Štýl zobrazenia: a|b|c Veľkosť písma: 1|2|3|4|5
Biblia - Roháčkov preklad
1. kapitola  
  3. kapitola Exodus

1A dokonané boly nebesia++ i zem i všetko ich vojsko. 2A Bôh dokonal siedmeho dňa svoje dielo, ktoré činil, a odpočíval*** siedmeho dňa od všetkého svojho diela, ktoré učinil. 3A Bôh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul*** od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Bôh činiac. 4To rody nebies a zeme, keď boly stvorené, v deň, v ktorom činil JeHoVaH Bôh zem i nebesia. 5A ešte nebolo nijakého chrastia poľného na zemi, ani ešte nebola narástla nijaká poľná bylina, lebo Jehovah Bôh ešte nebol dal, aby pršalo na zem, ani nebolo človeka, aby bol obrábal zem. 6Ale para vystupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme. 7A JeHoVaH Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. 8A JeHoVaH Bôh vysadil zahradu čiže raj v Édene, od východu, a tam postavil človeka, ktorého utvoril. 9A JeHoVaH Bôh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúcny na pohľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom života prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i zlého. 10A rieka vychádzala z Édena, aby zvlažovala zahradu, raj, a odtiaľ sa delila a bola vo štyri hlavné rieky. 11Meno jednej je Píšon; tá obchádza celú zem Chavila, kde je zlato. 12A zlato tej zeme je výborné; tam sa nachodí bdelium i kameň onyx. 13A meno druhej rieky je Gichon; tá obchádza celú zem Kúšovu. 14A meno tretej rieky je Hidekel; tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Eufrates. 15A JeHoVaH Bôh vzal človeka a umiestnil ho v zahrade Édena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. 16A JeHoVaH Bôh prikázal človekovi a riekol: Z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť, 17ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. 18A JeHoVaH Bôh riekol: Nie je dobre byť človekovi samotnému; učiním mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. 19A JeHoVaH Bôh utvoril bol zo zeme všelijaké zviera poľné a všelijakého vtáka nebeského a doviedol ich k človekovi, aby videl ako ktoré pomenuje. A každé jako ktoré pomenoval človek, každú dušu živú, tak sa menovalo. 20A Adam, človek, dal všetkým mená, každému hovädu a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu poľnému, ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá by bola bývala jemu roveň. 21A JeHoVaH Bôh dal, aby padol na Adama tvrdý spánok a usnul. A vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mäsom. 22A JeHoVaH Bôh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama, v ženu, a doviedol ju k Adamovi. 23Vtedy povedal Adam: Toto už teraz je kosť z mojich kostí a telo z môjho tela; táto sa bude volať muženou, lebo táto je vzatá z muža. 24Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude ľnúť ku svojej žene, a budú jedno telo. 25A boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena a nehanbili sa.

1. kapitola     3. kapitola Exodus

Preklad CreatedbyLiborDiviš