Bible Kralická (1613) + Textus ReceptusEvangelium podle Lukáše - 9. kapitola, verš č. 55

Ale obrátiv se, potrestal jich, řka: Nevíte, čího jste vy duchu.

στραφεις δε επετιμησεν αυτοις και ειπεν ουκ οιδατε οιου πνευματος εστε υμεις


Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100