Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Matouše - 3. kapitola, verš č. 6

A křtěni byli od něho v Jordáně, vyznávajíce hříchy své.

και εβαπτιζοντο εν τω ιορδανη υπ αυτου εξομολογουμενοι τας αμαρτιας αυτων


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100