Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Matouše - 8. kapitola, verš č. 23

A když vstoupil na lodí, vstoupili za ním i učedlníci jeho.

και εμβαντι αυτω εις το πλοιον ηκολουθησαν αυτω οι μαθηται αυτου


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100