu
Výběr překladu jsem vyřešil formou rozbalovacího seznamu, který se Vám objeví po kliknutí na ikonku knihy vlevo nahoře. Zde najdete překlady rozdělené do několika sekcí podle jazyka překladu. Na začátku najdete porovnávací režim a na konci pak konkordance. Výběr provedete velice jednoduše - kliknutím, bez nutnosti potvrzování.
508-1
Navigace   
Navigace na stránkách je velice intuitivní. Výběr knihy bible můžete provést nejjednodušeji pomocí rozbalovacího seznamu, který se nachází pod názvem překladu. Výběr probíhá bez nutnosti potvrzování. Hned vedle tohoto seznamu najdete podobný seznam, kterým můžete zvolit konkrétní kapitolu z vybrané knihy bible (počet kapitol je generován automaticky - odpovídá skutečnému počtu kapitol v dané knize). Ani zde nemusíte svůj výběr kapitoly potvrzovat. Tento rozbalovací seznam Vám současně poskytuje informaci o tom, na kterém místě v bibli se právě nacházíte. Kromě toho máte k dispozici tlačítka pro pohodlný přechod na další či předchozí kapitolu, a také pro přechod na další či předchozí knihu bible. Poslední (a také nejrychlejší) možností navigace je použití přímých odkazů.
510-2
Vyhledávání   
Funkce vyhledávání patří k nejdůležitějším funkcím každého biblického programu. V SOB aktuálně můžete jednoduše využívat funkci vyhledávání částí slov, celých slov i slovních spojení. Výsledkem hledání mohou být při malém počtu znaků i tisíce míst, výpis je proto omezen na prvních max. 1000 výskytů. Všechny výpisy výskytů jsou zároveň aktivními odkazy na verše (zkratky knih odpovídají vybranému jazyku rozhraní SOB). Novinkou je víceúčelové vyhledávací pole, které svou funkčností nahrazuje hned tři samostatná vyhledávací pole z předchozí verze SOB - jednoduché vyhledávání slov či jejich částí, vyhledávání Strongových čísel (samozřejmě pouze u překladů a textů, které jsou Strongovými čísly osazeny) a přímý odkaz na konkrétní knihu, kapitolu a verš (nebo rozsah veršů). Vedle tlačítka pro vyhledávání u tohoto multifunkčního vyhledávacího pole a virtuální klávesnice najdete i symbol otazníku v kroužku, který slouží jako tlačítko pro zobrazení nápovědy. Nápovědu k používání tohoto pole jsem prozatím připravil ve 3 jazycích (CZ, EN, RU). Nápověda se objeví ve formě modálního okna.
512-3Jednoduché vyhledávání   
Nejčastěji lidé používají vyhledávání tehdy, když v textu narazí na slovo, které je zaujme a chtějí zjistit, kde ještě se stejné slovo v daném překladu nachází. Můžete tedy tedy přepsat hledané slovo do políčka pro vyhledávání a kliknout na tlačítko s lupou. To ale může být (nejen v případě cizojazyčného textu) trochu problém. Další možností je označit a zkopírovat hledané slovo či jeho část, vložit obsah schránky do políčka pro vyhledávání a kliknout na tlačítko s lupou. Ještě pohodlnější možností je označit svovo či jeho část (obvykle kořen slova nebo co nejdelší společnou část), kterou chcete vyhledat, kliknout myší na výběr, držet tlačítko myši stisknuté, přetáhnout výběr do pole pro vyhledávání a poté kliknout na tlačítko s lupou.
   Jednoduché vyhledávání je základní variantou vyhledávání. Není citlivé na velikost písmen, ani na diakritiku (háčky, čárky). Níže vidíte výpis vyhledaných výskytů z předchozí ukázky. Výpis má dvě části. V první části najdete přehled knih (spolu s počtem výskytů), ve kterých se hledaný výraz nachází - seřazeno podle počtu výskytů. Kliknutím na zkratku knihy omezíte vyhledávání pouze na tuto knihu. V druhé části najdete výpis veršů, ve kterých se hledaný výraz nachází. Kliknutím na odkaz (zkratka knihy, kapitola, verš) budete na dané místo přesměrováni. Pokud na odkaz kliknete se stisknutou klávesou CTRL, otevře se Vám odkaz v nové záložce (totéž platí pro všechny ostatní odkazy).
522-7
Pokročilé vyhledávání   
Do SOB se mi podařilo naprogramovat funkci pokročilého vyhledávání. Tato funkce značně rozšiřuje možnosti základního vyhledávání slov. Funkce pokročilého vyhledávání aktuálně nabízí 8 typů vyhledávání, navíc s možností zobrazení dalšího překladu bible pro porovnání a s možností omezení rozsahu vyhledávání na část bible či konkrétní knihu. Funkce pokročilého vyhledávání je dostupná dvěma způsoby - z menu nastavení (ikonka ozubeného kola) nebo v dolní části SOB prostřednictvím tlačítka s lupou a symbolem + uvnitř.
524-8


   Po aktivaci pokročilého vyhledávání se objeví modální okno s formulářem:
526-9
Typy pokročilého vyhledávání   
SOB nyní nabízí následující typy vyhledávání: jednoduché rychlé vyhledávání řetězců (slov nebo jejich části), hledání přesných frází, hledání všech slov (nebo jejich částí), hledání všech slov (celých slov), hledání alespoň jednoho ze slov (nebo jejich částí), hledání alespoň jednoho ze slov (celých slov) a také vyhledávání pomocí regulárních výrazů. Novinkou je možnost vyhledávání jednoho či více Strongových čísel.
528-10


   Základní funkcí je jednoduché rychlé vyhledávání řetězců (slova nebo jeho části), bez nutnosti používání tzv. náhradních znaků. Znamená to, že můžete vyhledávat nejen celá slova, ale i jejich části. V praxi to znamená, že jako vyhledávací řetězec zadáte např. kořen nějakého hledaného slova (společnou část) a vyhledávání najde všechna slova s tímto společným základem. Možnost rozšíření je oboustranná, takže můžete zadat např. hledání slova „věří“, přičemž výsledkem hledání nebude pouze hledané slovo, ale také např. „nevěřící“. Tato funkce je použita i u jednoduchého vyhledávání!

   Dále máte k dispozici funkci hledání přesné fráze. Tuto funkci využijete v případě, kdy chcete najít nějaký konkrétní verš z bible, a když znáte nějakou jeho část. Díky tomu bude výsledkem pouze minimální počet výskytů. Pozn.: V tomto případě je potřeba dodržet i pořadí slov!

   Pokud si nejste jisti přesnou frází nebo pořadím slov ve verši, můžete využít funkci hledání všech slov. Tato funkce nabízí 2 varianty - buď hledání celých slov, nebo hledání i částí slov. Tato funkce najde verše, kde se vyskytují všechna hledaná slova (nebo hledané části slov), nicméně je jedno, v jakém budou pořadí a na jakém místě verše.

   Dalším typem vyhledávání je vyhledávání alespoň některého ze slov. I tato funkce nabízí 2 varianty - buď hledání pouze celých slov nebo i jejich částí. Tuto funkci s úspěchem využijete např. v případě, že máte v hlavě několik překladů bible, a nejste si jisti, které slovo je použito v daném překladu. Můžete zadat např. 2 nebo 3 možnosti, které Vás napadají, a tato funkce Vám zobrazí všechny výskyty kteréhokoli z hledaných slov.

   Novinkou v pokročilém vyhledávání je možnost hledání jednoho či více Strongových čísel. Tuto funkci využijete především v případě, že hledáte nějaké slovní spojení (které nemusí být vždy přeloženo stejně). V tom případě je nejvhodnější zjistit si dotčená Strongova čísla a využít tuto funkci. U vyhledaných veršů budou hledaná Strongova čísla zeleně zvýrazněna, přičemž jejich funkcionalita (propojení se slovníky) zůstane zachována.

   Posledním typem pokročilého vyhledávání je možnost hledání pomocí regulárních výrazů. Tato varianta hledání využívá MySQL funkci REGEXP, která nabízí pouze omezenou funkčnost, nicméně i tak může být velkou pomocí při hledání. Po použití vyhledávání pomocí regulárních výrazů se vedle výběrového pole objeví ikonka s otazníkem, což je odkaz na soubor s nápovědou k používání regulárních výrazů v SOB (nápovědu jsem prozatím napsal v češtině a angličtině).
530-11   Další funkcionalitou je možnost nechat si zobrazit nějaký další překlad pro porovnání. Zejména pokud Vám půjde o vyhledání nějakého slova v konkrétním překladu a o porovnání nalezených veršů s dalším překladem, bude pro Vás tato možnost užitečná. Podobně užitečná je tato funkce i v případě, když chcete nějaký překlad porovnat např. s originálním textem.
532-12   Poslední funkcionalitou pokročilého vyhledávání je možnost omezení vyhledávání na část bible. Tato možnost jednak zkracuje dobu vyhledávání, jednak Vám umožní omezit rozsah v případě, že víte, kde se nachází hledaný text. Pro jednoduchost jsem připravil omezení rozsahu hledání na 14 hlavních oblastí, plus možnost omezit výběr na konkrétní knihu bible:
534-13   Ukázku výpisu pokročilého vyhledávání s vybraným překladem pro porovnání můžete vidět na následujícím obrázku:
536-14


   Zkratky překladů jsou zároveň aktivními odkazy na odpovídající verše (v daném překladu). Opět platí, že pokud chcete dané místo otevřít namísto současného výpisu, prostě na odkaz (zkratku názvu překladu) kliknete, pokud daný překlad chcete otevřít v novém okně (nové záložce), stiskněte klávesu CTRL a poté na odkaz klikněte.Vyhledávání Strongových čísel   
Kromě funkce klasického vyhledávání můžete v SOB používat i funkci vyhledávání Strongových čísel. Tato funkce je samozřejmě dostupná pouze u překladů, které jsou tzv. Strongovými čísly osazeny. Tato funkce je jistou variantou konkordancí - umožňuje najít všechna místa, kde se v bibli nachází hledané řecké (G1 ~ G5624) či hebrejské (H1 ~ H8674) slovo. Tuto funkci využijete zejména při hloubkovém studiu konkrétního tématu v bibli.

   Jak jsem se již v úvodu zmiňoval, v této nové verzi můžete pro hledání Strongových čísel využívat multifunkční vyhledávací políčko v hlavičce SOB, které kromě hledání Strongových čísel umožňuje i klasické jednoduché vyhledávání a zadávání přímých odkazů na knihy, kapiloly, verše či rozsahy veršů. Nově můžete Strongova čísla hledat i v pokročilém vyhledávání.
538-15   Zde můžete vidět ukázku výpisu vyhledávky Strongových čísel. Stylem výpisu se podobá jednoduchému vyhledávání, avšak hledaná Strongova čísla jsou ve verších zvýrazněna zeleně a zůstávají nadále aktivní (po najetí myší na Strongovo číslo se v tooltipu zobrazí jeho význam v odpovídajícím jazyce).
540-16   V této nové verzi SOB můžete využívat i jednodušší postup práce se Strongovými čísly, než jejich vyhledávání pomocí vyhledávacího pole v hlavičce SOB. Stačí myší označit Strongovo číslo, které Vás zajímá, a kromě významu daného slova se Vám zobrazí i nabídka vyhledání všech veršů, kde se slova s daným Strongovým číslem nacházejí („Hledat Strongovo číslo“), nebo hledání daného slova v konkordanci, kde máte kromě všech míst výskytu k dispozici i množství slovníků v několika jazycích, možnost porovnání s originálním hebrejským či řeckým textem a s vybraným překladem bible odpovídajícím zvolenému jazyku rozhraní SOB („Hledat v konkordanci“). Volba „Hledat Strongovo číslo“ má stejnou funkci, jako kdyby jste označené Strongovo číslo přepsali do vyhledávacího pole a stiskli tlačítko pro vyhledání.
542-17   Obě funkce jsem nastavil tak, že výsledky vyhledávání se zobrazují v novém okně (nové záložce), a tak Vám původní text zůstává nadále k dispozici. V tomto případě nemusíte mít stisknuto CTRL.

   Při hledání v konkordanci se otevře odpovídající konkordance - v případě rozhraní SOB v němčině se otevře Elberfelder Concordance (1905), v ostatních případech anglická Webster Concordance. Další konkordance najdete na konci seznamu překladů. Novinkou v této sekci je řecko-český slovník prof. Tichého, který umožňuje oboustranné vyhledávání, včetně zobrazení odpovídajících Strongových čísel a propojení na konkordance, a také Biblický slovník od Adolfa Novotného.
544-18


   Někteří uživatelé v nové verzi postrádali extrémně rychlou možnost otevření odpovídající konkordance kliknutím na Strongovo číslo, která byla v předchozí verzi. Protože v případě dotykových zařízení by tato funkce byla na závadu, připravil jsem jednoduchou detekci typu zařízení (dotykové/PC), s možností toto nastavení kdykoli ručně změnit. Kvůli tomu jsem do patičky SOB přidal další tlačítko - s obrázkem dotykového displeje. Šedá barva tlačítka znamená, že se jedná o PC, zelená barva tlačítka znamená, že se jedná o dotykové zařízení. Nově tedy u "nedotykových" zařízení Strongova čísla opět fungují jako přímé odkazy do odpovídající konkordance - konkordance se otevírá automaticky v nové záložce.

   Konkordance začíná polem pro zadání hledaného Strongova čísla. Pod tímto polem najdete nabídku okolních Strongových čísel (± 5). Je to proto, že okolní Strongova čísla obvykle obsahují související slova - např. jiné větné členy stejného slova, slova se souvisejícím významem, resp. slova se společným kořenem apod. I to je v případě hloubkového studia bible velice důležité. Dále již následuje výpis významů slov ze slovníků, ve kterých je výklad k dispozici - pro řeckou část bible především řecko-český slovník profesora Tichého, dále pak jsou k dispozici 2 anglické slovníky, 3 španělské, podrobný ruský, francouzský, německý a čínský.
546-19   Na konci výpisu najdete samotnou konkordanci - včetně počtu výskytů a způsobů překladu dotčených slov:
548-20   Pokud hledáte v řecké části bible, a pokud se slovo s odpovídajícím Strongovým číslem nachází i v Septuagintě (překlad Staré smlouvy do řečtiny - ze 3. století před naším letopočtem), pod konkordancí se Vám ještě zobrazí nabídka vyhledání všech odpovídajících veršů v ní. Je to často velmi dobrá pomoc při hloubkovém studiu významu řeckých slov, a často jediná možnost pochopení v případě, že se hledané slovo v Nové smlouvě vyskytuje pouze v jednom či několika málo případech. Konkordanci k Analytické Septuagintě jsem vytvořil k verzi bez akcentů a s Božím jménem:
550-21   Přímo v uvedené ukázce můžeme využít zmiňované možnosti konkordance k Analytické Septuagintě. Hledané řecké slovo „σποδός“ [spodos = popel] se v textu Nové smlouvy vyskytuje pouze 3x, zatímco v Septuagintě 22x. To je již pro ověření významu poměrně „dostatečné“.
552-22


   Pro hebrejsky psanou část bible (Starou smlouvu) jsou v SOB ke Strongovým číslům k dispozici prozatím pouze dva anglické slovníky, dále pak španělský, ruský, francouzský a čínský slovník.

   Novinkou v SOB (2/2017) je možnost vyhledání souvisejících (příbuzných) Strongových čísel. Jde o to, že související Strongova čísla nemusí být v okolí hledaného čísla. Díky tomu můžete spolehlivěji do hloubky studovat Písmo v původních jazycích. Funkce je automaticky dostupná jak pro řeckou, tak pro hebrejskou část.

   Z konkordancí SOB momentálně nabízí anglickou King James konkordanci a Webster konkordanci, konkordanci k německému Elberfeldskému překladu (1900), konkordanci k německému Elberfeldskému překladu (1905) a konkordanci k německému Lutherově překladu bible (1912). Na konci seznamu najdete ještě výše zmiňovanou konkordanci k Analytické Septuagintě. Najetím na odkazovaný verš se Vám zobrazí tooltip s veršem v daném překladu, společně s překladem daného verše ve zvoleném jazyce rozhraní SOB. Zkratky odkazovaných knih se mění dle jazyka rozhraní SOB.

   Na zkratky odkazovaných veršů můžete kliknout, přičemž se Vám zobrazí v porovnávacím režimu (v nové záložce) daný verš - verš v překladu odpovídajícím konkordanci, verš ve výchozím překladu pro zvolený jazyk rozhraní a buď verš v Textu Receptu (pro část Nové smlouvy) nebo verš z Westminster Leningradského kodexu (pro verše ze Staré smlouvy).
554-23
Velikost písma   
S ohledem na to, že se mezi uživateli SOB nacházejí lidé s nejrůznějším rozlišením monitoru, a zejména s ohledem na uživatele s různým stupněm poruchy zraku, jsem do SOB naprogramoval jednoduchou možnost nastavení velikosti písma. Aktuálně SOB nabízí 10 přednastavených velikostí písma. Změna velikosti písma je velice jednoduchá - volbu provádíte kliknutím na některé z čísel 1 až 10. SOB si Vaši volbu opět po dlouhou dobu bude pamatovat, takže ji nemusíte potvrzovat při každé změně na stránce. V závislosti na zvolené velikosti písma se mění i velikost písma v tooltipech. Nově (1/2017) jsem přidal i možnost změny velikosti písma z patičky SOB - výběrem z rozbalovacího tlačítka.
Jazyk rozhraní   
SOB se během své poměrně krátké existence stala „mezinárodně používanou aplikací“. Z toho důvodu jsem připravil její lokalizaci do 9 jazyků (česky, slovensky, anglicky, německy, rusky, polsky, španělsky, řecky a francouzsky). Výběr jazyka rozhraní je možné provést hned dvěma způsoby - buď z menu v hlavičce SOB (ikonka s ozubeným kolem) - kliknutím na odpovídající vlajku, nebo z rozbalovacího menu v dolní části SOB. Kromě toho jsem do SOB naprogramoval automatickou detekci jazyka prohlížeče návštěvníků, která se již při první návštěvě postará o nastavení rozhraní SOB do nejvhodnějšího jazyka a nastaví i „vhodný“ překlad v daném jazyce. Zvolený jazyk si SOB dlouhou dobu pamatuje, takže jej nemusíte při každé změně překladu či kapitoly znovu nastavovat. Volba jazyka rozhraní určuje i výběr slovníků, morfologie a překladů v konkordancích, křížových odkazech u komentářů apod.

Slovníky   
Důležitou součástí SOB jsou slovníky, navázané na tzv. Strongova čísla. Jedná se zejména o řecko-český slovník prof. Tichého (který jsem doplnil o chybějící řecká slova, která se vyskytují v Textu Receptu), Strongův hebrejsko-anglický slovník, Strongův řecko-anglický slovník, řecko-anglický slovník IPD (Theological Dictionary of the New Testament), hebrejsko-anglický slovník Brown-Driver-Briggs‘ Hebrew Definitions, pomocné německé slovníky, které jsem vytvořil z konkordancí k Elberfdské a Lutherově bibli, „Strongův“ hebrejsko-španělský slovník, „Strongův“ řecko-španělský slovník (Español Multiléxico Strong-Chávez-Tuggy-Vine-Swanson), „Strongův“ hebrejsko-francouzský slovník „Strongův“ řecko-francouzský slovník, „Strongův“ hebrejsko-ruský slovník, „Strongův“ řecko-ruský a hebrejsko-ruský slovník (Лексикон по Стронгу и Дворецкому) a nově též hebrejsko-čínský a řecko-čínský slovník. Slovníky využijete jednak při hledání v konkordancích, ale zejména u překladů bible osazených tzv. Strongovými čísly. Jazyk slovníku se mění automaticky - v závislosti na zvoleném jazyku rozhraní SOB. Zajímá-li Vás tedy např. ruský slovník namísto českého či anglického, stačí změnit jazyk rozhraní na ruštinu.Volba fontu písma   
Nově si v menu v hlavičce SOB můžete zvolit typ písma - buď klasický bezpatkový Arial, široký elegantní bezpatkový font Verdana (nastaven jako výchozí) nebo patkovaný font Times New Roman:
On-line poslech namluvených biblí   
SOB nabízí možnost on-line poslechu namluvených biblí (cca 40 překladů). Z českých překladů je dostupný namluvený nový zákon Bible21, resp. Nové Bible Kralické. Tento překlad je profesionálně namluven známými herci a dalšími školenými hlasy. Dále jsem připravil namluvený starý zákon Bible 21 - ve 2 variantách hlasu, namluvený počítačem (s pomocí programu Linguatec Voice Reader), s následnou opravou chyb výslovnosti. Další počítačem namluvený překlad je Bible Kralická (1579). Poslouchat můžete i namluvený Překlad Nového světa. Kromě toho jsem namluvil nový zákon Českého studijního překladu, který rovněž můžete poslouchat on-line. Pokud se chcete učit novozákonní řečtinu či biblickou hebrejštinu, jistě využijete i namluvené verze v těchto jazycích. Pro přehrávání jsem nově použil přehrávač vytvořený pouze v HTML5, který již ke svému provozu nepotřebuje Flash player. Technologie Flash je kvůli bezpečnostním rizikům poslední dobou silně „tlumena“. Navíc již skončila podpora Flash playeru od Adobe pro mobilní zařízení (platformu Android). Přehrávač se v hlavičce SOB objeví pouze v případě, že je pro daný překlad a kapitolu nahrávka k dispozici.
564-28   Nově se mi do SOB podařilo přidat i podporu čtení s využitím on-line syntezátorů řeči (TTS) - cca u 170 překladů v 25 jazycích. Stačí skrýt čísla veršů a označit text, který chcete přečíst (např. text celé kapitoly). Pokud úplně dole v SOB uvidíte obrázek s odkazem "ResponsiveVoice-NonCommercial", můžete tuto funkci použít.Komentáře   
V SOB nyní najdete 7 databází podrobných biblických komentářů (4 anglické, 2 německé a 1 španělskou). Tyto komentáře si jednoduše můžete aktivovat k aktuálně zobrazené kapitole. Nejpodrobnější biblická databáze křížových odkazů TSK (Treasury of Scripture Knowledge) nabízí cca 500 000 odkazů, přičemž se dle vybraného jazyka rozhraní SOB mění také zkratky odkazovaných knih, a také odkazované překlady! Komentáře jsou nyní dostupné z rozbalovací nabídky v dolní části SOB:

568-30
Přímé odkazy   
Další zajímavou funkcí je možnost zadávání přímých odkazů, a to včetně používání zkratek, a to dokonce nejen v češtině, ale i ve slovenštině, němčině, angličtině, ruštině, francouzštině a polštině. Jako oddělovací znak můžete použít mezeru, pomlčku, čárku a dvojtečku - v libovolné kombinaci (Středník již jako oddělovač v rámci přímého odkazu není povolen!!! Středník je vyhrazen pro novou funkci "výpis seznamu veršů" - pro oddělení jednotlivých přímých odkazů). Povinné jsou pouze první 2 parametry - kniha a kapitola. Takže pokud např. budete chtít najít verš Evangelium podle Jana, 3. kapitola, 16. verš, zadáte do multifunkčního vyhledávacího pole v hlavičce SOB text Jan 3 16, John 3 16, J 3 16, j 3,16 apod. Aby toho nebylo málo, můžete si nechat zvýraznit i rozsah veršů, např. Jan 3,12-16. Tuto možnost můžete využít např. při odkazech na SOB uváděných na jiných internetových stránkách. Návod k použití přímých odkazů včetně zkratek knih se Vám zobrazí po kliknutí na ikonku s otazníkem:
570-31


Na výše uvedeném příkladu můžete vidět možnost zápisu přímého odkazu na verše Jan 3,16-17 a zde je výsledek:
572-32
Zobrazení seznamu veršů   
Novou funkcí v SOB (4/2017) je možnost zobrazení seznamu veršů. Tato funkcionalita se přímo nabízí pro využití na křesťanských stránkách a internetových diskusních fórech. Do multifunkčního vyhledávacího pole nyní můžete zadat více přímých odkazů oddělených středníkem (bez mezery před i po středníku). Tímto způsobem např. můžete pomocí jediného odkazu upozornit na verše týkající se probíraného tématu - např.: „J 3,14-17;Ž 1,1-4;1J 1,9-10;L 4:40“. Můžete používat i obvyklé cizojazyčné zkratky knih bible (slovenské, anglické, polské, německé, ruské, francouzské a španělské).Deuterokanonické knihy   
Do SOB jsem naprogramoval podporu pro zobrazení tzv. deuterokanonických knih. Funkce vyhledávání může být používána i pro hledání v těchto knihách. Jediným omezením je, že tyto knihy nemohou být zobrazeny v porovnávacím režimu. Pokud jsou některé z deuterokanonických (příp. apokryfních) knih ve vybraném překladu k dispozici, zobrazí se názvy konkrétních knih na konci rozbalovacího seznamu pro výběr knih (ukázka na obrázku je ze Slovenského ekumenického překladu):
Porovnávací režim   
SOB nabízí možnost porovnávání libovolných překladů, dokonce libovolného počtu překladů současně. Tato funkce je dostupná rovněž dvěma způsoby - buď z horního menu, nebo kliknutím na tlačítko v dolní části SOB. Výběr překladů k porovnání provedete tak, že stisknete klávesu CTRL, budete ji držet a klikáním ze seznamu vyberete všechny překlady, které mezi sebou chcete porovnat. Opětovným kliknutím na již vybraný překlad výběr zrušíte. Když se chcete vrátit do běžného režimu zobrazení, stačí např. z rozbalovacího seznamu v hlavičce SOB zvolit překlad, který chcete vidět. Pokud se opravdu ztratíte, stačí kliknout na ikonku SOB s otevřenou knihou, která funguje mimo jiné i jako „reset“.


580-36

582-37
Studium hebrejského textu   
SOB nabízí možnost pohodlného studia originálních hebrejských textů starého zákona. V nabídce SOB aktuálně najdete Westminster-Leningradský kodex (WLC), Aleppo kodex a nově též 2 verze Tanachu (masoretského hebrejského textu Starého zákona) - s vokalizací a bez ní. Německá biblická společnost (Deutsche Bibelgesellschaft) bohužel nově zakázala zobrazení obou verzí Biblia Hebraica Stuttgartensia. Je to smutné, ale pravdou je, že rozdíly mezi BHS a WLC jsou velice malé. Westminster-Leningradský kodex je osazen Strongovými čísly, což studium hebrejských textů značně usnadňuje. Tento text je navíc s vokalizací. K textu WLC si můžete zapnout i přepis české či anglické výslovnosti (případně přepis výslovnosti v obou jazycích). Pro české a slovenské uživatele je k dispozici také morfologie hebrejského textu v češtině. K dispozici máte i namluvenou verzi s možností on-line poslechu.
588-38


Kromě zmiňovaných textů v SOB najdete i Moderní hebrejskou bibli a Hebrejský Nový zákon s vokalizací.Studium řeckých textů   SOB nabízí možnost pohodlného studia všech hlavních řeckých textů nového zákona. V nabídce najdete Textus Receptus (3 varianty), Byzantine/Majority text, Tischendorfův NZ - 8. edice, Westcott - Hortův text NZ, řecký text NZ od UBS - 3. edice (NA27), SBL - řecký text Nového zákona (Society of Biblical Literature - 2010). Všechny texty kromě textu UBS a SBL jsou osazeny Strongovými čísly i morfologií. K dispozici máte i několik variant namluveného NZ s možností on-line poslechu. SOB dále nabízí Septuagintu (starý zákon v řečtině), a to hned v několika provedeních - bez diakritiky, s diakritikou, verzi od Alfreda Ralphse a Analytickou Septuagintu (3 varianty), osazenou Strongovými čísly a morfologií. Jazyk slovníku i morfologie se automaticky mění dle jazyka rozhraní SOB. Díky těmto pomůckám máte možnost jednoduše zjistit, co stojí v originálních textech bible.
584-39   Další užitečnou pomůckou pro hloubkové studium bible je řecký nový zákon s variantami, ve kterém můžete velmi přehledně vidět rozdíly mezi hlavními zdroji řeckého Nového zákona:
586-40Podpora „exotických“ překladů
SOB i samotné překlady jsou v UTF-8, díky čemuž nabízí možnost zobrazení a práce i s pro nás „exotickými“ překlady, resp. s „exotickými“ fonty písma. SOB u těchto překladů nabízí i podporu vyhledávání a použití v porovnávacím režimu:
598-41
Morfologie řeckého textu   
Jak jsem se již zmínil, SOB nabízí nejen osazení řeckých textů Strongovými čísly a slovníky, ale i morfologií. To znamená, že máte i bez znalostí Koiné řečtiny možnost zjistit nejen slova použitá v originálním řeckém textu, ale i jejich typ, pád, rod, čas, číslo, osobu, apod. Aktuálně SOB nabízí nejen opravenou morfologii v angličtině, ale také v češtině, slovenštině, němčině, polštině, španělštině, francouzštině a ruštině. Výběr jazyka morfologie je rovněž automatický - dle zvoleného jazyka rozhraní SOB.

   Jako jistou raritu a pomůcku pro české uživatele a příznivce Bible Kralické jsem připravil kompletní osazení NZ (1613) Strongovými čísly i morfologií, včetně více než 500 komentářů.
590-42


   Ovládání zobrazení Strongových čísel a morfologie je opět možné buď z menu v hlavičce SOB nebo pomocí tlačítek v dolní části SOB. V případě, že jsou Strongova čísla zobrazena, objeví se i tlačítko s možností přepnutí do čínského slovníku.
592-43
Zobrazení veršů na samostatných řádcích / plynulý text   
SOB nabízí možnost výběru zobrazení coby plynulého textu, nebo zobrazení každého verše na novém řádku. Styl zobrazení můžete nastavit buď v menu v hlavičce SOB, nebo jednoduše kliknutím na tlačítko v dolní části SOB. V případě zobrazení podrobných poznámek (např. Český studijní překlad, Studijní překlad Miloše Pavlíka apod.) a textů psaných zleva doprava se režim zobrazení veršů na samostatných řádcích aktivuje automaticky.

Zobrazení / skrytí čísel veršů   
SOB nabízí možnost zobrazení či skrytí čísel veršů. Díky tomu máte možnost číst bibli prostě jako knihu - bez rušení čísly veršů. Dalším užitečným způsobem využití je možnost nechat si předčítat text pomocí řečových syntezátorů. Tuto možnost ocení zejména majitelé tabletů a chytrých telefonů a také lidé s poruchami zraku. Styl zobrazení můžete zvolit v menu v hlavičce SOB.
Virtuální klávesnice   
V případě, že chcete vyhledávat slova v cizojazyčném překladu a nemáte v počítači nainstalovanou klávesnici v potřebné znakové sadě, můžete pohodlně využít virtuální klávesnici, která je součástí SOB. Jazyk virtuální klávesnice je přednastaven podle jazyka aktuálně zobrazovaného překladu bible, virtuální klávesnice nabízí přes 100 variant - výběr můžete kdykoli ručně změnit. Virtuální klávesnici můžete využít i pro psaní kratších textů v cizím jazyce apod. Virtuální klávesnici aktivujete kliknutím na ikonku klávesnice vedle vyhledávacího políčka v hlavičce SOB.
602-47
Nahrazení národních přezdívek Božím jménem   
Smutnou praxí překladatelů bible v mnoha národech a jazycích je nahrazení Božího jména nějakým obecným termínem nebo „přezdívkou“ (např. PÁN, Hospodin, BŮH, GOTT, ER, LORD atd.). Obvykle se tento krok maskuje jako úcta k Božímu jménu, ale opak je pravdou. Každopádně jsem do SOB k cca 60 překladům naprogramoval možnost jediným kliknutím on-line změnit náhražku Božího jména hebrejským tetragramatonem „ יהוה “, pro 4 české překlady jsem navíc vytvořil podstatně složitější scripty umožňující nahradit staročeský výraz „Hospodin“ přímo Božím jménem „Jehova“ ve správném tvaru (Český studijní překlad; Překlad Miloše Pavlíka, Bible Kralická 1613, Bible 21). Změny je možné provádět jak z horního menu, tak prostřednictvím tlačítek v patičce SOB.

Používání odkazů na SOB na jiných internetových stránkách   
SOB mohou samozřejmě využívat např. i autoři křesťanských stránek. Nejjednodušším řešením je prostě zkopírovat ze stránky se SOB internetovou adresu (např. http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4). Tento odkaz čtenářům zobrazí 4. kapitolu Matoušova evangelia Českého studijním překladu. Stejným způsobem se můžete odkazovat např. i na konkordance, porovnávací režim, vyhledávky nějakého výrazu či Strongova čísla. Kromě toho se můžete odkazovat i na konkrétní verš, nebo dokonce rozsah veršů. K tomuto účelu v SOB slouží atributy „v“ (verš) a případně i „kv“ (koncový verš). Pokud bychom tedy čtenáře nechtěli upozornit pouze na 4. kapitolu Matouše, ale konkrétně např. na verše 23 až 24, bude náš odkaz vypadat následovně:

   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24

   SOB kromě toho nabízí i možnost udělat odkaz přímo na verš. To znamená, že výpis kapitoly se Vám posune přímo na odkazovaný verš (pokud to délka kapitoly umožní). Jedná se o nepovinný atribut na konci odkazu ve tvaru „#vX“, kde X je číslo odkazovaného verše. Kdybychom tedy chtěli použít tuto funkci u předchozího případu, odkaz by vypadal následovně:

   http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=CSP&k=Mt&kap=4&v=23&kv=24#v23

Pozn.: do článku lze vložit "pouze" 50 obrázků, tak že dále to již bude bez obrázků :-(

   Tuto funkcionalitu jsem přímo zakomponoval do výpisu všech variant vyhledávání, a také do výpisu veršů na samostatných řádcích.

   Nejefektnější možností, jak začlenit SOB do internetových stránek, je zobrazování odkazů v okně - buď v Pop-up (vyskakovacím) okně nebo ještě lépe pomocí nějaké varianty lightboxu. Připravil jsem jednoduché JavaScriptové řešení pro všechny autory stávajících křesťanských stránek, díky kterému se během okamžiku mohou jejich stránky proměnit na stránky s aktivními odkazy na biblické verše (http://www.obohu.cz/ostatni/odkazy-na-verse-jednoduse). Upravené verze jsem připravil i pro slovenské a německé uživatele, příznivce Nového kovenantu, příznivce francouzského překladu
Bible Machaira či revidovaného španělského překladu Reina Valera 1865/2014.

<script type="text/javascript"language="javascript"src="http://musculus.cz/lytebox/odkazy_na_verse_cz_kompr.js"></script><script type="text/javascript"><script type="text/javascript">var p="CSPP";var o="POPUP";var s=750;var v=400;var t=document.body.innerHTML;var t=zamen(t,p,o,s,v);document.body.innerHTML=t;</script>

   Takto jednoduchý kód (nebo podobně jednoduchý) stačí vložit do libovolných stránek, aby se v textech článků běžně používané názvy knih bible a jejich zkratky změnily na odkazy na zmiňované verše ve vybraném překladu.

   Kromě toho jsem vytvořil výkonný, multifunkční program ve scriptovacím jazyku AutoIt, který se o vše podstatné postará sám a díky kterému můžete na svých stránkách využívat stejné možnosti jako já na svém serveru www.obohu.cz. Program i s podrobným popisem použití najdete na adrese (http://www.obohu.cz/ostatni/generator-odkazu-na-verse).Verze SOB pro mobilní zařízení   
Připravil jsem verzi SOB určenou pro mobilní telefony, PDA, tablety a další mobilní zařízení s nízkým rozlišením displeje. Tato verze se přizpůsobí „jakémukoli“ rozlišení, má trochu omezeny grafické prvky, má poněkud upravené ovládání, předělané pokročilé vyhledávání i jeho výpis apod. Nicméně funkce a možnosti zůstávají stejné. Tuto „mobilní“ verzi najdete na dobře zapamatovatelné adrese: http://www.obohu.cz/mbible.

   Kromě toho, že tuto adresu můžete přímo zadat např. ve svém mobilním telefonu, najdete úplně dole v SOB možnost přepnutí ze standardní verze do „mobilní“ a naopak.

   Verzi SOB pro mobilní telefony, PDA a tablety s nízkým rozlišením jsem naprogramoval podle zásad responsivního designu, s využitím formátování pomocí kaskádových stylů CSS3. Horní hlavička má např. pomocí CSS stylů vytvořeno pozadí formou lineárního přechodu, s vnitřním stínem a zakulacenými rohy. Velikost hlavičky i prvků (včetně jejich umístění) se mění dle skutečné šířky prohlížeče.Současná nabídka překladů   
Momentálně (26.9.2016) SOB obsahuje cca 230 překladů a originálních textů bible, slovníky, konkordance, komentáře a namluvené bible s možností on-line poslechu. Překlad bible nebo její části je v SOB k dispozici v 68 jazycích. K dispozici je mimo jiné i cca 20 českých a 5 slovenských překladů. Pokud v nabídce postrádáte Český ekumenický překlad, je to proto, že to ředitel České biblické společnosti Pavel Novák z neznámých důvodů ani po mnohých prosbách nedovolil. Stejně tak se mi nepodařilo získat souhlas se zveřejněním slovenského překladu Nového testamentu (Bohuslav Koša), ani souhlas k zveřejnění Biblického slovníku A. Novotného a několika dalších českých i zahraničních překladů bible.Diskusní fórum o SOB   
Připravil jsem SOB fórum, dokonce hned ve 3 jazycích (CZ, DE, EN). Adresa tohoto internetového diskusního fóra je http://www.obohu.cz/sob. Zde můžete psát své návrhy, hodnocení, dotazy apod. Zároveň toto fórum funguje jako on-line nápověda k SOB.Video návody   
Jsem si vědom toho, že SOB nyní nabízí opravdu velké množství funkcí, a že pro seznámení s programem není nic efektivnější, než video návod. Pro seznámení se s novou verzí SOB se můžete podívat i na následující video návod (cca 40 minut, Full HD rozlišení, 1.5.2017):Závěr   
Pokud chcete studovat bibli skutečně do hloubky, můžete tento problém řešit prostřednictvím bezplatných biblických programů (Davar, ISA, Theophilos, TheWord, E-Sword, Sword apod.), nebo si připlatit a koupit si některý z placených biblických programů. Tyto programy obvykle proti bezplatným nabízejí skutečně něco navíc. Každopádně ale můžete zapomenout na nějakou velkou podporu češtiny - snad kromě programu Davar a trochu i Theophilos (slovenský autor tento program prodal američanům). Navíc případná oprava chyb je obvykle dlouhodobou záležitostí a předpokládá instalaci patche (záplaty - opravného balíčku) či rovnou nové verze programu.

   SOB je řešením většiny těchto nedostatků. Jedná se o bezplatný biblický program v češtině (a dalších 8 jazycích), který Vám na Vašem disku nezabere žádné místo, a přesto Vám poskytne textová databázová data o velikosti téměř 2 GB a namluvené bible s možností poslechu, o datovém objemu cca 40 GB. Pro hloubkové studium Písma Vám poskytne všechny obvyklé funkce biblických programů, plus něco navíc - např. řecko-český slovník a morfologii řeckého textu i v češtině, morfologii řeckého textu v 8 jazycích apod. Všechny funkce se snažím programovat tak, aby jejich používání bylo maximálně intuitivní, ale aby přesto poskytovaly nadstandardní výkon a možnosti. Jedinou podmínkou k používání SOB je připojení k internetu. SOB můžete používat i na chytrých telefonech, PDA, tabletech apod. - prakticky na čemkoli s připojením na internet).

   Vzhledem k tomu, že SOB je internetová aplikace napsaná převážně v PHP, může být oprava případných chyb velice rychlá (závislá pouze na mně) a navíc bez nutnosti cokoli nového instalovat či aktualizovat. To samé platí samozřejmě i o všech novinkách a rozšířeních. Dostupné biblické programy jsou obvykle výsledkem mnoha let úsilí profesionálních programátorů, nebo jejich celých týmů. SOB je naproti tomu výsledkem práce jediného člověka - amatéra, ještě k tomu obvykle pouze o dovolených, víkendech a po večerech. Buďte proto prosím shovívaví k případným nedostatkům. Nestyďte se mne však kontaktovat
se svými postřehy, nápady, upozorněními na chyby a nedostatky atd.


   Přál bych si, aby se SOB stala Vaší oblíbenou pomocnicí na cestě za hlubším pochopením Písma.

                   Libor Diviš
9
Překlady bible / Re:Překlad nového světa svatých písem
« Poslední příspěvek od Libor Diviš kdy Květen 3*, 2016, 01:05:20 odpoledne »
   Právě kvůli Svědkům Jehovovým (vedení v Brooklynu) již Překlady Nového Světa v Studijní on-line bibli (SOB) oficiálně nejsou. Přestože se o to snažilo České zastoupení SJ, není zájem o to, aby byly PNS k dispozici v biblickém softwaru, který nabízí jednoduchou možnost srovnání s hebrejskými a řeckými originálními texty, plus dalšími více než 200 překlady. Pokud však o to stojíte (nebo kdokoli jiný) umožním Vám v SOB přístup i k neschváleným překladům - např. ke dvěma českým, jedné slovenské a nové anglické verzi PNS. Nebo k nim máte i nyní přístup v porovnávacím režimu...

http://obohu.cz/bible/index.php?por%5B%5D=CSP&por%5B%5D=PNS&por%5B%5D=PNS2&por%5B%5D=SPNS&por%5B%5D=NWTEN&k=Z&styl=PR&kap=1&vyberpor=porovnat


   Realita je taková, že co se týče kvality češtiny v PNS, není to žádná velká sláva. Co se týče přesnosti překladu, můžeme o tom diskutovat (pokud umíte např. NZ řečtinu). Svědkové dělají účelové úpravy překladu, tak, aby za každou cenu vymazali vše, co by mohlo nějak souviset s Trojicí. Pravda však je, že katolíci a protestanti dělají pravý opak, a to ještě ve větší míře.

       Libor
10
Překlady bible / Překlad nového světa svatých písem
« Poslední příspěvek od rgrosz kdy Květen 3*, 2016, 12:32:45 odpoledne »
Jako svědek Jehovův používám tento náš překlad Bible.

Vím, že mnoho lidí tvrdí že není přesný, ale opak je pravdou. Nejen že je přesný, ale i snadno srozumitelný. Celá Bible nebo její části je k dispozici ve víc než 120 jazycích a bylo rozšířeno přes 200 milionů výtisků.  Nepočítaje kolik lidí jej používá přes mobilní telefon nebo tablet se systémem Android, IOS, Windows. Tisíce jich bylo staženo i v PDF podobě.

Tento překlad obsahuje Boží jméno protože víra Svědků Jehovových je založena na stavebním kamenu - posvěcení Božího svatého jména.

Pokud byste měli zájem o tuto Bibli můžete ji lehce získat.
Stran: [1] 2 3 ... 10