Štýl zobrazenia: a|b|c Veľkosť písma: 1|2|3|4|5
Biblia - Roháčkov preklad
 
  2. kapitola Exodus


Stvorenie sveta
1V počiatku stvoril Bôh nebesia a zem. 2A zem bola neladná a pustá++ a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. 3A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo. 4A Bôh videl svetlo, že je dobré, a Bôh oddelil svetlo od tmy. 5A Bôh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň. 6A Bôh riekol: Nech je obloha++ medzi vodami a nech delí vody od vôd! 7A Bôh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré pod oblohou, od vôd, ktoré nad oblohou. A bolo tak. 8A Bôh nazval oblohu nebom++ . A bol večer, a bolo ráno, druhý deň. 9A Bôh riekol: Nech sa shromaždia vody pod nebom na jedno miesto, a nech sa ukáže sušina! A bolo tak. 10A Bôh nazval sušinu zemou a shromaždenie vôd nazval morami. A Bôh videl, že je to dobré. 11A Bôh riekol: Nech vydá zem sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä, ovocný strom, rodiaci ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho semä, na zemi. A bolo tak. 12A zem vydala sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä podľa svojho druhu, a všelijaký strom, rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho semä, podľa svojho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. 13A bol večer, a bolo ráno, tretí deň. 14A Bôh riekol: Nech sú svietidlá na nebeskej oblohe, aby delily deň od noci, a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky. 15A budú svietidlami na nebeskej oblohe, aby svietily na zem. A bolo tak. 16A Bôh učinil dve veľké svietidlá, väčšie svietidlo, aby panovalo nado dňom, a menšie svietidlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy. 17A Bôh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietily na zem 18a aby panovaly nado dňom i nad nocou a aby delily svetlo od tmy. A Bôh videl, že je to dobré. 19A bol večer, a bolo ráno, štvrtý deň. 20A Bôh riekol: Nech sa hemžia vody hemživými tvory, živou dušou, a vtáctvo nech lieta nad zemou, na tvári nebeskej oblohy. 21A Bôh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtáctvo okrýdlené podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré. 22A Bôh ich požehnal a riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte vody v moriach, a vtáctvo nech sa množí na zemi! 23A bol večer, a bolo ráno, piaty deň. 24A Bôh riekol: Nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu! A bolo tak. 25A Bôh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.

Stvorenie človeka
26A Bôh riekol: Učiňme človeka++ na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. 27A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril. 28A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. 29A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm. 30A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak. 31A Bôh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.

    2. kapitola Exodus

Preklad CreatedbyLiborDiviš