Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusList Římanům - 3. kapitola, verš č. 23

Neboť není rozdílu. Všickniť zajisté zhřešili, a nemají slávy Boží.

παντες γαρ ημαρτον και υστερουνται της δοξης του θεου


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100