Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Matouše - 16. kapitola, verš č. 5

A plavivše se učedlníci jeho přes moře, zapomenuli vzíti chleba.

και ελθοντες οι μαθηται αυτου εις το περαν επελαθοντο αρτους λαβειν


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100