Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusSkutky apoštolské - 14. kapitola, verš č. 5

A když se obořili i pohané i Židé s knížaty svými, aby jim posměch učinili, a kamenovali je,

ως δε εγενετο ορμη των εθνων τε και ιουδαιων συν τοις αρχουσιν αυτων υβρισαι και λιθοβολησαι αυτους


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100