Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Matouše - 24. kapitola, verš č. 20

Protož modlte se, aby utíkání vaše nebylo v zimě aneb v svátek.

προσευχεσθε δε ινα μη γενηται η φυγη υμων χειμωνος μηδε εν σαββατω


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100