Štýl zobrazenia: a|b|c Veľkosť písma: 1|2|3|4|5
Biblia - Roháčkov preklad
Izaiáš  
  2. kapitola Plač Jeremiášov

1Slová Jeremiáša, syna Hilkiášovho, z kňazov, ktorí boli v Anatóte v zemi Benjaminovej, 2ku ktorému sa stalo slovo JeHoVaHovo za dní Joziáša, syna Amonovho, judského kráľa, v trinástom roku jeho kraľovania, 3a stávalo sa za dní Jehojakima, syna Joziášovho, judského kráľa, a tak až do konca jedenásteho roku Cedekiáša, syna Joziášovho, judského kráľa, až do odvedenia Jeruzalema v piatom mesiaci do zajatia. 4A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac: 5Prv ako som ťa utvoril v lone matky, znal som ťa, a prv ako si vyšiel zo života, posvätil som ťa, za proroka národom som ťa dal. 6A ja som povedal: Ach, Pane, JeHoVaHu, hľa, veď ja neviem hovoriť, lebo som dieťa! 7A JeHoVaH mi riekol: Nepovedz: Som dieťa! Ale ku komukoľvek ťa pošlem, pojdeš, a všetko, čokoľvek ti prikážem, budeš hovoriť. 8Neboj sa ich, lebo ja som s tebou, aby som ťa vytrhnul, hovorí JeHoVaH. 9A JeHoVaH vystrel svoju ruku a dotkol sa mojich úst a riekol mi JeHoVaH: Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst. 10Vidzže, ustanovil som ťa tohoto dňa nad národami a nad kráľovstvami, aby si plienil a boril, hubil a búral, staväl a sadil. 11A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne povediac: Čo vidíš Jeremiášu? A ja som povedal: Vidím šakédový, mandlový prút. 12A JeHoVaH mi riekol: Dobre vidíš, lebo ja som šokéd, bdejem nad svojím slovom, aby som ho vykonal. 13A stalo sa slovo JeHoVaHovo ku mne po druhé povediac: Čo vidíš? A povedal som: Vidím hrniec, ktorý vrie, a ktorého predná strana je od severa. 14A JeHoVaH mi riekol: Od severa sa rozpúta zlé na všetkých obyvateľov zeme. 15Lebo hľa, zavolám na všetky čeľade kráľovstiev severa, hovorí JeHoVaH, a prijdú a postavia každý svoju stolicu pri vchode do brán Jeruzalema a proti všetkým jeho múrom dookola a proti všetkým mestám Judska. 16A budem hovoriť nad nimi svoje súdy pre všetku ich zlosť, pretože ma opustili a kadili iným bohom a klaňali sa dielam svojich rúk. 17Preto ty prepáš svoje bedrá a vstanúc budeš im hovoriť všetko, čo ti ja prikážem. Nedes sa ich, aby som ťa nepredesil pred nimi. 18A ja, hľa, dal som ťa dnes za ohradené mesto a za železný stĺp a za medené múry proti celej zemi, proti kráľom Judska, proti jeho kniežatám, proti jeho kňazom a proti ľudu zeme. 19A budú bojovať proti tebe, ale ťa nepremôžu, lebo ja som s tebou, hovorí JeHoVaH, aby som ťa vytrhol.

Izaiáš     2. kapitola Plač Jeremiášov

Preklad CreatedbyLiborDiviš