Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusZjevení Janovo - 6. kapitola, verš č. 14

A nebe se schovalo jako kniha zavřená, a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se.

και ουρανος απεχωρισθη ως βιβλιον ειλισσομενον και παν ορος και νησος εκ των τοπων αυτων εκινηθησαν


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100