Štýl zobrazenia: a|b|c Veľkosť písma: 1|2|3|4|5
Biblia - Roháčkov preklad
 
  2. kapitola Exodus

1V počiatku stvoril Bôh nebesia a zem.
2A zem bola neladná a pustá++ a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami.
3A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo.
4A Bôh videl svetlo, že je dobré, a Bôh oddelil svetlo od tmy.
5A Bôh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A bol večer, a bolo ráno, prvý deň.
6A Bôh riekol: Nech je obloha++ medzi vodami a nech delí vody od vôd!
7A Bôh učinil oblohu a oddelil vody, ktoré pod oblohou, od vôd, ktoré nad oblohou. A bolo tak.
8A Bôh nazval oblohu nebom++ . A bol večer, a bolo ráno, druhý deň.
9A Bôh riekol: Nech sa shromaždia vody pod nebom na jedno miesto, a nech sa ukáže sušina! A bolo tak.
10A Bôh nazval sušinu zemou a shromaždenie vôd nazval morami. A Bôh videl, že je to dobré.
11A Bôh riekol: Nech vydá zem sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä, ovocný strom, rodiaci ovocie podľa svojho druhu, v ktorom bude jeho semä, na zemi. A bolo tak.
12A zem vydala sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä podľa svojho druhu, a všelijaký strom, rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho semä, podľa svojho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.
13A bol večer, a bolo ráno, tretí deň.
14A Bôh riekol: Nech sú svietidlá na nebeskej oblohe, aby delily deň od noci, a budú na znamenia, na určité časy, na dni a na roky.
15A budú svietidlami na nebeskej oblohe, aby svietily na zem. A bolo tak.
16A Bôh učinil dve veľké svietidlá, väčšie svietidlo, aby panovalo nado dňom, a menšie svietidlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy.
17A Bôh ich dal na nebeskú oblohu, aby svietily na zem
18a aby panovaly nado dňom i nad nocou a aby delily svetlo od tmy. A Bôh videl, že je to dobré.
19A bol večer, a bolo ráno, štvrtý deň.
20A Bôh riekol: Nech sa hemžia vody hemživými tvory, živou dušou, a vtáctvo nech lieta nad zemou, na tvári nebeskej oblohy.
21A Bôh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtáctvo okrýdlené podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.
22A Bôh ich požehnal a riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte vody v moriach, a vtáctvo nech sa množí na zemi!
23A bol večer, a bolo ráno, piaty deň.
24A Bôh riekol: Nech vydá zem živú dušu podľa jej druhu: hovädá a plazy a zemskú zver podľa jej druhu! A bolo tak.
25A Bôh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu. A Bôh videl, že je to dobré.
26A Bôh riekol: Učiňme človeka++ na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.
27A Bôh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.
28A Bôh ich požehnal a Bôh im riekol: Ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi.
29A Bôh riekol: Hľa, dal som vám každú bylinu, ktorá plodí semä a ktorá je na tvári celej zeme, i každý strom, na ktorom je ovocie stromu, ktorý plodí semä. To všetko vám bude za pokrm.
30A všetkým zvieratám zemským a všetkému vtáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak.
31A Bôh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň.


    2. kapitola Exodus

Preklad CreatedbyLiborDiviš